System SYNDIS RV

//www.mikronika.pl/wp-content/uploads/2021/02/ścieżki_2-1_systemy_syndis-rv-scaled-599x30.jpg

System Nadzoru Doradztwa i Sterowania - NMS/SCADA

SYNDIS to zintegrowane oprogramowanie klasy NMS (Network Management System), przeznaczone do zarządzania sieciami energetycznymi wszystkich typów. Moduły SCADA tego oprogramowania zapewniają łączność z obiektami oraz realizację pomiarów, sterowań i nadzoru. Moduły DMS/OMS/EMS dostosowują SYNDIS do specyfiki procesów przesyłu i dystrybucji energii. SYNDIS RV dostępny jest pod różne systemy operacyjne: Windows/Unix/Linux.

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)
Oddalone lub lokalne centra dyspozytorskie wykorzystują tę warstwę naszego systemu do nadzoru, pomiarów i sterowania urządzeniami w czasie rzeczywistym. SCADA realizuje archiwizację i obsługę dzienników zdarzeń, współpracuje ze sterownikami polowymi, koncentratorami danych i innymi, dowolnymi urządzeniami telemechaniki. Umożliwia wizualizację i nadzór obwodów wtórnych oraz układów automatyki, zabezpieczeń, rejestratorów zakłóceń w stacjach dowolnego typu. Urządzenia te mogą być obsługiwane w różnorodnych protokołach, np.  PN-EN 60870-5-10x, PN-EN 61850, DNP 3.0 i innych.

NMS (Network Management System)
Moduły te udostępniają funkcje i mechanizmy dialogu dyspozytora z nadzorowanymi i sterowanymi obiektami, ciągami technologicznymi i urządzeniami. Analizują dane obiektowe w celu identyfikacji i oceny stanów oraz poprawności działania aparatury łączeniowej i zabezpieczającej. Moduły NMS oferują funkcje do efektywnego zarządzania bieżącymi przepływami energii. W ramach tej warstwy systemu zarządzanie siecią powiązane jest z funkcjami biznesowymi, takimi jak obsługa wyłączeń, ocena jakości energii, przekazywanie danych dla Rynku Energii.

DMS (Distribution Management System)
Moduły DMS pomagają w organizacji bieżącej pracy służb energetycznych, gospodarce zasobami, planowaniu remontów i analizie kosztów. Umożliwiają ewidencję prowadzonych prac, protokołów badań, oględzin, pomiarów, nastaw zabezpieczeń itp

OMS (Outage Management System)
Podstawowym zadaniem modułu OMS jest analiza zmian sieci energetycznej i odnajdywanie zdarzeń, powodujących utratę zasilania na jej poszczególnych fragmentach. Całością tej operacji zarządza usługa serwera SYNDIS RV. W wypadku wykrycia utraty zasilania, moduł zapamiętuje informacje związane z tym zdarzeniem i przypisując mu unikatowy numer, tworzy tzw. wyłączenie

EMS (Energy Management System)
Funkcje do efektywnego zarządzania bieżącymi przepływami energii oferują moduły EMS. Szczególnie istotna dla ich sprawności jest ciągła archiwizacja bieżących danych pomiarowych, wykorzystywanych do bilansowania i fakturowania. Prognozowanie obciążeń oraz optymalne kojarzenie z zasobami energii wspomagają uczestnictwo w Rynku Energii.

GMS (Generation Management System)
Moduły te udostępniają funkcje niezbędne dla efektywnej produkcji energii. Bieżące sterowanie urządzeniami, przewidywanie obciążeń oraz optymalna koordynacja wykorzystania mocy produkcyjnych to ich podstawowe zadanie.

Serwery procesów
Serwery zawierają bazę wiedzy eksperckiej, analizy i statystyczne oceny danych oraz rozbudowane mechanizmy archiwizacji i prezentacji wyników.

System SYNDIS RV zawiera funkcje DMS/OMS/EMS i jest stosowany w wielkoobszarowych i lokalnych dyspozycjach mocy, realizując wszystkie operacje sieciowe związane z ich pracą. Nadzór nad systemami stacyjnymi, zdalne sterowanie, zbieranie pomiarów, analizy topologiczne to jego podstawowe zadania. Oprócz funkcji typowo dyspozytorskich, wspomagających prowadzenie ruchu, system oferuje narzędzia do inwentaryzacji majątku, wspomagania eksploatacji oraz planowania inwestycji.
 

Artykuł w czasopiśmie „Control Engeneering Polska” Marzec – Kwiecień 2019 > SYNDIS RV  [7,53MB]