SYNDIS SMART Audit

MIKRONIKA opracowała platformę wspierającą proces kontroli wewnętrznej Smart Audit. Narzędzie dedykowane jest dla średnich i dużych organizacji na rynku prywatnym oraz w sektorze publicznym. Procesy kontroli w firmach w dobie cyfrowej transformacji przebiegają poprzez wiele działów i systemów, co wymaga nowego podejścia do zarządzania nimi.

Cyfryzacja przedsiębiorstwa oraz istniejących w nim mechanizmów kontrolnych to proces. Na jego początku znajdują się cele i założenia, na końcu jednak zawsze stoi człowiek, dla którego nowe rozwiązania są codziennym narzędziem pracy.

Platforma Smart Audit wspiera organizacje w zakresie osiągnięcie celów oraz sprawnego działania w pięciu odrębnych, ale powiązanych ze sobą kategoriach:

  • Podstawą dla wszystkich elementów kontroli wewnętrznej jest środowisko kontroli. Nadaje ono ton organizacji, wpływając na świadomość ludzi wykonujących czynności kontrolne. Czynniki środowiska kontroli obejmują uczciwość, wartości etyczne, styl kierownictwa operacyjnego, delegację systemów władzy, jak również procesy zarządzania i rozwoju ludzi w danej organizacji.
  • Drugim elementem systemu kontroli wewnętrznej jest ocena ryzyka. Każdy podmiot gospodarczy, nastawiony na wykorzystanie wszelkich możliwych rynkowych szans, napotyka na szereg zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeń, które muszą zostać ocenione. Tylko identyfikacja i analiza ryzyka dla osiągnięcia celów może być warunkiem ustalenia, w jaki sposób powinno się nim zarządzać.
  • Z kolei kontrola funkcjonowania obejmuje kontrolę zgodności szeregu różnorodnych działań, jak zgody, zezwolenia, weryfikacje, uzgodnienia, przeglądy działalności operacyjnej, podziały obowiązków, itp. z obowiązującymi zasadami, procedurami i zarządzeniami. Działania kontrolne występują w całej organizacji, na wszystkich szczeblach i we wszystkich funkcjach.
  • Informacja i komunikacja to kolejny element systemu kontroli wewnętrznej. Systemy informacyjne odgrywają kluczową rolę, jako że to one tworzą raporty zawierające informacje operacyjne, finansowe oraz te dotyczące zgodności. W szerszym znaczeniu, skuteczna komunikacja musi zapewnić przepływ informacji z, do i poprzez organizację.
  • Monitoring jest ostatnim, ale bardzo ważnym, elementem systemu kontroli wewnętrznej. Stale weryfikowane procesy pozwalają ocenić wydajność systemu i skuteczność działania, a w przypadku wykrycia niezgodności podjąć działania korygujące, które zapewnią ciągłość działania organizacji.

Smart Audit, system oferowany przez firmę Mikronika, umożliwia zarządzanie procesem kontroli oraz zapewnia skuteczne monitorowanie mechanizmów kontrolnych dla wszystkich procesów uznanych za istotne.

Nasi Klienci

MIKRONIKA sp. z o.o.

ul. Wykopy 2/4
60 - 001 Poznań
Polska
NIP: 779 25 02 760

MIKRONIKA sp. z o.o.

magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram