System informacji masowej

//www.mikronika.pl/wp-content/uploads/2021/02/ścieżki_2-2-4_sys_inf_masowej-scaled-639x30.jpg

System infoMIK służy do prezentacji informacji tekstowych, grafiki oraz sekwencji wideo na rozproszonych tablicach informacyjnych, wykonanych w technice plazmowej lub LCD. Użytkownik ma możliwość niezależnego definiowania oraz wyświetlania prezentacji na poszczególnych tablicach. W systemie zastosowano architekturę klient - serwer.

System przeznaczony jest dla zakładów przemysłowych, elektrowni i elektrociepłowni, przedsiębiorstw użyteczności publicznej i umożliwia mediację systemów informacji masowej na lotniskach, dworcach.

W skład systemu wchodzą tablice informacyjne oraz komputer administracyjny klasy PC. Komunikacja pomiędzy tablicami i komputerem administracyjnym oparta jest o sieć Ethernet.

Tablice informacyjne mogą być wykonane w oparciu o monitory LCD lub CRT, np. matryca LCD 40'' firmy NEC. Każda z tablic informacyjnych wyposażona jest w niezależny komputer sterujący, zintegrowany z tablicą. Komputery sterujące wyposażone są we własną bazę danych, serwer WWW i działają niezależnie od siebie.

Komputer administracyjny służy do przygotowywania, edycji, konfiguracji i eksportu profili do poszczególnych komputerów sterujących (obiektów).

Profile umożliwiają zdefiniowanie informacji wyświetlanych na tablicach informacyjnych, takich jak: prezentacje Power Point, informacje tekstowe, grafika, strony www. Prezentowane mogą być dane pomiarowe, pozyskane z zewnętrznych systemów pomiarowych takich jak na przykład SYNDIS Energia, SYNDIS RV, ASCOM lub innych, np. chwilowa moc cieplna. [-]

 

Folder > InfoMIK system-informacji-masowej.pdf [4,539kB]