System SYNDIS RV

System Nadzoru Doradztwa i Sterowania - NMS/SCADA

SYNDIS to zintegrowane oprogramowanie klasy NMS (Network Management System), przeznaczone do zarządzania sieciami energetycznymi wszystkich typów. Moduły SCADA tego oprogramowania zapewniają łączność z obiektami oraz realizację pomiarów, sterowań i nadzoru. Moduły DMS/OMS/EMS dostosowują SYNDIS do specyfiki procesów przesyłu i dystrybucji energii. SYNDIS RV dostępny jest pod różne systemy operacyjne: Windows/Unix/Linux.

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)
Oddalone lub lokalne centra dyspozytorskie wykorzystują tę warstwę naszego systemu do nadzoru, pomiarów i sterowania urządzeniami w czasie rzeczywistym. SCADA realizuje archiwizację i obsługę dzienników zdarzeń, współpracuje ze sterownikami polowymi, koncentratorami danych i innymi, dowolnymi urządzeniami telemechaniki. Umożliwia wizualizację i nadzór obwodów wtórnych oraz układów automatyki, zabezpieczeń, rejestratorów zakłóceń w stacjach dowolnego typu. Urządzenia te mogą być obsługiwane w różnorodnych protokołach, np.  PN-EN 60870-5-10x, PN-EN 61850, DNP 3.0 i innych.

NMS (Network Management System)
Moduły te udostępniają funkcje i mechanizmy dialogu dyspozytora z nadzorowanymi i sterowanymi obiektami, ciągami technologicznymi i urządzeniami. Analizują dane obiektowe w celu identyfikacji i oceny stanów oraz poprawności działania aparatury łączeniowej i zabezpieczającej. Moduły NMS oferują funkcje do efektywnego zarządzania bieżącymi przepływami energii. W ramach tej warstwy systemu zarządzanie siecią powiązane jest z funkcjami biznesowymi, takimi jak obsługa wyłączeń, ocena jakości energii, przekazywanie danych dla Rynku Energii.

DMS (Distribution Management System)
Moduły DMS pomagają w organizacji bieżącej pracy służb energetycznych, gospodarce zasobami, planowaniu remontów i analizie kosztów. Umożliwiają ewidencję prowadzonych prac, protokołów badań, oględzin, pomiarów, nastaw zabezpieczeń itp

OMS (Outage Management System)
Podstawowym zadaniem modułu OMS jest analiza zmian sieci energetycznej i odnajdywanie zdarzeń, powodujących utratę zasilania na jej poszczególnych fragmentach. Całością tej operacji zarządza usługa serwera SYNDIS RV. W wypadku wykrycia utraty zasilania, moduł zapamiętuje informacje związane z tym zdarzeniem i przypisując mu unikatowy numer, tworzy tzw. wyłączenie

EMS (Energy Management System)
Funkcje do efektywnego zarządzania bieżącymi przepływami energii oferują moduły EMS. Szczególnie istotna dla ich sprawności jest ciągła archiwizacja bieżących danych pomiarowych, wykorzystywanych do bilansowania i fakturowania. Prognozowanie obciążeń oraz optymalne kojarzenie z zasobami energii wspomagają uczestnictwo w Rynku Energii.

GMS (Generation Management System)
Moduły te udostępniają funkcje niezbędne dla efektywnej produkcji energii. Bieżące sterowanie urządzeniami, przewidywanie obciążeń oraz optymalna koordynacja wykorzystania mocy produkcyjnych to ich podstawowe zadanie.

Serwery procesów
Serwery zawierają bazę wiedzy eksperckiej, analizy i statystyczne oceny danych oraz rozbudowane mechanizmy archiwizacji i prezentacji wyników.

System SYNDIS RV zawiera funkcje DMS/OMS/EMS i jest stosowany w wielkoobszarowych i lokalnych dyspozycjach mocy, realizując wszystkie operacje sieciowe związane z ich pracą. Nadzór nad systemami stacyjnymi, zdalne sterowanie, zbieranie pomiarów, analizy topologiczne to jego podstawowe zadania. Oprócz funkcji typowo dyspozytorskich, wspomagających prowadzenie ruchu, system oferuje narzędzia do inwentaryzacji majątku, wspomagania eksploatacji oraz planowania inwestycji.
 

Artykuł w czasopiśmie „Control Engeneering Polska” Marzec – Kwiecień 2019 > SYNDIS RV  [7,53MB]

Szanowni Państwo,

firma MIKRONIKA, od 37 lat dostarcza systemy automatyki i usługi wsparcia dla największych, strategicznych przedsiębiorstw w Polsce i za granicą. Posiadamy szereg rozwiązań w obszarze zapewnienia ciągłości działania. Od dywersyfikacji dostawców, przez wewnętrzne mechanizmy identyfikacji, oceny i redukcji ryzyka, kończąc na bezpośredniej współpracy z naszymi odbiorcami w sytuacjach kryzysowych. Wszędzie tam, gdzie wartość ryzyka była dla nas nieakceptowalna, wdrożyliśmy odpowiedzenie zabezpieczenia. To są nasze stałe praktyki, od lat realizowane jako element zarządzania ryzykiem w organizacji.

W kontekście bieżącej sytuacji związanej z epidemią wirusa SARS-CoV-2 i wzrastającym zachorowaniem na COVID-19, nie czekając na wytyczne i decyzje władz państwowych czy samorządowych, w pierwszej fazie podnieśliśmy standardy higieny w przestrzeniach, w których pracują nasi pracownicy. Na początku ubiegłego tygodnia (tj. 10 marca), zaleciliśmy wszystkim naszym pracownikom biurowym pracę zdalną. Wdrożyliśmy na terenie naszych zakładów stosowanie dodatkowych środków dezynfekujących. Ograniczyliśmy też wyjazdy naszych pracowników do absolutnego minimum. Wszystkie działania, jakie mogą być realizowane zdalnie, są w ten sposób realizowane. Działy produkcyjne pracują w ograniczonym składzie, pokrywając bieżące potrzeby produkcyjne. Wszystkie te działania mają na celu ograniczenie bezpośrednich kontaktów w celu redukcji ryzyka zakażenia.

Na tą chwilę (16 marca), nie notujemy zwiększonej absencji z powodu zachorowań lub objęcia kwarantanną naszych pracowników. Nie mamy wiedzy, aby jakikolwiek pracownik lub współpracownik (poddostawca) firmy MIKRONIKA był zakażony wirusem SARS-CoV-2 lub zachorował na COVID-19. Do chwili obecnej nie odnotowaliśmy też istotnych opóźnień w realizacji dostaw, w tym po stronie naszych poddostawców, w związku ze środkami prewencyjnymi podjętymi w Polsce i na świecie.

Zakładamy, że sytuacja może być rozwojowa, dlatego w firmie MIKRONIKA, przy Zarządzie, powołany został zespół ds. zarządzania kryzysowego, który na bieżąco monitoruje sytuację kadrową, ciągłość dostaw, realizację produkcji i kontraktów oraz wszystkie istotne obszary naszej działalności. W razie potrzeby oraz w granicach naszych możliwości podejmujemy i będziemy podejmowali odpowiednie decyzje. Mamy też przygotowany scenariusz na wypadek wystąpienia zachorowań wśród naszych pracowników. Czynimy wszystko co w naszej mocy, aby minimalizować skutki obecnej sytuacji dla naszych klientów.

Z uwagi na bezprecedensowy charakter obecnej sytuacji, niezależnej od żadnej ze stron, nie jesteśmy w  stanie przewidzieć wszystkich scenariuszy, które mogą się wydarzyć. Osoby wyznaczone do realizacji poszczególnych prac czy odpowiedzialne za świadczenie usług, będą z Państwem w stałym kontakcie i będą informować o ewentualnych zakłóceniach, jeżeli takowe wystąpią.

Wiemy, że wielu z naszych kooperantów również po swojej stronie wdrożyło dodatkowe środki bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w wejściach i pracy na terenie Państwa zakładów i obiektów. Jeżeli te środki mogą mieć znaczenie dla naszych pracowników lub podwykonawców, będziemy zobowiązani za przekazanie nam w tym zakresie krótkiej informacji (np. badanie temperatury na wejściu). Zapewniamy, że nasi pracownicy oraz podwykonawcy dostosują się do Państwa wymagań, które mają na celu zachowanie wspólnego bezpieczeństwa i zdrowia.

Gdyby po Państwa stronie pojawiły się jakiekolwiek przeszkody w możliwości realizowania przez nas obowiązków kontraktowych (np. zakaz wejścia na teren danego obiektu), będziemy zobowiązani za niezwłoczną informację w tym zakresie.

Zarząd firmy MIKRONIKA

Poznań, dnia 16 marca 2020

Pismo SARS CoV-2