Zarządzanie siecią dystrybucyjną (SN/nN) – DMS

//www.mikronika.pl/wp-content/uploads/2021/02/ścieżki_2-4_systemy_DMS-scaled-599x30.jpg

System SYNDIS łączy oprogramowanie typu SCADA oraz moduły obliczeniowe przydatne zarówno dla sieci dystrybucyjnych (SN/nN), jak i sieci przesyłowych (WN). Część dotycząca zarządzania siecią dystrybucyjną przedstawiona jest jako DMS (Distribution Management System).

Tworząc oprogramowanie do modelowania sieci elektroenergetycznej, posiłkowano się modelem CIM (Common Information Model). Jest wtedy możliwa wymiana informacji między różnymi systemami sterowania i nadzoru różnych Operatorów Systemów transmisyjnych i firm dystrybucyjnych, a to za sprawą użycia abstrakcyjnego modelu danych. Każdy fizyczny obiekt, taki jak: transformator, linia, generator, odłącznik, szyna, poziom napięcia itp. są jednoznacznie identyfikowane w bazie danych systemu SYNDIS oraz mają przypisane charakterystyczne dla każdego z nich zestawy cech. Wszystkie elementy powiązane są ze sobą odpowiednimi relacjami. To, co stanowi największą wartość systemu, to moduły obliczeniowe. Uruchomienie danego modułu obliczeniowego powoduje zebranie z CIM niezbędnych danych i na ich podstawie przeprowadzany jest proces obliczeniowy.

Wiele z proponowanych obliczeń i analiz związanych z sieciami elektroenergetycznymi może być wykonywane w trybie ręcznym lub automatycznym. W trybie ręcznym użytkownik może przeprowadzać symulacje z bieżącym stanem sieci lub wybrać jeden ze stanów archiwalnych. Istnieje możliwość zmiany przez użytkownika niektórych parametrów wykorzystanych w modułach obliczeniowych. W trybie symulacji można zmienić topologię sieci, a nawet ręcznie ustawić wartości napięć i mocy.
W trybie automatycznym obliczenia są cyklicznie dokonywane na serwerze, a wszystkie wyniki można analizować na poszczególnych terminalach.

Lista realizowanych obliczeń uzależniona jest od indywidualnych potrzeb użytkownika końcowego. Przykładowa lista modułów obliczeniowych może zawierać:

  • rozpływ mocy – uwzględnia prawa elektrotechniki dla sieci prądu przemiennego, a więc impedancje poszczególnych elementów oraz moce czynne i bierne, informujące o obciążeniu sieci (obliczenia te są wykorzystywane zarówno w DMS, jak i EMS)
  • optymalny rozpływ mocy – określa optymalny stan przez minimalizację wybranych parametrów. Mogą być nimi: straty mocy biernej w CIM, straty mocy czynnej w CIM, straty mocy biernej, straty mocy czynnej, koszt generacji mocy czynnej. Moduł obliczeniowy dot. optymalnego rozpływu mocy jest wykorzystywany w EMS, jednak gdy zajdzie taka potrzeba, może zostać zaimplementowany w oprogramowaniu DMS
  • zwarcia SN – moduł zwarciowy umożliwia wyznaczenie takich wartości jak: początkowy prąd zwarcia (dla zwarć 3f, 2f, 2f+n oraz 1f), udział w prądzie zwarcia 3f i 1f od poszczególnych elementów, prąd udarowy, prąd wyłączeniowy, zastępcze prądy cieplne.
  • estymator obciążeń – estymację obciążeń stosuje się w celu wyznaczenia nieznanych mocy P i Q odbiorów. W sieci SN wartości mocy odbiorów mogą być wyznaczone przy wykorzystaniu pomiarów mocy węzłowych z telemechaniki lub danych statycznych. Pozostałe odbiory muszą zostać wyznaczone na podstawie dostępnych pomiarów przepływowych i napięciowych. Wyznaczenie mocy odbiorów jest niezbędne do analizy sieci SN pod kątem optymalizacji, skutków zmiany topologii oraz zwarć. [-]