Serwery portów szeregowych

//www.mikronika.pl/wp-content/uploads/2021/02/ścieżki_3-10-6_serwer_port_szer-scaled-696x30.jpg

 MSG-705 - Router / Serwer portów szeregowych
 RS-ETH-003 - Konwerter / Serwer portów szeregowych
 STC-3xx - Przełącznik / Serwer portów szeregowych

MSG-705 - Router / Serwer portów szeregowych

MSG-705-xx to router z funkcjonalnością serwera portów szeregowych. Pełni też funkcję modemu, koncentratora danych i konwertera protokołów. Urządzenie przeznaczone jest do zastosowań w systemach Smart Grid i Smart Metering dla urządzeń nieobsługujących autonomicznie standardów GPRS/UMTS/LTE. Łączność z routerem od strony sieci GSM realizowana jest w protokołach sieciowych TCP/IP lub UDP. A od strony obiektowej MSG-705-xx ma do dyspozycji dwa porty Ethernet. Standardowo router współpracuje z elektronicznymi licznikami energii elektrycznej, zabezpieczeniami cyfrowymi, reclozerami, sterownikami biogazowni, farm wiatrowych lub fotowoltaicznych lub innymi sterownikami/systemami wyposażonymi w kompatybilne z MSG interfejsy komunikacyjne.

Router MSG-705-xx produkowany jest w dwóch wariantach. Model MSG-705-8 posiada 8 separowanych galwanicznie kanałów transmisji szeregowej, a model MSG-705-16 posiada ich 16. Każdy z portów szeregowych może być niezależnie zaprogramowany do pracy w trybie RS-232, RS-422 lub RS-485.

Zasilanie routera jest separowane galwanicznie od interfejsów komunikacyjnych i układów logicznych. Wielostronna separacja galwaniczna gwarantuje dużą pewność działania, odporność na uszkodzenia wywoływane przepięciami i niewrażliwość na zakłócenia.

Zintegrowany modem komunikacyjny wyposażony został w dwa gniazda na karty SIM, dzięki czemu możliwa jest jego praca w sieciach dwóch różnych operatorów.

W przypadku zapewnienia redundancji połączenia w konkretnej aplikacji u Klienta można podłączyć modem radiowy w standardach dedykowanych np. TETRA, DMR oraz modem radiowy w zakresach dedykowanych lub otwartych częstotliwościach.

Router MSG-705-xx realizuje funkcje uwierzytelniania realizowania poleceń sterujących zgodnie z normą IEC 62351-1 wraz z rozszerzeniem PN-EN 62351-3. Klucze szyfrujące mogą być przesyłane z serwera centralnego. [-]


Przykładowe urządzenie MSG-705-8
Artykuł w czasopiśmie URZĄDZENIA DLA ENERGETYKI 2/2018 – "Router MSG-705" [1,892kB]
Artykuł w czasopiśmie URZĄDZENIA DLA ENERGETYKI 1/2019 – "Rozwiązania MIKRONIKI dla inteligentych sieci elektroenergetycznych" [694kB]

RS-ETH-003 - Konwerter / Serwer portów szeregowych

Konwerter RS-ETH-003 pełni podobną rolę jak serwer portów szeregowych jednak posiada dwa logiczne porty szeregowe. Więcej informacji na temat urządzenia dostępne jest w grupie  "Urządzenia > Transmisji danych > Konwertery i separatory". [-]

STC-3xx - Przełącznik / Serwer portów szeregowych

STC-3xx to przełączniki, które pełnią funkcję serwer portów szeregowych. Więcej informacji na ich temat dostępne jest w grupie produktów
"Urządzenia > Transmisji danych > Multipleksery i powielacze". [-]