Syndis

SYNDIS to system obejmujący swymi zastosowaniami sterowanie, nadzór i planowanie procesów w przemyśle, a także działania biznesowe i ekonomikę. Nasz system jest stosowany do koordynacji prac służb dystrybutorskich i zabezpieczeniowych, szczególnie w energetyce, oraz do nadzoru pracy ciągów technologicznych w automatyce przemysłowej. System SYNDIS posiada mechanizmy niezbędne do planowania operacyjnego i gospodarki zasobami oraz oferuje narzędzia do budżetowania kosztów i prognozowania potrzeb.

Najbardziej zaawansowana wersja aplikacyjna SYNDIS to oprogramowanie dyspozytorskie ze zintegrowanymi modułami zarządzania zasobami, które może być stosowane w dyspozycjach Centrów Nadzoru (CN) systemu elektroenergetycznego i kompleksowych zastosowaniach w dużych jednostkach organizacyjnych, takich jak: przedsiębiorstwa energetyki zawodowej, spółki zajmujące się utrzymaniem sieci energetycznej i dystrybucją energii, kopalnie, farmy wiatrowe i inne duże zakłady przemysłowe.

Na bazie SYNDIS tworzone są także systemy SCADA/NMS do wspomagania nadzoru, sterowania i zbierania informacji z funkcjami zarządzania siecią energetyczną, stosowane w stacjach elektroenergetycznych wszystkich rodzajów napięć.

Rozległy obszar zastosowań naszego systemu to gospodarka i handel energią. System umożliwia zarządzanie portfelami kontraktów i pełne uczestnictwo w rynku energii.

W oparciu o poszczególne moduły SYNDIS budowane są także wyspecjalizowane wersje systemów, przeznaczone do:

 • automatycznej lokalizacji uszkodzeń i przywracania sprawności sieci elektroenergetycznej
 • monitorowania stanu transformatorów mocy w trybie on-line
 • monitorowania i oceny jakości energii elektrycznej
 • ochrony technicznej obiektów 

Co wyróżnia system SYNDIS?

 • Niezawodność. Zapewniona przez testy oraz bezkompromisowe przestrzeganie norm technicznych i jakości podzespołów. System posiada wbudowane procedury samotestowania.
 • Uniwersalność. Moduły systemu i ich funkcjonalność można dobrać stosownie do potrzeb.
 • Skalowalność. System jest skalowalny, stosowany do małych i dużych projektów.
 • Ekonomika. Przy niższej cenie zakupu oraz mniejszych kosztach eksploatacji funkcjonalność naszego systemu jest zgodna z produktami renomowanych, światowych dostawców.
 • Wielostanowiskowość. Poszczególne stanowiska mogą mieć wydzielony dostęp do potrzebnych modułów, w szczególności przez przeglądarkę internetową.
 • Integracja. SYNDIS to system otwarty. Z założenia zarówno udostępniamy gromadzone w nim informacje, jak również pobieramy je z systemów i urządzeń innych producentów.
 • Czytelność. Struktura sieci może być prezentowana w wielu ujęciach zdefiniowanych przez użytkownika, które mogą różnić się tematyką, obszarem i szczegółowością informacji.
 • Niezależność. Zastosowane rozwiązania technologiczne pozwoliły na niezależność od platformy sprzętowej oraz systemowej. Elementy systemu współpracują z różnorodnymi urządzeniami wielu dostawców zabezpieczeń, rejestratorów, koncentratorów, sterowników obiektowych.
 • Bezpieczeństwo. Dostęp do systemu jest autoryzowany. Każda aktywność jest rejestrowana. System zapobiega błędom wynikającym z działań rutynowych.
 • Modułowość. SYNDIS to oprogramowanie modułowe, konfigurowane odpowiednio do aplikacji.

Dodatkowe informacje dot. oprogramowania SYNDIS znaleźć można w grupie: Produkty > Systemy > SYNDIS RV lub klikając na ikonę poniżej.

Szanowni Państwo,

firma MIKRONIKA, od 37 lat dostarcza systemy automatyki i usługi wsparcia dla największych, strategicznych przedsiębiorstw w Polsce i za granicą. Posiadamy szereg rozwiązań w obszarze zapewnienia ciągłości działania. Od dywersyfikacji dostawców, przez wewnętrzne mechanizmy identyfikacji, oceny i redukcji ryzyka, kończąc na bezpośredniej współpracy z naszymi odbiorcami w sytuacjach kryzysowych. Wszędzie tam, gdzie wartość ryzyka była dla nas nieakceptowalna, wdrożyliśmy odpowiedzenie zabezpieczenia. To są nasze stałe praktyki, od lat realizowane jako element zarządzania ryzykiem w organizacji.

W kontekście bieżącej sytuacji związanej z epidemią wirusa SARS-CoV-2 i wzrastającym zachorowaniem na COVID-19, nie czekając na wytyczne i decyzje władz państwowych czy samorządowych, w pierwszej fazie podnieśliśmy standardy higieny w przestrzeniach, w których pracują nasi pracownicy. Na początku ubiegłego tygodnia (tj. 10 marca), zaleciliśmy wszystkim naszym pracownikom biurowym pracę zdalną. Wdrożyliśmy na terenie naszych zakładów stosowanie dodatkowych środków dezynfekujących. Ograniczyliśmy też wyjazdy naszych pracowników do absolutnego minimum. Wszystkie działania, jakie mogą być realizowane zdalnie, są w ten sposób realizowane. Działy produkcyjne pracują w ograniczonym składzie, pokrywając bieżące potrzeby produkcyjne. Wszystkie te działania mają na celu ograniczenie bezpośrednich kontaktów w celu redukcji ryzyka zakażenia.

Na tą chwilę (16 marca), nie notujemy zwiększonej absencji z powodu zachorowań lub objęcia kwarantanną naszych pracowników. Nie mamy wiedzy, aby jakikolwiek pracownik lub współpracownik (poddostawca) firmy MIKRONIKA był zakażony wirusem SARS-CoV-2 lub zachorował na COVID-19. Do chwili obecnej nie odnotowaliśmy też istotnych opóźnień w realizacji dostaw, w tym po stronie naszych poddostawców, w związku ze środkami prewencyjnymi podjętymi w Polsce i na świecie.

Zakładamy, że sytuacja może być rozwojowa, dlatego w firmie MIKRONIKA, przy Zarządzie, powołany został zespół ds. zarządzania kryzysowego, który na bieżąco monitoruje sytuację kadrową, ciągłość dostaw, realizację produkcji i kontraktów oraz wszystkie istotne obszary naszej działalności. W razie potrzeby oraz w granicach naszych możliwości podejmujemy i będziemy podejmowali odpowiednie decyzje. Mamy też przygotowany scenariusz na wypadek wystąpienia zachorowań wśród naszych pracowników. Czynimy wszystko co w naszej mocy, aby minimalizować skutki obecnej sytuacji dla naszych klientów.

Z uwagi na bezprecedensowy charakter obecnej sytuacji, niezależnej od żadnej ze stron, nie jesteśmy w  stanie przewidzieć wszystkich scenariuszy, które mogą się wydarzyć. Osoby wyznaczone do realizacji poszczególnych prac czy odpowiedzialne za świadczenie usług, będą z Państwem w stałym kontakcie i będą informować o ewentualnych zakłóceniach, jeżeli takowe wystąpią.

Wiemy, że wielu z naszych kooperantów również po swojej stronie wdrożyło dodatkowe środki bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w wejściach i pracy na terenie Państwa zakładów i obiektów. Jeżeli te środki mogą mieć znaczenie dla naszych pracowników lub podwykonawców, będziemy zobowiązani za przekazanie nam w tym zakresie krótkiej informacji (np. badanie temperatury na wejściu). Zapewniamy, że nasi pracownicy oraz podwykonawcy dostosują się do Państwa wymagań, które mają na celu zachowanie wspólnego bezpieczeństwa i zdrowia.

Gdyby po Państwa stronie pojawiły się jakiekolwiek przeszkody w możliwości realizowania przez nas obowiązków kontraktowych (np. zakaz wejścia na teren danego obiektu), będziemy zobowiązani za niezwłoczną informację w tym zakresie.

Zarząd firmy MIKRONIKA

Poznań, dnia 16 marca 2020

Pismo SARS CoV-2