Telemechanika w stacjach OZE

//www.mikronika.pl/wp-content/uploads/2021/02/ścieżki_3-06-2_telem_OZE-scaled-774x30.jpg
 Wstęp
 MSG-6xx - Moduł komunikacyjny GPRS/UMTS
 MSG-701 - Router
 MSG-705-xx - Router
 MSG-750 - Router

Wstęp

Zdecydowana większość produkowanej w Polsce energii pochodzi z paliw kopalnych. Alternatywą dla takiej sytuacji jest stosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE). Ich zasoby są pozyskiwane z naturalnych procesów, takich jak energia słoneczna, energia wiatru, zasoby geotermalne (pochodzące z wnętrza ziemi), ruch fal morskich, wykorzystanie biogazu i biopaliw ciekłych. Wykorzystywanie tych zasobów nie wiąże się z ich deficytem, ponieważ są odnawiane w krótkim czasie. W ostatnich latach na świecie zdecydowanie rosną dwa kierunki, wykorzystanie energii wiatrowej i słonecznej (wg. koncernu British Petroleum). Na trzecim miejscu znajduje się wykorzystanie energii termalnej.

Energetyka wiatrowa w Polsce przeżywa obecnie intensywny rozwój. Od 2015 r. jest to największa gałąź energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii. Przykładowe rozwiązania zostały pokazane w grupie Aplikacje > Farmy wiatrowe.

Produktami, które mogą być szeroko wykorzystywane na stacjach odnawialnych źródeł są sterowniki zamieszczone w grupie Automatyka w głębi sieci > Sterowniki automatyki oraz urządzenia opisane poniżej.

MSG-6xx - Moduł komunikacyjny GPRS/UMTS

Moduł komunikacyjny MSG-6xx to specjalizowany modem, przeznaczony do zestawiania połączeń w sieciach GSM 2G/3G do dowolnych urządzeń, nie obsługujących autonomicznie standardów GPRS/UMTS. Może też pełnić rolę koncentratora danych. Łączność z urządzeniem realizowana jest dzięki protokołowi TCP/IP lub UDP. Od strony obiektowej urządzenie udostępnia dwa kanały RS-485, dwa kanały RS-232 oraz interfejs 1-Wire. Moduł posiada również łącze Ethernet.

Moduł komunikacyjny MSG-6xx przeznaczony jest do współpracy z zabezpieczeniami cyfrowymi, reklozerami, sterownikami biogazowni, farm wiatrowych lub fotowoltaicznych. Aby zapewnić dużą odporność na uszkodzenia wywołane przepięciami oraz zabezpieczyć transmisję przed zakłóceniami, zastosowano separowane galwanicznie zasilanie od układów logicznych i komunikacyjnych.

Moduł jest produkowany w dwóch wersjach zasilania: 230/220V AC/DC oraz 24V DC. Posiada obudowę umożliwiającą montaż na szynie DIN 35 mm. [-]


Przykładowe urządzenie MSG-611
 Folder > MSG-6xx [2,865MB]

MSG-701 - Router

Urządzenie MSG-701 to specjalizowany router, przeznaczony do zestawiania połączeń w sieciach GSM 2G/3G/4G do dowolnych urządzeń, nieobsługujących autonomicznie standardów GPRS/UMTS/LTE. Urządzenie może też pełnić jednocześnie funkcje modemu, koncentratora danych i konwertera protokołów. Łączność z urządzeniem od strony sieci GSM realizowana jest dzięki protokołowi TCP/IP lub UDP. Od strony obiektowej urządzenie udostępnia po jednym kanale RS-485 i RS-232 oraz interfejs 1-Wire. Moduł posiada również dwa łącza Ethernet TP 10/100. Interfejs 1-Wire umożliwia podłączenie cyfrowego czujnika temperatury oraz innych urządzeń w standardzie 1-Wire. MSG-701 wyposażony jest także w jedno wejście binarne i jedno wyjście sterujące.

Router MSG-701 przeznaczony jest do współpracy z zabezpieczeniami cyfrowymi, reklozerami, sterownikami biogazowni, farm wiatrowych lub fotowoltaicznych. Aby zapewnić dużą odporność na uszkodzenia wywołane przepięciami oraz zabezpieczyć transmisję przed zakłóceniami, zastosowano separowane galwanicznie zasilanie od układów logicznych i komunikacyjnych.

Moduł jest produkowany do zasilania napięciem 12÷24V DC. Posiada obudowę umożliwiającą montaż na szynie DIN 35 mm.


Przykładowe urządzenie MSG-701
 Folder > MSG-701 [2,865MB]

MSG-705-xx - Router

MSG-705-xx to router z funkcjonalnością serwera portów szeregowych. Pełni też funkcję modemu, koncentratora danych i konwertera protokołów. Więcej informacji o urządzeniu znajduje się w grupie: Urządzenia > Transmisji danych > Serwery portów szeregowych  [-]

MSG-750 - Router

MSG-750 to zaawansowane urządzenie komunikacyjne GPRS/UMTS/LTE, które może pełnić jednocześnie funkcję modemu, koncentratora danych i konwertera protokołów w odpowiedzialnych aplikacjach w energetyce oraz innych dziedzinach przemysłu. Urządzenie może być stosowane w dowolnych sieciach SMART-GRID, do komunikacji z urządzeniami nieobsługującymi autonomicznie standardów GPRS/UMTS/LTE.

Łączność z rodziną routerów MSG-750 od strony sieci GSM realizowane jest w protokołach sieciowych TCP/IP, UDP i innych, które mogą być tunelowane w protokołach GRE oraz IPSEC. Od strony obiektowej MSG-750 udostępnia pięć interfejsów sieci Ethernet. Standardowo router współpracuje z zabezpieczeniami cyfrowymi, reklozerami, sterownikami biogazowni, farm wiatrowych lub fotowoltaicznych.

Zasilanie routera jest separowane galwanicznie od interfejsów komunikacyjnych i układów logicznych. Wielostronna separacja galwaniczna gwarantuje dużą pewność działania, odporność na uszkodzenia wywołane przepięciami i niewrażliwość transmisji na zakłócenia.

Router MSG-750 posiada trwałą obudowę, odporną na warunki atmosferyczne. Jest ona wykonana z metalu pokrytego lakierem proszkowym. Urządzenie przeznaczone jest do pracy w trudnych warunkach środowiskowych. Z tyłu wyposażone jest w uchwyt umożliwiający montaż na szynie DIN 35mm.

Zintegrowany modem komunikacyjny wyposażony jest w dwa gniazda karty SIM, dzięki czemu możliwa jest naprzemienna praca routera w sieciach dwóch różnych operatorów.

Rodzina routerów MSG-7xx realizuje funkcje uwierzytelnienia realizowanych poleceń sterujących, zgodnie z normą IEC 62351-1:2007 wraz z rozszerzeniem PN-EN 62351-3:2015. Klucze szyfrujące mogą być przesyłane z serwera centralnego. [-]


Przykładowy router MSG-750