Osprzęt łączeniowy

//www.mikronika.pl/wp-content/uploads/2021/02/ścieżki_4-6_osprzęt_łączeniowy-scaled-599x30.jpg

Jest to grupa towarów niezbędna przy montażu urządzeń lub ich dodatkowego zabezpieczenia. Opisaliśmy tutaj również typ magistral, które są wykorzystywane w produkowanych przez MIKRONIKĘ urządzeniach. Listwy są przeznaczone do kanałów analogowych i komunikacyjnych. Istnieją też warianty gdzie część kanałów przeznaczona jest dla części komunikacyjnej a część dla analogowej.

 LWA/LWK-002 (listwa wejść analog./komunikacyjnych)
 LWB-002 (listwa wejść dwustanowych)
 LWS-002 (listwa wyjść sterujących)
 OGP-xxx (ogranicznik)
 Magistrale

LWA/LWK-002 (listwa wejść analog./komunikacyjnych)

Listwa wejść analogowych/komunikacyjnych LWA-002 / LWK-002 jest przeznaczona do wprowadzenia dwuprzewodowych przyłączy sygnałów analogowych lub komunikacyjnych z obiektu do sterownika obiektowego, z jednoczesną ochroną wejść sterownika przed wyładowaniami elektrostatycznymi, zaburzeniami udarowymi i szybkimi elektrycznymi stanami przejściowymi. Listwa przystosowana jest do wykorzystywania w instalacjach przemysłowych automatyki, pomiarów i sterowania.

Występuje w 3 konfiguracjach:

  • LWA-002 – listwa wejść analogowych - wszystkie kanały przeznaczone do ochrony wejść analogowych sterownika
  • LWK-002 – listwa wejść komunikacyjnych - wszystkie kanały przeznaczone do ochrony wejść komunikacyjnych sterownika
  • LWAK-002 – listwa wejść analogowych/komunikacyjnych – część kanałów przeznaczona do ochrony wejść analogowych a część do ochrony wejść komunikacyjnych sterownika [-]

Przykładowa listwa LWA-002

LWB-002 (listwa wejść dwustanowych)

Listwa wejść dwustanowych LWB-002 przeznaczona jest do wprowadzenia dwustanowych przyłączy sygnałowych z obiektu  do sterownika obiektowego lub komunikacyjnego, z jednoczesną ochroną wejść sterownika przed wyładowaniami elektrostatycznymi, zaburzeniami udarowymi i szybkimi elektrycznymi stanami przejściowymi. Listwa przystosowana jest do wykorzystywania w instalacjach przemysłowych automatyki, pomiarów i sterowania. [-]


Przykładowa listwa LWB-002

LWS-002 (listwa wyjść sterujących)
Niezalecane do stosowania w nowych opracowaniach

Listwa wyjść sterujących LWS-002 przeznaczona jest do wyprowadzenia wzajemnie separowanych galwanicznie, stykowych, dwuprzewodowych sygnałów sterujących ze sterownika obiektowego do urządzeń obiektowych. Listwa przystosowana jest do wykorzystywania w instalacjach przemysłowych automatyki, pomiarów i sterowania. [-]

OGP-xxx (ogranicznik)

Dwustopniowy ogranicznik przepięć OGP-001 przeznaczony jest do eliminowania i ograniczania skutków silnych zakłóceń w instalacjach elektrycznych. Parametry elektryczne ogranicznika pozwalają na podwyższenie odporności na zaburzenia udarowe chronionych urządzeń do poziomu 4 (zgodnie z normą PN-EN 61000-4-5). Podstawowa wersja oparta jest na technice warystorowej. Istnieje jednak możliwość zmiany parametrów ogranicznika polegającej na łączeniu dwóch różnych lub podobnych sekcji, złożonych z iskierników, warystorów lub diod zabezpieczających. OGP-001 może być stosowany w układach jedno- i trójfazowych (3x OGP-001). Zastosowana obudowa umożliwia montaż na szynie DIN 35 mm.


Ogólny schemat ogranicznika OGP-001
 Folder > OGP-xxx_pl_v2.0_ogranicznik przepiec.pdf [468kB]

Magistrale

Zastosowana magistrala przypisana jest od określonej rodziny urządzeń. Powoduje to, że urządzenia/moduły przygotowane są do pracy w konkretnych konfiguracjach. Niektóre z nich są wyposażone w kilka magistral, co powoduje, że stają się one bardziej uniwersalne. Użycie danej magistrali wymusza montowanie urządzenia/modułu w określonych typach obudów.

W urządzeniach MIKRONIKI używane są następujące magistrale:

  • LVDS – magistrala systemu LVDS przeznaczona jest głównie do stosowania w kasetach sterowników SO-52v1x. Dostarcza ona napięcia zasilające do podłączonych do niej pakietów i zapewnia komunikację między nimi. Istnieją dwa rodzaje magistrali LVDS: X i Y, które różnią się miejscem usytuowania złącza. LVDS-X ma złącze magistrali umieszczone na górze modułu a Y na dole.
  • MS – to tzw. „szeroka magistrala”. Magistrala systemu MS przeznaczona jest do stosowania w kasetach 6U. Dostarcza ona napięcia zasilające podłączonym do niej pakietom i zapewnia komunikację między nimi.
  • mSB – magistrala SWIFT typu "m", używana jest w urządzeniach rodziny SO-52v21
  • MAN–MAG jest przeznaczona do połączenia czterech modułów MAN-00x z modułem procesora PCR-003 w obudowie 1U 19”. Oprócz tego, w obudowie znajduje się zasilacz WZI 001, który przez magistralę zasila wszystkie moduły napięciami +3,3V i +5V. Płytka magistrali zawiera cztery układy transceiverów SN65LVDM176. Ścieżki magistrali dla każdego z układów SN65LVDM176 są oddzielone ścieżką masy w celu zmniejszenia wpływu wzajemnych zakłóceń. Płytka posiada złącze, które umożliwia rozszerzenie magistrali dla obudowy 2U 19”, w której mieści się 8 płytek MAN-00x
  • SY/ST - magistrala SY/ST przeznaczona jest głównie do stosowania w kasetach 3U. Podłączane są przez nią moduły obiektowe – m.in. pakiety wejściowe (np. WEJ-061) i wyjściowe (np. WYJ-074) [-]