SYNDIS RV AQUA

SYNDIS RV AQUA to system sterowania odwodnieniem w kopalniach. Umożliwia on poprawę ochrony środowiska oraz daje wymierne korzyści wynikające z ograniczenia kosztów eksploatacji. Jest to uniwersalne, niezbędne narzędzie do prowadzenia gospodarki wodnej i ochrony wód podziemnych w rejonach wydobycia zasobów górniczych. Dzięki temu systemowi możliwa jest wspomaganie ochrony środowiska na obszarach eksploatowanych zarówno przez kopalnie odkrywkowe jak i głębinowe.

System realizuje zdalny odczyt głębokości lustra wody, ustawianie przepustnic regulujących przepływy wody oraz ułatwia kompleksowe przetwarzanie danych dzięki wsparciu systemu informatycznego współpracującego z wieloma programami narzędziowymi.

System składa się z:

  • urządzeń mierzących poziom wody i przekazujących bezprzewodowo wyniki pomiarów
  • urządzeń do efektywnego sterowania i nadzoru pracy agregatów pompowych z funkcjami monitorowania składu chemicznego wody
  • oprogramowania systemowego, które odczytuje dane z urządzeń pomiarowych i sterujących oraz przekształca je w informacje niezbędne do optymalnego sterowania odwodnieniem oraz analizy stanu środowiska

Struktura systemu przedstawia się następująco:


Przykładowa struktura systemu SYNDIS RV AQUA

Charakterystyka sytemu SYNDIS RV AQUA

Oprogramowanie systemowe SYNDIS RV AQUA integruje wszystkie elementy sprzętowe i funkcjonalne systemu. Jest ono zaimplementowane na serwerze, który pracuje w układzie redundantnym. Komunikacja z urządzeniami obiektowymi jest realizowana w standardzie GPRS, w tzw. „APN użytkownika” (Acces Point Number), jako adres dzierżawionego punktu dostępowego w sieci GPRS. Urządzenia pomiarowe i sterujące są monitorowane w trybie on-line. System może odczytywać także dane z innych urządzeń i systemów, takich jak zabezpieczenia, rejestratory przepływu, stany łączników w polach elektroenergetycznych, sterowniki polowe i inne. Odczytane dane o poziomie lustra wody z urządzeń pomiarowych UNW-001 oraz dane o pracy agregatów prądowych, a także o stanie zasolenia wody, pochodzące z kontrolerów SO-52v21-KSO są umieszczane w bazie danych systemu.


Przykładowy zrzut ekranu dla wybranej studni, w której pracuje pompa

Bardzo ważną funkcją systemu SYNDIS RV AQUA jest ciągłe monitorowanie sprawności agregatów pompowych. Opracowany algorytm selekcjonuje egzemplarze, w których pojawiają się symptomy degradacji oraz wzrasta prawdopodobieństwo ich awarii. W ten sposób można je podać wcześniejszym przeglądom doraźnym a przez to nie doprowadzić do degradacji środowiska. System optymalizuje także punkty pracy agregatów pompowych przez sterowanie przepustnicami regulującymi przepływ wody. Dzięki temu agregaty pracują w optymalnym zakresie charakterystyki sprawności. Zaimplementowane funkcje monitoringu służą optymalizacji procesów odwodnienia wg kryteriów utrzymywania zadanych poziomów wód, energooszczędności i wydajności. Przewidywanie uszkodzeń agregatów pompowych poprawia gospodarkę silnikami, pompami i kablami zasilającymi agregatów pompowych.

Przedstawione rozwiązanie zostało nagrodzone złotym medalem MPT na targach EXPOPOWER 2017 //www.expopower.pl/pl/zloty_medal_mtp/lista_laureatow_2017/ [-]

 Folder > SYNDIS RV AQUA [2,102kB]

Szanowni Państwo,

firma MIKRONIKA, od 37 lat dostarcza systemy automatyki i usługi wsparcia dla największych, strategicznych przedsiębiorstw w Polsce i za granicą. Posiadamy szereg rozwiązań w obszarze zapewnienia ciągłości działania. Od dywersyfikacji dostawców, przez wewnętrzne mechanizmy identyfikacji, oceny i redukcji ryzyka, kończąc na bezpośredniej współpracy z naszymi odbiorcami w sytuacjach kryzysowych. Wszędzie tam, gdzie wartość ryzyka była dla nas nieakceptowalna, wdrożyliśmy odpowiedzenie zabezpieczenia. To są nasze stałe praktyki, od lat realizowane jako element zarządzania ryzykiem w organizacji.

W kontekście bieżącej sytuacji związanej z epidemią wirusa SARS-CoV-2 i wzrastającym zachorowaniem na COVID-19, nie czekając na wytyczne i decyzje władz państwowych czy samorządowych, w pierwszej fazie podnieśliśmy standardy higieny w przestrzeniach, w których pracują nasi pracownicy. Na początku ubiegłego tygodnia (tj. 10 marca), zaleciliśmy wszystkim naszym pracownikom biurowym pracę zdalną. Wdrożyliśmy na terenie naszych zakładów stosowanie dodatkowych środków dezynfekujących. Ograniczyliśmy też wyjazdy naszych pracowników do absolutnego minimum. Wszystkie działania, jakie mogą być realizowane zdalnie, są w ten sposób realizowane. Działy produkcyjne pracują w ograniczonym składzie, pokrywając bieżące potrzeby produkcyjne. Wszystkie te działania mają na celu ograniczenie bezpośrednich kontaktów w celu redukcji ryzyka zakażenia.

Na tą chwilę (16 marca), nie notujemy zwiększonej absencji z powodu zachorowań lub objęcia kwarantanną naszych pracowników. Nie mamy wiedzy, aby jakikolwiek pracownik lub współpracownik (poddostawca) firmy MIKRONIKA był zakażony wirusem SARS-CoV-2 lub zachorował na COVID-19. Do chwili obecnej nie odnotowaliśmy też istotnych opóźnień w realizacji dostaw, w tym po stronie naszych poddostawców, w związku ze środkami prewencyjnymi podjętymi w Polsce i na świecie.

Zakładamy, że sytuacja może być rozwojowa, dlatego w firmie MIKRONIKA, przy Zarządzie, powołany został zespół ds. zarządzania kryzysowego, który na bieżąco monitoruje sytuację kadrową, ciągłość dostaw, realizację produkcji i kontraktów oraz wszystkie istotne obszary naszej działalności. W razie potrzeby oraz w granicach naszych możliwości podejmujemy i będziemy podejmowali odpowiednie decyzje. Mamy też przygotowany scenariusz na wypadek wystąpienia zachorowań wśród naszych pracowników. Czynimy wszystko co w naszej mocy, aby minimalizować skutki obecnej sytuacji dla naszych klientów.

Z uwagi na bezprecedensowy charakter obecnej sytuacji, niezależnej od żadnej ze stron, nie jesteśmy w  stanie przewidzieć wszystkich scenariuszy, które mogą się wydarzyć. Osoby wyznaczone do realizacji poszczególnych prac czy odpowiedzialne za świadczenie usług, będą z Państwem w stałym kontakcie i będą informować o ewentualnych zakłóceniach, jeżeli takowe wystąpią.

Wiemy, że wielu z naszych kooperantów również po swojej stronie wdrożyło dodatkowe środki bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w wejściach i pracy na terenie Państwa zakładów i obiektów. Jeżeli te środki mogą mieć znaczenie dla naszych pracowników lub podwykonawców, będziemy zobowiązani za przekazanie nam w tym zakresie krótkiej informacji (np. badanie temperatury na wejściu). Zapewniamy, że nasi pracownicy oraz podwykonawcy dostosują się do Państwa wymagań, które mają na celu zachowanie wspólnego bezpieczeństwa i zdrowia.

Gdyby po Państwa stronie pojawiły się jakiekolwiek przeszkody w możliwości realizowania przez nas obowiązków kontraktowych (np. zakaz wejścia na teren danego obiektu), będziemy zobowiązani za niezwłoczną informację w tym zakresie.

Zarząd firmy MIKRONIKA

Poznań, dnia 16 marca 2020

Pismo SARS CoV-2