Mikronika » Oferta » Produkty » Podzespoły » Moduły rodziny SO-52v21

Moduły rodziny SO-52v21

Urządzenia serii SO-52v21 posiadają konstrukcję modułową, dzięki temu możliwe jest przygotowanie sprzętowej konfiguracji, tworzącej w wyniku np.: przetwornik pomiarowy, rejestrator danych, sterownik polowy, konwerter protokołów, sterownik RTU, zabezpieczenie oraz inne urządzenie dedykowane.

Funkcje, jakie spełniają moduły, można podzielić na następujące grupy:

 • wejść binarnych
 • pomiarów analogowych
 • wyjść sygnalizujących i sterowniczych
 • wyjść analogowych

Dostępne są także moduły specjalizowane do realizacji komunikacji GSM/GPRS/UMTS/LTE, sieciowych i szeregowych, opartych na interfejsach przewodowych i światłowodowych. Dobrany zestaw modułów umieszczony jest w kasecie z lokacjami (pozycjami) lub w specjalizowanej obudowie.

Poniżej przedstawiona jest lista wybranych modułów.

mAI-01-81 (wejścia analogowe)

Moduł wejść analogowych mAI-01-81 (Analog Input) posiada po jednym, separowanym galwanicznie, wejściu pomiaru temperatury i konduktancji. Został on zaprojektowany z myślą o badaniu zasolenia wody w przemysłowych instalacjach wodociągowych. Sterownik SO-52v21 wyposażony w moduł 
mAI-01-81 może przekazywać do systemu nadrzędnego następujące parametry: konduktancję, zasolenie, całkowitą zawartość substancji rozpuszczalnych TDS (Total Dissolved Solids), umożliwia wyznaczenie praktycznej jednostki zasolenia PSU (Practical Salinity Unit) oraz gęstości wody morskiej SG (Specific Gravity).

Moduł współpracuje z czujnikiem pomiaru temperatury PT100 lub PT1000. Do wejść pomiaru konduktancji można podłączyć sondy o stałej K z zakresu 0,1 do 10. Stałą sondy podaje się na etapie konfiguracji modułu.

Przykładowy moduł mAI-01-81

mAI-21-02 (wejścia analogowe)

Moduł wejść analogowych mAI-21-02 (Analog Inputs) umożliwia realizację pomiarów analogowych oraz przesyłanie próbek do jednostki centralnej. Moduł mAI-21-02 posiada 8 separowanych galwanicznie wejść prądowych: -20/+20mA DC. Wejścia tworzą dwie grupy po cztery wejścia.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • synchronizowanie i próbkowanie pomiarów
 • pomiary temperatury oraz napięcia zasilania i poboru mocy
 • samodzielne sterowania diodami sygnalizacyjnymi (2 diody statusowe) 
Przykładowy moduł mAI-21-02

mAI-22-12 (wejścia analogowe)

Moduł wejść analogowych mAI-22-12 (Analog Inputs) umożliwia realizację pomiarów analogowych oraz przesyłanie próbek do jednostki centralnej. Moduł mAI-22-12 posiada łącznie 8 wejść napięciowych, separowanych galwanicznie o zakresie pomiarowym 230V AC/DC. Maksymalny zakres pomiarowy wynosi 400V. Przed skutkami przepięć chroni blok zabezpieczeń przepięciowych.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • synchronizowanie i próbkowanie pomiarów
 • pomiary temperatury oraz napięcia zasilania i poboru mocy
 • samodzielne sterowania diodami sygnalizacyjnymi (2 diody statusowe)
Przykładowy moduł mAI-22-12

mAI-22-14 (wejścia analogowe)

Moduł wejść analogowych mAI-22-14 (Analog Inputs) umożliwia realizację pomiarów analogowych oraz przesyłanie próbek do jednostki centralnej. Moduł mAI-22-14 posiada łącznie 8 wejść prądowych, separowanych galwanicznie o zakresie pomiarowym do 5A AC/DC. Pomiary realizowane są na specjalizowanym rezystorze. Przed skutkami przepięć chroni blok zabezpieczeń przepięciowych.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • synchronizowanie i próbkowanie pomiarów
 • pomiary temperatury oraz napięcia zasilania i poboru mocy
 • samodzielne sterowania diodami sygnalizacyjnymi (2 diody statusowe)
Przykładowy moduł mAI-22-14

mAI-22-16 (wejścia analogowe)

Moduł wejść analogowych mAI-22-16 (Analog Inputs) umożliwia realizację pomiarów analogowych oraz przesyłanie próbek do jednostki centralnej. Moduł mAI-22-16 posiada łącznie 8 wejść separowanych galwanicznie: 
4 napięciowe 100V AC/DC 4 prądowe 5A AC/DC.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • synchronizowanie i próbkowanie pomiarów
 • pomiary temperatury oraz napięcia zasilania i poboru mocy
 • samodzielne sterowania diodami sygnalizacyjnymi (2 diody statusowe)
Przykładowy moduł mAI-22-16

mAI-22-18 (wejścia analogowe)

Moduł wejść analogowych mAI-22-18 (Analog Inputs) umożliwia realizację pomiarów analogowych oraz przesyłanie próbek do jednostki centralnej. Moduł mAI-22-18 posiada łącznie 8 wejść separowanych galwanicznie: 
4 napięciowe 230V AC/DC i 4 prądowe 5A AC/DC.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • synchronizowanie i próbkowanie pomiarów
 • pomiary temperatury oraz napięcia zasilania i poboru mocy
 • samodzielne sterowania diodami sygnalizacyjnymi (2 diody statusowe) 
Przykładowy moduł mAI-22-18

mAI-22-34 (wejścia analogowe)

Moduł wejść analogowych mAI-22-34 (Analog Inputs) umożliwia realizację pomiarów analogowych oraz przesyłanie próbek do jednostki centralnej. Moduł mAI-22-34 posiada łącznie 8 wejść separowanych galwanicznie do pomiaru prądu: 4 wejścia o zakresie 5A AC/DC i 4 wejścia o zakresie 4÷20mA AC/DC. Pomiar prądu jest realizowany na specjalizowanym rezystorze pomiarowym. Przed skutkami przepięć chroni blok zabezpieczeń przepięciowych.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • synchronizowanie i próbkowanie pomiarów
 • pomiary temperatury oraz napięcia zasilania i poboru mocy
 • samodzielne sterowania diodami sygnalizacyjnymi (2 diody statusowe)
Przykładowy moduł mAI-22-34

mAI-22-55 (wejścia analogowe)

Moduł wejść analogowych mAI-22-55 (Analog Inputs) umożliwia realizację pomiarów analogowych oraz przesyłanie próbek do jednostki centralnej. Moduł mAI-22-55 posiada łącznie 8 wejść separowanych galwanicznie: 
4 napięciowe 100V AC/DC i 4 prądowe 1A AC/DC.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • synchronizowanie i próbkowanie pomiarów
 • pomiary temperatury oraz napięcia zasilania i poboru mocy
 • samodzielne sterowania diodami sygnalizacyjnymi (2 diody statusowe)
Przykładowy moduł mAI-22-55

mAI-22-58 (wejścia analogowe)

Moduł wejść analogowych mAI-22-58 (Analog Inputs) umożliwia realizację pomiarów analogowych oraz przesyłanie próbek do jednostki centralnej. Moduł mAI-22-58 posiada łącznie 8 wejść separowanych galwanicznie: 
4 napięciowe 230V AC oraz 4 prądowe 5A AC.

Moduł wykonuje następujące działania:

 • synchronizowanie i próbkowanie operacje
 • pomiary temperatury oraz napięcia zasilania i poboru mocy
 • samodzielne sterowania diodami sygnalizacyjnymi (2 diody statusowe)
Przykładowy moduł mAI-22-58

mAI-32-31 (wejścia analogowe)

Moduł wejść analogowych mAI-32-31 (Analog Inputs) umożliwia realizację pomiarów analogowych oraz przesyłanie próbek do jednostki centralnej. Moduł mAI-32-31 posiada 1 wejście napięciowe 100V AC oraz 4 wejścia prądowe, separowane galwanicznie, o maksymalnym prądzie 1A AC. Dodatkowo zawiera on sygnalizację diodową przepływu prądu zwarcia.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • synchronizowanie i próbkowanie pomiarów
 • pomiary temperatury oraz napięcia zasilania i poboru mocy
 • samodzielne sterowania diodami sygnalizacyjnymi (2 diody statusowe)
Przykładowy moduł mAI-32-31

mAI-41-84 (wejścia analogowe)

Moduł wejść analogowych mAI-41-84 (Analog Inputs) umożliwia realizację pomiarów analogowych oraz przesyłanie próbek do jednostki centralnej. Moduł mAI-41-84 posiada 6 separowanych galwanicznie wejść prądowych ±20mA oraz jedno wejście pomiarowe do podłączenia zewnętrznego przekładnika LEM-HTR-xx.

Dodatkowo moduł wykonuje następujące operacje:

 • synchronizowanie i próbkowanie pomiarów
 • pomiary temperatury oraz napięcia zasilania i poboru mocy
 • samodzielne sterowania diodami sygnalizacyjnymi (2 diody statusowe)
Przykładowy moduł mAI-41-84

mAO-11-02 (wyjścia analogowe)

Moduł mAO-11-02 (Analog Outputs) umożliwia wystawienie sygnału analogowego prądowego. Moduł mAO-11-02 posiada 4 wyjścia analogowe. Wszystkie wyjścia są separowane galwanicznie i posiadają konfigurowalne programowo zakresy prądowe: ±20mA0÷20mA4÷20mA0÷5mA.

Dodatkowo moduł wykonuje następujące operacje:

 • pomiar napięcia zasilania modułu
 • pomiar prądu obciążenie
 • pomiar temperatury modułu
 • samodzielne sterowanie diodami sygnalizacyjnymi (4 diody statusowe
  i 4 grupy diod informujące o poziomie sygnału wyjściowego)
Przykładowy moduł mAO-11-02

mAT-11-01 (pomiar temperatury)

Moduł mAT-11-01 (Analog Temperature) służy do realizacji pomiarów temperatury przy pomocy czujników PT-100 i PT-1000. Moduł mAT-11-01 posiada 4 wejścia analogowe do podłączenia czujników. Na elewacji dostępne są diody LED sygnalizujące poprawność podłączenia czujnika.

Dodatkowo moduł wykonuje następujące operacje:

 • przesył danych do jednostki centralnej sterownika
 • samodzielne sterowanie diodami sygnalizacyjnymi
 • wewnętrzny pomiar temperatury, napięcia zasilania oraz poboru mocy
Przykładowy moduł mAT-11-01

mAT-21-01 (pomiar temperatury)

Moduł mAT-21-01 (Analog Temperature) służy do realizacji pomiarów temperatury przy pomocy czujników PT-100 i PT-1000. Moduł mAT-21-01 
posiada 8 wejść analogowych do podłączenia czujników. Na elewacji dostępne są diody LED sygnalizujące poprawność podłączenia czujnika.

Dodatkowo moduł wykonuje następujące operacje:

 • przesył danych do jednostki centralnej sterownika
 • samodzielne sterowanie diodami sygnalizacyjnymi
 • wewnętrzny pomiar temperatury, napięcia zasilania oraz poboru mocy 
Przykładowy moduł mAT-21-01

mBI-22-03 (wejścia binarne)

Moduł mBI-22-03 (Binary Inputs) dostarcza stan wejść binarnych do modułu jednostki centralnej. Moduł mBI-22-03 posiada 8 wejść binarnych z histerezą. Wejścia stanowią grupę ze wspólnym potencjałem odniesienia..
Zakres napięcia wejściowego: 24V DC.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • detekcja stanów wejść binarnych i przesyłanie danych do modułu jednostki centralnej mCU
 • pomiar napięcia zasilania modułu
 • pomiar prądu obciążenia modułu
 • pomiar temperatury modułu
 • samodzielne sterowanie diodami sygnalizacyjnymi (4 diody statusowe
  i 8 diod sygnalizujących stan wejść)
Przykładowy moduł mBI-22-03

mBI-42-03 (wejścia binarne)

Moduł mBI-42-03 (Binary Inputs) dostarcza stan wejść binarnych do modułu jednostki centralnej. Moduł mBI-42-03 posiada 16 wejść binarnych z histerezą. Wejścia podzielone są na 2 grupy po 8 wejść (ze wspólnym potencjałem odniesienia w obrębie grupy).
Zakres napięcia wejściowego: 24V DC.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • detekcja stanów wejść binarnych i przesyłanie danych do modułu jednostki centralnej mCU
 • pomiar napięcia zasilania modułu
 • pomiar prądu obciążenia modułu
 • pomiar temperatury modułu
 • samodzielne sterowanie diodami sygnalizacyjnymi (4 diody statusowe
  i 16 diod sygnalizujących stan wejść)
Przykładowy moduł mBI-42-03

mBI-46-03 (wejścia binarne)

Moduł mBI-46-03 (Binary Inputs) dostarcza stan wejść binarnych do modułu jednostki centralnej. Moduł mBI-46-03 posiada 16 wejść binarnych z histerezą. Wejścia podzielone są na 2 grupy po 8 wejść (ze wspólnym potencjałem odniesienia w obrębie grupy).
Zakres napięcia wejściowego: 220V DC.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • detekcja stanów wejść binarnych i przesyłanie danych do modułu jednostki centralnej mCU
 • pomiar napięcia zasilania modułu
 • pomiar prądu obciążenia modułu
 • pomiar temperatury modułu
 • samodzielne sterowanie diodami sygnalizacyjnymi (4 diody statusowe
  i 16 diod sygnalizujących stan wejść)
Przykładowy moduł mBI-46-03

mBI-62-06 (wejścia binarne)

Moduł mBI-62-06 (Binary Inputs) dostarcza stan wejść binarnych do modułu jednostki centralnej. Moduł mBI-62-06 posiada 36 wejść binarnych. Wejścia podzielone są na 4 grupy po 9 wejść (ze wspólnym potencjałem odniesienia w obrębie grupy). Znamionowe napięcie sygnalizacji 24V DC. Jedno wejście w&nbps;obrębie każdej grupy posiada podwyższony próg działania (26,4V DC). Przed skutkami przepięć moduł jest chroniony przez blok zabezpieczeń przepięciowych.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • detekcja stanów wejść binarnych i przesyłanie danych do modułu jednostki centralnej mCU
 • pomiar napięcia zasilania modułu
 • pomiar prądu obciążenia modułu
 • pomiar temperatury modułu
 • samodzielne sterowanie diodami sygnalizacyjnymi (4 diody statusowe
  i 36 diod sygnalizujących stan wejść)
Przykładowy pakiet mBI-62-06

mBI-64-06 (wejścia binarne)

Moduł mBI-64-06 (Binary Inputs) dostarcza stan wejść binarnych do modułu jednostki centralnej. Moduł mBI-64-06 posiada 36 wejść binarnych. Wejścia podzielone są na 4 grupy po 9 wejść (ze wspólnym potencjałem odniesienia w obrębie grupy). Znamionowe napięcie sygnalizacji 110V DC. Jedno wejście w obrębie każdej grupy posiada podwyższony próg działania (121V DC). Przed skutkami przepięć moduł jest chroniony przez blok zabezpieczeń przepięciowych.
Moduł wykonuje następujące operacje:
 • detekcja stanów wejść binarnych i przesyłanie danych do modułu jednostki centralnej mCU
 • pomiar napięcia zasilania modułu
 • pomiar prądu obciążenia modułu
 • pomiar temperatury modułu
 • samodzielne sterowanie diodami sygnalizacyjnymi (4 diody statusowe i 36 diod sygnalizujących stan wejść)
Przykładowy pakiet mBI-64-06

mBI-66-06 (wejścia binarne)

Moduł mBI-66-06 (Binary Inputs) dostarcza stan wejść binarnych do modułu jednostki centralnej. Moduł mBI-66-06 posiada 36 wejść binarnych. Wejścia podzielone są na 4 grupy po 9 wejść (ze wspólnym potencjałem odniesienia w obrębie grupy). Znamionowe napięcie sygnalizacji 220V DC. Jedno wejście w obrębie każdej grupy posiada podwyższony próg działania (242V DC). Przed skutkami przepięć moduł jest chroniony przez blok zabezpieczeń przepięciowych.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • detekcja stanów wejść binarnych i przesyłanie danych do modułu jednostki centralnej mCU
 • pomiar napięcia zasilania modułu
 • pomiar prądu obciążenia modułu
 • pomiar temperatury modułu
 • samodzielne sterowanie diodami sygnalizacyjnymi (4 diody statusowe
  i 36 diod sygnalizujących stan wejść)
Przykładowy pakiet mBI-66-06

mBI-72-03 (wejścia binarne)

Moduł mBI-72-03 (Binary Inputs) dostarcza stan wejść binarnych do modułu jednostki centralnej. Moduł mBI-72-03 posiada 32 wejścia binarne z histerezą. Wejścia podzielone są na 4 grupy po 8 wejść (ze wspólnym potencjałem odniesienia w obrębie grupy). Wartość potencjału odniesienia może być inna dla każdej z grup. Zakres napięcia wejściowego: 24V DC.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • detekcja stanów wejść binarnych i przesyłanie danych do modułu jednostki centralnej mCU
 • pomiar napięcia zasilania modułu
 • pomiar prądu obciążenia modułu
 • pomiar temperatury modułu
 • samodzielne sterowanie diodami sygnalizacyjnymi (4 diody statusowe
  i 32 diody sygnalizujące stan wejść) 
Przykładowy moduł mBI-72-03

mBI-73-03 (wejścia binarne)

Moduł mBI-73-03 (Binary Inputs) dostarcza stan wejść binarnych do modułu jednostki centralnej. Moduł mBI-73-03 posiada 32 wejścia binarne z histerezą. Wejścia podzielone są na 4 grupy po 8 wejść (ze wspólnym potencjałem odniesienia w obrębie grupy). Wartość potencjału odniesienia może być inna dla każdej z grup. Zakres napięcia wejściowego: 48V DC.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • detekcja stanów wejść binarnych i przesyłanie danych do modułu jednostki centralnej mCU
 • pomiar napięcia zasilania modułu
 • pomiar prądu obciążenia modułu
 • pomiar temperatury modułu
 • samodzielne sterowanie diodami sygnalizacyjnymi (4 diody statusowe
  i 32 diody sygnalizujące stan wejść) 
Przykładowy moduł mBI-73-03

mBM-41-22 (we/wy binarne)

Moduł mBM-48-21 (Binary Inputs/Outputs Mix) dostarcza stan wejść binarnych do modułu jednostki centralnej oraz umożliwia realizację sterowań przez ten moduł. Moduł mBM-48-21 posiada 16 wejść binarnych (ze wspólnym potencjałem odniesienia) w 2 grupach po 8 wejść o znamionowym zewnętrznym napięciu sygnalizacji 24V DC. Posiada też 6 niezależnych bezpotencjałowych wyjść w postaci styków przekaźnikowych. Każde z wyjść przystosowane jest do podłączenia napięcia 24V DC o maksymalnym obciążeniu 6A każde.

Moduł wykonuje dodatkowo:

 • pomiar napięcia zasilania modułu
 • pomiar prądu obciążenia modułu
 • sterowanie diodami sygnalizacyjnymi (4 diody statusowe, 16 diod sygnalizujących stan wejść, 6 diod sygnalizujących stan wyjść)

Wejścia binarne są odseparowane galwanicznie od części sterującej.

Przykładowy moduł mBM-41-22

mBM-48-21 (we/wy binarne)

Moduł mBM-48-21 (Binary Inputs/Outputs Mix) dostarcza stan wejść binarnych do modułu jednostki centralnej oraz umożliwia realizację sterowań przez ten moduł. Moduł mBM-48-21 posiada 16 wejść binarnych (ze wspólnym potencjałem odniesienia) w 2 grupach po 8 wejść o znamionowym zewnętrznym napięciu sygnalizacji 24V DC. Posiada też 6 niezależnych bezpotencjałowych wyjść w postaci styków przekaźnikowych. Każde z wyjść przystosowane jest do podłączenia napięcia 24V DC o maksymalnym obciążeniu 6A każde.

Moduł wykonuje dodatkowo:

 • pomiar napięcia zasilania modułu
 • pomiar prądu obciążenia modułu
 • sterowanie diodami sygnalizacyjnymi (4 diody statusowe, 16 diod sygnalizujących stan wejść, 6 diod sygnalizujących stan wyjść)

Wejścia binarne są odseparowane galwanicznie od części sterującej.

Przykładowy moduł mBM-48-21

mBM-48-22 (we/wy binarne)

Moduł mBM-48-22 (Binary Imputs/Outputs Mix) dostarcza stan wejść binarnych do modułu jednostki centralnej oraz umożliwia realizację sterowań przez ten moduł. Moduł mBM-48-22 posiada 16 wejść binarnych (ze wspólnym potencjałem odniesienia) w 2 grupach po 8 wejść o znamionowym zewnętrznym napięciu sygnalizacji 24V DC. Posiada też 6 niezależnych, bezpotencjałowych wyjść w postaci styków przekaźnikowych. Każde z wyjść przystosowane jest do podłączenia napięcia 24V DC o maksymalnym obciążeniu 6A każde. Dodatkowo moduł mBM-48-22 wyposażony jest w wejście dwustanowe odcinające możliwość sterowania wyjść.

Moduł wykonuje dodatkowo:

 • pomiar napięcia zasilania modułu
 • pomiar prądu obciążenia modułu
 • sterowanie diodami sygnalizacyjnymi (4 diody statusowe, 16 diod sygnalizujących stan wejść, 6 diod sygnalizujących stan wyjść)

Wejścia binarne są odseparowane galwanicznie od części sterującej. 

Przykładowy moduł mBM-48-22

mBO-22-01 (wyjścia binarne)

Moduł mBO-22-01 (Binary Outputs) umożliwia realizację sterowań przez moduł jednostki centralnej. Moduł posiada 8 wyjść przekaźnikowych, przystosowanych do podłączenia napięć 24V DC o maksymalnym obciążeniu 8A każde. Każde wyjście jest niezależne i posiada wyprowadzone obydwa styki przekaźnika. Dodatkowo wyścia posiadają kontrolę zamknięcia styków przy obecności napięcia sterującego.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • realizacja sterowań otrzymanych z jednostki centralnej mCU
 • detekcja stanów wyjść i przesyłanie ich do jednostki centralnej mCU
 • samodzielne sterowania diodami sygnalizacyjnymi (4 diody statusowe
  i 8 diod sygnalizujących stan wyjść)
 • pomiar temperatury oraz napięcia zasilania i poboru mocy 
Przykładowy moduł mBO-22-01

mBO-26-01 (wyjścia binarne)

Moduł mBO-26-01 (Binary Outputs) umożliwia realizację sterowań przez moduł jednostki centralnej. Moduł posiada 8 wyjść przekaźnikowych, przystosowanych do podłączenia napięć 220V DC o maksymalnym obciążeniu 0,3A każdy. Każde wyjście jest niezależne i posiada wyprowadzone obydwa styki przekaźnika. Dodatkowo wyjścia posiadają kontrolę zamknięcia styków przy obecności napięcia sterującego.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • realizacja sterowań otrzymanych z jednostki centralnej mCU
 • detekcja stanów wyjść i przesyłanie ich do jednostki centralnej mCU
 • samodzielne sterowania diodami sygnalizacyjnymi (4 diody statusowe
  i 8 diod sygnalizujących stan wyjść)
 • pomiar temperatury oraz napięcia zasilania i poboru mocy
Przykładowy moduł mBO-26-01

mBO-26-02 (wyjścia binarne)

Moduł mBO-26-02 (Binary Outputs) umożliwia realizację sterowań przez moduł jednostki centralnej. Posiada 8 wyjść przekaźnikowych do podłączenia napięć 220V DC i obciążenia 0,3A. Każde wyjście jest niezależne, z wyprowadzeniem obu styków przekaźników. Wszystkie wyjścia zabezpieczone są blokiem zabezpieczeń przepięciowych. Sygnalizacja stanu każdego wyjścia przedstawiona jest za pomocą diod LED wyprowadzonych na elewację modułu.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • realizacja sterowań otrzymanych z jednostki centralnej mCU
 • detekcja stanów wyjść i przesyłu do modułu mCU
 • samodzielne sterowanie diodami sygnalizacyjnymi (4 diody statusowe
  i 8 diod sygnalizujących stan wyjść)
 • pomiar temperatury oraz napięcia i poboru mocy
Przykładowy moduł mBO-26-02

mBO-27-06 (wyjścia binarne)

Moduł mBO-27-06 (Binary Outputs) umożliwia realizację sterowań przez moduł jednostki centralnej. Posiada 8 wyjść przekaźnikowych do podłączenia napięć 230V DC i obciążenia 0,5A. Każde wyjście jest niezależne, z wyprowadzeniem styków NO i NC przekaźników. Wszystkie wyjścia zabezpieczone są blokiem zabezpieczeń przepięciowych. Sygnalizacja stanu każdego wyjścia przedstawiona jest za pomocą diod LED wyprowadzonych na elewację modułu.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • realizacja sterowań otrzymanych z jednostki centralnej mCU
 • detekcja stanów wyjść i przesyłu do modułu mCU
 • samodzielne sterowanie diodami sygnalizacyjnymi (4 diody statusowe
  i 8 diod sygnalizujących stan wyjść)
 • pomiar temperatury oraz napięcia i poboru mocy  [-]
Przykładowy moduł mBO-27-06

mBO-42-02 (wyjścia binarne)

Moduł mBO-42-02 (Binary Outputs) umożliwia realizację sterowań przez moduł jednostki centralnej. Moduł posiada 16 wyjść przekaźnikowych przystosowanych do podłączenia napięć 24V DC o maksymalnym obciążeniu 6A. Każde wyjście jest niezależne i posiada wyprowadzone obydwa styki przekaźnika. Dodatkowo wyjścia chronione są blokiem zabezpieczeń przepięciowych. Moduł nie posiada kontroli zamknięcia styków przy obecności napięcia sterującego.

Moduł wykonuje następujące operacje:

 • realizacja sterowań otrzymanych z jednostki centralnej mCU
 • detekcja stanów wyjść i przesyłanie ich do jednostki centralnej mCU
 • samodzielne sterowania diodami sygnalizacyjnymi (4 diody statusowe
  i 16 diod sygnalizujących stan wyjść)
 • pomiar temperatury oraz napięcia zasilania i poboru mocy 
Przykładowy moduł mBO-42-02

mBO-42-05 (wyjścia binarne)

Moduł mBO-42-05 (Binary Outputs) umożliwia realizację sterowań przez moduł jednostki centralnej. Moduł posiada 16 wyjść z czego 11 jest przekaźnikowych
a 5 typu optoMOS. Wyjścia przekaźnikowe przystosowane są do obciążenie 6A przy napięciu 24V DC, a wyjścia typu optoMOS mają obciążalność 140mA przy 24V DC. Każde wyjście jest niezależne i posiada wyprowadzone obydwa styki przekaźnika. Dodatkowo wyjścia chronione są blokiem zabezpieczeń przepięciowych. Moduł nie posiada kontroli zamknięcia styków przy obecności napięcia sterującego.

Operacje wykonywane przez mBO-42-05:

 • realizacja sterowań otrzymanych z jednostki centralnej mCU
 • detekcja stanów wyjść i przesyłanie ich do jednostki centralnej mCU
 • samodzielne sterowanie diodami sygnalizacyjnymi (4 diody statusowe
  i 16 diod sygnalizujących stan wyjść)
 • pomiar temperatury oraz napięcia zasilania i poboru mocy 
Przykładowy moduł mBO-42-05

mBO-42-09 (wyjścia binarne)

Moduł mBO-42-09 (Binary Outputs) umożliwia realizację sterowań przez moduł jednostki centralnej. Moduł posiada 16 wyjść z czego 14 jest obsługiwanych przez przekaźniki jednostykowe RM699, a dwa wyjścia przez przekaźniki RM85. Wyjścia przekaźnikowe z RM699 przystosowane są do obciążenie 6A przy napięciu 24V DC. Dla przekaźników RM85 prąd obciążenia wynosić 16A/(24V DC lub 230V AC). Każde wyjście jest niezależne i posiada wyprowadzone obydwa styki przekaźnika. Dodatkowo wyjścia chronione są blokiem zabezpieczeń przepięciowych. Moduł nie posiada kontroli zamknięcia styków przy obecności napięcia sterującego.

Operacje wykonywane przez mBO-42-09:

 • realizacja sterowań otrzymanych z jednostki centralnej mCU
 • detekcja stanów wyjść i przesyłanie ich do jednostki centralnej mCU
 • samodzielne sterowanie diodami sygnalizacyjnymi (4 diody statusowe
  i 16 diod sygnalizujących stan wyjść)
 • pomiar temperatury oraz napięcia zasilania i poboru mocy   [-]

mCA-01-xx (moduł specjalizowany)

Moduł specjalizowany mCA składa się z modułu jednostki centralnej oraz z modułu wejść analogowych a ich funkcjonalność wynika z możliwości elementów składowych. mCA-01-xx składa się kanałów komunikacyjnych RS-232 (2 szt.), RS-485 (2 szt.), kanału Ethernetmodemu GSM/GPRS 3G, szeregowego kanału serwisowego 
(RS-232) oraz jednego kanału 1-Wire. Jednostka centralna realizuje operacje związane z przetwarzaniem danych, obsługą protokołów oraz komunikacją z modułami wejść i wyjść urządzenia.

Moduł posiada jeszcze 3 separowane galwanicznie wejścia napięciowe, które są dedykowane do współpracy z izolatorami pojemnościowymi instalowanymi w obsługiwanych aparatach lub do podłączenia zewnętrznego dzielnika napięciowego. Dostępne też są 4 separowane wejścia prądowe 1A AC. Na elewacja znajduje się również sygnalizacja diodowa przepływu prądu zwarcia. Modem GSM może być wyposażony w dwie karty SIM dostępne na elewacji.

Moduł mCA-01-01 realizuje następujące funkcje:

 • prowadzenie bazy telemechaniki urządzenia
 • obsługa protokołów komunikacyjnych
 • zarządzające konfiguracją
 • kontroli poprawności pracy wszystkich modułów urządzenia
 • synchronizację czasu
 • akwizycję wejść binarnych (za pośrednictwem mBI – modułu wejść binarnych)
 • akwizycję wejść analogowych (za pośrednictwem mAI – modułu wejść analogowych)
 • realizację sterowań binarnych (za pośrednictwem mBO – modułu wyjść binarnych)
 • realizację sterowań analogowych
 • diagnostykę i kontrolę pracy zasilaczy i ładowarek
 • obsługę nowych kart rozszerzeń 
Przykładowy moduł mCA-01-01

mCA-02-04 (moduł specjalizowany)

Moduł specjalizowany mCA-02-04 składa się z bloku jednostki centralnej oraz z bloku wejść analogowych mAI. Blok mAI realizuje pomiar: 1 napięcia (do 100V AC),
2 prądów (4÷20mA) oraz 1 prądu (0,3A AC). Moduł mCA-02-04 posiada także kanały komunikacyjne: RS-232 (2 szt.), RS-485 (2 szt.), kanału Ethernet (złącze RJ-45), 
1-Wire oraz szeregowego kanału serwisowego (RS-232).

Sterownik SO-52v21-PC z modułem mCA-02-04 jest używany w sterowniku dławika gaszącego zwanego też cewką Petersena. Pomiar prądu dławika gaszącego odbywa się za pomocą przekładnika prądowego o prądzie strony wtórnej 0,3A doprowadzonego do wejścia prądowego. Napięcie punktu neutralnego (napięcie zerowe U0) mierzone w zakresie 0÷100V należy doprowadzić do wejścia analogowego modułu. Bieżące położenie cewki Petersena jako sygnał prądowy 4÷20mA powinno zostać doprowadzone do drugiego wejścia prądowego modułu mCA-02-04.

Moduł mCA-02-04 realizuje następujące funkcje:

 • prowadzenie bazy telemechaniki urządzenia
 • obsługa protokołów komunikacyjnych
 • zarządzanie konfiguracją
 • nadzór nad pracą wszystkich elementów urządzenia
 • synchronizacja czasu
 • zbieranie informacji z wejść binarnych (za pośrednictwem modułu mBI)
 • zbieranie informacji z wejść analogowych (za pośrednictwem modułu mAI)
 • realizacja sterowań binarnych (za pośrednictwem modułu mBO)
 • realizacja sterowań analogowych (za pośrednictwem modułu mAO)
 • diagnostyka i kontrola pracy zasilaczy i ładowarek
 • obsługa przyszłych typów kart rozszerzeń 
Przykładowy moduł mCA-02-04

mCA-03-04 (moduł specjalizowany)

Moduł specjalizowany mCA-03-04 składa się z bloku jednostki centralnej oraz z bloku wejść analogowych mAI. Blok mAI realizuje pomiar: 1 napięcia (do 100V AC), 2 prądów (4÷20mA) oraz 1 prądu (0,3A AC). Moduł mCA-03-04 posiada także kanały komunikacyjne: RS-232 (2 szt.), RS-485 (2 szt.), kanału Ethernet (złącze światłowodowe LC MM), 1-Wire oraz szeregowego kanału serwisowego (RS-232).

Sterownik SO-52v21-PC z modułem mCA-03-04 jest używany w sterowniku dławika gaszącego zwanego też cewką Petersena. Pomiar prądu dławika gaszącego odbywa się za pomocą przekładnika prądowego o prądzie strony wtórnej 0,3A doprowadzonego do wejścia prądowego. Napięcie punktu neutralnego (napięcie zerowe U0) mierzone w zakresie 0÷100V należy doprowadzić do wejścia analogowego modułu. Bieżące położenie cewki Petersena jako sygnał prądowy 4÷20mA powinno zostać doprowadzone do drugiego wejścia prądowego modułu mCA-03-04.

Moduł mCA-03-04 realizuje następujące funkcje:

 • prowadzenie bazy telemechaniki urządzenia
 • obsługa protokołów komunikacyjnych
 • zarządzanie konfiguracją
 • nadzór nad pracą wszystkich elementów urządzenia
 • synchronizacja czasu
 • zbieranie informacji z wejść binarnych (za pośrednictwem modułu mBI)
 • zbieranie informacji z wejść analogowych (za pośrednictwem modułu mAI)
 • realizacja sterowań binarnych (za pośrednictwem modułu mBO)
 • realizacja sterowań analogowych (za pośrednictwem modułu mAO)
 • diagnostyka i kontrola pracy zasilaczy i ładowarek
 • obsługa przyszłych typów kart rozszerzeń 
Przykładowy moduł mCA-03-04

mCU-02-xx (jednostka centralna)

Moduł mCU-02-xx (Control Unit) to moduł jednostki centralnej wykorzystywany przez sterownik SO-52v21. Składa się on z następujących bloków funkcjonalnych: jednostki centralnej, zegara RTC, czujnika temperatury, karty SD (dodatek), statusowych diod sygnalizacyjnych, 2x RS-232/RS485, kanału światłowodowego (złącze ST), 1x Ethernet, 1x RS-232 (kanał serwisowy). Dodatkowo mCU-xx może posiadać: 2x RS-232/RS-485, 2x Ethernet, 1x przekaźnik, 2x kanał 1-Wire, modem GSM.
Niektóre elementy dodatkowe wykluczają się wzajemnie, dlatego sugerowaną konfigurację należy potwierdzić u producenta.

Niektóre z funkcji realizowane przez mCU-02-xx:

 • prowadzenie bazy telemechaniki urządzenia (przechowywanie stanów sygnałów dwustanowych, wartości pomiarów analogowych, realizacja sterowań)
 • obsługa protokołów komunikacyjnych
 • zarządzanie konfiguracją
 • nadzorowanie poprawności pracy wszystkich podrzędnych modułów
 • zbieranie sygnałów z wejść binarnych (z użyciem modułów wejść binarnych serii mBI-xx-xx)
 • zbieranie sygnałów z wejść analogowych (z użyciem modułów wejść analogowych serii mAI-xx-xx)
 • realizacja sterowań binarnych (z użyciem modułów wyjść binarnych 
  mBO-xx-xx)
Przykładowy moduł mCU-02-05

mCU-03-xx (jednostka centralna)

Moduł mCU-03-xx (Control Unit) to moduł jednostki centralnej wykorzystywany przez sterownik SO-52v21. Jest nową generacją modułów mCU, w której zastosowany został wysokowydajny procesor nowszej generacji. Od strony funkcjonalnej jednostka centrala przejęła cechy swojej poprzedniczki. Została poprawiona i unowocześniona.

Przykładowy moduł mCU-03-03

mHI-02-01 (wyświetlanie informacji)

Moduł mHI-02-01 (Human Interface) jest modułem przeznaczonym do wyświetlania informacji zawartych w bazie danych sterownika. Informacja wyświetlana jest na panelu czołowym modułu. Dane przeznaczone do prezentacji definiowane są przez użytkownika. Każda z informacji wyświetlana jest w dwóch wierszach: opis parametru i wartość parametru lub stan sygnału binarnego. Umieszczony z przodu przycisk służy do wybudzenia panelu ze stanu uśpienia lub też do przewijania informacji na wyświetlaczach.

Oprócz wyświetlania informacji przesłanych z jednostki centralnej sterownika moduł mHI-02-01 realizuje jeszcze pomiary napięcia zasilania, temperatury oraz pobór mocy.

Przykładowy moduł mHI-02-01

mHI-02-02 (wyświetlanie informacji)

Moduł mHI-02-02 (Human Interface) posiada wyświetlacz OLED, na których można prezentować dowolne informacje zdefiniowane przez użytkownika, których źródłem jest baza danych sterownika. Jako informacja pojawiająca się na wyświetlaczu może być zarówno opis parametru, jego wartości jak i stan sygnału binarnego.

Moduł wyświetla żółte znaki na czarnym tle. Rozdzielczość wyświetlacza wynosi 64 x 256 punktów. Moduł mHI-02-02 posiada także przycisk, który służy do wybudzenia wyświetlaczy z trybu uśpienia lub przewijania informacji na wyświetlaczu.

Dodatkowo moduł mHI-02-02 posiada dwa wyjścia binarne, które mogą służyć jako impulsowe wyjścia synchronizacyjne.

Przykładowy moduł mHI-02-02

mPS-05-02 (zasilacz)

Niezalecane do stosowania w nowych opracowaniach

Zasilacz mPS-05-02 (Power Supply) jest zasilaczem impulsowym o wysokiej sprawności, dostarczającym napięcia do modułów wchodzących w skład sterownika obiektowego (+5V/15W). Zasilacz posiada dwa przekaźniki do dowolnego wykorzystania. Jeden z nich może być użyty do sygnalizacji awarii całego urządzenia.

Zasilacz mPS-05-02 spełnia następujące funkcje:

 • pomiar zewnętrznego napięcia zasilania
 • pomiar napięcia wyjściowego na magistralę
 • pomiar prądu obciążenia
 • pomiar temperatury modułu
 • wysterowanie diod sygnalizacyjnych na panelu czołowym zasilacza

Urządzenie posiada interfejs do komunikacji z modułem mCU za pomocą dedykowanej magistrali. Zakres napięcia wejściowego: 90÷280V AC/DC

Przykładowy moduł mPS-05-02

mPS-11-01 (zasilacz)

Zasilacz mPS-11-01 (Power Supply) jest zasilaczem impulsowym o wysokiej sprawności, dostarczającym napięcia do modułów wchodzących w skład sterownika obiektowego (+5V/30W). Zasilacz posiada przekaźnik do dowolnego wykorzystania. Może on być użyty np. do sygnalizacji awarii całego urządzenia.

Zasilacz mPS-11-01 spełnia następujące funkcje:

 • pomiar zewnętrznego napięcia zasilania
 • pomiar napięcia wyjściowego na magistralę
 • pomiar prądu obciążenia
 • pomiar temperatury modułu
 • wysterowanie diod sygnalizacyjnych na panelu czołowym zasilacza

Moduł posiada interfejs do komunikacji z modułem mCU za pomocą dedykowanej magistrali. Zakres napięcia wejściowego: 20÷35V DC.

Przykładowy moduł mPS-11-01

mPS-11-91 (zasilacz)

Zasilacz mPS-11-91 (Power Supply) jest zasilaczem impulsowym o wysokiej sprawności, dostarczającym napięcia do modułów wchodzących w skład sterownika obiektowego (+5V/30W). Posiada także przekaźnik do sygnalizacji obecności zasilania +5V DC.

Zasilacz mPS-11-91 spełnia następujące funkcje:

 • wysterowanie diod sygnalizacyjnych napięcia wejściowego 24V DC oraz wyjściowego +5V DC
 • przekaźnik sygnalizacji obecności napięcia 5V DC na wyjściu

Moduł nie posiada interfejsu do komunikacji z modułem mCU. Zakres napięcia wejściowego: 20÷35V DC.

Przykładowy moduł mPS-11-91

mPS-12-01 (zasilacz)

Zasilacz mPS-12-01 (Power Supply) jest zasilaczem impulsowym o wysokiej sprawności, dostarczającym napięcia do modułów wchodzących w skład sterownika obiektowego (+5V/30W). Posiada także przekaźnik do sygnalizacji obecności zasilania +5V DC.

Zasilacz mPS-12-01 spełnia następujące funkcje:

 • wysterowanie diod sygnalizacyjnych napięcia wejściowego 48V DC oraz wyjściowego +5V DC
 • przekaźnik sygnalizacji obecności napięcia 5V DC na wyjściu
 • pomiar zewnętrznego napięcia zasilania
 • pomiar napięcia wyjściowego na magistralę
 • pomiar prądu obciążenia
 • pomiar temperatury modułu
 • diody świecące LED
 • przekaźnik do ogólnego zastosowania – może zostać użyty do sygnalizacji awarii całego urządzenia

Moduł posiada interfejs do komunikacji z modułem mCU. Zakres napięcia wejściowego: 36÷60V DC.

