Moduły rodziny SO-51

Sterownik polowy typu SO-51 jest przeznaczony do bezpośredniego, scentralizowanego sterowania dowolnymi polami w stacjach najwyższych oraz średnich napięć.

Doprowadzone sygnały o stanie łączników, pozwalają na realizację blokad polowych bezpośrednio w sterowniku. Komunikacja z jednostką integrującą funkcję blokad w stacji, np. SO-55 lub innymi jednostkami SO-51, umożliwia realizację blokad międzypolowych. Elementy wykonawcze dużej mocy (300W DC) pozwalają na sterowanie aparaturą łączeniową bez przekaźników pośredniczących.

Specjalizowana konstrukcja zapewnia wymaganą kompatybilność elektromagnetyczną i odporność na warunki środowiskowe. Sterowanie może być realizowane ręcznie lub zdalnie, przez doprowadzone sygnały binarne albo transmisję danych. Liczba obsługiwanych łączników wynosi do 14, a liczba pól do 48.

Sterownik polowy SO-51 jest gotowym urządzeniem, wyposażonym we wszystkie elementy potrzebne do zdalnego, lokalnego lub ręcznego sterowania polem w trybie normalnym, rezerwowym lub testowym. Sterownik jest montowany w szafach sterowniczych.

 Folder > SO-51 sterownik polowy [2,727kB]
 WEJ-061 (wejścia dwustanowe)
 WEJ-065 (pakiet testujący)
 WEJ-066 (pakiet testujący)
 WEJ-068 (pakiet testujący)
 WEJ-168 (pakiet testujący)
 WYJ-074 (wyjścia dwustanowe)
 ZWS-021 (pakiet zabezp. wyjść sterujących)

WEJ-061 (wejścia dwustanowe)

Pakiet WEJ-061 zapewnia stałe zabezpieczenie prądowe obiektowych obwodów sygnalizacji. Pakiet posiada 16 wejść 220V/5mA DC. Na elewacji pakietu znajduje się 16 diod LED, sygnalizujących stan każdego wejścia po stronie 24V DC. Wszystkie styki posiadają wspólny biegun odniesienia. [-]


Przykładowy pakiet WEJ-061

WEJ-065 (pakiet testujący)

Pakiet WEJ-065 jest przeznaczony do testowania działania pakietów WEJ-061. Posiada on 4 kanały umożliwiające testowanie do czterech niezależnych obwodów sygnalizacji. Dwa razy w ciągu doby program załącza przekaźniki na okres 20 ms, podając na wszystkie wejścia pakietów WEJ-061 napięcie +220V, a następnie 0V i odczytuje stany wejść. Błędne stany sygnalizowane są do centrum.

Sygnał testowania wystawiony zostaje przez pakiet PWE-401 (złącze S). Odpowiednio połączone układy monowibratorów uniemożliwiają jednoczesne wystawienie sygnałów TEST_PLUS i TEST_MINUS oraz zapobiegają załączeniu wyjść testujących na stałe. [-]


Przykładowy pakiet WEJ-065

WEJ-066 (pakiet testujący)

Pakiet WEJ-066 przeznaczony jest do testowania działania pakietów WEJ-061. Dwa razy w ciągu doby program załącza przekaźniki na okres 20 ms podając na wszystkie wejścia pakietów WEJ-061 napięcie +220V, a następnie 0V i odczytuje stany wejść. Błędne stany sygnalizowane są do centrum.

Sygnał testowania wystawiony zostaje przez pakiet PWE-103. Odpowiednio połączone układy monowibratorów uniemożliwiają jednoczesne wystawienie sygnałów TEST_PLUS i TEST_MINUS oraz zapobiegają załączeniu wyjść testujących na stałe. [-]

WEJ-068 (pakiet testujący)

Pakiet WEJ-068 przeznaczony jest do testowania działania pakietów WEJ-061. Dwa razy w ciągu doby program załącza przekaźniki na okres 20 ms podając na wszystkie wejścia pakietów WEJ-061 napięcie +220V, a następnie 0V i odczytuje stany wejść. Błędne stany sygnalizowane są do centrum.

Sygnał testowania wystawiony zostaje przez pakiet PWE-103. Odpowiednio połączone układy monowibratorów uniemożliwiają jednoczesne wystawienie sygnałów TEST_PLUS i TEST_MINUS oraz zapobiegają załączeniu wyjść testujących na stałe.

Pakiet posiada 4 wyjścia do testów „PLUS” i 4 wyjścia do testów „MINUS”. Wyjścia testujące są odseparowanie galwanicznie od siebie. [-]


Przykładowy pakiet WEJ-068

WEJ-168 (pakiet testujący)

Pakiet WEJ-168 jest zmodernizowaną wersją pakietu WEJ-068 i przeznaczony jest do testowania pakietów WEJ-061. Dwa razy w ciągu doby program załącza przekaźniki na okres 20 ms podając na wszystkie wejścia pakietów WEJ-061 napięcie +220V, a następnie 0V i odczytuje stany wejść. Błędne stany sygnalizowane są do centrum.

Sygnał testowania wystawiony zostaje przez pakiet PWE-103. Odpowiednio połączone układy monowibratorów uniemożliwiają jednoczesne wystawienie sygnałów TEST_PLUS i TEST_MINUS oraz zapobiegają załączenie wyjść testujących na stałe.

Pakiet posiada 4 wyjścia do testów „PLUS” i 4 wyjścia do testów „MINUS”. Wyjścia testujące są odseparowanie galwanicznie od siebie.  [-]


Przykładowy pakiet WEJ-168

WYJ-074 (wyjścia dwustanowe)

Pakiet WYJ-074 to interfejs obiektowy sterowań. Umożliwia zdalne uaktywnianie/blokowanie wszystkich przekaźników pakietu jednocześnie. Posiada on 8 wyjść o następujących parametrach: maksymalny prąd przewodzenia 220V/2A DC, maksymalny prąd wyłączenia 220V/0,2A, każde wyjście jest reprezentowane przez dwa szeregowo połączone styki zwierne oraz dodatkowo styki przekaźnika głównego – silnoprądowego. Na elewacji pakietu znajdują się diody sygnalizujące numer załączanego wyjścia. [-]


Przykładowy pakiet WYJ-074

ZWS-021 (pakiet zabezp. wyjść sterujących)

Pakiet ZWS-021 kontroluje na drodze analogowej poprawność załączenia matrycy wyjściowej, podaje napięcie 24V DC do przekaźników obiektowych pośredniczących na pakietach WYJ. Połączenie pakietów ZWS-021 z pakietami PWY-201 i PEW-401 następuje przez styki adapterów ADP-002 i ADP-006.

Wyjścia stykowe mogą rozłączyć prąd 0,2A DC przy obciążeniu rezystancyjnym (przy napięciu 220V). Na elewacji znajdują się diody sygnalizujące stan pakietu. [-]


Przykładowy pakiet ZWS-021

Szanowni Państwo,

firma MIKRONIKA, od 37 lat dostarcza systemy automatyki i usługi wsparcia dla największych, strategicznych przedsiębiorstw w Polsce i za granicą. Posiadamy szereg rozwiązań w obszarze zapewnienia ciągłości działania. Od dywersyfikacji dostawców, przez wewnętrzne mechanizmy identyfikacji, oceny i redukcji ryzyka, kończąc na bezpośredniej współpracy z naszymi odbiorcami w sytuacjach kryzysowych. Wszędzie tam, gdzie wartość ryzyka była dla nas nieakceptowalna, wdrożyliśmy odpowiedzenie zabezpieczenia. To są nasze stałe praktyki, od lat realizowane jako element zarządzania ryzykiem w organizacji.

W kontekście bieżącej sytuacji związanej z epidemią wirusa SARS-CoV-2 i wzrastającym zachorowaniem na COVID-19, nie czekając na wytyczne i decyzje władz państwowych czy samorządowych, w pierwszej fazie podnieśliśmy standardy higieny w przestrzeniach, w których pracują nasi pracownicy. Na początku ubiegłego tygodnia (tj. 10 marca), zaleciliśmy wszystkim naszym pracownikom biurowym pracę zdalną. Wdrożyliśmy na terenie naszych zakładów stosowanie dodatkowych środków dezynfekujących. Ograniczyliśmy też wyjazdy naszych pracowników do absolutnego minimum. Wszystkie działania, jakie mogą być realizowane zdalnie, są w ten sposób realizowane. Działy produkcyjne pracują w ograniczonym składzie, pokrywając bieżące potrzeby produkcyjne. Wszystkie te działania mają na celu ograniczenie bezpośrednich kontaktów w celu redukcji ryzyka zakażenia.

Na tą chwilę (16 marca), nie notujemy zwiększonej absencji z powodu zachorowań lub objęcia kwarantanną naszych pracowników. Nie mamy wiedzy, aby jakikolwiek pracownik lub współpracownik (poddostawca) firmy MIKRONIKA był zakażony wirusem SARS-CoV-2 lub zachorował na COVID-19. Do chwili obecnej nie odnotowaliśmy też istotnych opóźnień w realizacji dostaw, w tym po stronie naszych poddostawców, w związku ze środkami prewencyjnymi podjętymi w Polsce i na świecie.

Zakładamy, że sytuacja może być rozwojowa, dlatego w firmie MIKRONIKA, przy Zarządzie, powołany został zespół ds. zarządzania kryzysowego, który na bieżąco monitoruje sytuację kadrową, ciągłość dostaw, realizację produkcji i kontraktów oraz wszystkie istotne obszary naszej działalności. W razie potrzeby oraz w granicach naszych możliwości podejmujemy i będziemy podejmowali odpowiednie decyzje. Mamy też przygotowany scenariusz na wypadek wystąpienia zachorowań wśród naszych pracowników. Czynimy wszystko co w naszej mocy, aby minimalizować skutki obecnej sytuacji dla naszych klientów.

Z uwagi na bezprecedensowy charakter obecnej sytuacji, niezależnej od żadnej ze stron, nie jesteśmy w  stanie przewidzieć wszystkich scenariuszy, które mogą się wydarzyć. Osoby wyznaczone do realizacji poszczególnych prac czy odpowiedzialne za świadczenie usług, będą z Państwem w stałym kontakcie i będą informować o ewentualnych zakłóceniach, jeżeli takowe wystąpią.

Wiemy, że wielu z naszych kooperantów również po swojej stronie wdrożyło dodatkowe środki bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w wejściach i pracy na terenie Państwa zakładów i obiektów. Jeżeli te środki mogą mieć znaczenie dla naszych pracowników lub podwykonawców, będziemy zobowiązani za przekazanie nam w tym zakresie krótkiej informacji (np. badanie temperatury na wejściu). Zapewniamy, że nasi pracownicy oraz podwykonawcy dostosują się do Państwa wymagań, które mają na celu zachowanie wspólnego bezpieczeństwa i zdrowia.

Gdyby po Państwa stronie pojawiły się jakiekolwiek przeszkody w możliwości realizowania przez nas obowiązków kontraktowych (np. zakaz wejścia na teren danego obiektu), będziemy zobowiązani za niezwłoczną informację w tym zakresie.

Zarząd firmy MIKRONIKA

Poznań, dnia 16 marca 2020

Pismo SARS CoV-2