O firmie

MIKRONIKA jest właściwym partnerem dla wymagających. Naszą działalność opieramy na wiedzy, doświadczeniu i analizie nowych trendów. Nawiązujemy partnerski dialog z naszymi odbiorcami. Nowatorskie, w całości przez nas opracowane rozwiązania są efektem dynamicznej i twórczej pracy całego zespołu.

Gwarancja jakości, bezpieczeństwo rozwiązań i skuteczne sposoby realizacji projektów zaowocowały uznaniem oraz bardzo dobrą opinią na rynku.

Firma MIKRONIKA jest w całości firmą polską i jest jednym z ważniejszych krajowych dostawców rozwiązań systemowych dla automatyki przemysłowej, opartych na własnym oprogramowaniu i bazie sprzętowej.

Nasze rozwiązania w elektroenergetyce, metalurgii, przemyśle chemicznym, a ostatnio także w dziedzinie technologii SMART GRID, są uznawane przez odbiorców i honorowane licznymi nagrodami na targach oraz wystawach. Świadczy o tym także coroczny, systematyczny wzrost liczby wdrożeń. W okresie naszej działalności dostarczyliśmy i wdrożyliśmy kilkaset dużych, wielkoobszarowych systemów SCADA oraz kilkanaście tysięcy złożonych funkcjonalnie urządzeń i systemów dla różnych dziedzin przemysłu, głównie dla energetyki.

Firma MIKRONIKA funkcjonuje w ramach zintegrowanych systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004 i BS OHSAS 18001:2007. Z uwagi na konieczność zapewnienia poufności, integralności i dostępności informacji, związanych z dostarczaniem rozwiązań systemowych wdrożyliśmy ISO 27001.

Innowacyjność, rzetelność, otwartość na wymogi odbiorców to źródła naszego sukcesu, ale także zobowiązanie na przyszłość.

Działamy aktywnie na rynku od 1983 roku.

Oferujemy Państwu naszą wiedzę, doświadczenie i technologię:

  • projektujemy wielomodułowe, zintegrowane systemy sterowania i nadzoru
  • konstruujemy i produkujemy sterowniki obiektowe, koncentratory danych i wiele innych bardzo specjalistycznych urządzeń
  • dbamy, aby nasze wyroby spełniały zaostrzone wymogi odporności środowiskowej i kompatybilności elektromagnetycznej
  • bezkompromisowo przestrzegamy wymogów jakości produkcji
  • potrafimy zintegrować urządzenia różnych producentów
  • podejmujemy się realizacji nietypowych zadań
  • wdrażamy nasze systemy w kraju i za granicą

W ramach zintegrowanych systemów, oferujemy autorskie oprogramowanie SYNDIS, na którym bazują nasze systemy dyspozytorskie i stacyjne, integrujące funkcje bieżącego zarządzania siecią elektroenergetyczną z rozwiązaniami w zakresie zarządzania zasobami. SYNDIS to także podstawa bardzo wielu specjalistycznych aplikacji, przeznaczonych na przykład do wykrywania uszkodzeń i odtwarzania pracy sieci (FDIR), monitorowania stanu transformatorów mocy, oceny jakości energii elektrycznej, nadzoru stanu ochrony obiektów. Problematyka związana z technologią SMART GRID i bezpieczeństwem informatycznym to nowe wyzwania, które również podejmujemy.

Naszą ofertę stanowią także liczne rozwiązania sprzętowe, takie jak: sterowniki, koncentratory danych, zabezpieczenia, rejestratory zakłóceń, analizatory, specjalizowane urządzenia do monitoringu, wizualizacji danych, pomiaru wartości fizycznych. Liczną grupę ofertową tworzą produkty odpowiedzialne za wymianę informacji między systemami, czyli różnorodne konwertery transmisji i multipleksery danych.

Dostarczamy kompleksowe rozwiązania zarówno dla sektora energetycznego, jak i innych gałęzi przemysłu, wymagających automatyzacji procesów, sterowania, zbierania danych i ich analizy oraz komunikacji między systemami.

Dzięki modułowej budowie naszych systemów i urządzeń jesteśmy w stanie elastycznie je konfigurować i rozwiązywać tym samym problemy każdego Klienta.

Firma MIKRONIKA efektywnie wykorzystuje fundusze Unii Europejskiej na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
w zakresie innowacyjnych systemów automatyki.

Projekty unijne

>