Serwis

MIKRONIKA, jako firma ciesząca się wieloletnią tradycją na rynku krajowym i zagranicznym, bierze odpowiedzialność za dostarczane przez siebie produkty, zarówno w okresie trwania gwarancji, jak i po jego upływie. Służy temu m.in. szereg usług z zakresu obsługi po sprzedażowej, mających zapewnić długotrwałą niezawodność naszych urządzeń.

Numer telefonu, pod który można zgłaszać się w celu uzyskania wsparcia:
+48 61 665 60 00

Oferujemy możliwość zawierania umów serwisowych, mających na celu optymalizację działania dostarczonych przez nas urządzeń i systemów oraz zapobieżenie awariom, także po upływie ich gwarancji. Wielu kluczowych Klientów i Użytkowników naszych produktów, dla których istotne jest efektywne i bezawaryjne działanie eksploatowanych urządzeń i systemów, zawarło z nami umowy serwisowe.

Korzyści: gwarantowany dostęp do usług serwisowych w priorytetowych terminach, pakiet przeglądów serwisowych i konserwacyjnych, gwarantowane terminy napraw, zdalne wsparcie naszych inżynierów przy rozwiązywaniu problemów eksploatacyjnych. 
Świadczymy usługi napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych, dostarczonych przez nas urządzeń. Naprawa sprzętu naszej produkcji odbywa się w serwisie MIKRONIKI; urządzenia innych Producentów przekazywane są do właściwego, autoryzowanego Serwisu.
Warunki napraw określone zostały w regulaminie (dołączonym na dole strony).

Korzyści: przeprowadzenie wnikliwej diagnostyki, rzetelnej naprawy i kontroli jakości w dedykowanych warunkach serwisu producenta. 

Regulamin serwisu [344kB]
Wadliwe urządzenia prosimy przesyłać na adres:

MIKRONIKA sp. z o.o.
ul. Wykopy 2/4, 60-001 Poznań


wraz z wydrukowanym i wypełnionym Formularzem zwrotów i napraw (dołączony na dole strony).

Korzyści: Formularz zwrotów i napraw jest formą komunikacji z Klientem, mającą na celu uzupełnienie wiedzy diagnostycznej o dane o wadzie, zaobserwowane w środowisku produkcyjnym. Ponadto dane adresowe i kontaktowe, wskazane na Formularzu usprawnią proces zwrotu urządzenia po naprawie.

Formularz zwrotu i naprawy wyrobu [299kB]

Szanowni Państwo,

firma MIKRONIKA, od 37 lat dostarcza systemy automatyki i usługi wsparcia dla największych, strategicznych przedsiębiorstw w Polsce i za granicą. Posiadamy szereg rozwiązań w obszarze zapewnienia ciągłości działania. Od dywersyfikacji dostawców, przez wewnętrzne mechanizmy identyfikacji, oceny i redukcji ryzyka, kończąc na bezpośredniej współpracy z naszymi odbiorcami w sytuacjach kryzysowych. Wszędzie tam, gdzie wartość ryzyka była dla nas nieakceptowalna, wdrożyliśmy odpowiedzenie zabezpieczenia. To są nasze stałe praktyki, od lat realizowane jako element zarządzania ryzykiem w organizacji.

W kontekście bieżącej sytuacji związanej z epidemią wirusa SARS-CoV-2 i wzrastającym zachorowaniem na COVID-19, nie czekając na wytyczne i decyzje władz państwowych czy samorządowych, w pierwszej fazie podnieśliśmy standardy higieny w przestrzeniach, w których pracują nasi pracownicy. Na początku ubiegłego tygodnia (tj. 10 marca), zaleciliśmy wszystkim naszym pracownikom biurowym pracę zdalną. Wdrożyliśmy na terenie naszych zakładów stosowanie dodatkowych środków dezynfekujących. Ograniczyliśmy też wyjazdy naszych pracowników do absolutnego minimum. Wszystkie działania, jakie mogą być realizowane zdalnie, są w ten sposób realizowane. Działy produkcyjne pracują w ograniczonym składzie, pokrywając bieżące potrzeby produkcyjne. Wszystkie te działania mają na celu ograniczenie bezpośrednich kontaktów w celu redukcji ryzyka zakażenia.

Na tą chwilę (16 marca), nie notujemy zwiększonej absencji z powodu zachorowań lub objęcia kwarantanną naszych pracowników. Nie mamy wiedzy, aby jakikolwiek pracownik lub współpracownik (poddostawca) firmy MIKRONIKA był zakażony wirusem SARS-CoV-2 lub zachorował na COVID-19. Do chwili obecnej nie odnotowaliśmy też istotnych opóźnień w realizacji dostaw, w tym po stronie naszych poddostawców, w związku ze środkami prewencyjnymi podjętymi w Polsce i na świecie.

Zakładamy, że sytuacja może być rozwojowa, dlatego w firmie MIKRONIKA, przy Zarządzie, powołany został zespół ds. zarządzania kryzysowego, który na bieżąco monitoruje sytuację kadrową, ciągłość dostaw, realizację produkcji i kontraktów oraz wszystkie istotne obszary naszej działalności. W razie potrzeby oraz w granicach naszych możliwości podejmujemy i będziemy podejmowali odpowiednie decyzje. Mamy też przygotowany scenariusz na wypadek wystąpienia zachorowań wśród naszych pracowników. Czynimy wszystko co w naszej mocy, aby minimalizować skutki obecnej sytuacji dla naszych klientów.

Z uwagi na bezprecedensowy charakter obecnej sytuacji, niezależnej od żadnej ze stron, nie jesteśmy w  stanie przewidzieć wszystkich scenariuszy, które mogą się wydarzyć. Osoby wyznaczone do realizacji poszczególnych prac czy odpowiedzialne za świadczenie usług, będą z Państwem w stałym kontakcie i będą informować o ewentualnych zakłóceniach, jeżeli takowe wystąpią.

Wiemy, że wielu z naszych kooperantów również po swojej stronie wdrożyło dodatkowe środki bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w wejściach i pracy na terenie Państwa zakładów i obiektów. Jeżeli te środki mogą mieć znaczenie dla naszych pracowników lub podwykonawców, będziemy zobowiązani za przekazanie nam w tym zakresie krótkiej informacji (np. badanie temperatury na wejściu). Zapewniamy, że nasi pracownicy oraz podwykonawcy dostosują się do Państwa wymagań, które mają na celu zachowanie wspólnego bezpieczeństwa i zdrowia.

Gdyby po Państwa stronie pojawiły się jakiekolwiek przeszkody w możliwości realizowania przez nas obowiązków kontraktowych (np. zakaz wejścia na teren danego obiektu), będziemy zobowiązani za niezwłoczną informację w tym zakresie.

Zarząd firmy MIKRONIKA

Poznań, dnia 16 marca 2020

Pismo SARS CoV-2