System Gospodarki Energią

//www.mikronika.pl/wp-content/uploads/2021/02/ścieżki_2-2-2_systemy_gosp_energ-scaled-633x30.jpg

System bilansowania mediów energetycznych SYNDIS Energia

Jest to kompleksowe oprogramowanie typu EMS, ukierunkowane na akwizycję danych pomiarowych oraz analizy i rozliczania mediów energetycznych: energii elektrycznej i cieplnej, gazu, wody oraz innych nośników energii. System oferuje efektywne narzędzia dla gospodarki energią i działalności komercyjnej na rynku energii.

Nowoczesna architektura umożliwia dostosowanie funkcji systemu do wymagań i specyfiki:

 • spółek dystrybucyjnych i handlowych
 • elektrowni i elektrociepłowni
 • przedsiębiorstw dostarczających media energetyczne, takie jak: ciepło, gaz, woda, para itp.
 • zakładów przemysłowych

SYNDIS Energia może pracować niezależnie lub stanowić element Systemu Nadzoru, Doradztwa i Sterowania SYNDIS, tworząc z nim spójne narzędzie NMS/EMS do monitorowania, sterowania, bilansowania i raportowania produkcji lub poboru mediów energetycznych.

Podstawowe cechy systemu SYNDIS Energia

 • zdalny odczyt danych pomiarowych przez łącza stałe, komutowane, bezprzewodowe, takie jak: RS-485, pętla prądowa, światłowód, radio, GSM/GPRS, sieć LAN, łącza telefoniczne
 • rozbudowany moduł raportowania
   • bilanse energii za wybrane przedziały czasowe i analizy mocy maksymalnych w miesiącu
   • możliwość tworzenia przez użytkownika raportów opartych o formuły arytmetyczne z zestawów pomiarowych
   • raporty energii godzinowej w poszczególnych dniach miesiąca i profile energii za wybrane przedziały czasowe
   • prezentacja wyników obliczeń w postaci wykresów graficznych i tabel
 • narzędzia wspomagające uczestnictwo w Rynku Energii
   • moduł do prognozowania w oparciu o metody arytmetyczne, plany produkcji lub sieci neuronowe
   • moduł planowania zapotrzebowania na energię
   • moduł rozliczania realizacji kontraktów
   • moduł analiz i zarządzania portfelami kontraktów
   • moduł wymiany informacji z systemami WIRE lub SCADA wspomaganie gospodarki energetycznej w przedsiębiorstwie, obliczanie energochłonności, rozliczanie kosztów energii dla wydziałów lub w ramach przedsiębiorstwa  [-]

 

Dodatkowe materiały informacyjne o systemie dostępne są pod linkami poniżej.

Folder > SYNDIS Energia.pdf [4,037kB]
Artykuł w czasopiśmie CONTROLING ENGINEERING POLSKA – Dodatek Energia 2019 – „SYNDIS Energia, System monitoringu i biliansowania mediów energetycznych" [5,896kB]