Mikronika » Standardy » Systemu Zarządzania Środowiskiem zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001

Systemu Zarządzania Środowiskiem zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001

W MIKRONICE zdajemy sobie sprawę, że środowisko naturalne jest dobrem nadrzędnym, o które należy dbać, by móc w nienaruszonym stanie przekazać następnym pokoleniom. Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju przykładamy dużą wagę do ograniczenia wpływu swojej działalności biznesowej na otoczenie, przede wszystkim poprzez ochronę środowiska naturalnego, zapobieganie zanieczyszczeniom oraz ograniczając zużycie energii, zasobów naturalnych i surowców w procesie produkcyjnym. Świadomie gospodarujemy odpadami, przez co możemy je ograniczyć lub całkiem zapobiegać ich powstawaniu, podobnie jak zanieczyszczeń u źródła.

Chcąc zagwarantować sukcesywną poprawę bilansu ekologicznego firmy w perspektywie długofalowej oraz przyjąć wyzwania nowoczesnego świata i ekologii w 2012 roku, MIKRONIKA Sp. z o.o.  wdrożyła i doskonali system zarzadzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001 (System Zarządzania Środowiskiem). W ramach systemu opracowaliśmy udokumentowane procedury działań prośrodowiskowych oraz tworzymy program środowiskowy pozwalający monitorować realizację naszych bieżących celów.

Posiadanie certyfikowanego Systemu Zarządzania Środowiskiem traktujemy także jako oficjalną deklarację, że ochrona środowiska jest dla MIKRONIKI ważna, a prowadzona działalność gospodarcza jest zrównoważona i przyjazna dla środowiska.

Nasi Klienci

MIKRONIKA sp. z o.o.

ul. Wykopy 2/4
60 - 001 Poznań
Polska
NIP: 779 25 02 760

MIKRONIKA sp. z o.o.

magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram