Zarządzanie siecią przesyłową (WN) – EMS

//www.mikronika.pl/wp-content/uploads/2021/02/ścieżki_2-3_systemy_EMS-scaled-599x30.jpg

Część systemu dotycząca zarządzania siecią przesyłową przedstawiona jest jako EMS (Energy Management System). MIKRONIKA oferuje zintegrowane oprogramowanie SYNDIS RV, posiadające moduły dedykowane sieciom przesyłowym. Zaawansowane funkcje zarządzania pozwalają na odpowiednie sterowanie energią na poziome sieci przesyłowych. Poszczególne moduły obliczeniowe wspomagają optymalne zarządzanie tymi sieciami.

W ich skład wchodzą następujące moduły obliczeniowe:

  • rozpływ mocy – uwzględnia prawa elektrotechniki dla sieci prądu przemiennego, a więc impedancje poszczególnych elementów oraz moce czynne i bierne, informujące o obciążeniu sieci (obliczenia te są wykorzystywane zarówno w DMS, jak i EMS)
  • optymalny rozpływ mocy – określa optymalny stan przez minimalizację wybranych parametrów. Mogą być nimi: straty mocy biernej w CIM, straty mocy czynnej w CIM, straty mocy biernej, straty mocy czynnej, koszt generacji mocy czynnej. Moduł obliczeniowy dot. optymalnego rozpływu mocy jest wykorzystywany w EMS, jednak gdy zajdzie taka potrzeba, może zostać zaimplementowany w oprogramowaniu DMS
  • estymator stanu  – wykorzystuje dane pomiarowe pochodzące z systemu SCADA do wyznaczenia najbardziej prawdopodobnego stanu pracy sieci elektroenergetycznej, zarówno dla części obserwowalnej, jak i nieobserwowalnej
  • reguła N-1 oraz reguła N-X – reguła N-1 polega na analizie sieci w stanie normalnym i w stanach awaryjnych. Za pojedynczą awarię można uważać wyłączenie jednej linii. Istnieje możliwość zdefiniowania pojedynczej awarii przez jednoczesne wyłączenie kilku linii. Wtedy stosuje się regułę N-X. Reguły te mogą być wykonywane po dokonaniu estymacji stanu lub bez niej.
  • zwarcia – dokonuje obliczeń parametrów zwarciowych, czyli wyliczenia poziomów mocy oraz prądów zwarciowych na szynach. Znajomość tych parametrów pomaga w podjęciu decyzji o rozbudowie czy modernizacji sieci. Użytkownik może dodać do systemu dowolne urządzenie np. silnik czy generator, wyznaczyć parametry zwarciowe i ocenić, czy są to wartości dopuszczalne z punktu widzenia bezpieczeństwa. [-]