Sterownik RTU SO-52v21

Sterownik RTU (ang. Remote Terminal Unit) na bazie SO-52v21 przeznaczony jest do wykonywania funkcji kontrolnych i nadzorczych w stacjach rozdzielni średniego napięcia (MV-S), sterowanych przez łącze sieciowe lub bezprzewodowo.

RTU SO-52v21 realizuje funkcje pomiarowo-sterujące wymagane w automatyce elektroenergetycznej, szczególnie pracującej w strukturze uproszczonej. Urządzenie może być stosowane w stacjach elektroenergetycznych, elektrowniach, zakładach chemicznych, oczyszczalniach ścieków i innych. Duże zasoby komunikacyjne umożliwiają pracę w różnorodnych sieciach komunikacyjnych, bazujących na transmisji Ethernet, GPRS/GSM, transmisji radiowej w kanałach dedykowanych i otwartych, transmisji modemowej w publicznych sieciach telefonicznych lub sieciach wydzielonych.

Niewielkie gabaryty oraz rozbudowane możliwości komunikacyjne sprawiają, że sterownik jest szczególnie przydatny w zastosowaniach SMART GRID.

Parametry oprogramowania aplikacyjnego mogą być edytowane przy pomocy specjalistycznego programu konfiguracyjnego pConfig w celu zapewnienia funkcjonalności wymaganej przez użytkownika.

RTU SO-52v21 zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika dzięki wbudowanym mechanizmom „cyber security”, które zapewniają ochronę i poufność danych, pewność wykonywanych operacji, zabezpieczenie przed nieuprawnionym działaniem oraz przeciwdziałania błędom ludzkim. Zaimplementowano mechanizmy ochrony komunikacji, dostępu zdalnego i lokalnego oraz ochronę danych wrażliwych.

Urządzenie może być zasilane różnymi napięciami w zależności od potrzeb użytkownika. Gdy aplikacja wymaga podwyższonej niezawodności systemu, urządzenie może być zaopatrzone w buforowane redundantne zasilanie.

Urządzenie montowane jest w metalowej obudowie typu RXA o wymiarach 350 x 430 x 250mm (WxHxD) i pokazane zostało na rysunku poniżej.


Przykładowy sterownik RTU SO-52v21

Przykładowe elementy sterownika RTU SO-52v21:

  • sterownik SO-52v21
  • zasilacz 230V AC – typ MZB-220
  • akumulatory – typ SBL 7,2-12
  • anteny wielokierunkowe GSM – typ ATDOK-47
  • termometr cyfrowy – typ DS18B20
  • wyłącznik jednomodułowy – typ EP101UC C06
  • wyłącznik dwumodułowy – typ SO2 B06TX
  • dwukolorowa lampka sygnalizacyjne LED – typ AD16-22SS
  • blok zacisków zasilania

Przykładowy sterownik RTU SO-52v21, wnętrze szafki ze sterownikiem

Bezpieczna komunikacja w urządzeniach serii SO-52v21 może być realizowana przez różne media transmisyjne, takie jak sieć Ethernet w standardzie 100Base-TX, 100Base-FX, separowane galwanicznie szeregowe łącza SR-232 oraz RS-485 lub przez dedykowane łącza światłowodowe. [-]

 Folder > RTU SO-52v21 [4,757kB]

Szanowni Państwo,

firma MIKRONIKA, od 37 lat dostarcza systemy automatyki i usługi wsparcia dla największych, strategicznych przedsiębiorstw w Polsce i za granicą. Posiadamy szereg rozwiązań w obszarze zapewnienia ciągłości działania. Od dywersyfikacji dostawców, przez wewnętrzne mechanizmy identyfikacji, oceny i redukcji ryzyka, kończąc na bezpośredniej współpracy z naszymi odbiorcami w sytuacjach kryzysowych. Wszędzie tam, gdzie wartość ryzyka była dla nas nieakceptowalna, wdrożyliśmy odpowiedzenie zabezpieczenia. To są nasze stałe praktyki, od lat realizowane jako element zarządzania ryzykiem w organizacji.

W kontekście bieżącej sytuacji związanej z epidemią wirusa SARS-CoV-2 i wzrastającym zachorowaniem na COVID-19, nie czekając na wytyczne i decyzje władz państwowych czy samorządowych, w pierwszej fazie podnieśliśmy standardy higieny w przestrzeniach, w których pracują nasi pracownicy. Na początku ubiegłego tygodnia (tj. 10 marca), zaleciliśmy wszystkim naszym pracownikom biurowym pracę zdalną. Wdrożyliśmy na terenie naszych zakładów stosowanie dodatkowych środków dezynfekujących. Ograniczyliśmy też wyjazdy naszych pracowników do absolutnego minimum. Wszystkie działania, jakie mogą być realizowane zdalnie, są w ten sposób realizowane. Działy produkcyjne pracują w ograniczonym składzie, pokrywając bieżące potrzeby produkcyjne. Wszystkie te działania mają na celu ograniczenie bezpośrednich kontaktów w celu redukcji ryzyka zakażenia.

Na tą chwilę (16 marca), nie notujemy zwiększonej absencji z powodu zachorowań lub objęcia kwarantanną naszych pracowników. Nie mamy wiedzy, aby jakikolwiek pracownik lub współpracownik (poddostawca) firmy MIKRONIKA był zakażony wirusem SARS-CoV-2 lub zachorował na COVID-19. Do chwili obecnej nie odnotowaliśmy też istotnych opóźnień w realizacji dostaw, w tym po stronie naszych poddostawców, w związku ze środkami prewencyjnymi podjętymi w Polsce i na świecie.

Zakładamy, że sytuacja może być rozwojowa, dlatego w firmie MIKRONIKA, przy Zarządzie, powołany został zespół ds. zarządzania kryzysowego, który na bieżąco monitoruje sytuację kadrową, ciągłość dostaw, realizację produkcji i kontraktów oraz wszystkie istotne obszary naszej działalności. W razie potrzeby oraz w granicach naszych możliwości podejmujemy i będziemy podejmowali odpowiednie decyzje. Mamy też przygotowany scenariusz na wypadek wystąpienia zachorowań wśród naszych pracowników. Czynimy wszystko co w naszej mocy, aby minimalizować skutki obecnej sytuacji dla naszych klientów.

Z uwagi na bezprecedensowy charakter obecnej sytuacji, niezależnej od żadnej ze stron, nie jesteśmy w  stanie przewidzieć wszystkich scenariuszy, które mogą się wydarzyć. Osoby wyznaczone do realizacji poszczególnych prac czy odpowiedzialne za świadczenie usług, będą z Państwem w stałym kontakcie i będą informować o ewentualnych zakłóceniach, jeżeli takowe wystąpią.

Wiemy, że wielu z naszych kooperantów również po swojej stronie wdrożyło dodatkowe środki bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w wejściach i pracy na terenie Państwa zakładów i obiektów. Jeżeli te środki mogą mieć znaczenie dla naszych pracowników lub podwykonawców, będziemy zobowiązani za przekazanie nam w tym zakresie krótkiej informacji (np. badanie temperatury na wejściu). Zapewniamy, że nasi pracownicy oraz podwykonawcy dostosują się do Państwa wymagań, które mają na celu zachowanie wspólnego bezpieczeństwa i zdrowia.

Gdyby po Państwa stronie pojawiły się jakiekolwiek przeszkody w możliwości realizowania przez nas obowiązków kontraktowych (np. zakaz wejścia na teren danego obiektu), będziemy zobowiązani za niezwłoczną informację w tym zakresie.

Zarząd firmy MIKRONIKA

Poznań, dnia 16 marca 2020

Pismo SARS CoV-2