Mikronika » Oferta » Produkty » Podzespoły » Moduły rodziny SO-52v12

Moduły rodziny SO-52v12

Rodzina urządzeń modułowych SO-52v12 została zaprojektowana do realizacji różnorodnych funkcji systemów automatyki i telemechaniki w elektroenergetycznych stacjach przesyłowych i dystrybucyjnych. Urządzenia takie mogą być również stosowane w przemysłowych układach sterowania oczyszczalni ścieków, przepompowni, do automatyzacji ciepłowni oraz innych obiektach przemysłowych wymagających niezawodnego działania. Urządzenia zbudowane na bazie tych modułów współpracują z systemami SCADA wykorzystując bogaty zbiór protokołów transmisji.

Funkcje tej klasy urządzeń obejmują sterowania, pomiary oraz nadzór nad stanem obiektów i urządzeń. Zasoby modułów rodziny SO-52v12 pozwalają na budowę urządzeń o różnorodnych właściwościach funkcjonalnych, takich jak: sterowniki polowe, sterowniki RTU, rejestratory danych, koncentratory komunikacyjne, przetworniki pomiarowe, konwertery protokołów, zabezpieczenia, układy sygnalizacji centralnej, sterowniki programowalne (PLC) oraz innych urządzeń dedykowanych. Wybrane moduły przedstawione są poniżej. 

pAI-62-11 (wejścia analogowe)
pAI-62-12 (wejścia analogowe)
pAI-71-03 (wejścia analogowe)
pAI-71-05 (wejścia analogowe)
pAI-71-06 (wejścia analogowe)
pBC-72-08 (wejścia binarne)
pBI-82-05 (wejścia binarne)
pBI-93-07 (wejścia binarne)
pBI-94-06 (wejścia binarne)
pBI-96-06 (wejścia binarne)
pBO-44-08 (wyjścia binarne)
pBO-72-07 (wyjścia binarne)
pBO-74-08 (wyjścia binarne)
pCU-02-xx (jednostka centralna)
pPS-11-01 (zasilacz)
pPS-15-01 (zasilacz)
pST-25-01 (transmisja szeregowa)

pAI-62-11 (wejścia analogowe)

Moduł pAI-62-11 posiada 16 wejść analogowych, dwuprzewodowych, niezależnych oraz wzajemnie odizolowanych galwanicznie. Są one wyprowadzone na dwa złącza 16-pinowe umieszczone na elewacji. Pojedyncze wejścia składa się z wejściowego obwodu analogowego oraz układu zapewniającego analogową separację galwaniczną od pozostałych wejść i części logicznej modułu. Sygnał analogowy jest później doprowadzany do jednego z wejść wielokanałowego przetwornika analogowo-cyfrowego. Wyniki pomiarów są przetwarzane przez procesor modułu i przesyłane do jednostki centralnej sterownika.

Maksymalne napięcie przetwarzania wynosi 100V AC. Komunikacja z jednostką centralną odbywa się przez wewnętrzną magistralę.

Przykładowy moduł pAI-62-11

pAI-62-12 (wejścia analogowe)

Moduł pAI-62-12 posiada 16 wejść analogowych, dwuprzewodowych, niezależnych oraz wzajemnie odizolowanych galwanicznie. Są one wyprowadzone na dwa złącza 16-pinowe umieszczone na elewacji. Pojedyncze wejścia składa się z wejściowego obwodu analogowego oraz układu zapewniającego analogową separację galwaniczną od pozostałych wejść i części logicznej modułu. Sygnał analogowy jest później doprowadzany do jednego z wejść wielokanałowego przetwornika analogowo-cyfrowego. Wyniki pomiarów są przetwarzane przez procesor modułu i przesyłane do jednostki centralnej sterownika.

Maksymalne napięcie przetwarzania wynosi 230V AC. Komunikacja z jednostką centralną odbywa się przez wewnętrzną magistralę.

Przykładowy moduł pAI-62-12

pAI-71-03 (wejścia analogowe)

Moduł pAI-71-03 posiada 32 separowane galwanicznie wejścia napięciowe ±2V DC. Mierzone napięciowe sygnały analogowe po przejściu przez układy ochrony przepięciowej trafiają bezpośrednio na wejścia różnicowe czterech ośmiokanałowych przetworników analogowo-cyfrowych. Separacja galwaniczna obejmuje obsługę interfejsów cyfrowych przetworników ADC. Do zasilania przetworników ADC zastosowano przetwornik DC/DC o poziomie izolacji 3kV pomiędzy stronami, zapewniając w ten sposób wysoki poziom separacji od układów logiki pakietu pAI. 

Przykładowy moduł pAI-71-03

pAI-71-05 (wejścia analogowe)

Moduł pAI-71-05 przeznaczony jest do realizacji pomiarów z 32 wejść analogowych w zakresie +/- 10V lub 0÷20mA. Każde z wejść niezależnie może być skonfigurowane do pomiaru napięcia lub prądu. Wejścia analogowe są podzielone na 4 grupy, z których każda grupa zawiera 8 wejść. Grupa obsługiwana jest przez 18-bitowy przetwornik AD. Kanały pomiarowe nie są separowane galwanicznie między sobą.

Komunikacja z jednostką centralną odbywa się przez wewnętrzną magistralę.

Przykładowy moduł pAI-71-05

pAI-71-06 (wejścia analogowe)

Moduł pAI-71-06 przeznaczony jest do realizacji pomiarów z 32 wejść analogowych w zakresie +/-100V lub 0÷100mA. Każde z wejść niezależnie może być skonfigurowane do pomiaru napięcia lub prądu. Wejścia analogowe są podzielone na 4 grupy, z których każda grupa zawiera 8 wejść. Grupa obsługiwana jest przez 18-bitowy przetwornik AD. Kanały pomiarowe nie są separowane galwanicznie między sobą.

Komunikacja z jednostką centralną odbywa się przez wewnętrzną magistralę.

Przykładowy moduł pAI-71-06

pBC-72-08 (wejścia binarne)

Moduł pBC-72-08 posiada 32 niezależne wejścia binarne przystosowane do znamionowego napięcia 24V DC. Pobór prądu wejścia przy napięciu nominalnym wynosi 3mA. Moduł umożliwia doprowadzenie obiektowego napięcia zasilania (24V DC) do złącza na elewacji. Uzyskuje się wtedy dodatkowe źródło zasilania. W przypadku zaniku zasilania sterownika, przy podłączonym napięciu obiektowym do złącza X6, moduł nadal będzie rejestrował stany wejść binarnych.

Zasoby fizyczne modułu:

 • 32 wejścia binarne 24V DC
 • pomiar napięcia zasilania modułu
 • pomiar prądu obciążenia modułu
 • pomiar temperatury modułu
 • 4 diody statusowe i 32 diody LED sygnalizujące stan wejść
 • wejście napięcia obiektowego 
Przykładowy moduł pBC-72-08

pBI-82-05 (wejścia binarne)

Moduł pBI-82-05 posiada 64 wejścia binarne 24V DC. Wejścia grupowane są po 16 ze wspólnym potencjałem masy lub potencjałem dodatnim w obrębie grup. Wartość potencjału odniesienia może być inny dla każdej z grup. Istniej też możliwość wykorzystania wejść bezpotencjałowych. Dozwolona zmiana wartości napięcia sygnalizacyjnego wynosi -20% ÷ +30%. Moduł posiada dwa męskie złącza D-SUB 37.

Zasoby fizyczne modułu:

 • 64 wejścia binarne 24V DC w 4 grupach po 16 wejść
 • pomiar napięcia zasilania modułu
 • pomiar prądu obciążenia modułu
 • pomiar temperatury modułu
 • 4 diody statusowe i 64 diody sygnalizujące stan wejść 
Przykładowy moduł pBI-82-05

pBI-93-07 (wejścia binarne)

Moduł pBI-93-07 posiada 72 wejścia binarne. Wejścia grupowane są po 9 ze wspólnym potencjałem odniesienia (masy lub potencjałem dodatnim). Znamionowe napięcie sygnalizacji wynosi 48 V DC (-20% ÷ +30%).

Zasoby fizyczne modułu:

 • 72 wejścia binarne 48V DC w 8 grupach po 9 wejść
 • pomiar napięcia zasilania modułu
 • pomiar prądu obciążenia modułu
 • pomiar temperatury modułu
 • 4 diody statusowe i 72 diody sygnalizujące stan wejść
Przykładowy moduł pBI-93-07

pBI-94-06 (wejścia binarne)

Moduł pBI-94-06 posiada 72 wejścia binarne. Wejścia grupowane są po 9 ze wspólnym potencjałem odniesienia (masy lub potencjałem dodatnim). Znamionowe napięcie sygnalizacji wynosi 110 V DC (-20%÷+30%).

Zasoby fizyczne modułu:

 • 72 wejścia binarne 110V DC w 8 grupach po 9 wejść
 • pomiar napięcia zasilania modułu
 • pomiar prądu obciążenia modułu
 • pomiar temperatury modułu
 • 4 diody statusowe i 72 diody sygnalizujące stan wejść 
Przykładowy moduł pBI-94-06

pBI-96-06 (wejścia binarne)

Moduł pBI-96-06 posiada 72 wejścia binarne. Wejścia grupowane są po 9 ze wspólnym potencjałem odniesienia (masy lub potencjałem dodatnim). Znamionowe napięcie sygnalizacji wynosi 220 V DC (-20%÷+30%).

Zasoby fizyczne modułu:

 • 72 wejścia binarne 220V DC w 8 grupach po 9 wejść
 • pomiar napięcia zasilania modułu
 • pomiar prądu obciążenia modułu
 • pomiar temperatury modułu
 • 4 diody statusowe i 72 diody sygnalizujące stan wejść  
Przykładowy moduł pBI-96-06

pBO-44-08 (wyjścia binarne)

Moduł pBO-44-08 posiada 16 wyjść przekaźnikowych przystosowanych do przełączania napięć 48V DC o maksymalnym obciążeniu 1A każde. Moduł realizuje sterowanie 1/16 a jego wykonanie jest uzależnione od sygnału informującego o obecności zasilania obwodu wykonawczego. Każde wyjście ma wyprowadzone oddzielnie dwa bieguny przekaźnika sterującego. Minimalny prąd zestyków wynosi 100mA. Moduł posiada jedno złącze dwudziestopinowe dwurzędowe typu DMC 1,5/20-G1F-3,5-LR.

Zasoby fizyczne modułu:

 • 16 wyjścia binarne 48V DC
 • układ detekcji zasilania obwodu wykonawczego
 • sprawdzenie czy sterowanie doszło do skutku
 • 4 diody statusowe i 16 diod sygnalizujących stan wyjść 
Przykładowy moduł pBO-44-08

pBO-72-07 (wyjścia binarne)

Moduł pBO-72-07 posiada 32 wyjścia przekaźnikowe przystosowane do przełączania napięć 24V DC o maksymalnym obciążeniu 6A każde. Każde wyjście ma wyprowadzone oddzielnie dwa bieguny przekaźnika sterującego. Minimalny prąd zestyków wynosi 100mA. Moduł posiada dwa złącza męskie D-SUB 37.

Zasoby fizyczne modułu:

 • 32 wyjścia binarne 24V DC
 • układ detekcji napięcie zazbrojenia
 • 4 diody statusowe i 32 diody sygnalizujące stan wyjść 
Przykładowy moduł pBO-72-07

pBO-74-08 (wyjścia binarne)

Moduł pBO-74-08 posiada 32 wyjścia przekaźnikowe przystosowane do przełączania napięć 48V DC o maksymalnym obciążeniu 2,5A każde. Moduł realizuje sterowanie 1/32 a jego wykonanie jest uzależnione od sygnału informującego o obecności zasilania obwodu wykonawczego. Każde wyjście ma wyprowadzone oddzielnie dwa bieguny przekaźnika sterującego. Minimalny prąd zestyków wynosi 100mA. Moduł posiada dwa złącza dwudziestopinowe dwurzędowe typu DMC 1,5/20-G1F-3,5-LR.

Zasoby fizyczne modułu:

 • 32 wyjścia binarne 48V DC
 • układ detekcji zasilania obwodu wykonawczego
 • sprawdzenie czy sterowanie doszło do skutku
 • 4 diody statusowe i 32 diody sygnalizujące stan wyjść 
Przykładowy moduł pBO-74-08

pCU-02-xx (jednostka centralna)

Moduł pCU-02-xx (Control Unit) to główny element sterownika mikroprocesorowego. Jednostka realizuje wszystkie operacje związane z przetwarzaniem danych, obsługą zasobów wewnętrznych w postaci modułów wejść i wyjść urządzenia oraz komunikacją zewnętrzną z wykorzystaniem różnych protokołów poprzez interfejsy dostępne w module.

Moduł posiada następujące zasoby:

 • do czterech złączy ethernet 100Base-TX lub 100Base-FX
 • do czterech interfejsów RS-485
 • do dwóch złączy RS-232
 • moduł GPS
 • modem GSM (z kartami SIM)
 • interfejs 1-Wire
 • RS-232 jako kanał serwisowy

Niektóre elementy wykluczają się wzajemnie, dlatego sugerowaną konfiguracją należy potwierdzić u producenta.

Wybrane funkcję realizowane przez pCU-02-xx:

 • prowadzenie bazy telemechaniki urządzenia
 • obsługa protokołów komunikacyjnych
 • zarządzanie konfiguracją
 • nadzór pracy (ciągła kontrola poprawności pracy wszystkich modułów
 • synchronizacja czasu
 • akwizycja wejść binarnych
 • akwizycja wejść analogowych
 • realizacja sterowań binarnych (za pośrednictwem modułów wyjść binarnych z serii pBO)
 • realizacja sterowań analogowych (za pośrednictwem modułów wyjść analogowych z serii pAO)
 • diagnostyka i kontrola pracy zasilaczy i ładowarek
 • obsługa specjalizowanych typów kart rozszerzeń
Przykładowy moduł pCU-02-38

pPS-11-01 (zasilacz)

Zasilacz pPS-11-01 jest zasilaczem o wysokiej sprawności dostarczającym zasilanie dla modułów wchodzących w skład urządzenia obiektowego. Zakres napięcia wejściowego 9÷36V DC, moc 30W, napięcie wyjściowe 5V DC. W skład modułu wchodzi przekaźnik ogólnego przeznaczenia oraz interfejs do komunikacji z modułem pCU.

W module zaimplementowany jest pomiar temperatury, pomiar napięć wejściowego i wyjściowego, pomiar prądu obciążenia oraz sterowanie przekaźnikami sygnalizacyjnymi.

Stopień wejściowy zasilacza stanowią układy zabezpieczeniowe, następnym członem jest przetwornica DC/DC z izolacją galwaniczną. Po stronie wtórnej obecne jest napięcie 5V DC, które zasila moduły na magistrali. Strona wtórna obejmuje filtry, pomiar prądu i napięcia oraz wyłącznik napięcia wyjściowego 5V DC. 

Przykładowy moduł pPS-11-01

pPS-15-01 (zasilacz)

Zasilacz pPS-15-01 jest zasilaczem o wysokiej sprawności dostarczającym zasilanie dla modułów wchodzących w skład urządzenia obiektowego. Zakres napięcia wejściowego 90÷280V AC/DC, moc 30W, napięcie wyjściowe 5V DC. W skład modułu wchodzi przekaźnik ogólnego przeznaczenia oraz interfejs do komunikacji z modułem pCU.

W module zaimplementowany jest pomiar temperatury, pomiar napięć wejściowego i wyjściowego, pomiar prądu obciążenia oraz sterowanie przekaźnikami sygnalizacyjnymi.

Stopień wejściowy zasilacza stanowią układy zabezpieczeniowe, następnym członem jest przetwornica DC/DC z izolacją galwaniczną. Po stronie wtórnej obecne jest napięcie 5V DC, które zasila moduły na magistrali. Strona wtórna obejmuje filtry, pomiar prądu i napięcia oraz wyłącznik napięcia wyjściowego 5V DC.

Przykładowy moduł pPS-15-01

pST-25-01 (transmisja szeregowa)

Moduł pST-25-01 wyposażony jest w 8 separowanych galwanicznie kanałów transmisji szeregowej RS-232/RS-422/RS-485. Zakres dostępnych szybkości transmisji wynosi od 110÷115 200 bps. Pakiet może pracować w trybach full-dupleks lub half-dupleks. Każdy kanał posiada niezależną konfigurację.

Przykładowy moduł pST-25-01

Zapytaj o produkty

  Nasi Klienci

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram