Telezabezpieczenia

Urządzenia do szybkiej transmisji sygnałów binarnych

 MBW-xxx - Moduł blokad wzajemnych
 SO-52v11-eMT - System telesterowania
 TP10 - Terminal Telezabezpieczeniowy

MBW-xxx - Moduł blokad wzajemnych

Moduł blokad wzajemnych MBW-xxx jest przeznaczony do realizacji wzajemnych blokad stacyjnych i międzystacyjnych. Współpracuje z analogicznym urządzeniem w oddalonej lokalizacji i może realizować blokowanie zadziałania odłączników od stanu uziemników na stacjach energetycznych oddalonych od siebie do 80 km. Urządzenie składa się z bloku 4 separowanych galwanicznie wejść dwustanowych na napięcie 220V lub 24V DC lub 4 wejść przekaźnikowych na napięcie 220V DC oraz ze światłowodowego bloku komunikacyjnego.

Urządzenie można także wykorzystać do przekazywania stanów wejść sygnalizacyjnych z dowolnych urządzeń, przez łącze światłowodowe jednomodowe lub wielomodowe, wprost do systemu nadzorującego albo do bliźniaczego urządzenia, odtwarzającego te stany na swych wyjściach przekaźnikowych.


Przykład wzajemnego blokowania uziemników i odłączników na dwóch odległych stacjach energetycznych
 

Przykładowe urządzenie MBW-001
 

SO-52v11-eMT - System telesterowania

System telesterowania SO-52v11-eMT służy do monitorowania i sterowania geograficznie rozproszonymi procesami blokad i akwizycji stanów w odległych stacjach energetycznych. Dla zwiększenia niezawodności komunikacji możliwe jest stosowanie redundantnych torów transmisyjnych oraz wykorzystanie protokołu PRP. Więcej informacji można znaleźć w grupie Urządzenia > Monitoringu > Urządzeń pierwotnych  [-]

 

TP10 - Terminal Telezabezpieczeniowy

Urządzenie TP10 jest produkowana przez firmę TTC MARCONI. Dwa urządzenia TP10 umieszone na przeciwległych końcach, zapewniają transmisję od czterech do dziesięciu dwukierunkowych rozkazów w trybach zgodnych z normą PN EN 60834-1. Urządzenie wprowadza maksymalne gwarantowane opóźnienie 2ms. A w sieciach IP opóźnienie to wynosi do 5ms. Przesyłanie komend odbywa się przez 10 izolowanych optycznie wejść i wyjść. Urządzenia między sobą mogą się łączyć na wiele sposobów. Za pomocą światłowodu (moduły SFP), kanału E1 (2Mbps), Ethernetu lub kanału danych (RS-232). Dla zwiększenia niezawodności można zastosować schemat zabezpieczeń 1+1.

TP10 posiada następujące interfejsy:

  • 2 interfejsy linii elektrycznej E1
  • 2 interfejsy linii optycznej (moduły SFP - 850nm, 1310nm, 1550nm w zależności od modułu)
  • 2 interfejsy danych RS-232/422
  • interfejs światłowodowy 820nm ze złączem ST (dla połączenia z przekaźnikiem zabezpieczenia różnicowego)
  • 2 interfejsy linii elektrycznej ETH (synchroniczna transmisja przez Ethernet / MPLS)
  • 2 interfejsy 100Base-TX (do nadzoru centralnego i lokalnego)

Urządzenie przystosowane jest do zasilania napięciem 48, 110, 220V DC, 230V AC oraz posiada możliwość zasilania z dwóch źródeł.

Skalowalność urządzenia TP10 pozwala na korzystanie przez użytkownika wyłącznie z niezbędnych usług. Dzięki czemu oprócz przesyłu komend istnieje możliwość przesyłu danych, łączenia urządzeń w złożone zestawy (point to multipoint) lub też zestawianie rezerwowych dróg komunikacyjnych. [-]


Przykładowe urządzenie TP10