SYNDIS RV AQUA

SYNDIS RV AQUA to system sterowania odwodnieniem w kopalniach. Umożliwia on poprawę ochrony środowiska oraz daje wymierne korzyści wynikające z ograniczenia kosztów eksploatacji. Jest to uniwersalne, niezbędne narzędzie do prowadzenia gospodarki wodnej i ochrony wód podziemnych w rejonach wydobycia zasobów górniczych. Dzięki temu systemowi możliwa jest wspomaganie ochrony środowiska na obszarach eksploatowanych zarówno przez kopalnie odkrywkowe jak i głębinowe.

System realizuje zdalny odczyt głębokości lustra wody, ustawianie przepustnic regulujących przepływy wody oraz ułatwia kompleksowe przetwarzanie danych dzięki wsparciu systemu informatycznego współpracującego z wieloma programami narzędziowymi.

System składa się z:

  • urządzeń mierzących poziom wody i przekazujących bezprzewodowo wyniki pomiarów
  • urządzeń do efektywnego sterowania i nadzoru pracy agregatów pompowych z funkcjami monitorowania składu chemicznego wody
  • oprogramowania systemowego, które odczytuje dane z urządzeń pomiarowych i sterujących oraz przekształca je w informacje niezbędne do optymalnego sterowania odwodnieniem oraz analizy stanu środowiska

Struktura systemu przedstawia się następująco

Przykładowa struktura systemu SYNDIS RV AQUA

Charakterystyka sytemu SYNDIS RV AQUA

Oprogramowanie systemowe SYNDIS RV AQUA integruje wszystkie elementy sprzętowe i funkcjonalne systemu. Jest ono zaimplementowane na serwerze, który pracuje w układzie redundantnym. Komunikacja z urządzeniami obiektowymi jest realizowana w standardzie GPRS, w tzw. „APN użytkownika” (Acces Point Number), jako adres dzierżawionego punktu dostępowego w sieci GPRS. Urządzenia pomiarowe i sterujące są monitorowane w trybie on-line. System może odczytywać także dane z innych urządzeń i systemów, takich jak zabezpieczenia, rejestratory przepływu, stany łączników w polach elektroenergetycznych, sterowniki polowe i inne. Odczytane dane o poziomie lustra wody z urządzeń pomiarowych UNW-001 oraz dane o pracy agregatów prądowych, a także o stanie zasolenia wody, pochodzące z kontrolerów SO-52v21-KSO są umieszczane w bazie danych systemu.

Bardzo ważną funkcją systemu SYNDIS RV AQUA jest ciągłe monitorowanie sprawności agregatów pompowych. Opracowany algorytm selekcjonuje egzemplarze, w których pojawiają się symptomy degradacji oraz wzrasta prawdopodobieństwo ich awarii. W ten sposób można je poddać wcześniejszym przeglądom doraźnym a przez to nie doprowadzić do degradacji środowiska. System optymalizuje także punkty pracy agregatów pompowych przez sterowanie przepustnicami regulującymi przepływ wody. Dzięki temu agregaty pracują w optymalnym zakresie charakterystyki sprawności. Zaimplementowane funkcje monitoringu służą optymalizacji procesów odwodnienia wg kryteriów utrzymywania zadanych poziomów wód, energooszczędności i wydajności. Przewidywanie uszkodzeń agregatów pompowych poprawia gospodarkę silnikami, pompami i kablami zasilającymi agregatów pompowych.

Przedstawione rozwiązanie zostało nagrodzone złotym medalem MPT na targach EXPOPOWER 2017

Przykładowy zrzut ekranu dla wybranej studni, w której pracuje pompa

Zapytaj o produkty

    Nasi Klienci

    MIKRONIKA sp. z o.o.

    ul. Wykopy 2/4
    60 - 001 Poznań
    Polska
    NIP: 779 25 02 760

    MIKRONIKA sp. z o.o.

    magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram