Pozostałe

//www.mikronika.pl/wp-content/uploads/2021/02/ścieżki_3-06-3_pozostałe-scaled-599x30.jpg
 IPR-101 - Interfejs pomiarowy
 IPR-104 - Interfejs pomiarowy

IPR-101 - Interfejs pomiarowy

Interfejs pomiarowy IPR-101 używany jest do współpracy z rozłącznikiem THO-24 produkcji ZPUE SA z Włoszczowy. W interfejsie pomiarowym wykorzystywana jest zasada dzielnika reaktancyjnego. Wewnętrzny układ elektroniczny w IPR-101 buforuje dzielnik reaktancyjny i wzmacnia uzyskany sygnał do poziomu zakresu napięć wejściowych sterownika.

Maksymalne dopuszczalne napięcie dzielnika wynosi 24kV. Napięcie znamionowe pierwotne wynosi 22/√3kV, natomiast znamionowe napięcie po stronie wtórnej wynosi 6,5/√3V.

Schemat blokowy z opisem wyprowadzeń pokazany jest poniżej.


Schemat blokowy i sposób podłączenia interfejsu pomiarowego IPR-101

Urządzenie przewidziane jest do montażu na szynie DIN 35mm.


Przykładowy interfejs pomiarowy IPR-101

IPR-104 - Interfejs pomiarowy

Interfejs pomiarowy IPR-104 wykorzystywany jest do pomiaru napięcia z szyn zbiorczych w stacjach transformatorowych SN/nN. Przeznaczony jest do współpracy z kondensatorem 20pF÷31pF zabudowanym w izolatorze. Kondensator ten stanowi połowę dzielnika reaktancyjnego. Wewnętrzny układ elektroniczny w IPR-104 buforuje dzielnik reaktancyjny i wzmacnia uzyskany sygnał do poziomu zakresu napięć wejściowych sterownika.

Maksymalne dopuszczalne napięcie dzielnika wynosi 24kV. Napięcie znamionowe pierwotne wynosi 22/√3 kV natomiast znamionowe napięcie po stronie wtórnej wynosi 3,25/√3 V.

Schemat blokowy z opisem wyprowadzeń pokazany jest poniżej.


Schemat blokowy i sposób podłączenia interfejsu pomiarowego IPR-104

Urządzenie przewidziane jest do montażu na szynie DIN 35mm.


Przykładowy interfejs pomiarowy IPR-104