Zabezpieczenia p-poż

//www.mikronika.pl/wp-content/uploads/2021/02/ścieżki_3-12-1_zabezp_ppoż-scaled-700x30.jpg
 DCM-100 - Rozproszone moduły sterowania
 SO-55B-KSP - Sterownik

DCM-100 - Rozproszone moduły sterowania

To bardzo elastyczny system kontrolno-sterujący do zastosowań w różnych dziedzinach przemysłu. Moduły te są szczególnie przydatne w monitoringu i nadzorze instalacji zabezpieczających, przeciwpożarowych oraz automatyki budynkowej. W aplikacji wykorzystującej DCM-100, moduł jednostki centralnej PJC-8xx (będącej elementem koncentratora danych) realizuje wszystkie funkcje związane z wymianą i przetwarzaniem informacji. Z kolei w systemie SYNDIS Argus moduł procesora PJC-8xx stanowi ogniwo pośrednie między oprogramowaniem a urządzeniami części obiektowej.

Moduł multipleksowania wejść i wyjść w systemie DCM-100 może występować jako:

  • MSI4SO2 (moduł komunikacji zawierający 4 wejścia z detekcją obwodu, 2 wyjścia przekaźnikowe z detekcją ciągłości obwodu)
  • MI8 (8 wejść z wykrywaniem stanów)
  • MSO4 (4 wejścia przekaźnikowe z detekcją ciągłości obwodu)
  • MO8 (8 wyjść przekaźnikowych)

Moduły multipleksowania wejść i wyjść montowane są w obudowach przystosowanych do montażu na szynie DIN 35 mm.

Przedstawienie podzespołów systemu

Przykładowe moduły w systemie DCM-100

Moduły DCM-100 stanowią platformę sprzętową systemu ARGUS-RV i przetestowano je przez CNBOP-PIB. Wydany został certyfikat zgodności nr 2975/2014 (załączony poniżej) potwierdzający spełnianie specyfikacji technicznej i możliwość stosowania ich w budownictwie w zakresie monitoringu i sterowania systemami ochrony technicznej oraz zarządzania bezpieczeństwem obiektów. Certyfikat dostępny jest również na stronie firmy Telbud SA (//telbud.pl/o-firmie/certyfikaty/).  [-]

 Folder > DCM-100 [1,336kB]
 Certyfikat zgodności nr 2975/2014 wydany przez CNBOP-PIB [713kB]

SO-55B-KSP - Sterownik

Sterownik SO-55B-KSP jest przeznaczony do realizacji monitoringu i sterowania dedykowanych urządzeń automatyki budynkowej.
Więcej informacji znajduje się w grupie Urządzenia > Automatyki Stacji > Koncentratory danych [-]