Mikronika » Oferta » Produkty » Oprogramowanie » SYNDIS » Budowa i architektura systemu

Budowa i architektura systemu 

Wspomniana, modułowa budowa systemu SYNDIS umożliwia jego dostosowanie pod indywidualne wymagania i potrzeby klientów, poprzez wykorzystanie następujących modułów:

 • SCADA (ang. Supervisory Control And Data Acquisition). Oddalone lub lokalne centra dyspozytorskie wykorzystują tę warstwę naszego systemu do nadzoru, pomiarów i sterowania urządzeniami w czasie rzeczywistym. SCADA realizuje archiwizację i obsługę dzienników zdarzeń, współpracuje ze sterownikami polowymi, koncentratorami danych i innymi, dowolnymi urządzeniami telemechaniki. Umożliwia wizualizację i nadzór obwodów wtórnych oraz układów automatyki, zabezpieczeń, rejestratorów zakłóceń w stacjach dowolnego typu. Urządzenia te mogą być obsługiwane w różnorodnych protokołach, np.  PN-EN 60870-5-10x, PN-EN 61850, DNP 3.0 i innych.
 • NMS (ang. Network Management System). Moduły te udostępniają funkcje i mechanizmy dialogu dyspozytora z nadzorowanymi i sterowanymi obiektami, ciągami technologicznymi i urządzeniami. Analizują dane obiektowe w celu identyfikacji i oceny stanów oraz poprawności działania aparatury łączeniowej i zabezpieczającej. Moduły NMS oferują funkcje do efektywnego zarządzania bieżącymi przepływami energii. W ramach tej warstwy systemu zarządzanie siecią powiązane jest z funkcjami biznesowymi, takimi jak obsługa wyłączeń, ocena jakości energii, przekazywanie danych dla Rynku Energii.
 • DMS (ang. Distribution Management System). Moduły DMS pomagają w organizacji bieżącej pracy służb energetycznych, gospodarce zasobami, planowaniu remontów i analizie kosztów. Umożliwiają ewidencję prowadzonych prac, protokołów badań, oględzin, pomiarów, nastaw zabezpieczeń itp.
 • OMS (ang. Outage Management System). Podstawowym zadaniem modułu OMS jest analiza zmian sieci energetycznej i odnajdywanie zdarzeń, powodujących utratę zasilania na jej poszczególnych fragmentach. Całością tej operacji zarządza usługa serwera SYNDIS. W wypadku wykrycia utraty zasilania, moduł zapamiętuje informacje związane z tym zdarzeniem i przypisując mu unikatowy numer, tworzy tzw. wyłączenie.
 • EMS (ang. Energy Management System). Funkcje do efektywnego zarządzania bieżącymi przepływami energii oferują moduły EMS. Szczególnie istotna dla ich sprawności jest ciągła archiwizacja bieżących danych pomiarowych, wykorzystywanych do bilansowania i fakturowania. Prognozowanie obciążeń oraz optymalne kojarzenie z zasobami energii wspomagają uczestnictwo w Rynku Energii.
 • GMS (ang. Generation Management System). Moduły te udostępniają funkcje niezbędne dla efektywnej produkcji energii. Bieżące sterowanie urządzeniami, przewidywanie obciążeń oraz optymalna koordynacja wykorzystania mocy produkcyjnych to ich podstawowe zadanie.
 • PROXY - serwery pośredniczące i zwiększające cyberbezpieczeństwo.
 • hurtownie danych i generatory raportów.
 • serwery procesów - serwery z bazą wiedzy eksperckiej, analizą i statystyczną oceną danych, rozbudowanymi mechanizmami archiwizacji i prezentacji wyników.

Moduły SCADA zapewniają łączność z obiektami oraz realizację pomiarów, sterowań i nadzoru. Moduły DMS/OMS/EMS dostosowują SYNDIS do specyfiki procesów dystrybucji i przesyłu energii.

System SYNDIS pracuje w architekturze klient-serwer. Kluczową cechą tego rozwiązania jest separacja procesu czasu rzeczywistego względem procesów wizualizacji i przetwarzania danych. Serwer zbiera informacje:

 • ze sterowników polowych i stacyjnych
 • urządzeń zabezpieczeniowych
 • rejestratorów
 • przetworników pomiarowych

Informacje są gromadzone w bazach danych oraz udostępniane użytkownikom poprzez terminale podłączone do sieci intranetowej lub internetowej.

Działanie systemu wspierają specjalizowane serwery procesów z bazą wiedzy eksperckiej, realizujące rozbudowaną analizę statystyczną, funkcje archiwizacji, porównywania i analizy danych.

Graficzny interfejs użytkownika służy do wizualizacji stanów urządzeń, elementów i dynamicznie zmiennych procesów. Za pomocą tego interfejsu są wykonywane operacje systemowe. Dane mogą być prezentowane wielowarstwowo w układzie schematycznym lub odwzorowującym rzeczywisty układ geograficzny.

Zdalny dostęp do systemu i realizacja wszystkich funkcji serwisowych jest możliwa za pomocą terminali wyposażonych w przeglądarkę www.

Struktura danych oraz rozwiązania funkcjonalne systemu SYNDIS zostały zbudowane w oparciu o model CIM (ang. Common Information Model) zgodnie z normami:

 • IEC 61970-301
 • IEC 61970-452
 • IEC 61970-453
 • IEC 61970-456
 • IEC 61970-552
 • oraz IEC 61968-4

Dzięki standardowi CIM uproszczony został sposób modelowania wszelkiego rodzaju zjawisk zachodzących w sieci (np. rozpływ mocy) oraz ujednolicono schemat wymiany informacji pomiędzy różnymi systemami.

Nasi Klienci

MIKRONIKA sp. z o.o.

ul. Wykopy 2/4
60 - 001 Poznań
Polska
NIP: 779 25 02 760

MIKRONIKA sp. z o.o.

magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram