Terminale znakowe i semigraficzne

//www.mikronika.pl/wp-content/uploads/2021/02/ścieżki_3-11-1_termin_znak-1-scaled-772x30.jpg

 TX-xxx
 ZL-002
 ZL-002-1

TX-xxx

Układ TX-xxx jest przeznaczony do nadzoru i lokalnej wizualizacji procesów zachodzących w systemach automatyki oraz do sterowania urządzeniami pomiarowymi i wykonawczymi. Sterowanie odbywa się przez klawiaturę membranową, umieszczoną na płycie czołowej terminala, a wyświetlanie danych może się odbywać na wyświetlaczu graficznym lub znakowym – w technologii LCD z podświetlaniem lub VFD (z samoistnym świeceniem). Standardowo ekran składa się z czterech linii po 20 znaków.

Terminal jest obsługiwany przez łącze szeregowe w standardzie RS-232 lub RS-485.

Produkowane wcześniej modele, zastąpione zostały przez KWG-xxx (terminal graficzny). Ich opisy znajdują się w grupie Urządzenia > Wizualizacja danych > Terminale graficzne.

 Folder > Terminale znakowe [750kB]

ZL-002

Niezalecane do stosowania w nowych opracowaniach

Zegar ZL-002 jest zbudowany ze sterownika SWL-004 (produkcji MIKRONIKI) i wyświetlaczy diodowych 8- i 17-segmentowych, zainstalowanych wraz ze sterownikiem w jednej obudowie, dostosowanej do montażu na tablicy synoptycznej. Urządzenie to przystosowane jest do wyświetlania bieżącego czasu, daty i dnia tygodnia oraz 13 innych parametrów (wielkości fizycznych).

Wyświetlacze segmentowe tworzą 2 linie. W górnej linii wyświetlany jest aktualny czas i data, w dolnej natomiast nazwa dnia tygodnia oraz wartości wielkości fizycznych i ich ewentualny opis. [-]

ZL-002-1

Moduł ZL-002-1 przeznaczony jest do wyświetlania czasu oraz dodatkowych informacji o procesach w systemach automatyki. Urządzenie ZL-002-1 jest wieloliniowym, zintegrowanym wyświetlaczem systemowym, wykorzystującym elementy LED.

Urządzenie może być częścią tablic synoptycznych, paneli dyspozytorskich czy lokalnych wyświetlaczy. Standardowo wyświetlacz jest nadzorowany z wykorzystaniem sieci Ethernet. Może być instalowany w pomieszczeniach zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Posiada budowę modułową. Może być zawieszony lub postawiony na specjalnym stojaku. W wersji podstawowej urządzenie składa się na następujących elementów:

  • modułu 5-liniowego wyświetlacza SWL-005/ZL4-12 (zmontowanych z 16-segmentowych elementów wyświetlających, zainstalowanych w zintegrowanej obudowie
  • dwóch zasilaczy MDR-60
  • dwóch konwerterów MOXA NPORT 5150 (w celu połączenia do sieci Ethernet urządzeń wyposażonych w interfejs RS-232)  [-]

Przykładowe urządzenie ZL-002-1