Mikronika » Oferta » Produkty » Urządzenia » Transmisja danych » Modemy przewodowe

Modemy przewodowe

PLC-201 (Modem PLC)
PLC-MAP-x (3-fazowy punkt dostępowy sieci PLC)
MLK-0xx (modem linii komutowanej)
MLK-1xx (modem linii komutowanej)

PLC-201 (modem PLC)

Modem PLC-201 przeznaczony jest  do przesyłania danych po liniach zasilających 230V AC w instalacjach przemysłowych. Konstrukcja modemu została zorientowana pod kątem zdalnego odczytu liczników energii elektrycznej w systemach AMR (Automatic Meter Reading). Oprogramowanie osadzone w urządzeniu umożliwia obsługę rozległych sieci odczytu liczników energii. Modem stanowi urządzenie końcowe transmisji danych z licznika energii elektrycznej i jest wyposażony w separowany interfejs RS-485.

Przykładowe urządzenie PLC-201 zamontowane pod licznikiem energii

PLC-MAP-x (3-fazowy punkt dostępowy sieci PLC)

Niezalecane do stosowania w nowych opracowaniach

Modem PLC-MAP-x przeznaczony  jest do przesyłania danych po liniach zasilających 230V AC w instalacjach przemysłowych. Pełni on funkcję 3-fazowego punktu dostępowego do sieci PLC systemów licznikowych AMR. Technologia PLC (ang. Power Line Communication) wykorzystuje linie elektroenergetyczne niskiego napięcia jako medium transmisyjne.

Urządzenie PLC-MAP-x pełni rolę zarządzającego siecią przystawek odczytowych PLC-201 przystosowanych do montażu z licznikami energii elektrycznej. PLC-MAP-x jest elementem pośredniczącym między systemem nadrzędnym, komunikującym się w technologii innej niż PLC, a siecią urządzeń PLC-201 używających tego interfejsu.

Do komunikacji z systemem nadrzędnym urządzenie PLC-MAP-1 posiada interfejs RS-485, a PLC-MAP-2 dysponuje interfejsem Ethernet. Każdy typ urządzenia posiada dodatkowo interfejs serwisowy RS-232.

MLK-0xx (modem linii komutowanej)

Modem MLK-0xx przeznaczony jest do dwukierunkowej transmisji danych (full duplex) na łączach komutowanych z szybkością transmisji do 33,6 kb/s (MLK-01x do 56 kb/s) i do 115,2 kb/s na styku RS-232/V.24. Modem pracuje z protokołami detekcji i korekcji błędów oraz kompresji danych.

MLK-0x1 standardowo występuje jako pakiet systemu SYNDIS w postaci karty 6U.
MLK-0x2 to urządzenie, które jest montowane w aluminiowej obudowie wolnostojącej.

Aby możliwe było sterowanie pracą modemu przy pomocy komputera, wymagane jest oprogramowanie komunikacyjne.

Przykładowe urządzenie MLK-002

MLK-1xx (modem linii komutowanej)

Niezalecane do stosowania w nowych opracowaniach

Modem MLK-1xx przeznaczony jest do dwukierunkowej transmisji danych (full duplex) na łączach komutowanych z szybkościami transmisji do 56 kb/s i do 115,2 kb/s na styku RS-232/V.24. Modem posiada separowane galwanicznie interfejsy RS-485 oraz RS-232/V.24

Modem MLK-1xx wykonywany jest w następujących wariantach:

 • MLK-101 ma format 3U (realizuje funkcje standardowych komend „AT”, może być użyty jako pakiet sterownika SO-5511)
 • MLK-102 ma format 6U (jako pakiet sterownika obiektowego SO-52v11 pracującymi w systemie magistrali LVDS)

Aby możliwe było sterowanie pracą modemu przy pomocy komputera wymagane jest oprogramowanie komunikacyjne. 

Zapytaj o produkty

  Nasi Klienci

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  ul. Wykopy 2/4
  60 - 001 Poznań
  Polska
  NIP: 779 25 02 760

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram