Mobilny system zarządzania pracami brygad i pogotowia – MOS

//www.mikronika.pl/wp-content/uploads/2021/02/ścieżki_2-6_systemy_MOS-scaled-599x30.jpg

Aplikacja MOS (Mobile OrderS) służy do współpracy systemu klasy SCADA z urządzeniami mobilnymi wyposażonymi w system operacyjny Windows7/Windows8. Aby współpraca była możliwa, należy zapewnić dwukierunkową komunikację między systemem dyspozytorskim a urządzeniami mobilnymi.

Funkcjonalności aplikacji MOS:

  • przekazywanie zlecenia z systemu SCADA na urządzenie mobilne
  • możliwość przyjęcia (akceptacji) zlecenia lub odrzucenia go przez brygady w terenie - Rys.1
  • możliwość oznaczenia wykonania prac (w drodze, na miejscu, potwierdzenie wykonania czynności przez oznaczenie jako pomyślnie lub niepowodzenie) - Rys.2
  • otrzymywanie przez Dyspozytora bieżących informacji o statusie zlecenia oraz bieżącej lokalizacji GPS urządzenia/brygady (dostępny, niedostępny, w drodze do zlecenia, na miejscu zlecenia)
  • przesyłanie informacji o wykonaniu prac do dziennika dyspozytorskiego oraz odwzorowanie ich w systemie dyspozytorskim
  • prezentacja na urządzeniu mobilnym zleceń oraz danych o wykonywanych pracach

Rys.1. Przykładowy zrzut ekranu z urządzenia mobilnego po automatycznym przekazaniu brygadzie zleceń.
Trafiają one do zakładki „Nowe” i oczekują na akceptację wykonania lub odrzucenie

Rys.2. Przykładowy zrzut ekranu po przyjęciu zlecenia do realizacji (zlecenie znalazło się w zakładce „Przyjęte”).
Należy zmienić jego stan na „na miejscu”.

Na schemacie systemu SCADA może być wyświetlana aktualna pozycja pojazdu pogotowia, przez co jest możliwość bieżącego śledzenia postępu realizacji zlecenia - Rys.3.

Rys.3. Wyświetlanie bieżącej pozycji brygady pogotowia na schemacie systemu SCADA  [-]