Mikronika » Offer » Industries » Public administration / banking / education / other

Public administration / banking / education / other

MIKRONIKA also has a group of products/solutions – the SmartAudit system – concerning support for audit processes, internal control and operational risk management.

The offer is addressed mainly to public administration entities and the banking sector, but also to other production and service enterprises, for which these processes are an important element of management.

The SmartAudit system is an innovative and dynamic solution addressed to the Compliance, Risk Management and Audit and Control Process Management departments.

Public administration / banking / education / other

Public administration / banking / education / other

SYNDIS SAS SO-5
Automatyzacja stacji
SYNDIS ENERGIA
Bilansowanie i rozliczenia mediów energetycznych
SYNDIS ES/ESB
Monitoring autotransformatorów
SYNDIS PQ
Ocena jakości energii
SYNDIS FDIR
Lokalizacja i eliminacja uszkodzeń w sieci
SYNDIS OMS
Centralna akwizycja danych
SYNDIS MOS
Komunikacja pomiędzy systemami
SYNDIS KONOS
Zabezpieczenie komunikacji głosowej

Our Clients

MIKRONIKA sp. z o.o.

60 - 001 Poznań
Wykopy 2/4
Poland
NIP: 779 25 02 760

MIKRONIKA sp. z o.o.

magnifiermenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram