Szkolenia

//www.mikronika.pl/wp-content/uploads/2019/05/szkolenia_danka_2.jpg

Z myślą o odbiorcach naszej oferty, a także o wszystkich osobach zainteresowanych tematyką systemów nadzoru i sterowania przygotowaliśmy ofertę szkoleń otwartych i zamkniętych. Niezależnie jesteśmy gotowi przygotować indywidualne szkolenie dostosowane do potrzeb konkretnego Klienta.

Standardowo realizujemy szkolenia w następujących grupach tematycznych:

 • obsługa dyspozytorska / operatorska systemu SYNDIS RV
 • administracja systemu SYNDIS RV
 • edycja baz danych i ekranów w systemie SYNDIS RV
 • obsługa urządzeń systemu sterowania i nadzoru SYNDIS SO-5
 • obsługa systemu oceny jakości energii SYNDIS PQ
 • obsługa i moduły systemu monitoringu transformatora SYNDIS ES
 • administracja systemu SYNDIS Energia
 • moduł raportowy systemu SYNDIS Energia
 • obsługa sterowników automatyki sieciowej do rozłączników napowietrznych i wnętrzowych
 • obsługa sterowników z funkcją automatyki zabezpieczeniowej do reklozerów oraz retrofitu

Dzięki naszym szkoleniom uczestnicy mogą uzyskać wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • obsługi, aktualizacji i administracji wdrożonego systemu SYNDIS RV
 • obsługi, konfiguracji i aktualizacji ustawień urządzeń automatyki systemu SYNDIS
 • eksploatacji i serwisowania urządzeń i oprogramowania systemu SYNDIS dostarczonego w ramach konkretnego wdrożenia lub niezależnie od aplikacji

Szkolenia mogą odbywać się w siedzibie naszej firmy lub u Klienta w dogodnym dla obu stron miejscu i terminie.

Szkolenia są prowadzone w formie seminarium na podstawie przedstawionego programu. Przeprowadzają je specjaliści posiadający wiedzę, praktykę i umiejętności ze swojej dziedziny. Na życzenie szkolenie może zostać uzupełnione o ćwiczenia praktyczne (warsztaty). Uczestnicy szkolenia otrzymują odpowiednie materiały umożliwiające przyswojenie wiadomości i umiejętności objętych programem szkolenia.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z panią Anną Nowaczyk (tel. 061 66 55 600, e-mail: oferty@mikronika.com.pl).

Corocznie organizujemy także Seminarium Szkoleniowo-Techniczne o z góry ustalonym programie. Spotkanie poświęcone jest prezentacji praktycznego wykorzystania oferowanych przez MIKRONIKĘ produktów oraz projektowaniu rozwiązań systemowych. Seminarium skierowane jest przede wszystkim do pracowników Biur Projektowych oraz inżynierów odpowiedzialnych za kompletację urządzeń automatyki.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z panem Łukaszem Gruszką (tel. 061 66 55 600, e-mail: lukasz.gruszka@mikronika.com.pl) lub panem Adrianem Mazurem (tel. 061 66 55 600, e-mail: adrian.mazur@mikronika.com.pl).

Szanowni Państwo,

firma MIKRONIKA, od 37 lat dostarcza systemy automatyki i usługi wsparcia dla największych, strategicznych przedsiębiorstw w Polsce i za granicą. Posiadamy szereg rozwiązań w obszarze zapewnienia ciągłości działania. Od dywersyfikacji dostawców, przez wewnętrzne mechanizmy identyfikacji, oceny i redukcji ryzyka, kończąc na bezpośredniej współpracy z naszymi odbiorcami w sytuacjach kryzysowych. Wszędzie tam, gdzie wartość ryzyka była dla nas nieakceptowalna, wdrożyliśmy odpowiedzenie zabezpieczenia. To są nasze stałe praktyki, od lat realizowane jako element zarządzania ryzykiem w organizacji.

W kontekście bieżącej sytuacji związanej z epidemią wirusa SARS-CoV-2 i wzrastającym zachorowaniem na COVID-19, nie czekając na wytyczne i decyzje władz państwowych czy samorządowych, w pierwszej fazie podnieśliśmy standardy higieny w przestrzeniach, w których pracują nasi pracownicy. Na początku ubiegłego tygodnia (tj. 10 marca), zaleciliśmy wszystkim naszym pracownikom biurowym pracę zdalną. Wdrożyliśmy na terenie naszych zakładów stosowanie dodatkowych środków dezynfekujących. Ograniczyliśmy też wyjazdy naszych pracowników do absolutnego minimum. Wszystkie działania, jakie mogą być realizowane zdalnie, są w ten sposób realizowane. Działy produkcyjne pracują w ograniczonym składzie, pokrywając bieżące potrzeby produkcyjne. Wszystkie te działania mają na celu ograniczenie bezpośrednich kontaktów w celu redukcji ryzyka zakażenia.

Na tą chwilę (16 marca), nie notujemy zwiększonej absencji z powodu zachorowań lub objęcia kwarantanną naszych pracowników. Nie mamy wiedzy, aby jakikolwiek pracownik lub współpracownik (poddostawca) firmy MIKRONIKA był zakażony wirusem SARS-CoV-2 lub zachorował na COVID-19. Do chwili obecnej nie odnotowaliśmy też istotnych opóźnień w realizacji dostaw, w tym po stronie naszych poddostawców, w związku ze środkami prewencyjnymi podjętymi w Polsce i na świecie.

Zakładamy, że sytuacja może być rozwojowa, dlatego w firmie MIKRONIKA, przy Zarządzie, powołany został zespół ds. zarządzania kryzysowego, który na bieżąco monitoruje sytuację kadrową, ciągłość dostaw, realizację produkcji i kontraktów oraz wszystkie istotne obszary naszej działalności. W razie potrzeby oraz w granicach naszych możliwości podejmujemy i będziemy podejmowali odpowiednie decyzje. Mamy też przygotowany scenariusz na wypadek wystąpienia zachorowań wśród naszych pracowników. Czynimy wszystko co w naszej mocy, aby minimalizować skutki obecnej sytuacji dla naszych klientów.

Z uwagi na bezprecedensowy charakter obecnej sytuacji, niezależnej od żadnej ze stron, nie jesteśmy w  stanie przewidzieć wszystkich scenariuszy, które mogą się wydarzyć. Osoby wyznaczone do realizacji poszczególnych prac czy odpowiedzialne za świadczenie usług, będą z Państwem w stałym kontakcie i będą informować o ewentualnych zakłóceniach, jeżeli takowe wystąpią.

Wiemy, że wielu z naszych kooperantów również po swojej stronie wdrożyło dodatkowe środki bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w wejściach i pracy na terenie Państwa zakładów i obiektów. Jeżeli te środki mogą mieć znaczenie dla naszych pracowników lub podwykonawców, będziemy zobowiązani za przekazanie nam w tym zakresie krótkiej informacji (np. badanie temperatury na wejściu). Zapewniamy, że nasi pracownicy oraz podwykonawcy dostosują się do Państwa wymagań, które mają na celu zachowanie wspólnego bezpieczeństwa i zdrowia.

Gdyby po Państwa stronie pojawiły się jakiekolwiek przeszkody w możliwości realizowania przez nas obowiązków kontraktowych (np. zakaz wejścia na teren danego obiektu), będziemy zobowiązani za niezwłoczną informację w tym zakresie.

Zarząd firmy MIKRONIKA

Poznań, dnia 16 marca 2020

Pismo SARS CoV-2