Moduły rodziny SO-52v12 > do dokończenia

//www.mikronika.pl/wp-content/uploads/2021/02/ścieżki_4-3_mod_so-52v12-scaled-599x30.jpg

Sterownik polowy SO-52v12 to zarówno realizacja telemechaniki w polu rozdzielni elektroenergetycznej, sterowanie procesami technologicznymi w automatyce przemysłowej, jak i realizacja zaawansowanych funkcji rejestracji zakłóceń i oceny jakości energii.
Obudowa kasetowa umożliwia dobór modułów sterownika w zależności od rodzaju aplikacji.

Wybrane moduły przedstawione są poniżej. [-]

 ---PJC-81x/83x (jednostka centralna)
 ---PJC-901 (jednostka centralna z PCIe)
 ---MIA-101 (wyjścia analogowe/wejścia dwustanowe)
 ---MJE-4xx (wejścia/wyjścia analogowe)
 ---MPA-351-x (pomiarowo-komunikacyjny)
 ---MPA-370-3 (pomiarowo-komunikacyjny)
 ---MPA-408-xx (przetwarzająco-komunikacyjny)
 ---MPL-2xx/-3xx (pomiary analogowe)
 ---MPL-4xx (pomiary analogowe)
 ---MPL-501/511 (pomiary analogowe)
 ---MPL-608-x (pomiary analogowe)

-----JC-81x/83x (jednostka centralna)---
Niezalecane do stosowania w nowych opracowaniach

----Pakiet jednostki centralnej wyposażony jest w magistralę LVDS na złączu X (górnym). Cechy wspólne pakietów 81x/83x wykonane dla sterownika SO-52v11: 2x RS-232, 1x RS-485, 1x Ethernet 100BaseTX. Pakiet PJC-83x posiada magistralę szeregową na złączu Y.

Możliwe jest wyposażenie pakietu w różnorodne interfejsy oraz dodatkowe porty w zależności od wymagań użytkownika.

Przykładowe wersje produkcyjne opisano poniżej.
PJC-812-2-A zawiera:

 • 1x Ethernet TP 10/100 MHz
 • 2x Ethernet LC FX - światłowód wielomodowy 10/100 MHz
 • pamięć flash 64MB
 • pamięć RAM – 8MB, w tym 4MB z podtrzymaniem buforowym, pamięć operacyjna 256MB
 • 2x RS-232
 • 1x RS-485
 • obsługa magistrali LVDS

PJC-834-2 zawiera:

 • 1x Ethernet TP 10/100 MHz
 • 4x Ethernet FX, światłowód wielomodowy 10/100 MHz
 • pamięć flash – 64MB, karta microSD 2GB
 • pamięć RAM – 8MB, w tym 4MB z podtrzymaniem buforowym, pamięć operacyjna 256MB
 • 2x RS-232
 • 1x RS-485
 • magistrala LVDS na złączu "X", magistrala szeregowa na złączu "Y" [-]

Przykładowy pakiet PJC-834-24

-----JC-901 (jednostka centralna z PCIe)----

Pakiet jednostki centralnej PJC-901 systemu mikroprocesorowego SO-52v11 jest przeznaczony do pracy w sterownikach polowych, jednostkach RTU, sterownikach komunikacyjnych, sterownikach obiektowych i innych urządzeniach automatyki. Pakiet posiada możliwość współpracy z trzema magistralami sprzętowymi. Magistrala LVDS-X służy do obsługi transmisji z modułami RTU/BCU wykorzystując protokół Modbus. Magistrala PCIe używana jest do obsługi modułów komunikacyjnych oraz LVDS-Y (wyposażenie dodatkowe) obsługująca binarne i analogowe moduły wejścia wyjścia RTU/BCU.

Pakiet posiada następujące kanały komunikacyjne:

 • 5x Ethernet standardu 100/1000Base-TX lub 100/1000Base-FX zależnie od użytej wkładki SFP
 • 1x interfejs RS-232/485/422 (programowalny)
 • 1x interfejs RS-485
 • 1x port USB 2.0 (np. do podłączeniu modemu, dodatkowej pamięci masowej itp.)
 • 1x RS-232 serwisowy (złącze USB)

Pakiet można wyposażyć w dodatkowy moduł procesora sygnałowego DSP, który zapewnia możliwość wykonywania obliczeń matematycznych potrzebnych np. przy wyliczeniach dotyczących parametrów oceny jakości energii, obliczeń mocy czynnej i biernej oraz zaawansowanych funkcji i algorytmów sterujących zależnie od użytego oprogramowania.

Moduł PJC-901 może być wykorzystany w sterowniku komunikacyjnym. Jest on używany na stacji do zestawiania komunikacji między koncentratorem w stacji i zdalnymi serweremi podstawowym i rezerwowym systemu Scada oraz wyposażeniem w polach stacji. Schemat blokowy takiego sterownika zamieszczono poniżej.


PJC-901 użyty w sterowniku komunikacyjnym

W wielozadaniowym sterowniku RTU/BCU moduł PJC-901 może pełnić funkcje akwizycji danych, realizować pomiary i sterowania. Wymagana ilość wejść/wyjść/pomiarów i odpowiednia funkcjonalność zapewniona jest przez specjalizowane moduły instalowane w szafie lub kasecie RTU/BCU. Schemat takiego rozwiązania pokazano na rysunku poniżej.


PJC-901 użyty w sterowniku RTU/BCU

Przykładowy pakiet PJC-901 [-]