Szkolenia

Z myślą o odbiorcach naszej oferty, a także o wszystkich osobach zainteresowanych tematyką systemów nadzoru i sterowania przygotowaliśmy ofertę szkoleń otwartych i zamkniętych. Niezależnie jesteśmy gotowi przygotować indywidualne szkolenie dostosowane do potrzeb konkretnego Klienta.

Standardowo realizujemy szkolenia w następujących grupach tematycznych:

 • obsługa dyspozytorska / operatorska systemu SYNDIS
 • administracja systemu SYNDIS
 • edycja baz danych i ekranów w systemie SYNDIS
 • obsługa urządzeń systemu sterowania i nadzoru SYNDIS SO-5
 • obsługa systemu oceny jakości energii SYNDIS PQ
 • obsługa i moduły systemu monitoringu transformatora SYNDIS ES
 • administracja systemu SYNDIS-ENERGIA
 • moduł raportowy systemu SYNDIS-ENERGIA
 • obsługa sterowników automatyki sieciowej do rozłączników napowietrznych i wnętrzowych
 • obsługa sterowników z funkcją automatyki zabezpieczeniowej do reklozerów oraz retrofitu

Dzięki naszym szkoleniom uczestnicy mogą uzyskać wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • obsługi, aktualizacji i administracji wdrożonego systemu SYNDIS
 • obsługi, konfiguracji i aktualizacji ustawień urządzeń automatyki systemu SYNDIS
 • eksploatacji i serwisowania urządzeń i oprogramowania systemu SYNDIS dostarczonego w ramach konkretnego wdrożenia lub niezależnie od aplikacji

Szkolenia mogą odbywać się w siedzibie naszej firmy lub u Klienta w dogodnym dla obu stron miejscu i terminie.

Szkolenia są prowadzone w formie seminarium na podstawie przedstawionego programu. Przeprowadzają je specjaliści posiadający wiedzę, praktykę i umiejętności ze swojej dziedziny. Na życzenie szkolenie może zostać uzupełnione o ćwiczenia praktyczne (warsztaty). Uczestnicy szkolenia otrzymują odpowiednie materiały umożliwiające przyswojenie wiadomości i umiejętności objętych programem szkolenia.

Osoba kontaktowa

oferty@mikronika.pl

+48 61 6655 600