Partnerzy

Zapraszamy Państwa do współpracy

MIKRONIKA zajmuje się kompleksowymi rozwiązaniami, tzn. projektuje, wytwarza, instaluje i uruchamia na obiektach systemy automatyki, przeznaczone dla różnych odbiorców.

Jako dostawca instalacji „pod klucz” nasza firma posiada liczne, stałe grono polskich i zagranicznych partnerów branżowych, z którymi współpracuje od wielu lat. Kooperujemy między innymi z firmami projektowymi, montażowymi (montaż elektroniczny i elektryczny), wykonawczymi (budownictwo ogólne) oraz producentami specjalistycznej aparatury i oprogramowania.

Kluczowym dostawcą usług dla MIKRONIKA jest firma EUROTRONIC sp. z o.o.

Jesteśmy Partnerem firmy Siemens w zakresie tworzenia i rozwijania Rynku dla Produktów RuggedCom.

MIKRONIKA oferuje Produkty RuggedCom w zakresie:
 • przełączniki (switche) sieci Ethernet
 • routery
 • konwertery transmisji
Produkty RuggedCom charakteryzują się wysoką niezawodnością, podwyższoną odpornością na zakłócenia elektromagnetyczne i niekorzystne warunki środowiskowe oraz obsługą protokołu eRSTP™ dla ultra szybkiej rekonfiguracji sieci.

Urządzenia znajdują zastosowanie w krytycznych aplikacjach sieciowych, w wymagających sektorach przemysłu, transportu zbiorowego i wojska.

Ze względu na możliwości techniczne pracy w ramach protokołu PN-EN 61850 switche ethernetowe Ruggedcom stosuje się w nowoczesnych rozwiązaniach komunikacji na stacjach i podstacjach energetycznych oraz w systemach inteligentnych sieci elektroenergetycznych.

Lista referencyjna zastosowań Produktów RuggedCom obejmuje miedzy innymi dostawców:
 • integratorów systemowych
 • przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
 • operatorów systemów przesyłu, dystrybucji i generacji energii elektrycznej
 • przedsiębiorstwa transportu zbiorowego (np. kolej)
 • przedsiębiorstwa przemysłowe
 • przemysł zbrojeniowy
Od lutego 2006 r. nasz system SYNDIS-RV współpracuje z licznikami energii elektrycznej zgodnymi z normą IEC 62056 (DLMS/COSEM).

Otwiera to nowe możliwości integracji systemu dyspozytorskiego i bilansowania mediów energetycznych.

Łącząc standard DLMS/COSEM z innymi standardami wymiany danych z dziedziny pomiarów energii, tworzymy nową jakość w systemie SYNDIS-RV, pogłębiając współpracę z oprogramowaniem SYNDIS-ENERGIA.
Jesteśmy Partnerem firmy TTC MARCONI w zakresie rozwiązań telekomunikacyjnych i integracji systemów.

MIKRONIKA oferuje Produkty TTC MARCONI w zakresie:
 • Systemów SDH i PDH
 • Telezabezpieczeń
 • Systemów dla dyspozytorów
Produkty TTC MARCONI charakteryzują się wysoką niezawodnością, podwyższoną odpornością na zakłócenia elektromagnetyczne i niekorzystne warunki środowiskowe.

Urządzenia znajdują zastosowanie w krytycznych aplikacjach sieciowych, w wymagających sektorach przemysłu, transportu zbiorowego i wojska. [-]

//www.ttc-marconi.com/
Firma KOZTEK Electrical and Energy Technologies

z siedzibą w Stambule,
Aydınevler mah. Sanayi Cad. No:13,
Demirtas Plaza Is Merkezi K.: 2,
34854 Maltepe, Istanbul

jest dystrybutorem naszych systemów SCADA/DMS/EMS/OMS na terenie Turcji.

Szanowni Państwo,

firma MIKRONIKA, od 37 lat dostarcza systemy automatyki i usługi wsparcia dla największych, strategicznych przedsiębiorstw w Polsce i za granicą. Posiadamy szereg rozwiązań w obszarze zapewnienia ciągłości działania. Od dywersyfikacji dostawców, przez wewnętrzne mechanizmy identyfikacji, oceny i redukcji ryzyka, kończąc na bezpośredniej współpracy z naszymi odbiorcami w sytuacjach kryzysowych. Wszędzie tam, gdzie wartość ryzyka była dla nas nieakceptowalna, wdrożyliśmy odpowiedzenie zabezpieczenia. To są nasze stałe praktyki, od lat realizowane jako element zarządzania ryzykiem w organizacji.

W kontekście bieżącej sytuacji związanej z epidemią wirusa SARS-CoV-2 i wzrastającym zachorowaniem na COVID-19, nie czekając na wytyczne i decyzje władz państwowych czy samorządowych, w pierwszej fazie podnieśliśmy standardy higieny w przestrzeniach, w których pracują nasi pracownicy. Na początku ubiegłego tygodnia (tj. 10 marca), zaleciliśmy wszystkim naszym pracownikom biurowym pracę zdalną. Wdrożyliśmy na terenie naszych zakładów stosowanie dodatkowych środków dezynfekujących. Ograniczyliśmy też wyjazdy naszych pracowników do absolutnego minimum. Wszystkie działania, jakie mogą być realizowane zdalnie, są w ten sposób realizowane. Działy produkcyjne pracują w ograniczonym składzie, pokrywając bieżące potrzeby produkcyjne. Wszystkie te działania mają na celu ograniczenie bezpośrednich kontaktów w celu redukcji ryzyka zakażenia.

Na tą chwilę (16 marca), nie notujemy zwiększonej absencji z powodu zachorowań lub objęcia kwarantanną naszych pracowników. Nie mamy wiedzy, aby jakikolwiek pracownik lub współpracownik (poddostawca) firmy MIKRONIKA był zakażony wirusem SARS-CoV-2 lub zachorował na COVID-19. Do chwili obecnej nie odnotowaliśmy też istotnych opóźnień w realizacji dostaw, w tym po stronie naszych poddostawców, w związku ze środkami prewencyjnymi podjętymi w Polsce i na świecie.

Zakładamy, że sytuacja może być rozwojowa, dlatego w firmie MIKRONIKA, przy Zarządzie, powołany został zespół ds. zarządzania kryzysowego, który na bieżąco monitoruje sytuację kadrową, ciągłość dostaw, realizację produkcji i kontraktów oraz wszystkie istotne obszary naszej działalności. W razie potrzeby oraz w granicach naszych możliwości podejmujemy i będziemy podejmowali odpowiednie decyzje. Mamy też przygotowany scenariusz na wypadek wystąpienia zachorowań wśród naszych pracowników. Czynimy wszystko co w naszej mocy, aby minimalizować skutki obecnej sytuacji dla naszych klientów.

Z uwagi na bezprecedensowy charakter obecnej sytuacji, niezależnej od żadnej ze stron, nie jesteśmy w  stanie przewidzieć wszystkich scenariuszy, które mogą się wydarzyć. Osoby wyznaczone do realizacji poszczególnych prac czy odpowiedzialne za świadczenie usług, będą z Państwem w stałym kontakcie i będą informować o ewentualnych zakłóceniach, jeżeli takowe wystąpią.

Wiemy, że wielu z naszych kooperantów również po swojej stronie wdrożyło dodatkowe środki bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w wejściach i pracy na terenie Państwa zakładów i obiektów. Jeżeli te środki mogą mieć znaczenie dla naszych pracowników lub podwykonawców, będziemy zobowiązani za przekazanie nam w tym zakresie krótkiej informacji (np. badanie temperatury na wejściu). Zapewniamy, że nasi pracownicy oraz podwykonawcy dostosują się do Państwa wymagań, które mają na celu zachowanie wspólnego bezpieczeństwa i zdrowia.

Gdyby po Państwa stronie pojawiły się jakiekolwiek przeszkody w możliwości realizowania przez nas obowiązków kontraktowych (np. zakaz wejścia na teren danego obiektu), będziemy zobowiązani za niezwłoczną informację w tym zakresie.

Zarząd firmy MIKRONIKA

Poznań, dnia 16 marca 2020

Pismo SARS CoV-2