Współpraca z innymi systemami IT/OT

//www.mikronika.pl/wp-content/uploads/2021/02/ścieżki_2-7_systemy_IT-OT-scaled-599x30.jpg

System SYNDIS RV dysponuje możliwością komunikowania się z aplikacjami zewnętrznymi. Służy do tego celu moduł RVSoap, łączący się z innymi aplikacjami za pomocą protokołu SOAP (Simple Object Access Protocol). Po instalacji jest on w stanie w spójny i przejrzysty sposób przekazywać kluczowe informacje dotyczące jego funkcjonowania. Wymianie podlegać mogą następujące dane:

  • aktualne i archiwalne informacje na temat stanu łączników sieciowych
  • aktualne i archiwalne wartości na obiektach pomiarowych
  • momenty wykonanej poprawnie archiwizacji danych przez moduł archiwizacyjny
  • baza nazw (słownik programowy) SYNDIS RV
  • definicje elementów sieci energetycznej takie jak łączniki sieciowe, obiekty pomiarowe oraz linie napięciowe
  • informacje gromadzone przez dziennik systemowy SYNDIS RV

Moduł jest uruchomiony na instancji serwerowej programu, przez co umożliwia zbiorczą komunikację z całą instalacją SYNDIS RV. Schemat funkcjonalny dostępu do danych w systemie SYNDIS przedstawiono na rysunku poniżej.  [-]

Przykładowe rozwiązanie Schemat funkcjonalny dostępu do danych w systemie SYNDIS przez inne systemy IT/OT