O firmie

Od momentu powstania firmy MIKRONIKA, naszą działalność opieramy na wiedzy, doświadczeniu i analizie nowych trendów. Dokładamy ciągłych starań, aby budować dialog z naszym Odbiorcą. Nowatorskie, w całości przez nas opracowane rozwiązania są efektem dynamicznej i twórczej pracy całego zespołu.

Gwarancja jakości, bezpieczeństwo rozwiązań i skuteczne sposoby realizacji projektów zaowocowały uznaniem oraz bardzo dobrą opinią na rynku.

Firma MIKRONIKA jest jednym z ważniejszych krajowych dostawców rozwiązań systemowych dla automatyki przemysłowej, opartych na własnym oprogramowaniu i bazie sprzętowej.

Od wielu lat nasze rozwiązania w elektroenergetyce, metalurgii, przemyśle chemicznym, a ostatnio także w dziedzinie technologii SMART GRID, są uznawane przez odbiorców i honorowane licznymi nagrodami na targach oraz wystawach. Świadczy o tym także coroczny, systematyczny wzrost liczby wdrożeń. W okresie naszej działalności dostarczyliśmy i wdrożyliśmy kilkaset dużych, wielkoobszarowych systemów SCADA oraz kilkanaście tysięcy złożonych funkcjonalnie urządzeń i systemów dla różnych dziedzin przemysłu, głównie dla energetyki.

Firma MIKRONIKA funkcjonuje w ramach zintegrowanych systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004 i BS OHSAS 18001:2007. Z uwagi na konieczność zapewnienia poufności, integralności i dostępności informacji, związanych z dostarczaniem rozwiązań systemowych został wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI).

Innowacyjność, rzetelność, otwartość na wymogi odbiorców to źródła naszego sukcesu, ale także zobowiązanie na przyszłość.

Oferujemy Państwu naszą wiedzę, doświadczenie i technologię:

  • projektujemy wielomodułowe, zintegrowane systemy sterowania i nadzoru
  • konstruujemy i produkujemy sterowniki obiektowe, koncentratory danych i wiele innych bardzo specjalistycznych urządzeń
  • dbamy, aby nasze wyroby spełniały zaostrzone wymogi odporności środowiskowej i kompatybilności elektromagnetycznej
  • bezkompromisowo przestrzegamy wymogów jakości produkcji
  • potrafimy zintegrować urządzenia różnych producentów
  • podejmujemy się realizacji nietypowych zadań
  • wdrażamy nasze systemy w kraju i za granicą

W ramach zintegrowanych systemów, oferujemy autorskie oprogramowanie SYNDIS, na którym bazują nasze systemy dyspozytorskie i stacyjne, integrujące funkcje bieżącego zarządzania siecią elektroenergetyczną z rozwiązaniami w zakresie zarządzania zasobami. SYNDIS to także podstawa bardzo wielu specjalistycznych aplikacji, przeznaczonych na przykład do wykrywania uszkodzeń i odtwarzania pracy sieci (FDIR), monitorowania stanu transformatorów mocy, oceny jakości energii elektrycznej, nadzoru stanu ochrony obiektów. Problematyka związana z technologią SMART GRID i bezpieczeństwem informatycznym to nowe wyzwania, które również podejmujemy.

Naszą ofertę stanowią także liczne rozwiązania sprzętowe, takie jak: sterowniki, koncentratory danych, zabezpieczenia, rejestratory zakłóceń, analizatory, specjalizowane urządzenia do monitoringu, wizualizacji danych, pomiaru wartości fizycznych. Liczną grupę ofertową tworzą produkty odpowiedzialne za wymianę informacji między systemami, czyli różnorodne konwertery transmisji i multipleksery danych.

Dostarczamy kompleksowe rozwiązania zarówno dla sektora energetycznego, jak i innych gałęzi przemysłu, wymagających automatyzacji procesów, sterowania, zbierania danych i ich analizy oraz komunikacji między systemami.

Dzięki modułowej budowie naszych systemów i urządzeń jesteśmy w stanie elastycznie je konfigurować i rozwiązywać tym samym problemy każdego Klienta.

Firma MIKRONIKA efektywnie wykorzystuje fundusze Unii Europejskiej na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
w zakresie innowacyjnych systemów automatyki.

PROJEKTY UNIJNE

//www.mikronika.pl/wp-content/uploads/2020/05/logo-452x128-1.png
60-001 Poznań, ul. Wykopy 2/4
tel.: +48 61 6655 600
faks: +48 61 6655 602
biuro@mikronika.pl
oferty@mikronika.pl
53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 9
tel.: +48 71 3360 296
faks: +48 71 3367 837
wroclaw@mikronika.pl
90-613 Łódź, ul. Gdańska 91
tel.: +48 42 6346 651
faks: +48 42 6346 631
lodz@mikronika.pl
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Mickiewicza 40
tel.: +48 44 6495 673
piotrkow@mikronika.pl
30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 112, budynek C
tel.: +48 12 6325 071
faks: +48 12 6323 418
krakow@mikronika.pl
22-400 Zamość, ul. Źródlana 16
tel.: +48 84 6399 009
faks: +48 84 6399 010
zamosc@mikronika.pl