Pakiety systemu MS

Zastosowanie magistrali MS powoduje, że poszczególne pakiety mogą być łączone w jednej obudowie w urządzenia, które posiadają wielorakie możliwości. Magistrala MS przeznaczona jest do stosowania w kasetach wysokości 6U.

 PAC-012 (przetwornik A/C)
 PCA-001 (przetwornik C/A)
 PEY-xxx (wejścia/wyjścia prądowe)
 PJC-8xx (jednostka centralna)
 PKW-101 (ster. klawiaturą i wyświetlaczami)
 PTS-5xx (transm. szeregowa)
 PTS-60x (transm. szeregowa)
 PTS-72x (transm. szeregowa)
 PTS-75x (transm. szeregowa)
 PTS-8xx (transm. szeregowa)
 PTS-90x (transm. szeregowa)
 PTS-91x (transm. szeregowa)
 PWE-401 (wejścia/wyjścia dwustanowe)
 MZA-502 (zasilacz)

PAC-012 (przetwornik A/C)

Pakiet PAC-012 przeznaczony jest do pracy w magistralą „MS” i służy do pomiaru 64 sygnałów napięciowych. Może on pracować w czterech zakresach napięć wejściowych, które są przełączane programowo. Pakiet jest umownie podzielny na dwa tory pomiarowe U-napięciowy oraz I-prądowy. Tor napięciowy to pierwsze 48 kanałów, a tor prądowy to pozostałe 16 kanałów. Możliwa jest również trójpunktowa kalibracja układu pomiarowego w obydwu torach. [-]


Przykładowy pakiet PAC-012

PCA-001 (przetwornik C/A)

Pakiet PCA-001 to przetwornik C/A przeznaczony do pracy z magistralą „MS”. Przetwarza sterowane cyfrowo sygnały prądowe ±5mA w 64 kanałach analogowych. W pakiecie zastosowano przetworniki 8-bitowe typu DAC-8800 co zapewnia dokładność sygnałów wyjściowych na poziomie ±0,5%. Przetwornik DAC-8800 jest przetwornikiem z wyjściem napięciowym. Przetworniki C/A są oddzielone galwanicznie od części cyfrowej systemu.

Konwertery napięcie-prąd zostały zbudowane na wzmacniaczach operacyjnych TL-084. W bloku konwerterów napięcie-prąd napięcie wyjściowe z przetworników obejmujące zakres -5 ÷ +5V zamienione jest na prąd w zakresie +5 ÷ -5mA. Wyjścia konwerterów są zabezpieczane przez przepięciami.

W pakiecie PCA-001 układ współpracy z magistralą jest odseparowany galwanicznie od pozostałych obwodów za pomocą transoptorów podwójnych i poczwórnych. [-]


Przykładowe pakiety PCA-001 (dolny pakiet 64-kanałowy, górny 32-kanałowy)

PEY-xxx (wejścia/wyjścia prądowe)

Pakiet PEY-xxx jest pakietem wejść/wyjść dwustanowych i przeznaczony jest do współpracy z magistralą „MS”. W zależności od wersji wykonania posiada 2, 6 lub 8 par wejść/wyjść. Para stanowi nadajnik podstawowy i rezerwowy a druga para to odbiornik podstawowy i rezerwowy. Wszystkie wejścia są odseparowane od siebie. Wyjścia na pakiecie tworzą grupy, każda po dwa wyjścia. Są one wzajemnie od siebie odseparowane. Złącza na elewacji pakietu mają taki sam układ niezależnie od rodzaju wykonania i zawierają nadajnik podstawowy i rezerwowy oraz odbiornik podstawowy i rezerwowy.

Sygnał wyjściowy ma wartość ±20mA natomiast sygnał wejściowy 3÷30mA przy napięciu 12÷40V. [-]


Przykładowe pakiety PEY-101 (górny pakiet) oraz PEY-102

PJC-8xx (jednostka centralna)
Niezalecane do stosowania w nowych opracowaniach

Pakiet PJC-8xx jest modułem procesora dla sterownika systemu mikroprocesorowego „MS”. Realizuje on wszystkie funkcje związane z wymianą i przetwarzaniem informacji. Pakiet stanowi główny moduł sterowników komunikacyjnych SO-55xx systemu SYNDISSYNDIS Argus, natomiast w sterownikach rozproszonych serii SO-52v11 pełni funkcję procesora komunikacyjnego. Pakiet może również pracować jako niezależny moduł komunikacyjny. Pakiet PJC-8xx posiada kilka kanałów transmisji w standardzie Ethernet.

Pakiet PJC-8xx posiada następujące kanały komunikacyjne:

 • 3x separowane galwanicznie kanały transmisji szeregowej (2x RS-232, 1x RS-485); jeden RS-232 jest kanałem serwisowym, pozostałe mogą być wykorzystane do komunikacji z obiektem
 • 4x Ethernet typu FX (10/100 Mb/s) z układem sprzętowego przełącznika, złącza typu FC, światłowód wielomodowy
 • 1x Ethernet typu TP (10/100 Mb/s), złącze typu RJ-45

Moduł PJC-8xx obsługuje magistralę MS w wersji 3 i jest kompatybilny w dół, co oznacza, że moduł może współpracować z pakietami obsługującymi MSv2 i MSv1. Wersja MSv3 pozwala na obsługę dwóch kanałów LVDS w trybie półdupleks.

Przykład zastosowania pakietu PJC-8xx w sterowniku mieszanym zakłada wykorzystanie następujących pakietów:

 • PJC-824-20 (moduł procesorowo-komunikacyjny, wykorzystuje magistrale MS i LVDS)
 • PTS-608 (kanały komunikacyjne RS-232, wykorzystuje magistralę MS)
 • PTS-724 (kanały komunikacyjne RS-485 lub RS-422, wykorzystuje magistralę MS)
 • MSS-406 (wejścia/wyjścia, pomiary, wykorzystuje magistrale MS i LVDS)
 • MSS-416 (wejścia/wyjścia, pomiary, wykorzystuje magistrale MS i LVDS)
 • zasilacz (wykorzystuje magistrale MS i LVDS)

Przykładowa wersja produkcyjna pakietu PJC-8xx.
PJC-844-23 zawiera:

 • 1x Ethernet TP 10/100 MHz
 • 4x Ethernet Fx, światłowód wielomodowy 10/100 MHz
 • pamięć flash – 64MB, karta microSD 2GB
 • pamięć RAM – 8MB, w tym 4MB z podtrzymaniem buforowym, pamięć operacyjna 256MB
 • 2x RS-232
 • 1x RS-485
 • 1x USB 2.0
 • magistrala MS na złączu “X” z dwoma dodatkowymi kanałami szeregowymi
 • magistrala szeregowa na złączu ”Y"
 • moduł z wyłącznikiem zasilania oraz dodatkowym procesorem DSP

Na życzenie Klienta możliwe jest udostępnienie konfiguracji urządzenia zgodnie z dostępnym kluczem produktu. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z MIKRONIKĄ. [-]


Przykładowe pakiety PJC-844-23 z płytką procesora ADR-110-DSP (górny pakiet) oraz PJC-844-22

PKW-101 (ster. klawiaturą i wyświetlaczami)

Pakiet PKW-101 umożliwia współpracę sterownika systemu „MS” z wyświetlaczami i klawiaturą. Możliwe jest podłączenie następujących elementów:

 • dwóch bloków po 16 wyświetlaczy 7-segnemtowych typu LED
 • matrycy diod świecących 32x8
 • 64-znakowej klawiatury biernej w systemie 8x8 z dwoma znakami sterującymi Shift oraz Ctrl lub klawiatury aktywnej z 8-bitowym wyjściem strobowanym
 • nastawników lub przełączników

Pakiet PKW-101 może wchodzić w skład sterownika tablicy synoptycznej SO-55-TS. Sterowanie wyświetlaczami odbywa się w sposób dynamiczny z wypełnieniem 1:16 a maks. prąd segmentu wynosi ok. 100mA (dla wyświetlaczy LED koloru czerwonego). [-]


Przykładowy pakiet PKW-101

PTS-5xx (transm. szeregowa)

Pakiet PTS-5xx służy do obsługi transmisji szeregowych. Umożliwia obsługę do 8 kanałów transmisyjnych w standardzie RS-232. Pakiety są przeznaczone do współpracy z systemem „MS”. Standardowo produkowane są z czterema lub ośmioma kanałami, do których można podłączyć światłowody plastikowe POF-1 mm ze złączem V lub szklane ze złączem ST (w zależności od wariantu wykonania). Wszystkie dostępne kanały transmisyjne są separowane galwanicznie. Separacja występuje zarówno od strony magistrali systemowej jak i między kanałami.

Pakiet PTS-5xx może działać w trybie multipleksowania transmisji, tzn. dane z jednego kanału transmisyjnego mogą wchodzić na więcej niż jeden nadajnik i wychodzić z więcej niż jednego odbiornika. Możliwa jest następująca ilość trybów multipleksacji: cztery grupy jeden na dwa kanały, dwie grupy 1/4 kanały i jedna grupa 1/8 kanałów. [-]


Przykładowe pakiety PTS-524 (górny pakiet) oraz PTS-528

PTS-60x (transm. szeregowa)

Pakiet PTS-60x służy do obsługi transmisji szeregowych. Obsługuje do 8 kanałów transmisyjnych w standardzie RS-232. Pakiety są przeznaczone do współpracy z systemem „MS”. Standardowo na elewacji pakietu dostępne są cztery lub osiem gniazd pięciopinowych rozłącznych produkcji WAGO 734-265. Wszystkie dostępne kanały transmisyjne są separowane galwanicznie. Separacja występuje zarówno od strony magistrali systemowej, jak i między kanałami. [-]


Przykładowe pakiety PTS-604 (górny pakiet) oraz PTS-608

PTS-72x (transm. szeregowa)

Pakiet PTS-72x służy do obsługi transmisji szeregowych. Umożliwia obsługę do 8 kanałów transmisyjnych w standardzie RS-485 lub RS-422. Kierunek transmisji kanałów pracujących w trybie RS-485 może być sterowany programowo lub automatycznie. Pakiety są przeznaczone do współpracy z systemem „MS”. Standardowo na elewacji pakietu dostępne są cztery lub osiem gniazd pięciopinowych rozłącznych produkcji WAGO 734-265. Wszystkie dostępne kanały transmisyjne są separowane galwanicznie. Separacja występuje zarówno od strony magistrali systemowej jak i między kanałami. Każdy kanał transmisyjny w pakiecie może pracować albo jako RS-485 albo jako RS-422.

Pakiet posiada tryb kompatybilności z pakietami PTS-70x i PTS-71x, które nie posiadały możliwości automatycznego sterowania kierunkiem w kanale transmisyjnym. [-]


Przykładowe pakiety PTS-728 (górny pakiet) oraz PTS-724

PTS-75x (transm. szeregowa)
Niezalecane do stosowania w nowych opracowaniach

Pakiet PTS-758 służy do obsługi transmisji szeregowych. Umożliwia obsługę 4 kanałów transmisyjnych w standardzie RS-232 i 4 kanałów w standardzie RS-485/RS-422. Kierunek transmisji kanałów pracujących w trybie RS-485 może być sterowany programowo lub automatycznie. Pakiety są przeznaczone do współpracy z systemem „MS”. Kanały RS-232 są wyprowadzone na elewację w postaci 4 niezależnych gniazd DSUB-9, natomiast kanały RS-485/RS-422 wyprowadzono na elewację jako jedno wspólne złącze DSUB-25. Wszystkie dostępne kanały transmisyjne są separowane galwanicznie. Separacja występuje zarówno od strony magistrali systemowej, jak i między kanałami.

Każdy ze wspólnych kanałów RS-485/RS-422 może pracować w jednym z dwóch standardów transmisyjnych RS-485 lub RS-422. [-]

PTS-8xx (transm. szeregowa)

Pakiet PTS-8xx służy do obsługi transmisji szeregowej. Umożliwia obsługę 4 kanałów transmisyjnych z wykorzystaniem jednomodowych włókien światłowodowych. Pakiety są przeznaczone do współpracy z systemem „MS”. Ponieważ do transmisji wykorzystywane są włókna jednomodowe, dane w kanale transmisyjnym kodowane są w standardzie Manchester. Standardowo na elewacji mogą być umieszczone 2 lub 4 kanały transmisyjne. [-]


Przykładowy pakiet PTS-804

PTS-90x (transm. szeregowa)

Pakiet PTS-90x już nieprodukowany, zastąpiony został przez PTS-91x

PTS-91x (transm. szeregowa)

Pakiet PTS-91x służy do obsługi transmisji szeregowych. Umożliwia obsługę 4 lub 8 kanałów transmisyjnych, z których każdy może pracować w jednym z trzech trybów RS-232, RS-485 lub RS-422. Wybór trybu dokonywany jest przez ustawienie przełączników konfiguracyjnych umieszczonych na pakiecie. Pakiety są przeznaczone do współpracy z systemem „MS”. Każdy z kanałów transmisyjnych został wyprowadzony na elewację jako samodzielne złącze WAGO 734-265. Wszystkie dostępne kanały transmisyjne są separowane galwanicznie. Separacja występuje zarówno od strony magistrali systemowej jak i między kanałami. Przy ośmiu kanałach w pakiecie, każda czwórka kanałów obsługiwana jest przez niezależny sterownik UART typu XR16C864. [-]


Przykładowe pakiety PTS-918 (górny pakiet) oraz PTS-914

PWE-401 (wejścia/wyjścia dwustanowe)

Pakiet PWE-401 przeznaczony jest do pracy w magistralą „MS” i służy do odczytu 32 sygnałów dwustanowych 24V/10mA. Pakiet posiada dodatkowo 7 wyjść dwustanowych o parametrach 24V/150mA. Na elewacji wyprowadzone są dwa złącza R i Q po 16 wejść dwustanowych każde. Sygnały wyjść dwustanowych wyprowadzono na złącze S, tam też doprowadzono napięcie zasilania wspólne dla wszystkich wyjść. Na elewacji umieszczone są dwukolorowe diody, które sygnalizują poprawność polaryzacji sygnału.

Wszystkie wejścia są galwanicznie odseparowane od siebie i od pozostałej części pakietu. Wyjścia dwustanowe – jako cała grupa - posiadają również separację galwaniczną od pozostałej części układu. [-]


Przykładowy pakiet PWE-401

MZA-502 (zasilacz)

Jako zasilacz dla pakietów systemu MS może być wykorzystany MZA-502, którego opis dostępny jest w grupie urządzeń Podzespoły > Moduły rodziny SO-52v11 > MZA-502.
Można również zastosować zasilacz MZA-410 z opisem dostępnym w powyższej grupie. [-]

Szanowni Państwo,

firma MIKRONIKA, od 37 lat dostarcza systemy automatyki i usługi wsparcia dla największych, strategicznych przedsiębiorstw w Polsce i za granicą. Posiadamy szereg rozwiązań w obszarze zapewnienia ciągłości działania. Od dywersyfikacji dostawców, przez wewnętrzne mechanizmy identyfikacji, oceny i redukcji ryzyka, kończąc na bezpośredniej współpracy z naszymi odbiorcami w sytuacjach kryzysowych. Wszędzie tam, gdzie wartość ryzyka była dla nas nieakceptowalna, wdrożyliśmy odpowiedzenie zabezpieczenia. To są nasze stałe praktyki, od lat realizowane jako element zarządzania ryzykiem w organizacji.

W kontekście bieżącej sytuacji związanej z epidemią wirusa SARS-CoV-2 i wzrastającym zachorowaniem na COVID-19, nie czekając na wytyczne i decyzje władz państwowych czy samorządowych, w pierwszej fazie podnieśliśmy standardy higieny w przestrzeniach, w których pracują nasi pracownicy. Na początku ubiegłego tygodnia (tj. 10 marca), zaleciliśmy wszystkim naszym pracownikom biurowym pracę zdalną. Wdrożyliśmy na terenie naszych zakładów stosowanie dodatkowych środków dezynfekujących. Ograniczyliśmy też wyjazdy naszych pracowników do absolutnego minimum. Wszystkie działania, jakie mogą być realizowane zdalnie, są w ten sposób realizowane. Działy produkcyjne pracują w ograniczonym składzie, pokrywając bieżące potrzeby produkcyjne. Wszystkie te działania mają na celu ograniczenie bezpośrednich kontaktów w celu redukcji ryzyka zakażenia.

Na tą chwilę (16 marca), nie notujemy zwiększonej absencji z powodu zachorowań lub objęcia kwarantanną naszych pracowników. Nie mamy wiedzy, aby jakikolwiek pracownik lub współpracownik (poddostawca) firmy MIKRONIKA był zakażony wirusem SARS-CoV-2 lub zachorował na COVID-19. Do chwili obecnej nie odnotowaliśmy też istotnych opóźnień w realizacji dostaw, w tym po stronie naszych poddostawców, w związku ze środkami prewencyjnymi podjętymi w Polsce i na świecie.

Zakładamy, że sytuacja może być rozwojowa, dlatego w firmie MIKRONIKA, przy Zarządzie, powołany został zespół ds. zarządzania kryzysowego, który na bieżąco monitoruje sytuację kadrową, ciągłość dostaw, realizację produkcji i kontraktów oraz wszystkie istotne obszary naszej działalności. W razie potrzeby oraz w granicach naszych możliwości podejmujemy i będziemy podejmowali odpowiednie decyzje. Mamy też przygotowany scenariusz na wypadek wystąpienia zachorowań wśród naszych pracowników. Czynimy wszystko co w naszej mocy, aby minimalizować skutki obecnej sytuacji dla naszych klientów.

Z uwagi na bezprecedensowy charakter obecnej sytuacji, niezależnej od żadnej ze stron, nie jesteśmy w  stanie przewidzieć wszystkich scenariuszy, które mogą się wydarzyć. Osoby wyznaczone do realizacji poszczególnych prac czy odpowiedzialne za świadczenie usług, będą z Państwem w stałym kontakcie i będą informować o ewentualnych zakłóceniach, jeżeli takowe wystąpią.

Wiemy, że wielu z naszych kooperantów również po swojej stronie wdrożyło dodatkowe środki bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w wejściach i pracy na terenie Państwa zakładów i obiektów. Jeżeli te środki mogą mieć znaczenie dla naszych pracowników lub podwykonawców, będziemy zobowiązani za przekazanie nam w tym zakresie krótkiej informacji (np. badanie temperatury na wejściu). Zapewniamy, że nasi pracownicy oraz podwykonawcy dostosują się do Państwa wymagań, które mają na celu zachowanie wspólnego bezpieczeństwa i zdrowia.

Gdyby po Państwa stronie pojawiły się jakiekolwiek przeszkody w możliwości realizowania przez nas obowiązków kontraktowych (np. zakaz wejścia na teren danego obiektu), będziemy zobowiązani za niezwłoczną informację w tym zakresie.

Zarząd firmy MIKRONIKA

Poznań, dnia 16 marca 2020

Pismo SARS CoV-2