Mikronika » Oferta » Produkty » Podzespoły » Moduły rodziny SO-52v12

Moduły rodziny SO-52v12

Rodzina urządzeń modułowych SO-52v12 została zaprojektowana do realizacji różnorodnych funkcji systemów automatyki i telemechaniki w elektroenergetycznych stacjach przesyłowych i dystrybucyjnych. Urządzenia takie mogą być również stosowane w przemysłowych układach sterowania oczyszczalni ścieków, przepompowni, do automatyzacji ciepłowni oraz innych obiektach przemysłowych wymagających niezawodnego działania. Urządzenia zbudowane na bazie tych modułów współpracują z systemami SCADA wykorzystując bogaty zbiór protokołów transmisji.

Funkcje tej klasy urządzeń obejmują sterowania, pomiary oraz nadzór nad stanem obiektów i urządzeń. Zasoby modułów rodziny SO-52v12 pozwalają na budowę urządzeń o różnorodnych właściwościach funkcjonalnych, takich jak: sterowniki polowe, sterowniki RTU, rejestratory danych, koncentratory komunikacyjne, przetworniki pomiarowe, konwertery protokołów, zabezpieczenia, układy sygnalizacji centralnej, sterowniki programowalne (PLC) oraz innych urządzeń dedykowanych. Wybrane moduły przedstawione są poniżej. 

pAI-62-11 (wejścia analogowe)

Moduł pAI-62-11 posiada 16 wejść analogowych, dwuprzewodowych, niezależnych oraz wzajemnie odizolowanych galwanicznie. Są one wyprowadzone na dwa złącza 16-pinowe umieszczone na elewacji. Pojedyncze wejścia składa się z wejściowego obwodu analogowego oraz układu zapewniającego analogową separację galwaniczną od pozostałych wejść i części logicznej modułu. Sygnał analogowy jest później doprowadzany do jednego z wejść wielokanałowego przetwornika analogowo-cyfrowego. Wyniki pomiarów są przetwarzane przez procesor modułu i przesyłane do jednostki centralnej sterownika.

Maksymalne napięcie przetwarzania wynosi 100V AC. Komunikacja z jednostką centralną odbywa się przez wewnętrzną magistralę.

Przykładowy moduł pAI-62-11

pAI-62-12 (wejścia analogowe)

Moduł pAI-62-12 posiada 16 wejść analogowych, dwuprzewodowych, niezależnych oraz wzajemnie odizolowanych galwanicznie. Są one wyprowadzone na dwa złącza 16-pinowe umieszczone na elewacji. Pojedyncze wejścia składa się z wejściowego obwodu analogowego oraz układu zapewniającego analogową separację galwaniczną od pozostałych wejść i części logicznej modułu. Sygnał analogowy jest później doprowadzany do jednego z wejść wielokanałowego przetwornika analogowo-cyfrowego. Wyniki pomiarów są przetwarzane przez procesor modułu i przesyłane do jednostki centralnej sterownika.

Maksymalne napięcie przetwarzania wynosi 230V AC. Komunikacja z jednostką centralną odbywa się przez wewnętrzną magistralę.

Przykładowy moduł pAI-62-12

pAI-71-03 (wejścia analogowe)

Moduł pAI-71-03 posiada 32 separowane galwanicznie wejścia napięciowe ±2V DC. Mierzone napięciowe sygnały analogowe po przejściu przez układy ochrony przepięciowej trafiają bezpośrednio na wejścia różnicowe czterech ośmiokanałowych przetworników analogowo-cyfrowych. Separacja galwaniczna obejmuje obsługę interfejsów cyfrowych przetworników ADC. Do zasilania przetworników ADC zastosowano przetwornik DC/DC o poziomie izolacji 3kV pomiędzy stronami, zapewniając w ten sposób wysoki poziom separacji od układów logiki pakietu pAI. 

Przykładowy moduł pAI-71-03

pAI-71-05 (wejścia analogowe)

Moduł pAI-71-05 przeznaczony jest do realizacji pomiarów z 32 wejść analogowych w zakresie +/- 10V lub 0÷20mA. Każde z wejść niezależnie może być skonfigurowane do pomiaru napięcia lub prądu. Wejścia analogowe są podzielone na 4 grupy, z których każda grupa zawiera 8 wejść. Grupa obsługiwana jest przez 18-bitowy przetwornik AD. Kanały pomiarowe są separowane galwanicznie między sobą.

Komunikacja z jednostką centralną odbywa się przez wewnętrzną magistralę.

Przykładowy moduł pAI-71-05

pAI-71-06 (wejścia analogowe)

Moduł pAI-71-06 przeznaczony jest do realizacji pomiarów z 32 wejść 
analogowych w zakresie +/-100V lub 0÷100mA. Każde z wejść niezależnie może być skonfigurowane do pomiaru napięcia lub prądu. Wejścia analogowe są podzielone na 4 grupy, z których każda grupa zawiera 8 wejść. Grupa obsługiwana jest przez 18-bitowy przetwornik AD. Kanały pomiarowe są separowane galwanicznie między sobą.

Komunikacja z jednostką centralną odbywa się przez wewnętrzną magistralę.

Przykładowy moduł pAI-71-06

pAI-71-07 (wejścia analogowe)

Moduł pAI-71-06 przeznaczony jest do realizacji pomiarów z 32 wejść
 analogowych w zakresie +/-10V lub +/-20mA. Każde z wejść niezależnie może być skonfigurowane sprzętowo do pomiaru napięcia lub prądu. Wejścia analogowe są podzielone na 4 grupy, z których każda grupa zawiera 8 wejść. Grupa obsługiwana jest przez 16 lub 18-bitowy przetwornik AD. Każde wejście jest zabezpieczone przed skutkami przepięć. Kanały pomiarowe są separowane galwanicznie między sobą.

Komunikacja z jednostką centralną odbywa się przez wewnętrzną magistralę.

Przykładowy moduł pAI-71-07

pAO-51-02 (wyjścia analogowe)

Moduł pAO-51-02 wyposażony jest w 16 izolowanych galwanicznie wyjść prądowych. Zakres prądu wyjściowego można konfigurować za pomocą oprogramowania. Sygnały wyjściowe generowane są niezależnie na każdym wyjściu, zgodnie z ustawieniami programowymi. Wyjścia zabezpieczone są przed skutkami zakłóceń przepięciowych i impulsowych za pomocą zabezpieczeń przepięciowych.

Możliwy jest wybór trzech zakresów wartości prądu na wyjściu: 4÷20mA, 0÷20mA i 0÷24mA. Wszystkie wyjścia są izolowane galwanicznie.

Przykładowy moduł pAO-51-02

pAO-61-02 (wyjścia analogowe)

Moduł pAO-61-02 wyposażony jest w 24 izolowane galwanicznie wyjścia prądowe. Zakres prądu wyjściowego można konfigurować za pomocą oprogramowania. Sygnały wyjściowe generowane są niezależnie na każdym wyjściu, zgodnie z ustawieniami programowymi. Wyjścia zabezpieczone są przed skutkami zakłóceń przepięciowych i impulsowych za pomocą zabezpieczeń przepięciowych.

Możliwy jest wybór trzech zakresów wartości prądu na wyjściu: 4÷20mA, 0÷20mA i 0÷24mA. Wszystkie wyjścia są izolowane galwanicznie.

Przykładowy moduł pAO-61-02

pBC-72-08 (wejścia binarne)

Moduł pBC-72-08 posiada 32 niezależne wejścia binarne przystosowane do znamionowego napięcia 24V DC. Pobór prądu wejścia przy napięciu nominalnym wynosi 3mA. Moduł umożliwia doprowadzenie obiektowego napięcia zasilania (24V DC) do złącza na elewacji. Uzyskuje się wtedy dodatkowe źródło zasilania. W przypadku zaniku zasilania sterownika, przy podłączonym napięciu obiektowym do złącza X6, moduł nadal będzie rejestrował stany wejść binarnych.

Zasoby fizyczne modułu:

 • 32 wejścia binarne 24V DC
 • pomiar napięcia zasilania modułu
 • pomiar prądu obciążenia modułu
 • pomiar temperatury modułu
 • 4 diody statusowe i 32 diody LED sygnalizujące stan wejść
 • wejście napięcia obiektowego
Przykładowy moduł pBC-72-08

pBI-82-05 (wejścia binarne)

Moduł pBI-82-05 posiada 64 wejścia binarne 24V DC. Wejścia grupowane są po 16 ze wspólnym potencjałem masy lub potencjałem dodatnim w obrębie grup. Wartość potencjału odniesienia może być inny dla każdej z grup. Istniej też możliwość wykorzystania wejść bezpotencjałowych. Dozwolona zmiana wartości napięcia sygnalizacyjnego wynosi -20% ÷ +30%. Moduł posiada dwa męskie złącza D-SUB 37.

Zasoby fizyczne modułu:

 • 64 wejścia binarne 24V DC w 4 grupach po 16 wejść
 • pomiar napięcia zasilania modułu
 • pomiar prądu obciążenia modułu
 • pomiar temperatury modułu
 • 4 diody statusowe i 64 diody sygnalizujące stan wejść 
Przykładowy moduł pBI-82-05

pBI-83-08 (wejścia binarne)

Moduł pBI-83-08 posiada 64 wejścia binarne 48V DC, które podzielone są na 16 grup po 4 wejść ze wspólnym potencjałem masy w obrębie każdej grupy. Próg przełączania na wejściu wynosi 22V DC. Dozwolona zmiana wartości napięcia sygnalizacyjnego wynosi -20% ÷ +30%. Moduł posiada 8 złączy dwurzędowych dziesięciopinowych.

Zasoby fizyczne modułu:

 • 64 wejścia binarne 24V DC w 4 grupach po 16 wejść
 • pomiar napięcia zasilania modułu
 • pomiar prądu obciążenia modułu
 • pomiar temperatury modułu
 • 4 diody statusowe i 64 diody sygnalizujące stan wejść
Przykładowy moduł pBI-83-08

pBI-92-06 (wejścia binarne)

Moduł pBI-92-06 posiada 72 wejścia binarne 24V DC, które podzielone są na 8 grup po 9 wejść ze wspólnym potencjałem masy lub potencjałem dodatnim w obrębie grup. Wartość potencjału odniesienia może być inny dla każdej z grup. Próg przełączania na wejściu wynosi 16V DC. Dozwolona zmiana wartości napięcia sygnalizacyjnego wynosi -20% ÷ +30%. Moduł posiada 9 złączy dwurzędowych dziesięciopinowych.

Zasoby fizyczne modułu:

 • 72 wejścia binarne 24V DC w 8 grupach po 9 wejść
 • pomiar napięcia zasilania modułu
 • pomiar prądu obciążenia modułu
 • pomiar temperatury modułu
 • 4 diody statusowe i 72 diody sygnalizujące stan wejść
Przykładowy moduł pBI-92-06

pBI-93-07 (wejścia binarne)

Moduł pBI-93-07 posiada 72 wejścia binarne. Wejścia grupowane są po 9 ze wspólnym potencjałem odniesienia (masy lub potencjałem dodatnim). Znamionowe napięcie sygnalizacji wynosi 48 V DC (-20% ÷ +30%).

Zasoby fizyczne modułu:

 • 72 wejścia binarne 48V DC w 8 grupach po 9 wejść
 • pomiar napięcia zasilania modułu
 • pomiar prądu obciążenia modułu
 • pomiar temperatury modułu
 • 4 diody statusowe i 72 diody sygnalizujące stan wejść
Przykładowy moduł pBI-93-07

pBI-94-06 (wejścia binarne)

Moduł pBI-94-06 posiada 72 wejścia binarne. Wejścia grupowane są po 9 ze wspólnym potencjałem odniesienia (masy lub potencjałem dodatnim). Znamionowe napięcie sygnalizacji wynosi 110 V DC (-20%÷+30%).

Zasoby fizyczne modułu:

 • 72 wejścia binarne 110V DC w 8 grupach po 9 wejść
 • pomiar napięcia zasilania modułu
 • pomiar prądu obciążenia modułu
 • pomiar temperatury modułu
 • 4 diody statusowe i 72 diody sygnalizujące stan wejść 
Przykładowy moduł pBI-94-06

pBI-96-06 (wejścia binarne)

Moduł pBI-96-06 posiada 72 wejścia binarne. Wejścia grupowane są po 9 ze wspólnym potencjałem odniesienia (masy lub potencjałem dodatnim). Znamionowe napięcie sygnalizacji wynosi 220 V DC (-20%÷+30%).

Zasoby fizyczne modułu:

 • 72 wejścia binarne 220V DC w 8 grupach po 9 wejść
 • pomiar napięcia zasilania modułu
 • pomiar prądu obciążenia modułu
 • pomiar temperatury modułu
 • 4 diody statusowe i 72 diody sygnalizujące stan wejść  
Przykładowy moduł pBI-96-06

pBM-54-28 (wejścia/wyjścia binarne)

Moduł pBM-54-28 posiada 32 wejścia binarne oraz 16 przekaźnikowych wyjść binarnych. Wejścia binarne grupowane są w 4 grupach po 8 wejść ze wspólnym potencjałem odniesienia (masy lub potencjałem dodatnim). Każda grupa może mieć inny potencjał odniesienia. Znamionowe napięcie sygnalizacji wynosi 24 V DC (-20%÷+30%). Próg zadziałania wynosi 16V DC.

Wyjścia przekaźnikowe przystosowane są do podłączenia napięcia 24V DC z maks. obciążeniem 5A. Wszystkie wyjścia binarne są połączone w grupę o wspólnym potencjale odniesiania.

Zasoby fizyczne modułu:

 • 32 wejścia binarne 24V DC w 4 grupach po 8 wejść
 • 16 wyjść sterujących (sterowanie może się odbywać z pomiarem rezystancji na przekaźniku pośrednim lub bez pomiaru)
 • brak diod statusowych i sygnalizacyjnych
Przykładowy moduł pBM-54-28

pBO-42-02 (wyjścia binarne)

Moduł pBO-42-02 (Binary Outputs) umożliwia realizację sterowań przez moduł jednostki centralnej. Moduł posiada 16 wyjść przekaźnikowych przystosowanych do podłączenia napięć 24V DC o maksymalnym obciążeniu 6A. Każde wyjście jest niezależne i posiada wyprowadzone obydwa styki przekaźnika. Dodatkowo wyjścia chronione są blokiem zabezpieczeń przepięciowych. Moduł nie posiada kontroli zamknięcia styków przy obecności napięcia sterującego.

Moduł wykonuje następujące operacje

 • realizacja sterowań otrzymanych z jednostki centralnej mCU
 • detekcja stanów wyjść i przesyłanie ich do jednostki centralnej mCU
 • samodzielne sterowania diodami sygnalizacyjnymi (4 diody statusowe i 16 diod sygnalizujących stan wyjść)
 • pomiar temperatury oraz napięcia zasilania i poboru mocy [-]
Przykładowy moduł pBO-42-02

pBO-44-08 (wyjścia binarne)

Moduł pBO-44-08 posiada 16 wyjść przekaźnikowych przystosowanych do przełączania napięć 48V DC o maksymalnym obciążeniu 1A każde. Moduł realizuje sterowanie 1/16 a jego wykonanie jest uzależnione od sygnału informującego o obecności zasilania obwodu wykonawczego. Każde wyjście ma wyprowadzone oddzielnie dwa bieguny przekaźnika sterującego. Minimalny prąd zestyków wynosi 100mA. Moduł posiada jedno złącze dwudziestopinowe dwurzędowe typu DMC 1,5/20-G1F-3,5-LR.

Zasoby fizyczne modułu:

 • 16 wyjścia binarne 48V DC
 • układ detekcji zasilania obwodu wykonawczego
 • sprawdzenie czy sterowanie doszło do skutku
 • 4 diody statusowe i 16 diod sygnalizujących stan wyjść 
Przykładowy moduł pBO-44-08

pBO-72-07 (wyjścia binarne)

Moduł pBO-72-07 posiada 32 wyjścia przekaźnikowe przystosowane do przełączania napięć 24V DC o maksymalnym obciążeniu 6A każde. Każde wyjście ma wyprowadzone oddzielnie dwa bieguny przekaźnika sterującego. Minimalny prąd zestyków wynosi 100mA. Moduł posiada dwa złącza męskie D-SUB 37.

Zasoby fizyczne modułu:

 • 32 wyjścia binarne 24V DC
 • układ detekcji napięcie zazbrojenia
 • 4 diody statusowe i 32 diody sygnalizujące stan wyjść 
Przykładowy moduł pBO-72-07

pBO-74-08 (wyjścia binarne)

Moduł pBO-74-08 posiada 32 wyjścia przekaźnikowe przystosowane do przełączania napięć 48V DC o maksymalnym obciążeniu 2,5A każde. Moduł realizuje sterowanie 1/32 a jego wykonanie jest uzależnione od sygnału informującego o obecności zasilania obwodu wykonawczego. Każde wyjście ma wyprowadzone oddzielnie dwa bieguny przekaźnika sterującego. Minimalny prąd zestyków wynosi 100mA. Moduł posiada dwa złącza dwudziestopinowe dwurzędowe typu DMC 1,5/20-G1F-3,5-LR.

Zasoby fizyczne modułu:

 • 32 wyjścia binarne 48V DC
 • układ detekcji zasilania obwodu wykonawczego
 • sprawdzenie czy sterowanie doszło do skutku
 • 4 diody statusowe i 32 diody sygnalizujące stan wyjść 
Przykładowy moduł pBO-74-08

pBO-74-18 (wyjścia binarne)

Moduł pBO-74-18 posiada 32 wyjścia przekaźnikowe przystosowane do przełączania napięć 24/48V DC o maksymalnym obciążeniu 5A/24V i 2,5A/48V każde. Wyjście ma wyprowadzone oddzielnie obydwa bieguny przekaźnika sterującego. Moduł realizuje sterowanie 1/32 a jego wykonanie jest uzależnione od sygnału informującego o obecności zasilania obwodu wykonawczego. Możliwe jest również wysterowanie wielu przekaźników jednocześnie.

Minimalny prąd zestyków wynosi 100mA. Moduł posiada dwa złącza dwudziestopinowe dwurzędowe typu DMC 1,5/20-G1F-3,5-LR.

Zasoby fizyczne modułu:

 • 32 wyjścia binarne 24/48V DC
 • układ detekcji zasilania obwodu wykonawczego
 • sprawdzenie czy sterowanie doszło do skutku
 • 4 diody statusowe i 32 diody sygnalizujące stan wyjść 
Przykładowy moduł pBO-74-18

pBO-75-08 (wyjścia binarne)

Moduł pBO-75-08 posiada 32 wyjścia przekaźnikowe przystosowane do przełączania napięć 110V DC o maksymalnym obciążeniu 0,5A każde. Moduł realizuje sterowanie 1/32 a jego wykonanie jest uzależnione od sygnału informującego o obecności zasilania obwodu wykonawczego. Każde wyjście ma wyprowadzone oddzielnie dwa bieguny przekaźnika sterującego. Minimalny prąd zestyków wynosi 100mA. Moduł posiada dwa złącza dwudziestopinowe dwurzędowe typu DMC 1,5/20-G1F-3,5-LR.

Zasoby fizyczne modułu:

 • 32 wyjścia binarne 110V DC
 • układ detekcji zasilania obwodu wykonawczego
 • sprawdzenie czy sterowanie doszło do skutku
 • 4 diody statusowe i 32 diody sygnalizujące stan wyjść 
Przykładowy moduł pBO-75-08

pBO-84-09 (wyjścia binarne)

Moduł pBO-84-09 przeznaczony jest sterowań 1 z 32 lub 1 z 64 typu
2-biegunowego lub 1,5-biegunowego z napięciem sterującym do 48V DC i maksymalnym prądem obciążenia 2A.

Logika realizuje funkcję sterującą na podstawie rozkazu otrzymanego z CPU. Styki przekaźników są wyprowadzone na złącza X1÷X4. Sterowanie jest możliwe, gdy jednostka zazbrajająca jest aktywowana przez wewnętrzny watch-dog modułu. Wewnętrzny przełącznik umożliwia sterowania sekcją sterującą A lub B (przy sterowaniu 1 z 64). Opcjonalnie możliwe jest wykonanie pomiaru prądu sterującego celem usprawnienia wykrycia awarii w obwodzie sterującym. Istnieje również dodatkowy przekaźnik, którego zadaniem jest zapewnienia prawidłowego załączenia/wyłączenia prądu sterującego.

Cechy modułu:

 • 32 lub 64 wyjścia binarne 48V DC
 • układ detekcji zasilania obwodu wykonawczego
 • sprawdzenie czy sterowanie doszło do skutku
 • 4 diody statusowe i 64 diody sygnalizujące stan wyjść oraz 4 diody pokazujące sterowanie wyborem grupy (przy sterowaniu 1 z 64)
Przykładowy moduł pBO-84-09

pCU-02-xx (jednostka centralna)

Moduł pCU-02-xx (Control Unit) to główny element sterownika mikroprocesorowego. Jednostka realizuje wszystkie operacje związane z przetwarzaniem danych, obsługą zasobów wewnętrznych w postaci modułów wejść i wyjść urządzenia oraz komunikacją zewnętrzną z wykorzystaniem różnych protokołów poprzez interfejsy dostępne w module.

Moduł posiada następujące zasoby:

 • do czterech złączy ethernet 100Base-TX lub 100Base-FX
 • do czterech interfejsów RS-485
 • do dwóch złączy RS-232
 • moduł GPS
 • modem GSM (z kartami SIM)
 • interfejs 1-Wire
 • RS-232 jako kanał serwisowy

Niektóre elementy wykluczają się wzajemnie, dlatego sugerowaną konfigurację należy potwierdzić u producenta.

Wybrane funkcje realizowane przez pCU-02-xx:

 • prowadzenie bazy telemechaniki urządzenia
 • obsługa protokołów komunikacyjnych
 • zarządzanie konfiguracją
 • nadzór pracy (ciągła kontrola poprawności pracy wszystkich modułów
 • synchronizacja czasu
 • akwizycja wejść binarnych
 • akwizycja wejść analogowych
 • realizacja sterowań binarnych (za pośrednictwem modułów wyjść binarnych z serii pBO)
 • realizacja sterowań analogowych (za pośrednictwem modułów wyjść analogowych z serii pAO)
 • diagnostyka i kontrola pracy zasilaczy i ładowarek
 • obsługa specjalizowanych typów kart rozszerzeń
Przykładowy moduł pCU-02-23

pPS-01-03 (zasilacz)

Zasilacz pPS-01-03 jest zasilaczem o wysokiej sprawności dostarczającym zasilanie dla modułów wchodzących w skład urządzenia obiektowego. Zakres napięcia wejściowego 9÷36V DC, moc 15W, napięcie wyjściowe 5V DC. W skład modułu wchodzi przekaźnik ogólnego przeznaczenia (np. sygnalizacji awarii całego urządzenia), czujnik do pomiaru temperatury wewnętrznej oraz interfejs do komunikacji z modułem pCU. Prowadzi też pomiar napięcia wejściowego, wyjściowego oraz prądu obciążenia. Moduł posiada dwa wejścia z zakresem pomiarowym +/- 50mA oraz 6 wyjść półprzewodnikowych pnp np. do sterowania dwoma zewnętrznymi diodami RGB ogólnego przeznaczenia.

Wejścia analogowe +/-50mA posiadają izolację galwaniczną między sobą. Posiadają też własne zaciski plus i minus wyprowadzone na elewację (złącze X3). Moduł posiada również przekaźnik pośredni wyposażony w styki COM, NC i NO, które są wyprowadzone na złącze X1.

Stopień wejściowy zasilacza stanowią układy zabezpieczeniowe, następnym członem jest przetwornica DC/DC z izolacją galwaniczną. Po stronie wtórnej obecne jest napięcie 5V DC, które zasila moduły na magistrali. Strona wtórna obejmuje filtry, pomiar prądu i napięcia.

Przykładowy moduł pPS-01-03

pPS-11-01 (zasilacz)

Zasilacz pPS-11-01 jest zasilaczem o wysokiej sprawności dostarczającym zasilanie dla modułów wchodzących w skład urządzenia obiektowego. Zakres napięcia wejściowego 9÷36V DC, moc 30W, napięcie wyjściowe 5V DC. W skład modułu wchodzi przekaźnik ogólnego przeznaczenia oraz interfejs do komunikacji z modułem pCU.

W module zaimplementowany jest pomiar temperatury, pomiar napięć wejściowego i wyjściowego, pomiar prądu obciążenia oraz sterowanie przekaźnikami sygnalizacyjnymi.

Stopień wejściowy zasilacza stanowią układy zabezpieczeniowe, następnym członem jest przetwornica DC/DC z izolacją galwaniczną. Po stronie wtórnej obecne jest napięcie 5V DC, które zasila moduły na magistrali. Strona wtórna obejmuje filtry, pomiar prądu i napięcia oraz wyłącznik napięcia wyjściowego 5V DC.

Przykładowy moduł pPS-11-01

pPS-12-01 (zasilacz)

Zasilacz pPS-12-01 jest zasilaczem o wysokiej sprawności dostarczającym zasilanie dla modułów wchodzących w skład urządzenia obiektowego. Zakres napięcia wejściowego 36÷72V DC, moc 30W, napięcie wyjściowe 5V DC. W skład modułu wchodzi przekaźnik ogólnego przeznaczenia oraz interfejs do komunikacji z modułem pCU.

W module zaimplementowany jest pomiar temperatury, pomiar napięć wejściowego i wyjściowego, pomiar prądu obciążenia oraz sterowanie przekaźnikami sygnalizacyjnymi.

Stopień wejściowy zasilacza stanowią układy zabezpieczeniowe, następnym członem jest przetwornica DC/DC z izolacją galwaniczną. Po stronie wtórnej obecne jest napięcie 5V DC, które zasila moduły na magistrali. Strona wtórna obejmuje filtry, pomiar prądu i napięcia oraz wyłącznik napięcia wyjściowego 5V DC.

Istnieje dodatkowo wersja zasilacza pPS-12-01/SW, posiadająca wyprowadzone na elewację bezpiecznik oraz wyłącznik. Pozostałe parametry są identyczne jak dla modelu pPS-12-01.  [-]

Przykładowy moduł pPS-12-01/SW

pPS-15-01 (zasilacz)

Zasilacz pPS-15-01 jest zasilaczem o wysokiej sprawności dostarczającym zasilanie dla modułów wchodzących w skład urządzenia obiektowego. Zakres napięcia wejściowego 90÷280V AC/DC, moc 30W, napięcie wyjściowe 5V DC. W skład modułu wchodzi przekaźnik ogólnego przeznaczenia oraz interfejs do komunikacji z modułem pCU.

W module zaimplementowany jest pomiar temperatury, pomiar napięć wejściowego i wyjściowego, pomiar prądu obciążenia oraz sterowanie przekaźnikami sygnalizacyjnymi. Stopień wejściowy zasilacza stanowią układy zabezpieczeniowe, następnym członem jest przetwornica DC/DC z izolacją galwaniczną.

Po stronie wtórnej obecne jest napięcie 5V DC, które zasila moduły na magistrali. Strona wtórna obejmuje filtry, pomiar prądu i napięcia oraz wyłącznik napięcia wyjściowego 5V DC.   [-]

Przykładowy moduł pPS-15-01

pPS-27-01 (zasilacz)

Zasilacz pPS-27-01 jest zasilaczem o wysokiej sprawności dostarczającym zasilanie dla modułów wchodzących w skład urządzenia obiektowego. Zakres napięcia wejściowego to 18÷72V DC, moc maksymalna 50W, napięcie wyjściowe
5V DC. W zakresie napięcia wejściowego 18÷26V DC moc wyjściowa wynosi 40W,
a w zakresie 36÷72V DC moc wyjściowa osiąga 50W. W skład modułu wchodzi przekaźnik ogólnego przeznaczenia oraz interfejs do komunikacji z modułem pCU.

W module zaimplementowany jest pomiar temperatury, pomiar napięć wejściowego i wyjściowego, pomiar prądu obciążenia oraz sterowanie przekaźnikiem sygnalizacyjnym.

Stopień wejściowy zasilacza stanowią układy zabezpieczeniowe, następnym członem jest przetwornica DC/DC z izolacją galwaniczną. Po stronie wtórnej obecne jest napięcie 5V DC, które zasila moduły na magistrali. Strona wtórna obejmuje filtry, pomiar prądu i napięcia wyjściowego i temperatury wewnętrznej. [-]

Przykładowy moduł pPS-27-01

pST-15-01 (transmisja szeregowa)

Moduł pST-15-01 wyposażony jest w 4 separowane galwanicznie kanały transmisji szeregowej RS-232/RS-422/RS-485. Zakres dostępnych szybkości transmisji wynosi od 110÷115 200 bps. Pakiet może pracować w trybach full-dupleks lub half-dupleks. Każdy kanał posiada niezależną konfigurację.

Przykładowy moduł pST-15-01

pST-25-01 (transmisja szeregowa)

Moduł pST-25-01 wyposażony jest w 8 separowanych galwanicznie kanałów transmisji szeregowej RS-232/RS-422/RS-485. Zakres dostępnych szybkości transmisji wynosi od 110÷115 200 bps. Pakiet może pracować w trybach full-dupleks lub half-dupleks. Każdy kanał posiada niezależną konfigurację.

Przykładowy moduł pST-25-01

Zapytaj o produkty

  Nasi Klienci

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  ul. Wykopy 2/4
  60 - 001 Poznań
  Polska
  NIP: 779 25 02 760

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram