SYNDIS RV AQUA

//www.mikronika.pl/wp-content/uploads/2021/02/ścieżki_5-8_syndis_aqua-scaled-599x30.jpg

SYNDIS RV AQUA to system sterowania odwodnieniem w kopalniach. Umożliwia on poprawę ochrony środowiska oraz daje wymierne korzyści wynikające z ograniczenia kosztów eksploatacji. Jest to uniwersalne, niezbędne narzędzie do prowadzenia gospodarki wodnej i ochrony wód podziemnych w rejonach wydobycia zasobów górniczych. Dzięki temu systemowi możliwa jest wspomaganie ochrony środowiska na obszarach eksploatowanych zarówno przez kopalnie odkrywkowe jak i głębinowe.

System realizuje zdalny odczyt głębokości lustra wody, ustawianie przepustnic regulujących przepływy wody oraz ułatwia kompleksowe przetwarzanie danych dzięki wsparciu systemu informatycznego współpracującego z wieloma programami narzędziowymi.

System składa się z:

  • urządzeń mierzących poziom wody i przekazujących bezprzewodowo wyniki pomiarów
  • urządzeń do efektywnego sterowania i nadzoru pracy agregatów pompowych z funkcjami monitorowania składu chemicznego wody
  • oprogramowania systemowego, które odczytuje dane z urządzeń pomiarowych i sterujących oraz przekształca je w informacje niezbędne do optymalnego sterowania odwodnieniem oraz analizy stanu środowiska

Struktura systemu przedstawia się następująco:


Przykładowa struktura systemu SYNDIS RV AQUA

Charakterystyka sytemu SYNDIS RV AQUA

Oprogramowanie systemowe SYNDIS RV AQUA integruje wszystkie elementy sprzętowe i funkcjonalne systemu. Jest ono zaimplementowane na serwerze, który pracuje w układzie redundantnym. Komunikacja z urządzeniami obiektowymi jest realizowana w standardzie GPRS, w tzw. „APN użytkownika” (Acces Point Number), jako adres dzierżawionego punktu dostępowego w sieci GPRS. Urządzenia pomiarowe i sterujące są monitorowane w trybie on-line. System może odczytywać także dane z innych urządzeń i systemów, takich jak zabezpieczenia, rejestratory przepływu, stany łączników w polach elektroenergetycznych, sterowniki polowe i inne. Odczytane dane o poziomie lustra wody z urządzeń pomiarowych UNW-001 oraz dane o pracy agregatów prądowych, a także o stanie zasolenia wody, pochodzące z kontrolerów SO-52v21-KSO są umieszczane w bazie danych systemu.


Przykładowy zrzut ekranu dla wybranej studni, w której pracuje pompa

Bardzo ważną funkcją systemu SYNDIS RV AQUA jest ciągłe monitorowanie sprawności agregatów pompowych. Opracowany algorytm selekcjonuje egzemplarze, w których pojawiają się symptomy degradacji oraz wzrasta prawdopodobieństwo ich awarii. W ten sposób można je podać wcześniejszym przeglądom doraźnym a przez to nie doprowadzić do degradacji środowiska. System optymalizuje także punkty pracy agregatów pompowych przez sterowanie przepustnicami regulującymi przepływ wody. Dzięki temu agregaty pracują w optymalnym zakresie charakterystyki sprawności. Zaimplementowane funkcje monitoringu służą optymalizacji procesów odwodnienia wg kryteriów utrzymywania zadanych poziomów wód, energooszczędności i wydajności. Przewidywanie uszkodzeń agregatów pompowych poprawia gospodarkę silnikami, pompami i kablami zasilającymi agregatów pompowych.

Przedstawione rozwiązanie zostało nagrodzone złotym medalem MPT na targach EXPOPOWER 2017 //www.expopower.pl/pl/zloty_medal_mtp/lista_laureatow_2017/ [-]

 Folder > SYNDIS RV AQUA [2,102kB]