Mikronika » Oferta » Produkty » Podzespoły » Moduły rodziny SO-52v21

Moduły rodziny SO-52v21

Urządzenia serii SO-52v21 posiadają konstrukcję modułową, dzięki temu możliwe jest przygotowanie sprzętowej konfiguracji, tworzącej w wyniku np.: przetwornik pomiarowy, rejestrator danych, sterownik polowy, konwerter protokołów, sterownik RTU, zabezpieczenie oraz inne urządzenie dedykowane.

Funkcje, jakie spełniają moduły, można podzielić na następujące grupy:

 • wejść binarnych
 • pomiarów analogowych
 • wyjść sygnalizujących i sterowniczych
 • wyjść analogowych

Dostępne są także moduły specjalizowane do realizacji komunikacji GSM/GPRS/UMTS/LTE, sieciowych i szeregowych, opartych na interfejsach przewodowych i światłowodowych. Dobrany zestaw modułów umieszczony jest w kasecie z lokacjami (pozycjami) lub w specjalizowanej obudowie.

Poniżej przedstawiona jest lista wybranych modułów.

mAI-01-81 (wejścia analogowe)

Moduł wejść analogowych mAI-01-81 (Analog Input) posiada po jednym, separowanym galwanicznie, wejściu pomiaru temperatury i konduktancji. Został on zaprojektowany z myślą o badaniu zasolenia wody w przemysłowych instalacjach wodociągowych. Sterownik SO-52v21 wyposażony w moduł 
mAI-01-81 może przekazywać do systemu nadrzędnego następujące parametry: konduktancję, zasolenie, całkowitą zawartość substancji rozpuszczalnych TDS (Total Dissolved Solids), umożliwia wyznaczenie praktycznej jednostki zasolenia PSU (Practical Salinity Unit) oraz gęstości wody morskiej SG (Specific Gravity).

Moduł współpracuje z czujnikiem pomiaru temperatury PT100 lub PT1000. Do wejść pomiaru konduktancji można podłączyć sondy o stałej K z zakresu 0,1 do 10. Stałą sondy podaje się na etapie konfiguracji modułu.

Przykładowy moduł mAI-01-81

mAI-21-02 (wejścia analogowe)

Moduł wejść analogowych mAI-21-02 (Analog Inputs) umożliwia realizację pomiarów analogowych oraz przesyłanie próbek do jednostki centralnej. Moduł mAI-21-02 posiada 8 separowanych galwanicznie wejść prądowych: -20/+20mA DC. Wejścia tworzą dwie grupy po cztery wejścia.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • synchronizowanie i próbkowanie pomiarów
 • pomiary temperatury oraz napięcia zasilania i poboru mocy
 • samodzielne sterowania diodami sygnalizacyjnymi (2 diody statusowe) 
Przykładowy moduł mAI-21-02

mAI-22-12 (wejścia analogowe)

Moduł wejść analogowych mAI-22-12 (Analog Inputs) umożliwia realizację pomiarów analogowych oraz przesyłanie próbek do jednostki centralnej. Moduł mAI-22-12 posiada łącznie 8 wejść napięciowych, separowanych galwanicznie o zakresie pomiarowym 230V AC/DC. Maksymalny zakres pomiarowy wynosi 400V. Przed skutkami przepięć chroni blok zabezpieczeń przepięciowych.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • synchronizowanie i próbkowanie pomiarów
 • pomiary temperatury oraz napięcia zasilania i poboru mocy
 • samodzielne sterowania diodami sygnalizacyjnymi (2 diody statusowe)
Przykładowy moduł mAI-22-12

mAI-22-14 (wejścia analogowe)

Moduł wejść analogowych mAI-22-14 (Analog Inputs) umożliwia realizację pomiarów analogowych oraz przesyłanie próbek do jednostki centralnej. Moduł mAI-22-14 posiada łącznie 8 wejść prądowych, separowanych galwanicznie o zakresie pomiarowym do 5A AC/DC. Pomiary realizowane są na specjalizowanym rezystorze. Przed skutkami przepięć chroni blok zabezpieczeń przepięciowych.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • synchronizowanie i próbkowanie pomiarów
 • pomiary temperatury oraz napięcia zasilania i poboru mocy
 • samodzielne sterowania diodami sygnalizacyjnymi (2 diody statusowe)
Przykładowy moduł mAI-22-14

mAI-22-16 (wejścia analogowe)

Moduł wejść analogowych mAI-22-16 (Analog Inputs) umożliwia realizację pomiarów analogowych oraz przesyłanie próbek do jednostki centralnej. Moduł mAI-22-16 posiada łącznie 8 wejść separowanych galwanicznie: 
4 napięciowe 100V AC/DC 4 prądowe 5A AC/DC.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • synchronizowanie i próbkowanie pomiarów
 • pomiary temperatury oraz napięcia zasilania i poboru mocy
 • samodzielne sterowania diodami sygnalizacyjnymi (2 diody statusowe)
Przykładowy moduł mAI-22-16

mAI-22-18 (wejścia analogowe)

Moduł wejść analogowych mAI-22-18 (Analog Inputs) umożliwia realizację pomiarów analogowych oraz przesyłanie próbek do jednostki centralnej. Moduł mAI-22-18 posiada łącznie 8 wejść separowanych galwanicznie: 
4 napięciowe 230V AC/DC i 4 prądowe 5A AC/DC.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • synchronizowanie i próbkowanie pomiarów
 • pomiary temperatury oraz napięcia zasilania i poboru mocy
 • samodzielne sterowania diodami sygnalizacyjnymi (2 diody statusowe) 
Przykładowy moduł mAI-22-18

mAI-22-34 (wejścia analogowe)

Moduł wejść analogowych mAI-22-34 (Analog Inputs) umożliwia realizację pomiarów analogowych oraz przesyłanie próbek do jednostki centralnej. Moduł mAI-22-34 posiada łącznie 8 wejść separowanych galwanicznie do pomiaru prądu: 4 wejścia o zakresie 5A AC/DC i 4 wejścia o zakresie 4÷20mA AC/DC. Pomiar prądu jest realizowany na specjalizowanym rezystorze pomiarowym. Przed skutkami przepięć chroni blok zabezpieczeń przepięciowych.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • synchronizowanie i próbkowanie pomiarów
 • pomiary temperatury oraz napięcia zasilania i poboru mocy
 • samodzielne sterowania diodami sygnalizacyjnymi (2 diody statusowe)
Przykładowy moduł mAI-22-34

mAI-22-55 (wejścia analogowe)

Moduł wejść analogowych mAI-22-55 (Analog Inputs) umożliwia realizację pomiarów analogowych oraz przesyłanie próbek do jednostki centralnej. Moduł mAI-22-55 posiada łącznie 8 wejść separowanych galwanicznie: 
4 napięciowe 100V AC/DC i 4 prądowe 1A AC/DC.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • synchronizowanie i próbkowanie pomiarów
 • pomiary temperatury oraz napięcia zasilania i poboru mocy
 • samodzielne sterowania diodami sygnalizacyjnymi (2 diody statusowe)
Przykładowy moduł mAI-22-55

mAI-22-58 (wejścia analogowe)

Moduł wejść analogowych mAI-22-58 (Analog Inputs) umożliwia realizację pomiarów analogowych oraz przesyłanie próbek do jednostki centralnej. Moduł mAI-22-58 posiada łącznie 8 wejść separowanych galwanicznie: 
4 napięciowe 230V AC oraz 4 prądowe 5A AC.

Moduł wykonuje następujące działania:

 • synchronizowanie i próbkowanie operacje
 • pomiary temperatury oraz napięcia zasilania i poboru mocy
 • samodzielne sterowania diodami sygnalizacyjnymi (2 diody statusowe)
Przykładowy moduł mAI-22-58

mAI-32-31 (wejścia analogowe)

Moduł wejść analogowych mAI-32-31 (Analog Inputs) umożliwia realizację pomiarów analogowych oraz przesyłanie próbek do jednostki centralnej. Moduł mAI-32-31 posiada 1 wejście napięciowe 100V AC oraz 4 wejścia prądowe, separowane galwanicznie, o maksymalnym prądzie 1A AC. Dodatkowo zawiera on sygnalizację diodową przepływu prądu zwarcia.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • synchronizowanie i próbkowanie pomiarów
 • pomiary temperatury oraz napięcia zasilania i poboru mocy
 • samodzielne sterowania diodami sygnalizacyjnymi (2 diody statusowe)
Przykładowy moduł mAI-32-31

mAI-41-84 (wejścia analogowe)

Moduł wejść analogowych mAI-41-84 (Analog Inputs) umożliwia realizację pomiarów analogowych oraz przesyłanie próbek do jednostki centralnej. Moduł mAI-41-84 posiada 6 separowanych galwanicznie wejść prądowych ±20mA oraz jedno wejście pomiarowe do podłączenia zewnętrznego przekładnika LEM-HTR-xx.

Dodatkowo moduł wykonuje następujące operacje:

 • synchronizowanie i próbkowanie pomiarów
 • pomiary temperatury oraz napięcia zasilania i poboru mocy
 • samodzielne sterowania diodami sygnalizacyjnymi (2 diody statusowe)
Przykładowy moduł mAI-41-84

mAO-11-02 (wyjścia analogowe)

Moduł mAO-11-02 (Analog Outputs) umożliwia wystawienie sygnału analogowego prądowego. Moduł mAO-11-02 posiada 4 wyjścia analogowe. Wszystkie wyjścia są separowane galwanicznie i posiadają konfigurowalne programowo zakresy prądowe: ±20mA0÷20mA4÷20mA0÷5mA.

Dodatkowo moduł wykonuje następujące operacje:

 • pomiar napięcia zasilania modułu
 • pomiar prądu obciążenie
 • pomiar temperatury modułu
 • samodzielne sterowanie diodami sygnalizacyjnymi (4 diody statusowe
  i 4 grupy diod informujące o poziomie sygnału wyjściowego)
Przykładowy moduł mAO-11-02

mAT-11-01 (pomiar temperatury)

Moduł mAT-11-01 (Analog Temperature) służy do realizacji pomiarów temperatury przy pomocy czujników PT-100 i PT-1000. Moduł mAT-11-01 posiada 4 wejścia analogowe do podłączenia czujników. Na elewacji dostępne są diody LED sygnalizujące poprawność podłączenia czujnika.

Dodatkowo moduł wykonuje następujące operacje:

 • przesył danych do jednostki centralnej sterownika
 • samodzielne sterowanie diodami sygnalizacyjnymi
 • wewnętrzny pomiar temperatury, napięcia zasilania oraz poboru mocy
Przykładowy moduł mAT-11-01

mAT-21-01 (pomiar temperatury)

Moduł mAT-21-01 (Analog Temperature) służy do realizacji pomiarów temperatury przy pomocy czujników PT-100 i PT-1000. Moduł mAT-21-01 
posiada 8 wejść analogowych do podłączenia czujników. Na elewacji dostępne są diody LED sygnalizujące poprawność podłączenia czujnika.

Dodatkowo moduł wykonuje następujące operacje:

 • przesył danych do jednostki centralnej sterownika
 • samodzielne sterowanie diodami sygnalizacyjnymi
 • wewnętrzny pomiar temperatury, napięcia zasilania oraz poboru mocy 
Przykładowy moduł mAT-21-01

mBI-22-03 (wejścia binarne)

Moduł mBI-22-03 (Binary Inputs) dostarcza stan wejść binarnych do modułu jednostki centralnej. Moduł mBI-22-03 posiada 8 wejść binarnych z histerezą. Wejścia stanowią grupę ze wspólnym potencjałem odniesienia..
Zakres napięcia wejściowego: 24V DC.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • detekcja stanów wejść binarnych i przesyłanie danych do modułu jednostki centralnej mCU
 • pomiar napięcia zasilania modułu
 • pomiar prądu obciążenia modułu
 • pomiar temperatury modułu
 • samodzielne sterowanie diodami sygnalizacyjnymi (4 diody statusowe
  i 8 diod sygnalizujących stan wejść)
Przykładowy moduł mBI-22-03

mBI-42-03 (wejścia binarne)

Moduł mBI-42-03 (Binary Inputs) dostarcza stan wejść binarnych do modułu jednostki centralnej. Moduł mBI-42-03 posiada 16 wejść binarnych z histerezą. Wejścia podzielone są na 2 grupy po 8 wejść (ze wspólnym potencjałem odniesienia w obrębie grupy).
Zakres napięcia wejściowego: 24V DC.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • detekcja stanów wejść binarnych i przesyłanie danych do modułu jednostki centralnej mCU
 • pomiar napięcia zasilania modułu
 • pomiar prądu obciążenia modułu
 • pomiar temperatury modułu
 • samodzielne sterowanie diodami sygnalizacyjnymi (4 diody statusowe
  i 16 diod sygnalizujących stan wejść)
Przykładowy moduł mBI-42-03

mBI-46-03 (wejścia binarne)

Moduł mBI-46-03 (Binary Inputs) dostarcza stan wejść binarnych do modułu jednostki centralnej. Moduł mBI-46-03 posiada 16 wejść binarnych z histerezą. Wejścia podzielone są na 2 grupy po 8 wejść (ze wspólnym potencjałem odniesienia w obrębie grupy).
Zakres napięcia wejściowego: 220V DC.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • detekcja stanów wejść binarnych i przesyłanie danych do modułu jednostki centralnej mCU
 • pomiar napięcia zasilania modułu
 • pomiar prądu obciążenia modułu
 • pomiar temperatury modułu
 • samodzielne sterowanie diodami sygnalizacyjnymi (4 diody statusowe
  i 16 diod sygnalizujących stan wejść)
Przykładowy moduł mBI-46-03

mBI-62-06 (wejścia binarne)

Moduł mBI-62-06 (Binary Inputs) dostarcza stan wejść binarnych do modułu jednostki centralnej. Moduł mBI-62-06 posiada 36 wejść binarnych. Wejścia podzielone są na 4 grupy po 9 wejść (ze wspólnym potencjałem odniesienia w obrębie grupy). Znamionowe napięcie sygnalizacji 24V DC. Jedno wejście w&nbps;obrębie każdej grupy posiada podwyższony próg działania (26,4V DC). Przed skutkami przepięć moduł jest chroniony przez blok zabezpieczeń przepięciowych.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • detekcja stanów wejść binarnych i przesyłanie danych do modułu jednostki centralnej mCU
 • pomiar napięcia zasilania modułu
 • pomiar prądu obciążenia modułu
 • pomiar temperatury modułu
 • samodzielne sterowanie diodami sygnalizacyjnymi (4 diody statusowe
  i 36 diod sygnalizujących stan wejść)
Przykładowy pakiet mBI-62-06

mBI-64-06 (wejścia binarne)

Moduł mBI-64-06 (Binary Inputs) dostarcza stan wejść binarnych do modułu jednostki centralnej. Moduł mBI-64-06 posiada 36 wejść binarnych. Wejścia podzielone są na 4 grupy po 9 wejść (ze wspólnym potencjałem odniesienia w obrębie grupy). Znamionowe napięcie sygnalizacji 110V DC. Jedno wejście w obrębie każdej grupy posiada podwyższony próg działania (121V DC). Przed skutkami przepięć moduł jest chroniony przez blok zabezpieczeń przepięciowych.
Moduł wykonuje następujące operacje:
 • detekcja stanów wejść binarnych i przesyłanie danych do modułu jednostki centralnej mCU
 • pomiar napięcia zasilania modułu
 • pomiar prądu obciążenia modułu
 • pomiar temperatury modułu
 • samodzielne sterowanie diodami sygnalizacyjnymi (4 diody statusowe i 36 diod sygnalizujących stan wejść)
Przykładowy pakiet mBI-64-06

mBI-66-06 (wejścia binarne)

Moduł mBI-66-06 (Binary Inputs) dostarcza stan wejść binarnych do modułu jednostki centralnej. Moduł mBI-66-06 posiada 36 wejść binarnych. Wejścia podzielone są na 4 grupy po 9 wejść (ze wspólnym potencjałem odniesienia w obrębie grupy). Znamionowe napięcie sygnalizacji 220V DC. Jedno wejście w obrębie każdej grupy posiada podwyższony próg działania (242V DC). Przed skutkami przepięć moduł jest chroniony przez blok zabezpieczeń przepięciowych.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • detekcja stanów wejść binarnych i przesyłanie danych do modułu jednostki centralnej mCU
 • pomiar napięcia zasilania modułu
 • pomiar prądu obciążenia modułu
 • pomiar temperatury modułu
 • samodzielne sterowanie diodami sygnalizacyjnymi (4 diody statusowe
  i 36 diod sygnalizujących stan wejść)
Przykładowy pakiet mBI-66-06

mBI-72-03 (wejścia binarne)