Przykładowy moduł mPS-12-01

mPS-15-01 (zasilacz)

Zasilacz mPS-15-01 (Power Supply) jest zasilaczem impulsowym o wysokiej sprawności, dostarczającym napięcia do modułów wchodzących w skład sterownika obiektowego (+5V/30W). Zasilacz posiada przekaźnik do dowolnego wykorzystania. Może on być użyty np. do sygnalizacji awarii całego urządzenia.

Zasilacz mPS-15-01 spełnia następujące funkcje:

 • pomiar zewnętrznego napięcia zasilania
 • pomiar napięcia wyjściowego na magistralę
 • pomiar prądu obciążenia
 • pomiar temperatury modułu
 • wysterowanie diod sygnalizacyjnych na panelu czołowym zasilacza

Moduł posiada interfejs do komunikacji z modułem mCU za pomocą dedykowanej magistrali. Zakres napięcia wejściowego: 90÷280V AC/DC.

Przykładowy moduł mPS-15-01

mPS-15-91 (zasilacz)

Zasilacz mPS-15-91 (Power Supply) jest zasilaczem impulsowym o wysokiej sprawności, dostarczającym napięcia do modułów wchodzących w skład sterownika obiektowego (+5V/30W). Zasilacz posiada przekaźnik do dowolnego wykorzystania. Może on być użyty np. do sygnalizacji awarii całego urządzenia.

Zasilacz mPS-15-91 spełnia następujące funkcje:

 • wysterowanie diod sygnalizacyjnych napięcia wejściowego 230/220V AC/DC oraz wyjściowego +5V DC
 • przekaźnik sygnalizacji obecności napięcie 5V DC na wyjściu

Moduł nie posiada interfejsu do komunikacji z modułem mCU. Zakres napięcia wejściowego: 90÷280V AC/DC.

Przykładowy moduł mPS-15-91

mPS-16-01 (zasilacz)

Zasilacz mPS-16-01 (Power Supply) jest zasilaczem impulsowym o wysokiej sprawności, dostarczającym napięcia do modułów wchodzących w skład sterownika obiektowego (+5V/30W). Zasilacz posiada przekaźnik do dowolnego wykorzystania. Może on być użyty np. do sygnalizacji awarii całego urządzenia.

Zasilacz mPS-16-01 spełnia następujące funkcje:

 • pomiar zewnętrznego napięcia zasilania
 • pomiar napięcia wyjściowego na magistralę
 • pomiar prądu obciążenia
 • pomiar temperatury modułu
 • wysterowanie diod sygnalizacyjnych na panelu czołowym zasilacza

Moduł posiada interfejs do komunikacji z modułem mCU za pomocą dedykowanej magistrali. Zakres napięcia wejściowego: 120÷310V AC/DC.

Przykładowy moduł mPS-16-01

mST-08-01 (transm. szeregowa)

Moduł transmisji szeregowej mST-08-01 przeznaczony jest do montowania w sterownikach modułowych rodziny SO-52v21 i wyposażony jest w dwa separowane galwanicznie kanały transmisji szeregowej CANBUS-RS-485. Magistrala CAN (ang. Controller Area Network) to szeregowa magistrala komunikacyjna. Charakteryzuje się wysoką niezawodnością i dużą prędkością przesyłu danych.

Kanały transmisyjne zabezpieczone są blokami przepięciowymi. Można ustawić podciąganie linii do potencjału górnego (pull-up) i dolnego (pull-down) oraz opcjonalnie załączyć terminator 120 Ohm. Maksymalna prędkość transmisji wynosi 125 kbps.  [-]

Przykładowy moduł mST-08-01

mST-13-01 (transm. szeregowa)

Moduł transmisji szeregowej mST-13-01 przeznaczony jest do realizacji komunikacji z urządzeniami i systemami zewnętrznymi. Kanały transmisyjne w modułach są separowane galwanicznie.

Moduł mST-13-01 posiada 4 kanały wykorzystujące jako nośnik transmisyjny światłowód ze złączami ST. Obsługiwane są światłowody wielomodowe 62,5/125 µm (długości fali 820 nm). Maksymalna prędkość tranmisji to 115 200 bps.

Przykładowy moduł mST-13-01

mST-13-02 (transm. szeregowa)

Moduł transmisji szeregowej mST-13-02 przeznaczony jest do komunikacji z urządzeniami i systemami zewnętrznymi. Kanały transmisyjne w modułach są separowane galwanicznie.

Moduł mST-13-02 posiada 4 kanały wykorzystujące jako nośnik transmisyjny światłowód ze złączami ST. Obsługiwane są światłowody jednomodowe (długość fali 1310 nm). Maksymalna prędkość transmisji to 115 200 bps.

Przykładowy moduł mST-13-02

mST-23-01 (transm. szeregowa)

Moduł transmisji szeregowej mST-23-01 przeznaczony jest do komunikacji z urządzeniami i systemami zewnętrznymi. Kanały transmisyjne w modułach są separowane galwanicznie.

Moduł mST-23-01 posiada 8 kanałów wykorzy- stujących jako nośnik transmisyjny światłowód ze złączami ST. Obsługiwane są światłowody wielomodowe 62,5/125 µm (długość fali 820 nm). Maksymalna prędkość transmisji to 115 200 bps.

Przykładowy moduł mST-23-01

mST-25-01 (transm. szeregowa)

Moduł transmisji szeregowej mST-25-01 przeznaczony jest do realizacji komunikacji z urządzeniami i systemami zewnętrznymi, wyposażonymi w interfejs RS-232RS-485 lub RS-422. Kanały transmisyjne w modułach są separowane galwanicznie.

Moduł mST-25-01 posiada 8 kanałów transmisji, z których każdy może być zdefiniowany jako jeden z trzech dostępnych interfejsów. W przypadku wyboru RS-422 lub RS-485 możliwe jest ustawienie podciągnięcia linii do potencjału górnego (pull-up) i dolnego (pull-down) oraz opcjonalnie załączenie terminatora 120 Ω. Rodzaj interfejsu wybranego dla danego kanału sygnalizowany jest na zespole diod przypisanych do każdego kanału transmisyjnego.

Przykładowy moduł mST-25-01

Zapytaj o produkty

  Nasi Klienci

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  ul. Wykopy 2/4
  60 - 001 Poznań
  Polska
  NIP: 779 25 02 760

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram