Moduły rodziny SO-52v21

Urządzenia serii SO-52v21 posiadają konstrukcję modułową, dzięki temu możliwe jest przygotowanie sprzętowej konfiguracji, tworzącej w wyniku np.: przetwornik pomiarowy, rejestrator danych, sterownik polowy, konwerter protokołów, sterownik RTU, zabezpieczenie oraz inne urządzenie dedykowane.

Funkcje, jakie spełniają moduły, można podzielić na następujące grupy:

 • wejść binarnych
 • pomiarów analogowych
 • wyjść sygnalizujących i sterowniczych
 • wyjść analogowych

Dostępne są także moduły specjalizowane do realizacji komunikacji GSM/GPRS/UMTS/LTE, sieciowych i szeregowych, opartych na interfejsach przewodowych i światłowodowych. Dobrany zestaw modułów umieszczony jest w kasecie z lokacjami (pozycjami) lub w specjalizowanej obudowie.

Poniżej przedstawiona jest lista wybranych modułów. [-]

 mAI-01-81 (wejścia analogowe)
 mAI-21-02 (wejścia analogowe)
 mAI-22-12 (wejścia analogowe)
 mAI-22-14 (wejścia analogowe)
 mAI-22-16 (wejścia analogowe)
 mAI-22-18 (wejścia analogowe)
 mAI-22-34 (wejścia analogowe)
 mAI-22-55 (wejścia analogowe)
 mAI-22-58 (wejścia analogowe)
 mAI-32-31 (wejścia analogowe)
 mAI-41-84 (wejścia analogowe)
 mAO-11-02 (wyjścia analogowe)
 mAT-11-01 (pomiar temperatury)
 mAT-21-01 (pomiar temperatury)
 mBI-42-02 (wejścia binarne)
 mBI-46-02 (wejścia binarne)
 mBI-72-01 (wejścia binarne)
 mBI-72-03 (wejścia binarne)
 mBM-48-21 (we/wy binarne)
 mBM-48-22 (we/wy binarne)
 mBO-22-01 (wyjścia binarne)
 mBO-26-01 (wyjścia binarne)
 mBO-26-02 (wyjścia binarne)
 mBO-42-02 (wyjścia binarne)
 mBO-42-05 (wyjścia binarne)
 mCA-01-xx (moduł specjalizowany)
 mCA-02-04 (moduł specjalizowany)
 mCA-03-04 (moduł specjalizowany)
 mCU-02-xx (jednostka centralna)
 mHI-02-01 (wyświetlanie informacji)
 mPS-05-02 (zasilacz)
 mPS-11-01 (zasilacz)
 mPS-11-91 (zasilacz)
 mPS-15-01 (zasilacz)
 mPS-16-01 (zasilacz)
 mST-13-01 (transm. szeregowa)
 mST-25-01 (transm. szeregowa)

mAI-01-81 (wejścia analogowe)

Moduł wejść analogowych mAI-01-81 (Analog Input) posiada po jednym, separowanym galwanicznie, wejściu pomiaru temperatury i konduktancji. Został on zaprojektowany z myślą o badaniu zasolenia wody w przemysłowych instalacjach wodociągowych. Sterownik SO-52v21 wyposażony w moduł mAI-01-81 może przekazywać do systemu nadrzędnego następujące parametry: konduktancję, zasolenie, całkowitą zawartość substancji rozpuszczalnych TDS (Total Dissolved Solids), umożliwia wyznaczenie praktycznej jednostki zasolenia PSU (Practical Salinity Unit) oraz gęstości wody morskiej SG (Specific Gravity).

Moduł współpracuje z czujnikiem pomiaru temperatury PT100 lub PT1000. Do wejść pomiaru konduktancji można podłączyć sondy o stałej K z zakresu 0,1 do 10. Stałą sondy podaje się na etapie konfiguracji modułu. [-]


Przykładowy moduł mAI-01-81

mAI-21-02 (wejścia analogowe)

Moduł wejść analogowych mAI-21-02 (Analog Inputs) umożliwia realizację pomiarów analogowych oraz przesyłanie próbek do jednostki centralnej. Moduł mAI-21-02 posiada 8 separowanych galwanicznie wejść prądowych: -20/+20mA DC. Wejścia tworzą dwie grupy po cztery wejścia.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • synchronizowanie i próbkowanie pomiarów
 • pomiary temperatury oraz napięcia zasilania i poboru mocy
 • samodzielne sterowania diodami sygnalizacyjnymi (2 diody statusowe) [-]

Przykładowy moduł mAI-21-02

mAI-22-12 (wejścia analogowe)

Moduł wejść analogowych mAI-22-12 (Analog Inputs) umożliwia realizację pomiarów analogowych oraz przesyłanie próbek do jednostki centralnej. Moduł mAI-22-12 posiada łącznie 8 wejść napięciowych, separowanych galwanicznie o zakresie pomiarowym 230V AC/DC. Maksymalny zakres pomiarowy wynosi 400V. Przed skutkami przepięć chroni blok zabezpieczeń przepięciowych.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • synchronizowanie i próbkowanie pomiarów
 • pomiary temperatury oraz napięcia zasilania i poboru mocy
 • samodzielne sterowania diodami sygnalizacyjnymi (2 diody statusowe) [-]

Przykładowy moduł mAI-22-12

mAI-22-14 (wejścia analogowe)

Moduł wejść analogowych mAI-22-14 (Analog Inputs) umożliwia realizację pomiarów analogowych oraz przesyłanie próbek do jednostki centralnej. Moduł mAI-22-14 posiada łącznie 8 wejść prądowych, separowanych galwanicznie o zakresie pomiarowym do 5A AC/DC. Pomiary realizowane są na specjalizowanym rezystorze. Przed skutkami przepięć chroni blok zabezpieczeń przepięciowych.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • synchronizowanie i próbkowanie pomiarów
 • pomiary temperatury oraz napięcia zasilania i poboru mocy
 • samodzielne sterowania diodami sygnalizacyjnymi (2 diody statusowe) [-]

Przykładowy moduł mAI-22-14

mAI-22-16 (wejścia analogowe)

Moduł wejść analogowych mAI-22-16 (Analog Inputs) umożliwia realizację pomiarów analogowych oraz przesyłanie próbek do jednostki centralnej. Moduł mAI-22-16 posiada łącznie 8 wejść separowanych galwanicznie: 4 napięciowe 100V AC/DC i 4 prądowe 5A AC/DC.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • synchronizowanie i próbkowanie pomiarów
 • pomiary temperatury oraz napięcia zasilania i poboru mocy
 • samodzielne sterowania diodami sygnalizacyjnymi (2 diody statusowe) [-]

Przykładowy moduł mAI-22-16

mAI-22-18 (wejścia analogowe)

Moduł wejść analogowych mAI-22-18 (Analog Inputs) umożliwia realizację pomiarów analogowych oraz przesyłanie próbek do jednostki centralnej. Moduł mAI-22-18 posiada łącznie 8 wejść separowanych galwanicznie: 4 napięciowe 230V AC/DC4 prądowe 5A AC/DC.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • synchronizowanie i próbkowanie pomiarów
 • pomiary temperatury oraz napięcia zasilania i poboru mocy
 • samodzielne sterowania diodami sygnalizacyjnymi (2 diody statusowe) [-]

Przykładowy moduł mAI-22-18

mAI-22-34 (wejścia analogowe)

Moduł wejść analogowych mAI-22-34 (Analog Inputs) umożliwia realizację pomiarów analogowych oraz przesyłanie próbek do jednostki centralnej. Moduł mAI-22-34 posiada łącznie 8 wejść separowanych galwanicznie do pomiaru prądu: 4 wejścia o zakresie 5A AC/DC4 wejścia o zakresie 4÷20mA AC/DC. Pomiar prądu jest realizowany na specjalizowanym rezystorze pomiarowym. Przed skutkami przepięć chroni blok zabezpieczeń przepięciowych.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • synchronizowanie i próbkowanie pomiarów
 • pomiary temperatury oraz napięcia zasilania i poboru mocy
 • samodzielne sterowania diodami sygnalizacyjnymi (2 diody statusowe) [-]

Przykładowy moduł mAI-22-34

mAI-22-55 (wejścia analogowe)

Moduł wejść analogowych mAI-22-55 (Analog Inputs) umożliwia realizację pomiarów analogowych oraz przesyłanie próbek do jednostki centralnej. Moduł mAI-22-55 posiada łącznie 8 wejść separowanych galwanicznie: 4 napięciowe 100V AC/DC4 prądowe 1A AC/DC.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • synchronizowanie i próbkowanie pomiarów
 • pomiary temperatury oraz napięcia zasilania i poboru mocy
 • samodzielne sterowania diodami sygnalizacyjnymi (2 diody statusowe) [-]

Przykładowy moduł mAI-22-55

mAI-22-58 (wejścia analogowe)

Moduł wejść analogowych mAI-22-58 (Analog Inputs) umożliwia realizację pomiarów analogowych oraz przesyłanie próbek do jednostki centralnej. Moduł mAI-22-58 posiada łącznie 8 wejść separowanych galwanicznie: 4 napięciowe 230V AC oraz 4 prądowe 5A AC.

Moduł wykonuje następujące działania:

 • synchronizowanie i próbkowanie operacje
 • pomiary temperatury oraz napięcia zasilania i poboru mocy
 • samodzielne sterowania diodami sygnalizacyjnymi (2 diody statusowe) [-]

Przykładowy moduł mAI-22-58

mAI-32-31 (wejścia analogowe)

Moduł wejść analogowych mAI-32-31 (Analog Inputs) umożliwia realizację pomiarów analogowych oraz przesyłanie próbek do jednostki centralnej. Moduł mAI-32-31 posiada 1 wejście napięciowe 100V AC oraz 4 wejścia prądowe, separowane galwanicznie, o maksymalnym prądzie 1A AC. Dodatkowo zawiera on sygnalizację diodową przepływu prądu zwarcia.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • synchronizowanie i próbkowanie pomiarów
 • pomiary temperatury oraz napięcia zasilania i poboru mocy
 • samodzielne sterowania diodami sygnalizacyjnymi (2 diody statusowe) [-]

Przykładowy moduł mAI-32-31

mAI-41-84 (wejścia analogowe)

Moduł wejść analogowych mAI-41-84 (Analog Inputs) umożliwia realizację pomiarów analogowych oraz przesyłanie próbek do jednostki centralnej. Moduł mAI-41-84 posiada 6 separowanych galwanicznie wejść prądowych ±20mA oraz jedno wejście pomiarowe do podłączenia zewnętrznego przekładnika LEM-HTR-xx.

Dodatkowo moduł wykonuje następujące operacje:

 • synchronizowanie i próbkowanie pomiarów
 • pomiary temperatury oraz napięcia zasilania i poboru mocy
 • samodzielne sterowania diodami sygnalizacyjnymi (2 diody statusowe) [-]

Przykładowy moduł mAI-41-84

mAO-11-02 (wyjścia analogowe)

Moduł mAO-11-02 (Analog Outputs) umożliwia wystawienie sygnału analogowego prądowego. Moduł mAO-11-02 posiada 4 wyjścia analogowe. Wszystkie wyjścia są separowane galwanicznie i posiadają konfigurowalne programowo zakresy prądowe: ±20mA, 0÷20mA, 4÷20mA, 0÷5mA.

Dodatkowo moduł wykonuje następujące operacje:

 • pomiar napięcia zasilania modułu
 • pomiar prądu obciążenie
 • pomiar temperatury modułu
 • samodzielne sterowanie diodami sygnalizacyjnymi (4 diody statusowe i 4 grupy diod informujące o poziomie sygnału wyjściowego  [-]

Przykładowy moduł mAO-11-02

mAT-11-01 (pomiar temperatury)

Moduł mAT-11-01 (Analog Temperature) służy do realizacji pomiarów temperatury przy pomocy czujników PT-100 i PT-1000. Moduł mAT-11-01 posiada 4 wejścia analogowe do podłączenia czujników. Na elewacji dostępne są diody LED sygnalizujące poprawność podłączenia czujnika.

Dodatkowo moduł wykonuje następujące operacje:

 • przesył danych do jednostki centralnej sterownika
 • samodzielne sterowanie diodami sygnalizacyjnymi
 • wewnętrzny pomiar temperatury, napięcia zasilania oraz poboru mocy  [-]

Przykładowy moduł mAT-11-01

mAT-21-01 (pomiar temperatury)

Moduł mAT-21-01 (Analog Temperature) służy do realizacji pomiarów temperatury przy pomocy czujników PT-100 i PT-1000. Moduł mAT-21-01 posiada 8 wejść analogowych do podłączenia czujników. Na elewacji dostępne są diody LED sygnalizujące poprawność podłączenia czujnika.

Dodatkowo moduł wykonuje następujące operacje:

 • przesył danych do jednostki centralnej sterownika
 • samodzielne sterowanie diodami sygnalizacyjnymi
 • wewnętrzny pomiar temperatury, napięcia zasilania oraz poboru mocy  [-]

Przykładowy moduł mAT-21-01

mBI-42-02 (wejścia binarne)

Moduł mBI-42-02 (Binary Inputs) dostarcza stan wejść binarnych do modułu jednostki centralnej. Moduł mBI-42-02 posiada 16 wejść binarnych z histerezą. Wejścia podzielone są na 2 grupy po 8 wejść (ze wspólnym potencjałem odniesienia w obrębie grupy).
Zakres napięcia wejściowego: 24V DC.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • detekcja stanów wejść binarnych i przesyłanie danych do modułu jednostki centralnej mCU
 • pomiar napięcia zasilania modułu
 • pomiar prądu obciążenia modułu
 • pomiar temperatury modułu
 • samodzielne sterowanie diodami sygnalizacyjnymi (4 diody statusowe i 16 diod sygnalizujących stan wejść) [-]

Przykładowy moduł mBI-42-02

mBI-46-02 (wejścia binarne)

Moduł mBI-46-02 (Binary Inputs) dostarcza stan wejść binarnych do modułu jednostki centralnej. Moduł mBI-46-02 posiada 16 wejść binarnych z histerezą. Wejścia podzielone są na 2 grupy po 8 wejść (ze wspólnym potencjałem odniesienia w obrębie grupy). 
Zakres napięcia wejściowego: 220V DC.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • detekcja stanów wejść binarnych i przesyłanie danych do modułu jednostki centralnej mCU
 • pomiar napięcia zasilania modułu
 • pomiar prądu obciążenia modułu
 • pomiar temperatury modułu
 • samodzielne sterowanie diodami sygnalizacyjnymi (4 diody statusowe i 16 diod sygnalizujących stan wejść) [-]

Przykładowy moduł mBI-46-02

mBI-72-01 (wejścia binarne)

Moduł mBI-72-01 (Binary Inputs) dostarcza stan wejść binarnych do modułu jednostki centralnej. Moduł mBI-72-01 posiada 32 wejścia binarne bez histerezy. Wejścia podzielone są na 4 grupy po 8 wejść (ze wspólnym potencjałem odniesienia w obrębie grupy). 
Zakres napięcia wejściowego: 24V DC.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • detekcja stanów wejść binarnych i przesyłanie danych do modułu jednostki centralnej mCU
 • pomiar napięcia zasilania modułu
 • pomiar prądu obciążenia modułu
 • pomiar temperatury modułu
 • samodzielne sterowanie diodami sygnalizacyjnymi (4 diody statusowe i 32 diody sygnalizujące stan wejść) [-]

Przykładowy moduł mBI-72-01

mBI-72-03 (wejścia binarne)

Moduł mBI-72-03 (Binary Inputs) dostarcza stan wejść binarnych do modułu jednostki centralnej. Moduł mBI-72-03 posiada 32 wejścia binarne z histerezą. Wejścia podzielone są na 4 grupy po 8 wejść (ze wspólnym potencjałem odniesienia w obrębie grupy). Wartość potencjału odniesienia może być inna dla każdej z grup. Zakres napięcia wejściowego: 24V DC.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • detekcja stanów wejść binarnych i przesyłanie danych do modułu jednostki centralnej mCU
 • pomiar napięcia zasilania modułu
 • pomiar prądu obciążenia modułu
 • pomiar temperatury modułu
 • samodzielne sterowanie diodami sygnalizacyjnymi (4 diody statusowe i 32 diody sygnalizujące stan wejść)  [-]

Przykładowy moduł mBI-72-03

mBM-48-21 (we/wy binarne)

Moduł mBM-48-21 (Binary Inputs/Outputs Mix) dostarcza stan wejść binarnych do modułu jednostki centralnej oraz umożliwia realizację sterowań przez ten moduł. Moduł mBM-48-21 posiada 16 wejść binarnych (ze wspólnym potencjałem odniesienia) w 2 grupach po 8 wejść o znamionowym zewnętrznym napięciu sygnalizacji 24V DC. Posiada też 6 niezależnych bezpotencjałowych wyjść w postaci styków przekaźnikowych. Każde z wyjść przystosowane jest do podłączenia napięcia 24V DC o maksymalnym obciążeniu 6A każde.

Moduł wykonuje dodatkowo:

 • pomiar napięcia zasilania modułu
 • pomiar prądu obciążenia modułu
 • sterowanie diodami sygnalizacyjnymi (4 diody statusowe, 16 diod sygnalizujących stan wejść, 6 diod sygnalizujących stan wyjść)

Wejścia binarne są odseparowane galwanicznie od części sterującej. [-]


Przykładowy moduł mBM-48-21

mBM-48-22 (we/wy binarne)

Moduł mBM-48-22 (Binary Imputs/Outputs Mix) dostarcza stan wejść binarnych do modułu jednostki centralnej oraz umożliwia realizację sterowań przez ten moduł. Moduł mBM-48-22 posiada 16 wejść binarnych (ze wspólnym potencjałem odniesienia) w 2 grupach po 8 wejść o znamionowym zewnętrznym napięciu sygnalizacji 24V DC. Posiada też 6 niezależnych, bezpotencjałowych wyjść w postaci styków przekaźnikowych. Każde z wyjść przystosowane jest do podłączenia napięcia 24V DC o maksymalnym obciążeniu 6A każde. Dodatkowo moduł mBM-48-22 wyposażony jest w wejście dwustanowe odcinające możliwość sterowania wyjść.

Moduł wykonuje dodatkowo:

 • pomiar napięcia zasilania modułu
 • pomiar prądu obciążenia modułu
 • sterowanie diodami sygnalizacyjnymi (4 diody statusowe, 16 diod sygnalizujących stan wejść, 6 diod sygnalizujących stan wyjść)

Wejścia binarne są odseparowane galwanicznie od części sterującej. [-]


Przykładowy moduł mBM-48-22

mBO-22-01 (wyjścia binarne)

Moduł mBO-22-01 (Binary Outputs) umożliwia realizację sterowań przez moduł jednostki centralnej. Moduł posiada 8 wyjść przekaźnikowych, przystosowanych do podłączenia napięć 24V DC o maksymalnym obciążeniu 8A każde. Każde wyjście jest niezależne i posiada wyprowadzone obydwa styki przekaźnika. Dodatkowo wyścia posiadają kontrolę zamknięcia styków przy obecności napięcia sterującego.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • realizacja sterowań otrzymanych z jednostki centralnej mCU
 • detekcja stanów wyjść i przesyłanie ich do jednostki centralnej mCU
 • samodzielne sterowania diodami sygnalizacyjnymi (4 diody statusowe i 8 diod sygnalizujących stan wyjść)
 • pomiar temperatury oraz napięcia zasilania i poboru mocy [-]

Przykładowy moduł mBO-22-01

mBO-26-01 (wyjścia binarne)

Moduł mBO-26-01 (Binary Outputs) umożliwia realizację sterowań przez moduł jednostki centralnej. Moduł posiada 8 wyjść przekaźnikowych, przystosowanych do podłączenia napięć 220V DC o maksymalnym obciążeniu 0,3A każdy. Każde wyjście jest niezależne i posiada wyprowadzone obydwa styki przekaźnika. Dodatkowo wyjścia posiadają kontrolę zamknięcia styków przy obecności napięcia sterującego.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • realizacja sterowań otrzymanych z jednostki centralnej mCU
 • detekcja stanów wyjść i przesyłanie ich do jednostki centralnej mCU
 • samodzielne sterowania diodami sygnalizacyjnymi (4 diody statusowe i 8 diod sygnalizujących stan wyjść)
 • pomiar temperatury oraz napięcia zasilania i poboru mocy [-]

Przykładowy moduł mBO-26-01

mBO-26-02 (wyjścia binarne)

Moduł mBO-26-02 (Binary Outputs) umożliwia realizację sterowań przez moduł jednostki centralnej. Posiada 8 wyjść przekaźnikowych do podłączenia napięć 220V DC i obciążenia 0,3A. Każde wyjście jest niezależne, z wyprowadzeniem obu styków przekaźników. Wszystkie wyjścia zabezpieczone są blokiem zabezpieczeń przepięciowych. Sygnalizacja stanu każdego wyjścia przedstawiona jest za pomocą diod LED wyprowadzonych na elewację modułu.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • realizacja sterowań otrzymanych z jednostki centralnej mCU
 • detekcja stanów wyjść i przesyłu do modułu mCU
 • samodzielne sterowanie diodami sygnalizacyjnymi (4 diody statusowe i 8 diod sygnalizujących stan wyjść)
 • pomiar temperatury oraz napięcia i poboru mocy  [-]

Przykładowy moduł mBO-26-02

mBO-42-02 (wyjścia binarne)

Moduł mBO-42-02 (Binary Outputs) umożliwia realizację sterowań przez moduł jednostki centralnej. Moduł posiada 16 wyjść przekaźnikowych przystosowanych do podłączenia napięć 24V DC o maksymalnym obciążeniu 6A. Każde wyjście jest niezależne i posiada wyprowadzone obydwa styki przekaźnika. Dodatkowo wyjścia chronione są blokiem zabezpieczeń przepięciowych. Moduł nie posiada kontroli zamknięcia styków przy obecności napięcia sterującego.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • realizacja sterowań otrzymanych z jednostki centralnej mCU
 • detekcja stanów wyjść i przesyłanie ich do jednostki centralnej mCU
 • samodzielne sterowania diodami sygnalizacyjnymi (4 diody statusowe i 16 diod sygnalizujących stan wyjść)
 • pomiar temperatury oraz napięcia zasilania i poboru mocy [-]

Przykładowy moduł mBO-42-02

mBO-42-05 (wyjścia binarne)

Moduł mBO-42-05 (Binary Outputs) umożliwia realizację sterowań przez moduł jednostki centralnej. Moduł posiada 16 wyjść z czego 11 jest przekaźnikowych a 5 typu optoMOS. Wyjścia przekaźnikowe przystosowane są do obciążenie 6A przy napięciu 24V DC, a wyjścia typu optoMOS mają obciążalność 140mA przy 24V DC. Każde wyjście jest niezależne i posiada wyprowadzone obydwa styki przekaźnika. Dodatkowo wyjścia chronione są blokiem zabezpieczeń przepięciowych. Moduł nie posiada kontroli zamknięcia styków przy obecności napięcia sterującego.

Operacje wykonywane przez mBO-42-05:

 • realizacja sterowań otrzymanych z jednostki centralnej mCU
 • detekcja stanów wyjść i przesyłanie ich do jednostki centralnej mCU
 • samodzielne sterowanie diodami sygnalizacyjnymi (4 diody statusowe i 16 diod sygnalizujących stan wyjść)
 • pomiar temperatury oraz napięcia zasilania i poboru mocy [-]

Przykładowy moduł mBO-42-05

mCA-01-xx (moduł specjalizowany)

Moduł specjalizowany mCA składa się z modułu jednostki centralnej oraz z modułu wejść analogowych a ich funkcjonalność wynika z możliwości elementów składowych. mCA-01-xx składa się kanałów komunikacyjnych RS-232 (2 szt.), RS-485 (2 szt.), Ethernetu, modemu GSM/GPRS 3G, szeregowego kanału serwisowego (RS-232) oraz jednego kanału 1-Wire. Jednostka centralna realizuje operacje związane z przetwarzaniem danych, obsługą protokołów oraz komunikacją z modułami wejść i wyjść urządzenia.

Moduł posiada jeszcze 3 separowane galwanicznie wejścia napięciowe, które są dedykowane do współpracy z izolatorami pojemnościowymi instalowanymi w obsługiwanych aparatach lub do podłączenia zewnętrznego dzielnika napięciowego. Dostępne też są 4 separowane wejścia prądowe 1A AC. Na elewacja znajduje się również sygnalizacja diodowa przepływu prądu zwarcia. Modem GSM może być wyposażony w dwie karty SIM dostępne na elewacji.

Moduł mCA-01-01 realizuje następujące funkcje:

 • prowadzenie bazy telemechaniki urządzenia
 • obsługa protokołów komunikacyjnych
 • zarządzające konfiguracją
 • kontroli poprawności pracy wszystkich modułów urządzenia
 • synchronizację czasu
 • akwizycję wejść binarnych (za pośrednictwem mBI – modułu wejść binarnych)
 • akwizycję wejść analogowych (za pośrednictwem mAI – modułu wejść analogowych)
 • realizację sterowań binarnych (za pośrednictwem mBO – modułu wyjść binarnych)
 • realizację sterowań analogowych
 • diagnostykę i kontrolę pracy zasilaczy i ładowarek
 • obsługę nowych kart rozszerzeń [-]

Przykładowy moduł mCA-01-01

mCA-02-04 (moduł specjalizowany)

Moduł specjalizowany mCA-02-04 składa się z bloku jednostki centralnej oraz z bloku wejść analogowych mAI. Blok mAI realizuje pomiar: 1 napięcia (do 100V AC), 2 prądów (4÷20mA) oraz 1 prądu (0,3A AC). Moduł mCA-02-04 posiada także kanały komunikacyjne: RS-232 (2 szt.), RS-485 (2 szt.), kanału Ethernet (złącze RJ-45), 1-Wire oraz szeregowego kanału serwisowego (RS-232).

Sterownik SO-52v21-PC z modułem mCA-02-04 jest używany w sterowniku dławika gaszącego zwanego też cewką Petersena. Pomiar prądu dławika gaszącego odbywa się za pomocą przekładnika prądowego o prądzie strony wtórnej 0,3A doprowadzonego do wejścia prądowego. Napięcie punktu neutralnego (napięcie zerowe U0) mierzone w zakresie 0÷100V należy doprowadzić do wejścia analogowego modułu. Bieżące położenie cewki Petersena jako sygnał prądowy 4÷20mA powinno zostać doprowadzone do drugiego wejścia prądowego modułu mCA-02-04.

Moduł mCA-02-04 realizuje następujące funkcje:

 • prowadzenie bazy telemechaniki urządzenia
 • obsługa protokołów komunikacyjnych
 • zarządzanie konfiguracją
 • nadzór nad pracą wszystkich elementów urządzenia
 • synchronizacja czasu
 • zbieranie informacji z wejść binarnych (za pośrednictwem modułu mBI)
 • zbieranie informacji z wejść analogowych (za pośrednictwem modułu mAI)
 • realizacja sterowań binarnych (za pośrednictwem modułu mBO)
 • realizacja sterowań analogowych (za pośrednictwem modułu mAO)
 • diagnostyka i kontrola pracy zasilaczy i ładowarek
 • obsługa przyszłych typów kart rozszerzeń [-]

Przykładowy moduł mCA-02-04

mCA-03-04 (moduł specjalizowany)

Moduł specjalizowany mCA-03-04 składa się z bloku jednostki centralnej oraz z bloku wejść analogowych mAI. Blok mAI realizuje pomiar: 1 napięcia (do 100V AC), 2 prądów (4÷20mA) oraz 1 prądu (0,3A AC). Moduł mCA-03-04 posiada także kanały komunikacyjne: RS-232 (2 szt.), RS-485 (2 szt.), kanału Ethernet (złącze światłowodowe LC MM), 1-Wire oraz szeregowego kanału serwisowego (RS-232).

Sterownik SO-52v21-PC z modułem mCA-03-04 jest używany w sterowniku dławika gaszącego zwanego też cewką Petersena. Pomiar prądu dławika gaszącego odbywa się za pomocą przekładnika prądowego o prądzie strony wtórnej 0,3A doprowadzonego do wejścia prądowego. Napięcie punktu neutralnego (napięcie zerowe U0) mierzone w zakresie 0÷100V należy doprowadzić do wejścia analogowego modułu. Bieżące położenie cewki Petersena jako sygnał prądowy 4÷20mA powinno zostać doprowadzone do drugiego wejścia prądowego modułu mCA-03-04.

Moduł mCA-03-04 realizuje następujące funkcje:

 • prowadzenie bazy telemechaniki urządzenia
 • obsługa protokołów komunikacyjnych
 • zarządzanie konfiguracją
 • nadzór nad pracą wszystkich elementów urządzenia
 • synchronizacja czasu
 • zbieranie informacji z wejść binarnych (za pośrednictwem modułu mBI)
 • zbieranie informacji z wejść analogowych (za pośrednictwem modułu mAI)
 • realizacja sterowań binarnych (za pośrednictwem modułu mBO)
 • realizacja sterowań analogowych (za pośrednictwem modułu mAO)
 • diagnostyka i kontrola pracy zasilaczy i ładowarek
 • obsługa przyszłych typów kart rozszerzeń [-]

 


Przykładowy moduł mCA-03-04

mCU-02-xx (jednostka centralna)

Moduł mCU-02-xx (Control Unit) to moduł jednostki centralnej wykorzystywany przez sterownik SO-52v21. Składa się on z następujących bloków funkcjonalnych: jednostki centralnej, zegara RTC, czujnika temperatury, karty SD (dodatek), statusowych diod sygnalizacyjnych, 2x RS-232/RS485, kanału światłowodowego (złącze ST), 1x Ethernet, 1x RS-232 (kanał serwisowy). Dodatkowo mCU-xx może posiadać: 2x RS-232/RS-485, 2x Ethernet, 1x przekaźnik, 2x kanał 1-Wire, modem GSM.
Niektóre elementy dodatkowe wykluczają się wzajemnie, dlatego sugerowaną konfigurację należy potwierdzić u producenta.

Niektóre z funkcji realizowane przez mCU-02-xx:

 • prowadzenie bazy telemechaniki urządzenia (przechowywanie stanów sygnałów dwustanowych, wartości pomiarów analogowych, realizacja sterowań)
 • obsługa protokołów komunikacyjnych
 • zarządzanie konfiguracją
 • nadzorowanie poprawności pracy wszystkich podrzędnych modułów
 • zbieranie sygnałów z wejść binarnych (z użyciem modułów wejść binarnych serii mBI-xx-xx)
 • zbieranie sygnałów z wejść analogowych (z użyciem modułów wejść analogowych serii mAI-xx-xx)
 • realizacja sterowań binarnych (z użyciem modułów wyjść binarnych mBO-xx-xx) [-]

Przykładowy moduł mCU-02-05

mHI-02-01 (wyświetlanie informacji)

Moduł mHI-02-01 (Human Interface) jest modułem przeznaczonym do wyświetlania informacji zawartych w bazie danych sterownika. Informacja wyświetlana jest na panelu czołowym modułu. Dane przeznaczone do prezentacji definiowane są przez użytkownika. Każda z informacji wyświetlana jest w dwóch wierszach: opis parametru i wartość parametru lub stan sygnału binarnego. Umieszczony z przodu przycisk służy do wybudzenia panelu ze stanu uśpienia lub też do przewijania informacji na wyświetlaczach.

Oprócz wyświetlania informacji przesłanych z jednostki centralnej sterownika moduł mHI-02-01 realizuje jeszcze pomiary napięcia zasilania, temperatury oraz pobór mocy. [-]


Przykładowy moduł mHI-02-01

mPS-05-02 (zasilacz)

Zasilacz mPS-05-02 (Power Supply) jest zasilaczem impulsowym o wysokiej sprawności, dostarczającym napięcia do modułów wchodzących w skład sterownika obiektowego (+5V/15W). Zasilacz posiada dwa przekaźniki do dowolnego wykorzystania. Jeden z nich może być użyty do sygnalizacji awarii całego urządzenia.

Zasilacz mPS-05-02 spełnia następujące funkcje:

 • pomiar zewnętrznego napięcia zasilania
 • pomiar napięcia wyjściowego na magistralę
 • pomiar prądu obciążenia
 • pomiar temperatury modułu
 • wysterowanie diod sygnalizacyjnych na panelu czołowym zasilacza

Urządzenie posiada interfejs do komunikacji z modułem mCU za pomocą dedykowanej magistrali. Zakres napięcia wejściowego: 90÷280V AC/DC. [-]


Przykładowy moduł mPS-05-02

mPS-11-01 (zasilacz)

Zasilacz mPS-11-01 (Power Supply) jest zasilaczem impulsowym o wysokiej sprawności, dostarczającym napięcia do modułów wchodzących w skład sterownika obiektowego (+5V/30W). Zasilacz posiada przekaźnik do dowolnego wykorzystania. Może on być użyty np. do sygnalizacji awarii całego urządzenia.

Zasilacz mPS-11-01 spełnia następujące funkcje:

 • pomiar zewnętrznego napięcia zasilania
 • pomiar napięcia wyjściowego na magistralę
 • pomiar prądu obciążenia
 • pomiar temperatury modułu
 • wysterowanie diod sygnalizacyjnych na panelu czołowym zasilacza

Moduł posiada interfejs do komunikacji z modułem mCU za pomocą dedykowanej magistrali. Zakres napięcia wejściowego: 20÷35V DC. [-]


Przykładowy moduł mPS-11-01

mPS-11-91 (zasilacz)

Zasilacz mPS-11-91 (Power Supply) jest zasilaczem impulsowym o wysokiej sprawności, dostarczającym napięcia do modułów wchodzących w skład sterownika obiektowego (+5V/30W). Posiada także przekaźnik do sygnalizacji obecności zasilania +5V DC.

Zasilacz mPS-11-91 spełnia następujące funkcje:

 • wysterowanie diod sygnalizacyjnych napięcia wejściowego 24V DC oraz wyjściowego +5V DC
 • przekaźnik sygnalizacji obecności napięcia 5V DC na wyjściu

Moduł nie posiada interfejsu do komunikacji z modułem mCU. Zakres napięcia wejściowego: 20÷35V DC. [-]


Przykładowy moduł mPS-11-91

mPS-15-01 (zasilacz)

Zasilacz mPS-15-01 (Power Supply) jest zasilaczem impulsowym o wysokiej sprawności, dostarczającym napięcia do modułów wchodzących w skład sterownika obiektowego (+5V/30W). Zasilacz posiada przekaźnik do dowolnego wykorzystania. Może on być użyty np. do sygnalizacji awarii całego urządzenia.

Zasilacz mPS-15-01 spełnia następujące funkcje:

 • pomiar zewnętrznego napięcia zasilania
 • pomiar napięcia wyjściowego na magistralę
 • pomiar prądu obciążenia
 • pomiar temperatury modułu
 • wysterowanie diod sygnalizacyjnych na panelu czołowym zasilacza

Moduł posiada interfejs do komunikacji z modułem mCU za pomocą dedykowanej magistrali. Zakres napięcia wejściowego: 90÷280V AC/DC. [-]


Przykładowy moduł mPS-15-01

mPS-16-01 (zasilacz)

Zasilacz mPS-16-01 (Power Supply) jest zasilaczem impulsowym o wysokiej sprawności, dostarczającym napięcia do modułów wchodzących w skład sterownika obiektowego (+5V/30W). Zasilacz posiada przekaźnik do dowolnego wykorzystania. Może on być użyty np. do sygnalizacji awarii całego urządzenia.

Zasilacz mPS-16-01 spełnia następujące funkcje:

 • pomiar zewnętrznego napięcia zasilania
 • pomiar napięcia wyjściowego na magistralę
 • pomiar prądu obciążenia
 • pomiar temperatury modułu
 • wysterowanie diod sygnalizacyjnych na panelu czołowym zasilacza

Moduł posiada interfejs do komunikacji z modułem mCU za pomocą dedykowanej magistrali. Zakres napięcia wejściowego: 120÷310V AC/DC. [-]


Przykładowy moduł mPS-16-01

mST-13-01 (transm. szeregowa)

Moduł transmisji szeregowej mST-13-01 przeznaczony jest do realizacji komunikacji z urządzeniami i systemami zewnętrznymi. Kanały transmisyjne w modułach są separowane galwanicznie.

Moduł mST-13-01 posiada 4 kanały wykorzystujące jako nośnik transmisyjny światłowód ze złączami ST. [-]


Przykładowy moduł mST-13-01

mST-25-01 (transm. szeregowa)

Moduł transmisji szeregowej mST-25-01 przeznaczony jest do realizacji komunikacji z urządzeniami i systemami zewnętrznymi, wyposażonymi w interfejs RS-232, RS-485 lub RS-422. Kanały transmisyjne w modułach są separowane galwanicznie.

Moduł mST-25-01 posiada 8 kanałów transmisji, z których każdy może być zdefiniowany jako jeden z trzech dostępnych interfejsów. W przypadku wyboru RS-422 lub RS-485 możliwe jest ustawienie podciągnięcia linii do potencjału górnego (pull-up) i dolnego (pull-down) oraz opcjonalnie załączenie terminatora 120 Ω. Rodzaj interfejsu wybranego dla danego kanału sygnalizowany jest na zespole diod przypisanych do każdego kanału transmisyjnego. [-]


Przykładowy moduł mST-25-01

Szanowni Państwo,

firma MIKRONIKA, od 37 lat dostarcza systemy automatyki i usługi wsparcia dla największych, strategicznych przedsiębiorstw w Polsce i za granicą. Posiadamy szereg rozwiązań w obszarze zapewnienia ciągłości działania. Od dywersyfikacji dostawców, przez wewnętrzne mechanizmy identyfikacji, oceny i redukcji ryzyka, kończąc na bezpośredniej współpracy z naszymi odbiorcami w sytuacjach kryzysowych. Wszędzie tam, gdzie wartość ryzyka była dla nas nieakceptowalna, wdrożyliśmy odpowiedzenie zabezpieczenia. To są nasze stałe praktyki, od lat realizowane jako element zarządzania ryzykiem w organizacji.

W kontekście bieżącej sytuacji związanej z epidemią wirusa SARS-CoV-2 i wzrastającym zachorowaniem na COVID-19, nie czekając na wytyczne i decyzje władz państwowych czy samorządowych, w pierwszej fazie podnieśliśmy standardy higieny w przestrzeniach, w których pracują nasi pracownicy. Na początku ubiegłego tygodnia (tj. 10 marca), zaleciliśmy wszystkim naszym pracownikom biurowym pracę zdalną. Wdrożyliśmy na terenie naszych zakładów stosowanie dodatkowych środków dezynfekujących. Ograniczyliśmy też wyjazdy naszych pracowników do absolutnego minimum. Wszystkie działania, jakie mogą być realizowane zdalnie, są w ten sposób realizowane. Działy produkcyjne pracują w ograniczonym składzie, pokrywając bieżące potrzeby produkcyjne. Wszystkie te działania mają na celu ograniczenie bezpośrednich kontaktów w celu redukcji ryzyka zakażenia.

Na tą chwilę (16 marca), nie notujemy zwiększonej absencji z powodu zachorowań lub objęcia kwarantanną naszych pracowników. Nie mamy wiedzy, aby jakikolwiek pracownik lub współpracownik (poddostawca) firmy MIKRONIKA był zakażony wirusem SARS-CoV-2 lub zachorował na COVID-19. Do chwili obecnej nie odnotowaliśmy też istotnych opóźnień w realizacji dostaw, w tym po stronie naszych poddostawców, w związku ze środkami prewencyjnymi podjętymi w Polsce i na świecie.

Zakładamy, że sytuacja może być rozwojowa, dlatego w firmie MIKRONIKA, przy Zarządzie, powołany został zespół ds. zarządzania kryzysowego, który na bieżąco monitoruje sytuację kadrową, ciągłość dostaw, realizację produkcji i kontraktów oraz wszystkie istotne obszary naszej działalności. W razie potrzeby oraz w granicach naszych możliwości podejmujemy i będziemy podejmowali odpowiednie decyzje. Mamy też przygotowany scenariusz na wypadek wystąpienia zachorowań wśród naszych pracowników. Czynimy wszystko co w naszej mocy, aby minimalizować skutki obecnej sytuacji dla naszych klientów.

Z uwagi na bezprecedensowy charakter obecnej sytuacji, niezależnej od żadnej ze stron, nie jesteśmy w  stanie przewidzieć wszystkich scenariuszy, które mogą się wydarzyć. Osoby wyznaczone do realizacji poszczególnych prac czy odpowiedzialne za świadczenie usług, będą z Państwem w stałym kontakcie i będą informować o ewentualnych zakłóceniach, jeżeli takowe wystąpią.

Wiemy, że wielu z naszych kooperantów również po swojej stronie wdrożyło dodatkowe środki bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w wejściach i pracy na terenie Państwa zakładów i obiektów. Jeżeli te środki mogą mieć znaczenie dla naszych pracowników lub podwykonawców, będziemy zobowiązani za przekazanie nam w tym zakresie krótkiej informacji (np. badanie temperatury na wejściu). Zapewniamy, że nasi pracownicy oraz podwykonawcy dostosują się do Państwa wymagań, które mają na celu zachowanie wspólnego bezpieczeństwa i zdrowia.

Gdyby po Państwa stronie pojawiły się jakiekolwiek przeszkody w możliwości realizowania przez nas obowiązków kontraktowych (np. zakaz wejścia na teren danego obiektu), będziemy zobowiązani za niezwłoczną informację w tym zakresie.

Zarząd firmy MIKRONIKA

Poznań, dnia 16 marca 2020

Pismo SARS CoV-2