Projekty

Monitorowanie i wspieranie zabezpieczeń spełniających założenia DMS

Dane projektu:
Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.02.00-00-0278/17
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 1.2

Tytuł projektu:
Opracowanie innowacyjnego systemu skutecznego monitorowania i wspierania urządzeń zabezpieczeniowych spełniających założenia DMS (Distribution Management System) wraz z opracowaniem prototypu sterowników zabezpieczeń (w tym sygnalizatorów) na sieci SN.

Cel projektu:
Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R, które pozwolą na opracowanie innowacyjnego systemu skutecznego monitorowania i wspierania urządzeń zabezpie-czeniowych spełniających założenia DMS (Distribution Management System) wraz z opracowaniem prototypu sterowników zabezpieczeń (w tym sygnalizatorów) na sieci SN.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2. Sektorowe programy B+R.

Termin realizacji projektu:                                 01.08.2018 ÷ 31.12.2020 r.
Całkowity koszt realizacji projektu netto:                          7 013 100,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich:                                          4 026 587,50 zł
  

Modułowy system automatyki przemysłowej z magistralą SWIFT

Projekt współfinansowany w ramach projektu:
„Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014÷2020”

Oś projektowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0391/17
Wartość projektu: 3 204 257,65 PLN
Wartość dofinansowania: 1 602 128,83 PLN

Więcej informacji o projekcie w załączonym poniżej pliku.

Informacje o projekcie [630kB]

System monitoringu wyładowań niezupełnych w transformatorze energetycznym oparty na wykorzystaniu metod EA, HF i UHF

Firma rozpoczęła realizację projektu: „System monitoringu wyładowań niezupełnych w transformatorze energetycznym oparty na wykorzystaniu metod EA, HF i UHF”, który jest współfinansowany ze przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych III.

System monitoringu wyładowań niezupełnych [2,173kB]
Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Projekt „Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”.

Plakat informacyjny [58kB]

Rozbudowa zdolności produkcji urządzeń elektronicznych i usług kalibracyjnych

Firma zakończyła realizację projektu: „Rozbudowa zdolności produkcji urządzeń elektronicznych i usług kalibracyjnych”, który współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I, Działania 1.2, Schemat IV.

Realizacja projektu pozwoliła na modernizację produktów z rodziny sterowników SO-5 i wprowadzenie  nowych usług, tj. testowanie i kalibracja w zakresie zabezpieczeń, przetworników pomiarowych i urządzeń do pomiaru jakości energii oraz produkcję nowych wyrobów.

Plakat informacyjny [303kB]

System wspomagający zarządzanie portfelami kontraktów

28 lutego zakończyliśmy realizację projektu: „Przygotowanie do wdrożenia systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie portfelami kontraktów energetycznych”, który współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 2.1. Finalnym efektem przedsięwzięcia będzie poszerzenie naszej oferty o usługi związane z zarządzaniem portfelami kontraktów energetycznych.

Plakat informacyjny [83kB]