Projekty

Monitorowanie i wspieranie zabezpieczeń spełniających założenia DMS

Dane projektu:
Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0391/17
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 1.2

Tytuł projektu:
Opracowanie innowacyjnego systemu skutecznego monitorowania i wspierania urządzeń zabezpieczeniowych spełniających założenia DMS (Distribution Management System) wraz z opracowaniem prototypu sterowników zabezpieczeń (w tym sygnalizatorów) na sieci SN.

Cel projektu:
Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R, które pozwolą na opracowanie innowacyjnego systemu skutecznego monitorowania i wspierania urządzeń zabezpie-czeniowych spełniających założenia DMS (Distribution Management System) wraz z opracowaniem prototypu sterowników zabezpieczeń (w tym sygnalizatorów) na sieci SN.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2. Sektorowe programy B+R.

Termin realizacji projektu:                                 01.08.2018 ÷ 31.12.2020 r.
Całkowity koszt realizacji projektu netto:                          7 013 100,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich:                                          4 026 587,50 zł
  

Modułowy system automatyki przemysłowej z magistralą SWIFT

Projekt współfinansowany w ramach projektu:
„Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014÷2020”

Oś projektowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0391/17
Wartość projektu: 3 204 257,65 PLN
Wartość dofinansowania: 1 602 128,83 PLN

Więcej informacji o projekcie w załączonym poniżej pliku.

Informacje o projekcie [630kB]

System monitoringu wyładowań niezupełnych w transformatorze energetycznym oparty na wykorzystaniu metod EA, HF i UHF

Firma rozpoczęła realizację projektu: „System monitoringu wyładowań niezupełnych w transformatorze energetycznym oparty na wykorzystaniu metod EA, HF i UHF”, który jest współfinansowany ze przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych III.

System monitoringu wyładowań niezupełnych [2,173kB]
Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Projekt „Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”.

Plakat informacyjny [58kB]

Rozbudowa zdolności produkcji urządzeń elektronicznych i usług kalibracyjnych

Firma zakończyła realizację projektu: „Rozbudowa zdolności produkcji urządzeń elektronicznych i usług kalibracyjnych”, który współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I, Działania 1.2, Schemat IV.

Realizacja projektu pozwoliła na modernizację produktów z rodziny sterowników SO-5 i wprowadzenie  nowych usług, tj. testowanie i kalibracja w zakresie zabezpieczeń, przetworników pomiarowych i urządzeń do pomiaru jakości energii oraz produkcję nowych wyrobów.

Plakat informacyjny [303kB]

System wspomagający zarządzanie portfelami kontraktów

28 lutego zakończyliśmy realizację projektu: „Przygotowanie do wdrożenia systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie portfelami kontraktów energetycznych”, który współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 2.1. Finalnym efektem przedsięwzięcia będzie poszerzenie naszej oferty o usługi związane z zarządzaniem portfelami kontraktów energetycznych.

Plakat informacyjny [83kB]

Szanowni Państwo,

firma MIKRONIKA, od 37 lat dostarcza systemy automatyki i usługi wsparcia dla największych, strategicznych przedsiębiorstw w Polsce i za granicą. Posiadamy szereg rozwiązań w obszarze zapewnienia ciągłości działania. Od dywersyfikacji dostawców, przez wewnętrzne mechanizmy identyfikacji, oceny i redukcji ryzyka, kończąc na bezpośredniej współpracy z naszymi odbiorcami w sytuacjach kryzysowych. Wszędzie tam, gdzie wartość ryzyka była dla nas nieakceptowalna, wdrożyliśmy odpowiedzenie zabezpieczenia. To są nasze stałe praktyki, od lat realizowane jako element zarządzania ryzykiem w organizacji.

W kontekście bieżącej sytuacji związanej z epidemią wirusa SARS-CoV-2 i wzrastającym zachorowaniem na COVID-19, nie czekając na wytyczne i decyzje władz państwowych czy samorządowych, w pierwszej fazie podnieśliśmy standardy higieny w przestrzeniach, w których pracują nasi pracownicy. Na początku ubiegłego tygodnia (tj. 10 marca), zaleciliśmy wszystkim naszym pracownikom biurowym pracę zdalną. Wdrożyliśmy na terenie naszych zakładów stosowanie dodatkowych środków dezynfekujących. Ograniczyliśmy też wyjazdy naszych pracowników do absolutnego minimum. Wszystkie działania, jakie mogą być realizowane zdalnie, są w ten sposób realizowane. Działy produkcyjne pracują w ograniczonym składzie, pokrywając bieżące potrzeby produkcyjne. Wszystkie te działania mają na celu ograniczenie bezpośrednich kontaktów w celu redukcji ryzyka zakażenia.

Na tą chwilę (16 marca), nie notujemy zwiększonej absencji z powodu zachorowań lub objęcia kwarantanną naszych pracowników. Nie mamy wiedzy, aby jakikolwiek pracownik lub współpracownik (poddostawca) firmy MIKRONIKA był zakażony wirusem SARS-CoV-2 lub zachorował na COVID-19. Do chwili obecnej nie odnotowaliśmy też istotnych opóźnień w realizacji dostaw, w tym po stronie naszych poddostawców, w związku ze środkami prewencyjnymi podjętymi w Polsce i na świecie.

Zakładamy, że sytuacja może być rozwojowa, dlatego w firmie MIKRONIKA, przy Zarządzie, powołany został zespół ds. zarządzania kryzysowego, który na bieżąco monitoruje sytuację kadrową, ciągłość dostaw, realizację produkcji i kontraktów oraz wszystkie istotne obszary naszej działalności. W razie potrzeby oraz w granicach naszych możliwości podejmujemy i będziemy podejmowali odpowiednie decyzje. Mamy też przygotowany scenariusz na wypadek wystąpienia zachorowań wśród naszych pracowników. Czynimy wszystko co w naszej mocy, aby minimalizować skutki obecnej sytuacji dla naszych klientów.

Z uwagi na bezprecedensowy charakter obecnej sytuacji, niezależnej od żadnej ze stron, nie jesteśmy w  stanie przewidzieć wszystkich scenariuszy, które mogą się wydarzyć. Osoby wyznaczone do realizacji poszczególnych prac czy odpowiedzialne za świadczenie usług, będą z Państwem w stałym kontakcie i będą informować o ewentualnych zakłóceniach, jeżeli takowe wystąpią.

Wiemy, że wielu z naszych kooperantów również po swojej stronie wdrożyło dodatkowe środki bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w wejściach i pracy na terenie Państwa zakładów i obiektów. Jeżeli te środki mogą mieć znaczenie dla naszych pracowników lub podwykonawców, będziemy zobowiązani za przekazanie nam w tym zakresie krótkiej informacji (np. badanie temperatury na wejściu). Zapewniamy, że nasi pracownicy oraz podwykonawcy dostosują się do Państwa wymagań, które mają na celu zachowanie wspólnego bezpieczeństwa i zdrowia.

Gdyby po Państwa stronie pojawiły się jakiekolwiek przeszkody w możliwości realizowania przez nas obowiązków kontraktowych (np. zakaz wejścia na teren danego obiektu), będziemy zobowiązani za niezwłoczną informację w tym zakresie.

Zarząd firmy MIKRONIKA

Poznań, dnia 16 marca 2020

Pismo SARS CoV-2