SYNDIS

SYNDIS system nadzoru, doradztwa i sterowania

SYNDIS to system obejmujący swymi zastosowaniami sterowanie, nadzór i planowanie procesów w przemyśle, a także działania biznesowe i ekonomikę. Nasz system jest stosowany do koordynacji prac służb dystrybutorskich i zabezpieczeniowych, szczególnie w energetyce, oraz do nadzoru pracy ciągów technologicznych w automatyce przemysłowej. System SYNDIS posiada mechanizmy niezbędne do planowania operacyjnego i gospodarki zasobami oraz oferuje narzędzia do budżetowania kosztów i prognozowania potrzeb.

Najbardziej zaawansowana wersja aplikacyjna SYNDIS to oprogramowanie dyspozytorskie ze zintegrowanymi modułami zarządzania zasobami, które może być stosowane w dyspozycjach Centrów Nadzoru (CN) systemu elektroenergetycznego i kompleksowych zastosowaniach w dużych jednostkach organizacyjnych, takich jak: przedsiębiorstwa energetyki zawodowej, spółki zajmujące się utrzymaniem sieci energetycznej i dystrybucją energii, kopalnie, farmy wiatrowe i inne duże zakłady przemysłowe.

Na bazie SYNDIS tworzone są także systemy SCADA/NMS do wspomagania nadzoru, sterowania i zbierania informacji z funkcjami zarządzania siecią energetyczną, stosowane w stacjach elektroenergetycznych wszystkich rodzajów napięć.

Rozległy obszar zastosowań naszego systemu to gospodarka i handel energią. System umożliwia zarządzanie portfelami kontraktów i pełne uczestnictwo w rynku energii.

W oparciu o poszczególne moduły SYNDIS budowane są także wyspecjalizowane wersje systemów, przeznaczone do:

 • automatycznej lokalizacji uszkodzeń i przywracania sprawności sieci elektroenergetycznej
 • monitorowania stanu transformatorów mocy w trybie on-line
 • monitorowania i oceny jakości energii elektrycznej
 • ochrony technicznej obiektów

Co wyróżnia system SYNDIS?

 • Niezawodność. Zapewniona przez testy oraz bezkompromisowe przestrzeganie norm technicznych i jakości podzespołów. System posiada wbudowane procedury samotestowania.
 • Uniwersalność. Moduły systemu i ich funkcjonalność można dobrać stosownie do potrzeb.
 • Skalowalność. System jest skalowalny, stosowany do małych i dużych projektów.
 • Ekonomika. Przy niższej cenie zakupu oraz mniejszych kosztach eksploatacji funkcjonalność naszego systemu jest zgodna z produktami renomowanych, światowych dostawców.
 • Wielostanowiskowość. Poszczególne stanowiska mogą mieć wydzielony dostęp do potrzebnych modułów, w szczególności przez przeglądarkę internetową.
 • Integracja. SYNDIS to system otwarty. Z założenia zarówno udostępniamy gromadzone w nim informacje, jak również pobieramy je z systemów i urządzeń innych producentów.
 • Czytelność. Struktura sieci może być prezentowana w wielu ujęciach zdefiniowanych przez użytkownika, które mogą różnić się tematyką, obszarem i szczegółowością informacji.
 • Niezależność. Zastosowane rozwiązania technologiczne pozwoliły na niezależność od platformy sprzętowej oraz systemowej. Elementy systemu współpracują z różnorodnymi urządzeniami wielu dostawców zabezpieczeń, rejestratorów, koncentratorów, sterowników obiektowych.
 • Bezpieczeństwo. Dostęp do systemu jest autoryzowany. Każda aktywność jest rejestrowana. System zapobiega błędom wynikającym z działań rutynowych.
 • Modułowość. SYNDIS to oprogramowanie modułowe, konfigurowane odpowiednio do aplikacji.

 

Produkty

SYNDIS system nadzoru, doradztwa
i sterowania [SCADA]
Systemy dedykowane
i specjalizowane
Monitoring transformatorów blokowych, ocena jakości energii, sterowniki RTU, farmy wiatrowe...
Automatyka sieci i stacji, serwery, rejestratory, analizatory, monitoring, AMR/AMI, transmisja i wizualizcja danych, inteligentne budynki, układy zasilania
Pakiety, moduły, kontrolery, osprzęt łączeniowy, układy specjalizowane

Usługi

Usługi z zakresu obsługi posprzedażowej
Corocznie organizujemy dla Państwa seminarium szkoleniowo-techniczne
Z myślą o odbiorcach naszej oferty,
a także o wszystkich osobach zainteresowanych tematyką systemów nadzoru i sterowania przygotowaliśmy szeroką ofertę szkoleń
Zapraszamy Państwa do współpracy