Mikronika » Oferta » Produkty » Urządzenia » Systemy transmisji danych

Systemy transmisji danych

Sterownik SO-55 jest modułowym  urządzeniem komunikacyjno-sterującym (koncentratorem), wchodzący w skład urządzeń stacyjnych SO-5 produkcji Mikroniki. Koncepcja budowy SO-55 opiera się na idei odczytu danych z urządzeń zewnętrznych (z użyciem protokołu właściwego dla tego urządzenia), zestandaryzowaniu ich, umieszczeniu danych w bazie a następnie udostępnienie tych danych innym urządzeniom fizycznym komunikujących się z SO-55 bądź urządzeniom wirtualnym będącym modułami programowymi w koncentratorze.

Bazując na rodzinie sprzętowej SO-55 możliwe jest uzyskanie urządzeń spełniających różne funkcje w systemie.
Sterownik SO-55 pracujący jako konwerter może realizować szeroko rozumianą konwersję protokołów dla różnych urządzeń i systemów. Konwersja ta jest realizowana wielokanałowo i wielowątkowo.
Sterownik SO-55 pracujący jako koncentrator zabezpieczeń umożliwia obsługę większości zabezpieczeń występujących na stacjach energetycznych wszystkich poziomów napięć. Posiada możliwość podłączenia wielu typów zabezpieczeń cyfrowych różnych producentów. Umożliwia też realizację funkcji automatyk lokalnych np. blokad międzypolowych. Może także komunikować się z kilkoma zdalnymi centrami dyspozytorskimi (KDM, ODM, ZDM, RDR). Wszystkie wejścia komunikacyjne są izolowane galwanicznie.
Sterownik SO-55 pracujący jako sterownik komunikacyjny umożliwia obsługę pracujących na stacjach sterowników polowych w konfiguracji rozproszonej lub scentralizowanej. Umożliwia też realizację funkcji sterujących i automatyki współpracując ze sterownikami polowymi. Dokonuje wtedy testowanie poprawności komend sterowniczych, kontroli uprawnień, kontrolę czasu życia komendy sterowniczej i wiele innych.
Sterownik SO-55 pracujący jako regulator napięcia transformatora umożliwia sterowanie przekładnią transformatora w celu utrzymania na zadanym poziomie napięcia na wybranych szynach stacji oraz zadanego poziomu mocy biernej przepływającej przez poszczególne transformatory. Regulator korzysta z dostępnych pomiarów dotyczących transformatorów i przez odpowiedni algorytm wyznaczane są sygnały sterujące.

Sterownik komunikacyjny SO-55

Funkcje dodatkowe jakie mogą być realizowane przez sterownik SO-55 przedstawiają się następująco:

 • koncentrator danych z rozproszonych rejestratorów zakłóceń z zapisem danych do pamięci flash
 • realizacja telemechaniki i automatyki rozproszonej lub mieszanej
 • realizacja funkcji kontroli spełnienia funkcji poprawności rozkazów sterowniczych
 • realizacja blokad programowych, sekwencji sterujących oraz wybranych regulatorów i automatyk
 • przesyłanie stanów łączników i urządzeń (zdarzeniowo lub przez tablicę stanów)
 • możliwość filtrowania informacji przychodzących z wielu podłączonych urządzeń oraz przesyłanie tak obrobionych danych do wybranych urządzeń lub odbiorców
 • możliwość odłączenia sterowania zdalnego z jednoczesną rejestracją tego faktu oraz monitoringiem przychodzących poleceń sterowniczych
 • możliwość dołączenia do „telegramu informacji” o zdarzeniach z różnych urządzeń
 • oraz wiele innych

Zapytaj o produkty

  Nasi Klienci

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  ul. Wykopy 2/4
  60 - 001 Poznań
  Polska
  NIP: 779 25 02 760

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram