System stacyjny

System SO-5 jest zbiorem urządzeń, programów i środków technicznych przeznaczonym do realizacji nadzoru i sterowań rozdzielni energetycznych, spełniających praktycznie wszystkie funkcje, dostosowane do zindywidualizowanych potrzeb i wymagań użytkownika. System SO-5 został skonstruowany specjalnie do pracy na stacjach energetycznych, w związku z tym sprzęt i oprogramowanie przystosowano do warunków dużych zakłóceń elektromagnetycznych wywoływanych przez aparaturę pierwotną i wtórną oraz zjawiska awaryjne w pracy sieci i rozdzielni.

Przykładowe rozwiązanie systemu sterowania i nadzoru SYNDIS SO-5 zawiera:

 • sterownik komunikacyjny/koncentrator SYNDIS SO-55
 • sterowniki obiektowe/polowe SO-52v11
 • serwer systemu SYNDIS i baz danych do obsługi stanowisk operatorskich SYNDIS SO-5S
 • stanowisko operatorskie SO-50
 • serwery czasu rzeczywistego i serwery czasu
 • urządzenia realizujące komunikację (konwertery protokołów, przełączniki, routery, separatory, multipleksery i inne)
Wygląd sterownika komunikacyjnego SO-55 w kasecie montażowej Eurocard 19” 

Wygląd kasety sterownika SO-52v11 zamontowany na stojaku

Szafy obiektowe ze sterownikiem SO-52v11 mogą być wyposażone w terminal operatorski z dużym ekranem oraz zintegrowaną klawiaturą dotykową oraz panel wskaźników LED sygnalizacji alarmowej.
   

Panel operatorski sterownika polowego SO-52v11 

Poniżej przedstawiono przykładowe rozwiązanie jakie zaproponowano do realizacji automatyzacji rozdzielni SN działającej pod systemem SYNDIS RV. Dodatkowo przewidziano łączność pomiędzy dwoma rozdzielniami SN a centrum dyspozytorskim. Po stronie rozdzielni zapewniono konwersję standardu transmisji światłowodowej na CLO z użyciem konwerterów produkcji MIKRONIKI. Po stronie centrum sygnał został wprowadzony do konwerterów MST-405, a następnie w standardzie RS-232 do centralnego sterownika automatyki SYNDIS SO-5.

Wyposażenie szafy opisywanego rozwiązania, w rozdzielni SN:

 • sterownik obiektowo-komunikacyjny SO-52/55 (sterownik obiektowy SO-52 oraz sterownik komunikacyjny będący również koncentratorem SO-55)
 • dwa zestawy konwerterów do zamiany standardu światłowodowego na pętlę prądową ORS-120 i STS-413

Szafa SZB 42U zawiera następujące urządzenia i pakiety:

 • PJC-822-2 [RTU1 SO-55]
 • 3x PTS-528 [RTU1 SO-55]
 • 1x PTS-728 [RTU1 SO-55]
 • 13x MWS-206-110 [RTU2 SO-52]
 • 2 x MZA-502 [RTU1 SO-55 i RTU2 SO-52]
 • 1x MSS-506 [RTU2 SO-52]

oraz 2x konwerter STS-413 i 2x konwerter ORS-120

Rozmieszczenie kaset i urządzeń w szafie SZB 42U

Mamy na swoim koncie również realizacje na ogólne potrzeby elektrowni. W omawianym rozwiązaniu Centralny System zapewnia zdalny nadzór nad około 10 rozdzielniami SN i integrację z systemem SYNDIS kilku kolejnych rozdzielni SN i nN. Prezentowany system nadzoru nad rozdzielniami, zasilającymi potrzeby ogólne elektrowni, składa się z:

 • wyniesionych sterowników komunikacyjnych/koncentratorów danych SO-55 rozdzielni SN i nN Centralnego Systemu, do współpracy z terminalami zabezpieczeniowymi, automatykami SZR i pozostałymi urządzeniami typu IED (np. zabezpieczeniami)
 • dwóch serwerów SYNDIS SO-5S (działających w układzie aktywny/rezerwa)
 • serwera stron www SYNDIS-5SW (wraz z licencjami użytkowników zdalnych)
 • sterownika tablicy synoptycznej SO-52TS obsługującego także mierniki analogowe zainstalowane na tablicy, pomiary technologiczne i syrenę alarmową
 • układu wysyłania komunikatów alarmowych i zdefiniowanych raportów za pośrednictwem SMS
 • światłowodowej struktury komunikacyjnej, typu LAN Ethernet opartej na połączeniu pierścieniowym i przełącznikach RSG rodziny Ruggedcom

Natomiast system SYNDIS w tym rozwiązaniu zapewnia:

 • współpracę urządzeń pochodzących od różnych producentów w ramach jednego układu, w różnych interfejsach (np. łącza światłowodowe, łącza skrętkowe, łączność bezprzewodowa GPRS/APN) i różnych protokołach komunikacyjnych (np. IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-104, DNP 3.0, IEC 61850, MODBUS-RTU)
 • łatwą i efektywną rozbudowę sprzętową i programową bez pogorszenia parametru systemu i jego elementów [-]

Szanowni Państwo,

firma MIKRONIKA, od 37 lat dostarcza systemy automatyki i usługi wsparcia dla największych, strategicznych przedsiębiorstw w Polsce i za granicą. Posiadamy szereg rozwiązań w obszarze zapewnienia ciągłości działania. Od dywersyfikacji dostawców, przez wewnętrzne mechanizmy identyfikacji, oceny i redukcji ryzyka, kończąc na bezpośredniej współpracy z naszymi odbiorcami w sytuacjach kryzysowych. Wszędzie tam, gdzie wartość ryzyka była dla nas nieakceptowalna, wdrożyliśmy odpowiedzenie zabezpieczenia. To są nasze stałe praktyki, od lat realizowane jako element zarządzania ryzykiem w organizacji.

W kontekście bieżącej sytuacji związanej z epidemią wirusa SARS-CoV-2 i wzrastającym zachorowaniem na COVID-19, nie czekając na wytyczne i decyzje władz państwowych czy samorządowych, w pierwszej fazie podnieśliśmy standardy higieny w przestrzeniach, w których pracują nasi pracownicy. Na początku ubiegłego tygodnia (tj. 10 marca), zaleciliśmy wszystkim naszym pracownikom biurowym pracę zdalną. Wdrożyliśmy na terenie naszych zakładów stosowanie dodatkowych środków dezynfekujących. Ograniczyliśmy też wyjazdy naszych pracowników do absolutnego minimum. Wszystkie działania, jakie mogą być realizowane zdalnie, są w ten sposób realizowane. Działy produkcyjne pracują w ograniczonym składzie, pokrywając bieżące potrzeby produkcyjne. Wszystkie te działania mają na celu ograniczenie bezpośrednich kontaktów w celu redukcji ryzyka zakażenia.

Na tą chwilę (16 marca), nie notujemy zwiększonej absencji z powodu zachorowań lub objęcia kwarantanną naszych pracowników. Nie mamy wiedzy, aby jakikolwiek pracownik lub współpracownik (poddostawca) firmy MIKRONIKA był zakażony wirusem SARS-CoV-2 lub zachorował na COVID-19. Do chwili obecnej nie odnotowaliśmy też istotnych opóźnień w realizacji dostaw, w tym po stronie naszych poddostawców, w związku ze środkami prewencyjnymi podjętymi w Polsce i na świecie.

Zakładamy, że sytuacja może być rozwojowa, dlatego w firmie MIKRONIKA, przy Zarządzie, powołany został zespół ds. zarządzania kryzysowego, który na bieżąco monitoruje sytuację kadrową, ciągłość dostaw, realizację produkcji i kontraktów oraz wszystkie istotne obszary naszej działalności. W razie potrzeby oraz w granicach naszych możliwości podejmujemy i będziemy podejmowali odpowiednie decyzje. Mamy też przygotowany scenariusz na wypadek wystąpienia zachorowań wśród naszych pracowników. Czynimy wszystko co w naszej mocy, aby minimalizować skutki obecnej sytuacji dla naszych klientów.

Z uwagi na bezprecedensowy charakter obecnej sytuacji, niezależnej od żadnej ze stron, nie jesteśmy w  stanie przewidzieć wszystkich scenariuszy, które mogą się wydarzyć. Osoby wyznaczone do realizacji poszczególnych prac czy odpowiedzialne za świadczenie usług, będą z Państwem w stałym kontakcie i będą informować o ewentualnych zakłóceniach, jeżeli takowe wystąpią.

Wiemy, że wielu z naszych kooperantów również po swojej stronie wdrożyło dodatkowe środki bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w wejściach i pracy na terenie Państwa zakładów i obiektów. Jeżeli te środki mogą mieć znaczenie dla naszych pracowników lub podwykonawców, będziemy zobowiązani za przekazanie nam w tym zakresie krótkiej informacji (np. badanie temperatury na wejściu). Zapewniamy, że nasi pracownicy oraz podwykonawcy dostosują się do Państwa wymagań, które mają na celu zachowanie wspólnego bezpieczeństwa i zdrowia.

Gdyby po Państwa stronie pojawiły się jakiekolwiek przeszkody w możliwości realizowania przez nas obowiązków kontraktowych (np. zakaz wejścia na teren danego obiektu), będziemy zobowiązani za niezwłoczną informację w tym zakresie.

Zarząd firmy MIKRONIKA

Poznań, dnia 16 marca 2020

Pismo SARS CoV-2