Mikronika » Oferta » Produkty » Oprogramowanie » SYNDIS » Wersje oprogramowania SYNDIS

Wersje oprogramowania SYNDIS 

Uwzględniając wielkość i klasę obiektów oraz specyfikę realizowanych zadań, tworzymy dedykowane i wyspecjalizowane wersje systemu:

 • oprogramowania dyspozytorskie ze zintegrowanymi modułami zarządzania zasobami (najbardziej zaawansowana wersja aplikacyjna systemu)
 • systemy SCADA/NMS do wspomagania nadzoru, sterowania i zbierania informacji z funkcjami zarządzania siecią energetyczną, stosowane w stacjach elektroenergetycznych wszystkich rodzajów napięć
 • automatycznej lokalizacji uszkodzeń i przywracania sprawności sieci elektroenergetycznej
 • monitorowania stanu transformatorów mocy w trybie on-line
 • monitorowania i oceny jakości energii elektrycznej
 • ochrony technicznej obiektów

W naszej ofercie możecie Państwo znaleźć następujące oprogramowanie:

 • SYNDIS: system klasy SCADA/NMS z funkcjami DMS/EMS/OMS, stosowany w wielkoobszarowych i lokalnych dyspozycjach mocy, realizuje wszystkie operacje sieciowe związane z jej pracą. Nadzór nad systemami stacyjnymi, zdalne sterowanie, zbieranie pomiarów, analizy topologiczne to jego podstawowe zadania. Oprócz funkcji typowo dyspozytorskich, wspomagających prowadzenie ruchu, system oferuje narzędzia do inwentaryzacji majątku, wspomagania eksploatacji oraz planowania inwestycji.
 • SYNDIS SAS SO-5: rozproszony system typu SCADA wraz z zespołem specjalizowanych urządzeń, przeznaczony dla automatyzacji stacji elektroenergetycznych wszystkich poziomów napięć. Jego rdzeń to zintegrowane oprogramowanie, które współpracując ze sterownikami polowymi, koncentratorami danych, zabezpieczeniami i innymi urządzeniami telemechaniki, tworzy kompleksowy system automatyki stacyjnej.
 • SYNDIS ENERGIA: system typu AMR, szczególnie ukierunkowany na bilansowanie i rozliczenia mediów energetycznych, zapewnia odczyt danych ze specjalizowanych urządzeń, przeznaczonych do rejestracji: energii, przepływów, danych z wag taśmowych oraz z impulsowych i cyfrowych liczników, a także z sumatorów różnych producentów. Użytkownik sam konfiguruje system: tworzy niezbędne bilanse, dodaje kolejne urządzenia i moduły analityczne, kreuje formę prezentacji stanu urządzeń.
 • SYNDIS ES/ESB: system typu DMS z bazą wiedzy eksperckiej przeznaczony do monitoringu autotransformatorów sieciowych i blokowych.
 • SYNDIS PQ: system typu DMS do oceny jakości energii w oparciu o normy krajowe i zagraniczne, posiada odpowiednie mechanizmy analizy statystycznej, rozbudowane raporty i warstwę prezentacyjną.
 • SYNDIS ARGUS: system nadzoru i wizualizacji dla systemów ochrony technicznej obiektów.
 • SYNDIS AQUA: system sterowania odwodnieniem w kopalniach z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska.
 • SYNDIS FDIR: system automatyki zintegrowany z modułem SCADA/DMS, służy do wykrywania, izolacji zwarć i automatycznej rekonfiguracji w inteligentnej sieci SN i nN.
 • SYNDIS OMS: analityczny system centralnej akwizycji danych z modułów OMS/SCADA. System trójwarstwowy: Przetwarzanie, Hurtownia danych, Generator raportów. System implementuje centralne procesy biznesowe - raportowanie wskaźników SAIDI/SAIFI, obliczanie bonifikat, raporty URE, raporty o stanie sieci itp.
 • SYNDIS MOS: mobliny system zarządzania pracami brygad i pogotowia.
 • SYNDIS infoMIK: system służy do prezentacji informacji tekstowych, grafiki oraz sekwencji wideo na rozproszonych tablicach informacyjnych, wykonanych w technice plazmowej lub LCD.
 • SMART Audit: system umożliwia zarządzanie procesem kontroli oraz zapewnia skuteczne monitorowanie mechanizmów kontrolnych dla wszystkich procesów uznanych za istotne.
 • SYNDIS SOAP: system dysponuje możliwością komunikowania się z aplikacjami zewnętrznymi za pomocą protokołu protokołu SOAP (ang. Simple Object Access Protocol).
 • SYNDIS KONOS: system służący do pełnego zabezpieczenia komunikacji głosowej dyspozytorów w przedsiębiorstwach energetycznych.
 • SYNDIS WNZ: monitoruje wyładowania niezupełne (wnz) w transformatorach, autotransformatorach i dławikach, wykorzystując metodę akustyczną EA, wysokiej częstotliwości HF oraz ultra-wysokiej częstotliwości UHF. Moduł realizuje także nowatorskie algorytmy identyfikacji i oceny wnz oparte o połączone wykorzystanie wszystkich trzech metod.
 • SYNDIS IB: specjalizowane oprogramowanie “inteligentnego budynku” (BMS) do obsługi sieci obiektowych w standardzie “1-Wire” oraz urządzeń pomiarowych i sterowniczych.

Na każdym etapie wdrażania tych systemów i ich rozwoju służymy wszelką pomocą oraz jesteśmy zawsze do dyspozycji.

Nasi Klienci

MIKRONIKA sp. z o.o.

ul. Wykopy 2/4
60 - 001 Poznań
Polska
NIP: 779 25 02 760

MIKRONIKA sp. z o.o.

magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram