System oceny jakości energii

//www.mikronika.pl/wp-content/uploads/2021/02/ścieżki_2-2-6_sys_oceny_jak_en-scaled-651x30.jpg

System oceny jakości energii SYNDIS PQ

SYNDIS PQ zapewnia właściwe rozwiązania informatyczne, niezbędne dla efektywnej oceny jakości energii. Konieczność takiej oceny wynika z przepisów, nakładających na przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, wymóg dotrzymywania parametrów jakościowych dostarczonej energii i konieczność weryfikacji roszczeń odbiorców.

System SYNDIS PQ zawiera analizatory jakości energii, przetworniki pomiarowe i sterowniki polowe pozwalające na pomiar i obliczenie niezbędnych wielkości pierwotnych. Wielkości te są gromadzone i przetwarzane przez serwer procesu realizujący zarówno funkcje analityczne jak i statystyczne zgodnie z normami, które definiują metody oceny jakości energii. Wyniki tego działania takie jak raporty, wykresy i analizy mogą być dostępne przez przeglądarkę internetową lub są rozsyłane automatycznie do określonych odbiorców.

Do oceny jakości energii i wyznaczenia ich parametrów niezbędne są specjalizowane urządzenia wyposażone w funkcje zbierania lub pomiaru parametrów takie jak:

  • SO-52v11-eME (analizator jakości energii)
  • SO-52v11-BPE (blok pomiarowy z funkcjami oceny jakości energii)
  • USP-10x (specjalizowany przetwornik pomiarowy)
 Folder SYNDIS PQ.pdf [3,224kB]