Moduł mBI-72-03 (Binary Inputs) dostarcza stan wejść binarnych do modułu jednostki centralnej. Moduł mBI-72-03 posiada 32 wejścia binarne z histerezą. Wejścia podzielone są na 4 grupy po 8 wejść (ze wspólnym potencjałem odniesienia w obrębie grupy). Wartość potencjału odniesienia może być inna dla każdej z grup. Zakres napięcia wejściowego: 24V DC.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • detekcja stanów wejść binarnych i przesyłanie danych do modułu jednostki centralnej mCU
 • pomiar napięcia zasilania modułu
 • pomiar prądu obciążenia modułu
 • pomiar temperatury modułu
 • samodzielne sterowanie diodami sygnalizacyjnymi (4 diody statusowe
  i 32 diody sygnalizujące stan wejść) 
Przykładowy moduł mBI-72-03

mBI-73-03 (wejścia binarne)

Moduł mBI-73-03 (Binary Inputs) dostarcza stan wejść binarnych do modułu jednostki centralnej. Moduł mBI-73-03 posiada 32 wejścia binarne z histerezą. Wejścia podzielone są na 4 grupy po 8 wejść (ze wspólnym potencjałem odniesienia w obrębie grupy). Wartość potencjału odniesienia może być inna dla każdej z grup. Zakres napięcia wejściowego: 48V DC.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • detekcja stanów wejść binarnych i przesyłanie danych do modułu jednostki centralnej mCU
 • pomiar napięcia zasilania modułu
 • pomiar prądu obciążenia modułu
 • pomiar temperatury modułu
 • samodzielne sterowanie diodami sygnalizacyjnymi (4 diody statusowe
  i 32 diody sygnalizujące stan wejść) 
Przykładowy moduł mBI-73-03

mBM-41-22 (we/wy binarne)

Moduł mBM-48-21 (Binary Inputs/Outputs Mix) dostarcza stan wejść binarnych do modułu jednostki centralnej oraz umożliwia realizację sterowań przez ten moduł. Moduł mBM-48-21 posiada 16 wejść binarnych (ze wspólnym potencjałem odniesienia) w 2 grupach po 8 wejść o znamionowym zewnętrznym napięciu sygnalizacji 24V DC. Posiada też 6 niezależnych bezpotencjałowych wyjść w postaci styków przekaźnikowych. Każde z wyjść przystosowane jest do podłączenia napięcia 24V DC o maksymalnym obciążeniu 6A każde.

Moduł wykonuje dodatkowo:

 • pomiar napięcia zasilania modułu
 • pomiar prądu obciążenia modułu
 • sterowanie diodami sygnalizacyjnymi (4 diody statusowe, 16 diod sygnalizujących stan wejść, 6 diod sygnalizujących stan wyjść)

Wejścia binarne są odseparowane galwanicznie od części sterującej.

Przykładowy moduł mBM-41-22

mBM-48-21 (we/wy binarne)

Moduł mBM-48-21 (Binary Inputs/Outputs Mix) dostarcza stan wejść binarnych do modułu jednostki centralnej oraz umożliwia realizację sterowań przez ten moduł. Moduł mBM-48-21 posiada 16 wejść binarnych (ze wspólnym potencjałem odniesienia) w 2 grupach po 8 wejść o znamionowym zewnętrznym napięciu sygnalizacji 24V DC. Posiada też 6 niezależnych bezpotencjałowych wyjść w postaci styków przekaźnikowych. Każde z wyjść przystosowane jest do podłączenia napięcia 24V DC o maksymalnym obciążeniu 6A każde.

Moduł wykonuje dodatkowo:

 • pomiar napięcia zasilania modułu
 • pomiar prądu obciążenia modułu
 • sterowanie diodami sygnalizacyjnymi (4 diody statusowe, 16 diod sygnalizujących stan wejść, 6 diod sygnalizujących stan wyjść)

Wejścia binarne są odseparowane galwanicznie od części sterującej.

Przykładowy moduł mBM-48-21

mBM-48-22 (we/wy binarne)

Moduł mBM-48-22 (Binary Imputs/Outputs Mix) dostarcza stan wejść binarnych do modułu jednostki centralnej oraz umożliwia realizację sterowań przez ten moduł. Moduł mBM-48-22 posiada 16 wejść binarnych (ze wspólnym potencjałem odniesienia) w 2 grupach po 8 wejść o znamionowym zewnętrznym napięciu sygnalizacji 24V DC. Posiada też 6 niezależnych, bezpotencjałowych wyjść w postaci styków przekaźnikowych. Każde z wyjść przystosowane jest do podłączenia napięcia 24V DC o maksymalnym obciążeniu 6A każde. Dodatkowo moduł mBM-48-22 wyposażony jest w wejście dwustanowe odcinające możliwość sterowania wyjść.

Moduł wykonuje dodatkowo:

 • pomiar napięcia zasilania modułu
 • pomiar prądu obciążenia modułu
 • sterowanie diodami sygnalizacyjnymi (4 diody statusowe, 16 diod sygnalizujących stan wejść, 6 diod sygnalizujących stan wyjść)

Wejścia binarne są odseparowane galwanicznie od części sterującej. 

Przykładowy moduł mBM-48-22

mBO-22-01 (wyjścia binarne)

Moduł mBO-22-01 (Binary Outputs) umożliwia realizację sterowań przez moduł jednostki centralnej. Moduł posiada 8 wyjść przekaźnikowych, przystosowanych do podłączenia napięć 24V DC o maksymalnym obciążeniu 8A każde. Każde wyjście jest niezależne i posiada wyprowadzone obydwa styki przekaźnika. Dodatkowo wyścia posiadają kontrolę zamknięcia styków przy obecności napięcia sterującego.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • realizacja sterowań otrzymanych z jednostki centralnej mCU
 • detekcja stanów wyjść i przesyłanie ich do jednostki centralnej mCU
 • samodzielne sterowania diodami sygnalizacyjnymi (4 diody statusowe
  i 8 diod sygnalizujących stan wyjść)
 • pomiar temperatury oraz napięcia zasilania i poboru mocy 
Przykładowy moduł mBO-22-01

mBO-26-01 (wyjścia binarne)

Moduł mBO-26-01 (Binary Outputs) umożliwia realizację sterowań przez moduł jednostki centralnej. Moduł posiada 8 wyjść przekaźnikowych, przystosowanych do podłączenia napięć 220V DC o maksymalnym obciążeniu 0,3A każdy. Każde wyjście jest niezależne i posiada wyprowadzone obydwa styki przekaźnika. Dodatkowo wyjścia posiadają kontrolę zamknięcia styków przy obecności napięcia sterującego.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • realizacja sterowań otrzymanych z jednostki centralnej mCU
 • detekcja stanów wyjść i przesyłanie ich do jednostki centralnej mCU
 • samodzielne sterowania diodami sygnalizacyjnymi (4 diody statusowe
  i 8 diod sygnalizujących stan wyjść)
 • pomiar temperatury oraz napięcia zasilania i poboru mocy
Przykładowy moduł mBO-26-01

mBO-26-02 (wyjścia binarne)

Moduł mBO-26-02 (Binary Outputs) umożliwia realizację sterowań przez moduł jednostki centralnej. Posiada 8 wyjść przekaźnikowych do podłączenia napięć 220V DC i obciążenia 0,3A. Każde wyjście jest niezależne, z wyprowadzeniem obu styków przekaźników. Wszystkie wyjścia zabezpieczone są blokiem zabezpieczeń przepięciowych. Sygnalizacja stanu każdego wyjścia przedstawiona jest za pomocą diod LED wyprowadzonych na elewację modułu.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • realizacja sterowań otrzymanych z jednostki centralnej mCU
 • detekcja stanów wyjść i przesyłu do modułu mCU
 • samodzielne sterowanie diodami sygnalizacyjnymi (4 diody statusowe
  i 8 diod sygnalizujących stan wyjść)
 • pomiar temperatury oraz napięcia i poboru mocy
Przykładowy moduł mBO-26-02

mBO-27-06 (wyjścia binarne)

Moduł mBO-27-06 (Binary Outputs) umożliwia realizację sterowań przez moduł jednostki centralnej. Posiada 8 wyjść przekaźnikowych do podłączenia napięć 230V DC i obciążenia 0,5A. Każde wyjście jest niezależne, z wyprowadzeniem styków NO i NC przekaźników. Wszystkie wyjścia zabezpieczone są blokiem zabezpieczeń przepięciowych. Sygnalizacja stanu każdego wyjścia przedstawiona jest za pomocą diod LED wyprowadzonych na elewację modułu.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • realizacja sterowań otrzymanych z jednostki centralnej mCU
 • detekcja stanów wyjść i przesyłu do modułu mCU
 • samodzielne sterowanie diodami sygnalizacyjnymi (4 diody statusowe
  i 8 diod sygnalizujących stan wyjść)
 • pomiar temperatury oraz napięcia i poboru mocy  [-]
Przykładowy moduł mBO-27-06

mBO-42-02 (wyjścia binarne)

Moduł mBO-42-02 (Binary Outputs) umożliwia realizację sterowań przez moduł jednostki centralnej. Moduł posiada 16 wyjść przekaźnikowych przystosowanych do podłączenia napięć 24V DC o maksymalnym obciążeniu 6A. Każde wyjście jest niezależne i posiada wyprowadzone obydwa styki przekaźnika. Dodatkowo wyjścia chronione są blokiem zabezpieczeń przepięciowych. Moduł nie posiada kontroli zamknięcia styków przy obecności napięcia sterującego.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • realizacja sterowań otrzymanych z jednostki centralnej mCU
 • detekcja stanów wyjść i przesyłanie ich do jednostki centralnej mCU
 • samodzielne sterowania diodami sygnalizacyjnymi (4 diody statusowe
  i 16 diod sygnalizujących stan wyjść)
 • pomiar temperatury oraz napięcia zasilania i poboru mocy 
Przykładowy moduł mBO-42-02

mBO-42-05 (wyjścia binarne)

Moduł mBO-42-05 (Binary Outputs) umożliwia realizację sterowań przez moduł jednostki centralnej. Moduł posiada 16 wyjść z czego 11 jest przekaźnikowych
a 5 typu optoMOS. Wyjścia przekaźnikowe przystosowane są do obciążenie 6A przy napięciu 24V DC, a wyjścia typu optoMOS mają obciążalność 140mA przy 24V DC. Każde wyjście jest niezależne i posiada wyprowadzone obydwa styki przekaźnika. Dodatkowo wyjścia chronione są blokiem zabezpieczeń przepięciowych. Moduł nie posiada kontroli zamknięcia styków przy obecności napięcia sterującego.

Operacje wykonywane przez mBO-42-05:

 • realizacja sterowań otrzymanych z jednostki centralnej mCU
 • detekcja stanów wyjść i przesyłanie ich do jednostki centralnej mCU
 • samodzielne sterowanie diodami sygnalizacyjnymi (4 diody statusowe
  i 16 diod sygnalizujących stan wyjść)
 • pomiar temperatury oraz napięcia zasilania i poboru mocy 
Przykładowy moduł mBO-42-05

mCA-01-xx (moduł specjalizowany)

Moduł specjalizowany mCA składa się z modułu jednostki centralnej oraz z modułu wejść analogowych a ich funkcjonalność wynika z możliwości elementów składowych. mCA-01-xx składa się kanałów komunikacyjnych RS-232 (2 szt.), RS-485 (2 szt.), kanału Ethernetmodemu GSM/GPRS 3G, szeregowego kanału serwisowego 
(RS-232) oraz jednego kanału 1-Wire. Jednostka centralna realizuje operacje związane z przetwarzaniem danych, obsługą protokołów oraz komunikacją z modułami wejść i wyjść urządzenia.

Moduł posiada jeszcze 3 separowane galwanicznie wejścia napięciowe, które są dedykowane do współpracy z izolatorami pojemnościowymi instalowanymi w obsługiwanych aparatach lub do podłączenia zewnętrznego dzielnika napięciowego. Dostępne też są 4 separowane wejścia prądowe 1A AC. Na elewacja znajduje się również sygnalizacja diodowa przepływu prądu zwarcia. Modem GSM może być wyposażony w dwie karty SIM dostępne na elewacji.

Moduł mCA-01-01 realizuje następujące funkcje:

 • prowadzenie bazy telemechaniki urządzenia
 • obsługa protokołów komunikacyjnych
 • zarządzające konfiguracją
 • kontroli poprawności pracy wszystkich modułów urządzenia
 • synchronizację czasu
 • akwizycję wejść binarnych (za pośrednictwem mBI – modułu wejść binarnych)
 • akwizycję wejść analogowych (za pośrednictwem mAI – modułu wejść analogowych)
 • realizację sterowań binarnych (za pośrednictwem mBO – modułu wyjść binarnych)
 • realizację sterowań analogowych
 • diagnostykę i kontrolę pracy zasilaczy i ładowarek
 • obsługę nowych kart rozszerzeń 
Przykładowy moduł mCA-01-01

mCA-02-04 (moduł specjalizowany)

Moduł specjalizowany mCA-02-04 składa się z bloku jednostki centralnej oraz z bloku wejść analogowych mAI. Blok mAI realizuje pomiar: 1 napięcia (do 100V AC),
2 prądów (4÷20mA) oraz 1 prądu (0,3A AC). Moduł mCA-02-04 posiada także kanały komunikacyjne: RS-232 (2 szt.), RS-485 (2 szt.), kanału Ethernet (złącze RJ-45), 
1-Wire oraz szeregowego kanału serwisowego (RS-232).

Sterownik SO-52v21-PC z modułem mCA-02-04 jest używany w sterowniku dławika gaszącego zwanego też cewką Petersena. Pomiar prądu dławika gaszącego odbywa się za pomocą przekładnika prądowego o prądzie strony wtórnej 0,3A doprowadzonego do wejścia prądowego. Napięcie punktu neutralnego (napięcie zerowe U0) mierzone w zakresie 0÷100V należy doprowadzić do wejścia analogowego modułu. Bieżące położenie cewki Petersena jako sygnał prądowy 4÷20mA powinno zostać doprowadzone do drugiego wejścia prądowego modułu mCA-02-04.

Moduł mCA-02-04 realizuje następujące funkcje:

 • prowadzenie bazy telemechaniki urządzenia
 • obsługa protokołów komunikacyjnych
 • zarządzanie konfiguracją
 • nadzór nad pracą wszystkich elementów urządzenia
 • synchronizacja czasu
 • zbieranie informacji z wejść binarnych (za pośrednictwem modułu mBI)
 • zbieranie informacji z wejść analogowych (za pośrednictwem modułu mAI)
 • realizacja sterowań binarnych (za pośrednictwem modułu mBO)
 • realizacja sterowań analogowych (za pośrednictwem modułu mAO)
 • diagnostyka i kontrola pracy zasilaczy i ładowarek
 • obsługa przyszłych typów kart rozszerzeń 
Przykładowy moduł mCA-02-04

mCA-03-04 (moduł specjalizowany)

Moduł specjalizowany mCA-03-04 składa się z bloku jednostki centralnej oraz z bloku wejść analogowych mAI. Blok mAI realizuje pomiar: 1 napięcia (do 100V AC), 2 prądów (4÷20mA) oraz 1 prądu (0,3A AC). Moduł mCA-03-04 posiada także kanały komunikacyjne: RS-232 (2 szt.), RS-485 (2 szt.), kanału Ethernet (złącze światłowodowe LC MM), 1-Wire oraz szeregowego kanału serwisowego (RS-232).

Sterownik SO-52v21-PC z modułem mCA-03-04 jest używany w sterowniku dławika gaszącego zwanego też cewką Petersena. Pomiar prądu dławika gaszącego odbywa się za pomocą przekładnika prądowego o prądzie strony wtórnej 0,3A doprowadzonego do wejścia prądowego. Napięcie punktu neutralnego (napięcie zerowe U0) mierzone w zakresie 0÷100V należy doprowadzić do wejścia analogowego modułu. Bieżące położenie cewki Petersena jako sygnał prądowy 4÷20mA powinno zostać doprowadzone do drugiego wejścia prądowego modułu mCA-03-04.

Moduł mCA-03-04 realizuje następujące funkcje:

 • prowadzenie bazy telemechaniki urządzenia
 • obsługa protokołów komunikacyjnych
 • zarządzanie konfiguracją
 • nadzór nad pracą wszystkich elementów urządzenia
 • synchronizacja czasu
 • zbieranie informacji z wejść binarnych (za pośrednictwem modułu mBI)
 • zbieranie informacji z wejść analogowych (za pośrednictwem modułu mAI)
 • realizacja sterowań binarnych (za pośrednictwem modułu mBO)
 • realizacja sterowań analogowych (za pośrednictwem modułu mAO)
 • diagnostyka i kontrola pracy zasilaczy i ładowarek
 • obsługa przyszłych typów kart rozszerzeń 
Przykładowy moduł mCA-03-04

mCU-02-xx (jednostka centralna)

Moduł mCU-02-xx (Control Unit) to moduł jednostki centralnej wykorzystywany przez sterownik SO-52v21. Składa się on z następujących bloków funkcjonalnych: jednostki centralnej, zegara RTC, czujnika temperatury, karty SD (dodatek), statusowych diod sygnalizacyjnych, 2x RS-232/RS485, kanału światłowodowego (złącze ST), 1x Ethernet, 1x RS-232 (kanał serwisowy). Dodatkowo mCU-xx może posiadać: 2x RS-232/RS-485, 2x Ethernet, 1x przekaźnik, 2x kanał 1-Wire, modem GSM.
Niektóre elementy dodatkowe wykluczają się wzajemnie, dlatego sugerowaną konfigurację należy potwierdzić u producenta.

Niektóre z funkcji realizowane przez mCU-02-xx:

 • prowadzenie bazy telemechaniki urządzenia (przechowywanie stanów sygnałów dwustanowych, wartości pomiarów analogowych, realizacja sterowań)
 • obsługa protokołów komunikacyjnych
 • zarządzanie konfiguracją
 • nadzorowanie poprawności pracy wszystkich podrzędnych modułów
 • zbieranie sygnałów z wejść binarnych (z użyciem modułów wejść binarnych serii mBI-xx-xx)
 • zbieranie sygnałów z wejść analogowych (z użyciem modułów wejść analogowych serii mAI-xx-xx)
 • realizacja sterowań binarnych (z użyciem modułów wyjść binarnych 
  mBO-xx-xx)
Przykładowy moduł mCU-02-05

mCU-03-xx (jednostka centralna)

Moduł mCU-03-xx (Control Unit) to moduł jednostki centralnej wykorzystywany przez sterownik SO-52v21. Jest nową generacją modułów mCU, w której zastosowany został wysokowydajny procesor nowszej generacji. Od strony funkcjonalnej jednostka centrala przejęła cechy swojej poprzedniczki. Została poprawiona i unowocześniona.

Przykładowy moduł mCU-03-03

mHI-02-01 (wyświetlanie informacji)

Moduł mHI-02-01 (Human Interface) jest modułem przeznaczonym do wyświetlania informacji zawartych w bazie danych sterownika. Informacja wyświetlana jest na panelu czołowym modułu. Dane przeznaczone do prezentacji definiowane są przez użytkownika. Każda z informacji wyświetlana jest w dwóch wierszach: opis parametru i wartość parametru lub stan sygnału binarnego. Umieszczony z przodu przycisk służy do wybudzenia panelu ze stanu uśpienia lub też do przewijania informacji na wyświetlaczach.

Oprócz wyświetlania informacji przesłanych z jednostki centralnej sterownika moduł mHI-02-01 realizuje jeszcze pomiary napięcia zasilania, temperatury oraz pobór mocy.

Przykładowy moduł mHI-02-01

mPS-05-02 (zasilacz)

Zasilacz mPS-05-02 (Power Supply) jest zasilaczem impulsowym o wysokiej sprawności, dostarczającym napięcia do modułów wchodzących w skład sterownika obiektowego (+5V/15W). Zasilacz posiada dwa przekaźniki do dowolnego wykorzystania. Jeden z nich może być użyty do sygnalizacji awarii całego urządzenia.

Zasilacz mPS-05-02 spełnia następujące funkcje:

 • pomiar zewnętrznego napięcia zasilania
 • pomiar napięcia wyjściowego na magistralę
 • pomiar prądu obciążenia
 • pomiar temperatury modułu
 • wysterowanie diod sygnalizacyjnych na panelu czołowym zasilacza

Urządzenie posiada interfejs do komunikacji z modułem mCU za pomocą dedykowanej magistrali. Zakres napięcia wejściowego: 90÷280V AC/DC

Przykładowy moduł mPS-05-02

mPS-11-01 (zasilacz)

Zasilacz mPS-11-01 (Power Supply) jest zasilaczem impulsowym o wysokiej sprawności, dostarczającym napięcia do modułów wchodzących w skład sterownika obiektowego (+5V/30W). Zasilacz posiada przekaźnik do dowolnego wykorzystania. Może on być użyty np. do sygnalizacji awarii całego urządzenia.

Zasilacz mPS-11-01 spełnia następujące funkcje:

 • pomiar zewnętrznego napięcia zasilania
 • pomiar napięcia wyjściowego na magistralę
 • pomiar prądu obciążenia
 • pomiar temperatury modułu
 • wysterowanie diod sygnalizacyjnych na panelu czołowym zasilacza

Moduł posiada interfejs do komunikacji z modułem mCU za pomocą dedykowanej magistrali. Zakres napięcia wejściowego: 20÷35V DC.

Przykładowy moduł mPS-11-01

mPS-11-91 (zasilacz)

Zasilacz mPS-11-91 (Power Supply) jest zasilaczem impulsowym o wysokiej sprawności, dostarczającym napięcia do modułów wchodzących w skład sterownika obiektowego (+5V/30W). Posiada także przekaźnik do sygnalizacji obecności zasilania +5V DC.

Zasilacz mPS-11-91 spełnia następujące funkcje:

 • wysterowanie diod sygnalizacyjnych napięcia wejściowego 24V DC oraz wyjściowego +5V DC
 • przekaźnik sygnalizacji obecności napięcia 5V DC na wyjściu

Moduł nie posiada interfejsu do komunikacji z modułem mCU. Zakres napięcia wejściowego: 20÷35V DC.

Przykładowy moduł mPS-11-91

mPS-15-01 (zasilacz)

Zasilacz mPS-15-01 (Power Supply) jest zasilaczem impulsowym o wysokiej sprawności, dostarczającym napięcia do modułów wchodzących w skład sterownika obiektowego (+5V/30W). Zasilacz posiada przekaźnik do dowolnego wykorzystania. Może on być użyty np. do sygnalizacji awarii całego urządzenia.

Zasilacz mPS-15-01 spełnia następujące funkcje:

 • pomiar zewnętrznego napięcia zasilania
 • pomiar napięcia wyjściowego na magistralę
 • pomiar prądu obciążenia
 • pomiar temperatury modułu
 • wysterowanie diod sygnalizacyjnych na panelu czołowym zasilacza

Moduł posiada interfejs do komunikacji z modułem mCU za pomocą dedykowanej magistrali. Zakres napięcia wejściowego: 90÷280V AC/DC.

Przykładowy moduł mPS-15-01

mPS-16-01 (zasilacz)

Zasilacz mPS-16-01 (Power Supply) jest zasilaczem impulsowym o wysokiej sprawności, dostarczającym napięcia do modułów wchodzących w skład sterownika obiektowego (+5V/30W). Zasilacz posiada przekaźnik do dowolnego wykorzystania. Może on być użyty np. do sygnalizacji awarii całego urządzenia.

Zasilacz mPS-16-01 spełnia następujące funkcje:

 • pomiar zewnętrznego napięcia zasilania
 • pomiar napięcia wyjściowego na magistralę
 • pomiar prądu obciążenia
 • pomiar temperatury modułu
 • wysterowanie diod sygnalizacyjnych na panelu czołowym zasilacza

Moduł posiada interfejs do komunikacji z modułem mCU za pomocą dedykowanej magistrali. Zakres napięcia wejściowego: 120÷310V AC/DC.

Przykładowy moduł mPS-16-01

mST-08-01 (transm. szeregowa)

Moduł transmisji szeregowej mST-08-01 przeznaczony jest do montowania w sterownikach modułowych rodziny SO-52v21 i wyposażony jest w dwa separowane galwanicznie kanały transmisji szeregowej CANBUS-RS-485. Magistrala CAN (ang. Controller Area Network) to szeregowa magistrala komunikacyjna. Charakteryzuje się wysoką niezawodnością i dużą prędkością przesyłu danych.

Kanały transmisyjne zabezpieczone są blokami przepięciowymi. Można ustawić podciąganie linii do potencjału górnego (pull-up) i dolnego (pull-down) oraz opcjonalnie załączyć terminator 120 Ohm. Maksymalna prędkość transmisji wynosi 125 kbps.  [-]

Przykładowy moduł mST-08-01

mST-13-01 (transm. szeregowa)

Moduł transmisji szeregowej mST-13-01 przeznaczony jest do realizacji komunikacji z urządzeniami i systemami zewnętrznymi. Kanały transmisyjne w modułach są separowane galwanicznie.

Moduł mST-13-01 posiada 4 kanały wykorzystujące jako nośnik transmisyjny światłowód ze złączami ST. Obsługiwane są światłowody wielomodowe 62,5/125 µm (długości fali 820 nm). Maksymalna prędkość tranmisji to 115 200 bps.

Przykładowy moduł mST-13-01

mST-13-02 (transm. szeregowa)

Moduł transmisji szeregowej mST-13-02 przeznaczony jest do komunikacji z urządzeniami i systemami zewnętrznymi. Kanały transmisyjne w modułach są separowane galwanicznie.

Moduł mST-13-02 posiada 4 kanały wykorzystujące jako nośnik transmisyjny światłowód ze złączami ST. Obsługiwane są światłowody jednomodowe (długość fali 1310 nm). Maksymalna prędkość transmisji to 115 200 bps.

Przykładowy moduł mST-13-02

mST-23-01 (transm. szeregowa)

Moduł transmisji szeregowej mST-23-01 przeznaczony jest do komunikacji z urządzeniami i systemami zewnętrznymi. Kanały transmisyjne w modułach są separowane galwanicznie.

Moduł mST-23-01 posiada 8 kanałów wykorzy- stujących jako nośnik transmisyjny światłowód ze złączami ST. Obsługiwane są światłowody wielomodowe 62,5/125 µm (długość fali 820 nm). Maksymalna prędkość transmisji to 115 200 bps.

Przykładowy moduł mST-23-01

mST-25-01 (transm. szeregowa)

Moduł transmisji szeregowej mST-25-01 przeznaczony jest do realizacji komunikacji z urządzeniami i systemami zewnętrznymi, wyposażonymi w interfejs RS-232RS-485 lub RS-422. Kanały transmisyjne w modułach są separowane galwanicznie.

Moduł mST-25-01 posiada 8 kanałów transmisji, z których każdy może być zdefiniowany jako jeden z trzech dostępnych interfejsów. W przypadku wyboru RS-422 lub RS-485 możliwe jest ustawienie podciągnięcia linii do potencjału górnego (pull-up) i dolnego (pull-down) oraz opcjonalnie załączenie terminatora 120 Ω. Rodzaj interfejsu wybranego dla danego kanału sygnalizowany jest na zespole diod przypisanych do każdego kanału transmisyjnego.

Przykładowy moduł mST-25-01

Zapytaj o produkty

  Nasi Klienci

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  ul. Wykopy 2/4
  60 - 001 Poznań
  Polska
  NIP: 779 25 02 760

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram