Mikronika » Oferta » Produkty » Podzespoły » Moduły rodziny SO-52v11

Moduły rodziny SO-52v11

Sterownik polowy SO-52v11 to zarówno realizacja telemechaniki w polu rozdzielni elektroenergetycznej, sterowanie procesami technologicznymi w automatyce przemysłowej, jak i realizacja zaawansowanych funkcji rejestracji zakłóceń i oceny jakości energii. Obudowa kasetowa umożliwia dobór modułów sterownika w zależności od rodzaju aplikacji.

Wybrane moduły przedstawione są poniżej.

PJC-81x/83x (jednostka centralna)

Niezalecane do stosowania w nowych opracowaniach

Pakiet jednostki centralnej wyposażony jest w magistralę LVDS na złączu X (górnym). Cechy wspólne pakietów 81x/83x wykonane dla sterownika SO-52v11: 2x RS-232,
1x RS-485, 1x Ethernet 100BaseTX. Pakiet PJC-83x posiada magistralę szeregową na złączu Y.

Możliwe jest wyposażenie pakietu w różnorodne interfejsy oraz dodatkowe porty w zależności od wymagań użytkownika.

Przykładowe wersje produkcyjne opisano poniżej.
PJC-812-2-A zawiera:

 • 1x Ethernet TP 10/100 MHz
 • 2x Ethernet LC FX - światłowód wielomodowy 10/100 MHz
 • pamięć flash 64MB
 • pamięć RAM – 8MB, w tym 4MB z podtrzymaniem buforowym, pamięć operacyjna 256MB
 • 2x RS-232
 • 1x RS-485
 • obsługa magistrali LVDS

PJC-834-2 zawiera:

 • 1x Ethernet TP 10/100 MHz
 • 4x Ethernet FX, światłowód wielomodowy 10/100 MHz
 • pamięć flash – 64MB, karta microSD 2GB
 • pamięć RAM – 8MB, w tym 4MB z podtrzymaniem buforowym, pamięć operacyjna 256MB
 • 2x RS-232
 • 1x RS-485
 • magistrala LVDS na złączu "X", magistrala szeregowa na złączu "Y"
Przykładowy pakiet PJC-834-24

PJC-86x-xx;L (jednostka centralna z LVDS)

Pakiet PJC-86x-xx;L to moduł jednostki centralnej stosowanej w urządzeniach automatyki stacyjnej na bazie konstrukcji modułowych z rodziny SO-52v11. Pakiet CPU typu PJC-86x-xx;L jest przeznaczony do wykonywania funkcji przetwarzania w sterowniku polowym. Wykonuje on również obliczenia i przekształcenia cyfrowe wymagane do realizacji specjalnych funkcji urządzenia, takich jak obliczenia mocy, konwersje protokołów, rejestracje zdarzeń i innych. Jednym z podstawowych zadań pakietu CPU typu PJC-86x-xx;L jest komunikacja wewnętrzna z innymi modułami BCU. Wszystkie wymagane w sterowniku pomiary, akwizycje stanów wejściowych i sterowania są wykonywane za pomocą zainstalowanych w BCU modułów wejść i wyjść analogowych, wejść binarnych, wyjść sterujących, pomiarów temperatury i innych.

PJC-86x-xx;L w zależności od wersji wykonania, może być wyposażony w zestaw szeregowych kanałów transmisji światłowodowych, dwóch kanałów RS-485 oraz dwóch kanałów RS-232, które można konfigurować programowo dla różnych standardów transmisji. Komunikacja z sterownikiem BCU wyposażonym w PJC-86x-xx;L może być realizowana przez maksymalnie 5 łączy Ethernet TP lub FX z szybkością 100 Mb/s w strukturze pojedynczej lub redundantnej. Wszystkie interfejsy Ethernet funkcjonują odpowiednio do konfiguracji i mogą być identyfikowane z zewnątrz jako jeden lub kilka interfejsów. Można je zatem dowolnie grupować i konfigurować. Szczegółowe przypisanie kanałów komunikacyjnych do konkretnych modeli PJC opisane jest w dokumentacji w kluczu produktu.

Przykładowy pakiet PJC-863-81;L

W ramach komunikacji po wewnętrznej magistrali, moduł pełni funkcję nadrzędną w stosunku do modułów pomiarów analogowych, wejść cyfrowych, wyjść sterujących oraz modułów komunikacyjnych. Przykładowo mogą to być:

 • PTS-528 - 8x szeregowych kanałów światłowodowych wielomodowych, złącze ST, włókno 62,5/125 µm, zasięg 2km
 • PTS-6xx - 8x szeregowych kanałów RS-232
 • PTS-7xx - 8x szeregowych kanałów RS-485
 • PTS-8xx - 4x szeregowych kanałów światłowodowych jednomodowych, złącze ST, włókno 9/125 µm, zasięg 16km
 • PTS-9xx - 8x szeregowych uniwersalnych programowalnych kanałów RS232/485/422
 • MWS-2xx - 32x wejścia dwustanowe
 • MSS-3xx - 10x niezależnych wyjść sterujących 5A/220V DC
 • MSS-6xx - 16x wyjść sterujących typu “1/n”
 • MSS-5xx - 32x wyjścia sterująco-sygnalizacyjne (4x8 grup)
 • MPL-2xx - 16 pomiarów analogowych 5A/1A, 57,7V/110V/220V konfigurowalne 0÷20mA, 4÷20mA, +/- 5V, +/-10V, …
 • MPL-5xx - 32x pomiary 4÷20 mA, (4x8 grup)
 • MWA-1xx - 12x konfigurowalnych analogowych wyjść 0÷20mA
 • MPT-2xx - 6x kanałów 3/4 przewodowych pomiarów temperatury i wejść analogowych w standardzie 4÷20 mA
 • MZA-xxx - zasilacz

Komunikacja z modułami następuje przez wewnętrzną magistralę LVDS na złączu X. Kanał interfejsu światłowodowego jest typowo wykorzystywany do komunikacji ze współpracującym z CPU urządzeniem zabezpieczającym.

Pakiet jednostki centralnej PJC-86x-xx;L ma możliwość pracy w układzie redundantnym z drugim pakietem tego samego typu. Pakiety mogą znajdować się fizycznie w tej samej albo w osobnych kasetach. Oba pakiety podczas pracy komunikują się między sobą i synchronizują wewnętrzne bazy danych. Baza danych zawiera aktualne stany sygnałów dwustanowych, aktualne pomiary oraz bufory zdarzeń.

Każdy z pakietów może pracować w jednym z dwóch trybów pracy: aktywnym lub nieaktywnym. Nie jest możliwe aby oba pakiety znajdowały się jednocześnie w trybie aktywnym. Pakiet nieaktywny jest w trybie gorącej rezerwy.   [-]

PJC-901 (jednostka centralna z PCIe)

Pakiet jednostki centralnej PJC-901 systemu mikroprocesorowego SO-52v11 jest przeznaczony do pracy w sterownikach polowych, jednostkach RTU, sterownikach komunikacyjnych, sterownikach obiektowych i innych urządzeniach automatyki. Pakiet posiada możliwość współpracy z trzema magistralami sprzętowymi. Magistrala LVDS-X służy do obsługi transmisji z modułami RTU/BCU wykorzystując protokół Modbus. Magistrala PCIe używana jest do obsługi modułów komunikacyjnych oraz LVDS-Y (wyposażenie dodatkowe) obsługująca binarne i analogowe moduły wejścia wyjścia RTU/BCU.

Pakiet posiada następujące kanały komunikacyjne:

 • 5x Ethernet standardu 100/1000Base-TX lub 100/1000Base-FX zależnie od użytej wkładki SFP
 • 1x interfejs RS-232/485/422 (programowalny)
 • 1x interfejs RS-485
 • 1x port USB 2.0 (np. do podłączeniu modemu, dodatkowej pamięci masowej itp.)
 • 1x RS-232 serwisowy (złącze USB)

Pakiet można wyposażyć w dodatkowy moduł procesora sygnałowego DSP, który zapewnia możliwość wykonywania obliczeń matematycznych potrzebnych np. przy wyliczeniach dotyczących parametrów oceny jakości energii, obliczeń mocy czynnej i biernej oraz zaawansowanych funkcji i algorytmów sterujących zależnie od użytego oprogramowania.

Moduł PJC-901 może być wykorzystany w sterowniku komunikacyjnym. Jest on używany na stacji do zestawiania komunikacji między koncentratorem w stacji i zdalnymi serweremi podstawowym i rezerwowym systemu Scada oraz wyposażeniem w polach stacji. Schemat blokowy takiego sterownika zamieszczono poniżej.

PJC-901 użyty w sterowniku komunikacyjnym

W wielozadaniowym sterowniku RTU/BCU moduł PJC-901 może pełnić funkcje akwizycji danych, realizować pomiary i sterowania. Wymagana ilość wejść/wyjść/pomiarów i odpowiednia funkcjonalność zapewniona jest przez specjalizowane moduły instalowane w szafie lub kasecie RTU/BCU. Schemat takiego rozwiązania pokazano na rysunku poniżej.

PJC-901 użyty w sterowniku RTU/BCU
Przykładowy pakiet PJC-901 

MIA-101 (wyjścia analogowe/wejścia dwustanowe)

Moduł MIA-101 wyposażony jest w wyjścia analogowe 4÷20mA oraz wejścia dwustanowe 24V DC.

Posiada też 6 wyjść analogowych w zakresie 4÷20 mA oraz 8 wejść dwustanowych na napięcie 24V DC ze wspólnym potencjałem (+) i stanem aktywnym „zwarcie do (-)”. Wejścia dwustanowe podzielone są na 2 grupy po
4 wejścia.

Moduł MIA-101 może być używany w sterowniku SO-52v11-eMC-A, będący sterownikiem układu chłodzenia olejowych transformatorów i autotransformatorów energetycznych. Stanowi również wyposażenie SO-52v11, używanego w aplikacjach sterujących procesami technologicznymi w automatyce przemysłowej, a także w polach stacji energetycznych, gdzie wykorzystywany jest do nadzoru i sterowania wyłącznikami, odłącznikami oraz realizacją precyzyjnych pomiarów prądu, napięcia fazy itp.

Moduł MIA-101 wyposażony jest w magistralę LVDS.

Przykładowy pakiet MIA-101

MJE-4xx (wejścia/wyjścia analogowe)

Moduł MJE-4xx należy do grupy specjalizowanych modułów wejść/wyjść analogowych stosowanych w sterownikach rodziny SO-52v11.

Funkcjonalność i cechy układu:

 • stosowany do pomiarów ultraszybkich zaburzeń typu transients
 • rejestracja zaburzeń typu transients 1/50μs
 • 8 galwanicznie izolowanych wejść analogowych lub 4 wejścia napięciowe
  i 4 wejścia prądowe
 • wejścia napięciowe z zakresem nominalny 100V AC lub 500V AC – zależnie od wersji
 • wejścia prądowe z zakresem pomiarowym 1A/5A i przetężeniowym zakresem 20A/100A
 • dokładność pomiaru 0,5%
 • 2 wyjścia impulsowe (tylko w MJE-426w.004 i MJE-426w.016)

Moduł MJE-4xx ma zastosowanie w analizatorach jakości energii SO-52v11-eME. Wyposażony jest w magistralę LVDS-Y (dolną).

Przykładowe pakiety: MJE-426 (górny pakiet) oraz MJE-416

MPA-351-x (pomiarowo-komunikacyjny)

Moduł MPA-351-x jest podstawowym modułem sterownika SO-52v11. Wykonuje pomiary analogowe i realizuje komunikację wewnętrzną i zewnętrzną w strukturze sterownika.

Standardowo z modułem MPA-xxx można komunikować się za pomocą 2 łączy światłowodowych w strukturze pojedynczej lub redundantnej. W podstawowej wersji może pracować w sieci Ethernet 10/100MB w wykonaniu skrętkowym lub światłowodowym. Moduł można rozbudować o dodatkowe łącze Ethernet 10/100MB. Posiada zaimplementowany protokół TCP/IP. Konstrukcja modułu pozwala na realizację funkcji pomiarowych, obliczeniowych, a także komunikacyjnych, wykorzystujących złożone algorytmy obliczeniowe i rozbudowane protokoły transmisji.

W wersji sterownika oznaczonej jako SO-52v11, moduł realizuje funkcje  MASTER względem modułów wejściowych i wyjściowych typu MWS-1xx, MWS-2xx, MWS-3xx, MSS-2xx, MSS-3xx, MPL-2xx, zasilacza MZA-201, komunikując się z tymi modułami za pomocą magistrali LVDS.

Moduł pomiarowo-komunikacyjny MPA-351-x może także współpracować z modemem transmisji radiowej lub GPRS.

W MPA-351-x zastosowano wielostronną separację galwaniczną.

Przykładowy pakiet MPA-351-1

MPA-370-03 (pomiarowo-komunikacyjny)

Moduł MPA-370-03 jest modułem pomiarowo-komunikacyjnym przeznaczoynym do realizacji polowych pomiarów analogowych i obsługi szyny procesowej.

MPA-370-03 może być również instalowany w sterownikach polowych pracujących w cyfrowych podstacjach energetycznych. Wykorzystywany jest do realizacji pomiarów prądów i napięć w polach pomiarowych konwencjonalnych przekładników prądowych i napięciowych oraz wysyłania wartości próbek pomiarów zgodnie ze standardem szyny procesowej.

MPA-370-03 nieprzerwanie mierzy wartości napięć oraz prądów, doprowadzonych z obwodów wtórnych przekładników napięciowych i prądowych. Sposób doprowadzenia tych sygnałów zależy od lokalizacji sterownika na stacji i odpowiednio dobranej wersji konstrukcyjnej urządzenia. Wartości pomiarów są odpowiednio przetwarzane i wysyłane za pomocą dwóch niezależnych interfejsów komunikacyjnych (przez kanały światłowodowe) do urządzeń odbiorczych.

MPA-408-xx (przetwarzająco-komunikacyjny)

Moduł MPL-408-xx jest modułem przetwarzająco-komunikacyjnym pełniącym funkcję jednostki centralnej stosowanym w urządzeniach automatyki stacyjnej a także
w urządzeniach automatyki przemysłowej. Moduł dokonuje pomiarów napięć, prądów i częstotliwości, obliczenia mocy, konwersji protokołów i rejestracji zdarzeń.
MPL-408-xx prowadzi też komunikację wewnętrzną z innymi modułami BCU. Wszystkie wymagane w BCU pomiary, akwizycje stanów wejściowych i sterowania są wykonywane za pomocą współpracujących z CPU modułów wejść i wyjść analogowych, wejść binarnych, wyjść sterujących, pomiarów temperatury oraz innych. Moduł MPA-408-xx posiada także szeregowe kanały transmisyjne, zarówno do komunikacji światłowodowej jak i przewodowej. Kanały RS-485 i RS-232 można skonfigurować przy pomocy oprogramowania pConfig.

Moduł posiada także duże możliwości komunikacji sieciowej. Komunikacja ze sterownikiem BCU wyposażonym w MPA-408-xx może być realizowana przez maksymalnie 5 interfejsów 100Base-FX lub 100Base-TP w strukturze pojedynczej lub redundantnej. Moduł realizuje komunikację przy użyciu złożonych algorytmów konwersji danych i protokołów transmisji. Dodatkowo moduł posiada łącze serwisowe RS-232 do lokalnej parametryzacji.

W ramach komunikacji po wewnętrznej magistrali, MPA-408-xx może współpracować z następującymi typami modułów:

 • MWS-2xx (32 wejścia dwustanowe)
 • MSS-3xx (10 niezależnych wyjść sterujących 5A/220V DC)
 • MSS-6xx (16 wyjść sterujących typu „1/n” 5A/220V DC)
 • MSS-5xx (32 wyjścia sterująco-sygnalizacyjnych 0,15A 220V DC
 • MPL-2xx (16 pomiarów analogowych 5A/1A, 57,7V/110V/220V, konfigurowalne 0÷20mA, 4÷20mA, +/-5V, +/-10V)
 • MPL-5xx (32 pomiary 4÷20mA)
 • MPL-6xx (10 pomiarów analogowych – 6 pomiarów 57,7V/110V/220V,
  4 pomiary 1A/5A
 • MWA-1xx (12 konfigurowanych wyjść analogowych 0÷20mA
 • MPT-2xx (6 kanałów trój- lub czteroprzewodowych pomiarów temperatury
  i wejść analogowych w standardzie 4÷20mA)
 • MZA-xxx (rodzina zasilaczy różnych typów)
Przykładowy pakiet MPA-408

MPL-2xx/-3xx (pomiary analogowe)

Moduł pomiarów z separacją liniową MPL-xxx przeznaczony jest do zbierania pomiarów maksymalnie z 16 wejść analogowych. Umożliwia pomiar napięcia lub prądu sygnałów stałych i zmiennych, które są galwanicznie odseparowane od bloku pomiarowego urządzenia. Moduł MPL-xxx może być wykorzystywany w sterowniku polowym lub być używany przez inne urządzenia obiektowe systemu SYNDIS.

MPL-2xx posiada do 16 dwubiegunowych, wzajemnie odseparowanych galwanicznie, wejść analogowych. Wejścia te są również odseparowane galwanicznie od bloku pomiarowego modułu przy użyciu transoptorów liniowych. Moduł MPL-2xx posiada zmienną liczbę wejść napięciowych i prądowych. Wariant MPL-22x posiada dwa złącza zgrupowane po osiem. Złącze X1 to złącza napięciowe, a X2 to wejścia prądowe. Z tego układu urządzenie jest w stanie wyliczyć 8 zestawów mocy fazowych.

Warianty MPL-2xx i MPL-3xx charakteryzują się tą samą funkcjonalnością. Obydwa urządzenia dokonują pomiarów maksymalnie z 16 wejść analogowych
i realizują takie same funkcje komunikacyjne. Jedyna różnica polega na sposobie obliczenia mocy. Moduł MPL-3xx posiada 4 wejścia napięciowe i dwie grupy po 6 wejść prądowych.

Moduły są wyposażone w cykliczny bufor umożliwiający zapis i przechowywanie 1000 zdarzeń (wraz z datą i czasem). Pamięć jest podtrzymywana bateryjnie. Transmisja jest realizowana przez nieseparowaną galwanicznie magistralę LVDS. Na magistrali tej możliwe jest podłączenie do 16 modułów
MPL-xxx

Zarówno MPL-2xx, jak i MPL-3xx podsiadą dodatkowo interfejs serwisowy RS-232 (przeznaczony do testowania i parametryzowania układu).

Pełen zakres produkowanych modułów MPL-xxx, przewidzianych w kluczu produktu oraz wykonanie sterownika w wersji niestandardowej, dostępny jest po kontakcie z MIKRONIKĄ.

Przykładowe pakiety (od góry): MPL-306w.004, MPL-227w.101, MPL-226w.301
oraz MPL-226w.107

MPL-4xx (pomiary analogowe)

Moduł MPL-4xx  jest przeznaczony do współpracy z Analizatorem Jakości Energii SO-52v11-eME. MPL-4xx jest pomiarowym modułem napięciowo-prądowym. Mierzy on w sposób ciągły, i z odpowiednią precyzją, napięcia i prądy potrzebne do wyliczeń. Mierzone wartości wymagane są do wyliczeń parametrów oceny jakości energii. Dane, które zostały zmierzone lub wyliczane, są później przechowywane w pamięci sterownika. Łączy się je w zbiory i retransmituje po łączu sieciowym do serwera jakości energii. W zależności od potrzeb Klienta możliwe jest przygotowanie wielu różnych wariantów pakietu MPL.

Dostępne są następujące konfiguracje modułu:

 • MPL-416w.014 – 4 wejścia napięciowe 100V AC i 4 wejścia prądowe 1A/5A AC lub 4 wejścia przetężeniowe 1,4A/7A DC
 • MPL-416w.015 – 4 wejścia napięciowe 230V AC i 4 wejścia prądowe 1A/5A AC lub 4 wejścia przetężeniowe 20A/100A AC/DC
 • MPL-416w.024 – 4 wejścia napięciowe 57,5/100V oraz 80/140 DC AC i 4 wejścia prądowe 1A/5A lub w 4 wejścia przetężeniowe 28A/140A DC
 • MPL-416w.028 – 8 wejść prądowych 1A/5A (20A/100A)
 • MPL-416w.029 – 16 wejść prądowych 1A/5A
 • MPL-416w.030 – 8 wejść napięciowych 57,7V AC i 8 wejść prądowych
  100mA AC
 • MPL-416w.031 – 8 wejść napięciowych 57,7V AC i 8 wejść prądowych 1A AC
 • MPL-416w.032 – 16 wejść prądowych 100mA AC
 • MPL-416w.033 – 16 wejść prądowych 1A AC
 • MPL-416w.035 – 16 wejść napięciowych 57,7V AC
 • MPL-426w.002 – 16 wejść napięciowych 100V AC
 • MPL-426w.010 - 8 wejść prądowych 1A/5A AC/DC lub 8 wejść przetężeniowych 20A/100A AC/DC
Przykładowe pakiety MPL-416w.014 (górny pakiet) oraz MPL-426w.002 (dolny pakiet)

Przy wejściach prądowych mierzone zakresy prądu ustawiane są przełącznikami znajdującymi się na płycie. Wejścia pomiarowe są  odseparowane galwanicznie od układu pomiarowego urządzenia.

MPL-501/511 (pomiary analogowe)

Moduł MPL-501/511 może być elementem sterownika polowego lub współpracować z innymi urządzeniami obiektowymi systemu SYNDIS. MPL-501/511 przeznaczony jest do zbierania pomiarów z 32 wejść analogowych prądowych 4÷20mA. Wejścia zostały podzielone na 4 grupy po 8 wejść w każdej grupie. Każdą grupę obsługuje 16-bitowy przetwornik A/C. Grupy wejść są od siebie odseparowane galwanicznie i wyprowadzone na oddzielne złącza na elewacji pakietu.

Komunikacja z systemem nadrzędnym realizowana jest w oparciu o protokół MODBUS RTU lub DNP 3.0. Pakiety między sobą komunikują się przez magistralę LVDSv1. W rozporoszonym sterowniku polowym istnieje możliwość podłączenie do 24 modułów MPL-501/511. Pakiet wyposażony jest dodatkowo w serwisowe łącze RS-232 służące do testowania i parametryzowania modułu.

Moduł posiada także cykliczny bufor zdarzeń, który jest podtrzymywany bateryjnie. Umożliwia to przechowanie do 3550 zdarzeń wraz z datą i czasem wystąpienia.

MPL-501/511 wykonany jest w standardzie przeznaczonym do zabudowy w kasecie sterownika SO-52v11. Może też być użyty w innych urządzeniach pomiarowych systemów telemetrycznych. Różnica między pakietami MPL-501 i MPL-511 polega na typie złączy pomiarowych. MPL-501 posiada złącza 302A10789X firmy Conec, a MPL-511 ma złącza MC1,5/9-GF-3,81 firmy PhoenixContact. 

Przykładowy pakiet MPL-511

MPL-6x8-x (pomiary analogowe)

Moduł MPL-608-x jest przeznaczony do wykonywania analogowych pomiarów napięć oraz prądów w urządzeniach z rodziny SO-52 produkcji MIKRONIKI. Moduł jest przeznaczony do realizacji aplikacji w zakresie przemysłowych urządzeń pomiarowo-sterujących i automatyki elektroenergetycznej, wyposażonych w magistralę LVDS pracującą w trybie SPIBUS lub MODBUS-RTU. Moduł MPL-608-x posiada sześć wejść do pomiaru napięcia oraz cztery wejścia do pomiaru prądu. Zakres pomiarowy wejść napięciowych to 0÷100V AC i służą do pomiarów napięcia bezpośrednio z sieci lub z przekładników napięciowych. Zakres pomiarowy wejść prądowych to 0÷1A AC lub 0÷5A AC

Tryb SPIBUS jest przeznaczony do pracy w aplikacjach opartych na platformie SO-52 wyposażonych w moduły pomiarowo-komunikacyjne typu MPA. Tryb MODBAS-RTU zapewnia kompatybilność MPL-608 z aplikacjami na platformie SO-52 wykorzystującymi pakiety jednostki centralnej PJC-8xx oraz PJC-9xx. Tryb MODBUS-RTU jest używany, gdy MPL-608-x pracuje jako moduł niezależnie obudowany (zdalne urządzenie pomiarowe).

Elewacja modułu MPL-608 ma szerokość 2”. Możliwe jest również wykonanie modułu tylko z pomiarem sześciu napięć (bez pomiaru prądu). W takim przypadku elewacja ma szerokość 1” a moduł nosi nazwę MPL-618.

Przykładowy pakiet MPL-618 (górny) oraz MPL-608 (dolny)

MPT-1xx (pomiary temperatury)

Moduł pomiaru temperatury MPT-1xx przeznaczony jest do współpracy z czujnikami PT100, PT1000 oraz Ni100. Umożliwia on zbieranie pomiarów temperatury z 8 rezystancyjnych czujników. W wybranych kanałach możliwy jest również pomiar natężenia prądu stałego w standardzie 4÷20 mA. Wszystkie kanały pomiarowe są odseparowane galwanicznie od siebie. Separacja występuje również w odniesieniu do napięcia zasilania. Moduł może być elementem sterownika polowego lub współpracować z innymi urządzeniami obiektowymi systemu SYNDIS.

Układy wejściowe modułu zapewniają automatyczną kompensację rezystancji przewodów połączeniowych dla trójprzewodowego układu połączeń czujnika. W każdym torze pomiarowym zastosowano niezależny 12-bitowy przetwornik A/C.

Moduł wyposażony jest w cykliczny bufor zdarzeń, który jest podtrzymywany bateryjnie. Umożliwia przechowanie do 1000 zdarzeń wraz z datą i czasem wystąpienia. Procesor modułu komunikuje się z systemem nadrzędnym wykorzystując protokół MODBUS lub DNP 3.0. Pakiety komunikują się między sobą wykorzystując magistralę LVDS, na której można umieścić maksymalnie 
do 16 pakietów MPT-1xx. Pakiet wyposażony jest dodatkowo w serwisowe łącze
RS-232 służące do testowania i parametryzowania modułu.

MPT-1xx wykonany jest w standardzie umożliwiającym montaż w obudowie sterownika SO-52v11.

Przykładowy pakiet MPT-106

MPT-2x6 (pomiary temperatury i wejść analogowych 4÷20mA)

Moduł pomiaru temperatury MPT-2x6 przeznaczony jest do współpracy z czujnikami PT100PT1000 oraz Ni100 . Umożliwia on zbieranie pomiarów temperatury z 3 lub 6 rezystancyjnych czujników w zależności od wersji wykonania modułu. W wybranych kanałach możliwy jest również pomiar natężenia prądu stałego w standardzie 4÷20 mA. Wszystkie kanały pomiarowe są odseparowane galwanicznie od siebie. Separacja występuje również w odniesieniu do napięcia zasilania. Moduł może być elementem sterownika polowego lub współpracować z innymi urządzeniami obiektowymi systemu SYNDIS. Układy wejściowe modułu zapewniają automatyczną kompensację rezystancji przewodów połączeniowych dla trójprzewodowego układu połączeń czujnika. Możliwe jest też podłączenie czujników w układzie czteroprzewodowym. W każdym torze pomiarowym zastosowano niezależny 16-bitowy przetwornik A/C. Układy wejściowe umożliwiają po przekonfigurowaniu sprzętowym podłączenie sygnałów w standardzie 4÷20mA.

Moduł realizuje transmisję z systemem nadrzędnym w standardzie Modbus-RTU. Pakiety komunikują się między sobą wykorzystując magistralę LVDS, na której można umieścić maksymalnie do 8 pakietów MPT-2x6. Pakiet wyposażony jest dodatkowo w serwisowe łącze RS-232 służące do testowania i parametryzowania modułu.
MPT-2x6 wykonany jest w standardzie umożliwiającym montaż w obudowie sterownika SO-52v11.

Przykładowy pakiet MPT-206

MSS-2xx (sterowanie i sygnalizacja)

Moduł MSS-2xx może być elementem składowym sterownika obiektowego. Przeznaczony jest do realizacji sterowań i sygnalizacji za pomocą napięcia sterującego o wartości do 220V DC, podawanego na obwody wykonawcze za pomocą przekaźników zainstalowanych w module. MSS-2xx posiada 12 wyjść sterujących lub sygnalizacyjnych. Wyjścia są realizowane za pomocą 12 przekaźników dwustanowych ze stykami „normalnie otwarty” lub „normalnie otwarty” i „normalnie zamknięty”, w zależności od wersji modułu. Wszystkie przekaźniki są odseparowane od siebie. Informacje o stanie wysterowania obiektów mogą być sprawdzane przez system nadrzędny. Moduł  wyposażony jest w cykliczny bufor zdarzeń, który ma podtrzymanie bateryjne. Bufor umożliwia przechowanie do 1000 zdarzeń wraz z datą i czasem wystąpienia.

Procesor modułu komunikuje się z nadrzędnym modułem komunikacji wykorzystując protokół MODBUS-RTU lub DNP 3.0. Pakiety komunikują się między sobą wykorzystując magistralę LVDS, na której można umieścić maksymalnie do 16 pakietów MSS-2xx. Pakiet wyposażony jest dodatkowo w serwisowe łącze RS-232 służące do testowania i parametryzowania modułu.

Moduł MSS-2xx wykonany jest w standardzie umożliwiającym montaż w obudowie sterownika SO-52v11.

Przykładowe pakiety MSS-246 (górny pakiet) oraz MSS-216

MSS-3xx (sterowanie i sygnalizacja)

Moduł MSS-3xx jest elementem składowym sterownika obiektowego SO-52v11. Przeznaczony jest do wykonywania sterowań i sygnalizacji za pomocą napięcia sterującego o wartości do 220V DC, które jest podawane na obwody wykonawcze za pomocą przekaźników zainstalowanych w module. Moduł MSS-3xx posiada 10 wyjść sterowniczych. Zgrupowane są na dwóch złączach po 5 wyjść sterujących. Wyjścia są realizowane z wykorzystaniem przekaźników dwustanowych ze stykami „normalnie otwarty”. Wszystkie przekaźniki są separowane galwanicznie między sobą. Separacja galwaniczna występuje również między przekaźnikami a układami logiki oraz zasilaniem. Wszystkie zaciski przekaźników są wyprowadzone na złącza obiektowe umieszczone na płycie czołowej modułu. Stan wysterowania przekaźników może być sygnalizowany przez diodę LED przyporządkowaną każdemu przekaźnikowi.
Informacja o stanie wysterowania może też być kontrolowana przez system nadrzędny. Moduł posiada cykliczny bufor zdarzeń, do którego są wpisywane zmiany występujące na dowolnym z wyjść sterowniczych. Jest on podtrzymywany bateryjnie i może pomieścić do 1000 zdarzeń wraz z czasem i datą jego wystąpienia.

Moduł MSS-3xx może pracować w trybie sterowania pojedynczego, podwójnego lub w trybie sterowania wielowyjściowego. Istnieje także możliwość kontroli obecności napięcia sterującego na jednym ze styków przekaźnika sterującego. Dzięki temu można zbadać ciągłość obwodów sterujących.

Moduł MSS-3xx posiada serwisowy kanał transmisyjny zrealizowany w oparciu o interfejs RS-232 (nieseparowany). Komunikacja z systemem nadrzędnym następuje z wykorzystaniem magistrali LVDS przy użyciu protokołu MODBUS-RTU i DNP 3.0.

Przykładowy pakiet MSS-301

MSS-4xx (sterowanie i sygnalizacja)

Moduł MSS-4xx jest elementem składowym sterownika obiektowego SO-52v11. Może też współpracować z innymi urządzeniami obiektowymi systemu SYNDIS. Moduł sterowań przekaźnika MSS-4xx jest przeznaczony do realizacji sterowań za pomocą pomocniczego napięcia sterującego o wartość do 220V DC. MSS-4xx posiada 12 wyjść sterowniczych. Wyjścia są realizowane z wykorzystaniem przekaźników dwustanowych ze stykami „normalnie otwarty”. Wszystkie przekaźniki są separowane galwanicznie między sobą. Wszystkie zaciski przekaźników są wyprowadzone na złącza obiektowe umieszczone na płycie czołowej modułu. Stan wysterowania przekaźników może być sygnalizowany przez diodę LED przyporządkowaną każdemu przekaźnikowi. Informacja o stanie wysterowania może też być kontrolowana przez system nadrzędny.

Istnieje możliwość zdefiniowania poszczególnych sterowań jako impulsowe. Moduł MSS-4xx może być dodatkowo wyposażony w możliwość podłączenia większego przekaźnika zewnętrznego do złącza X4. Standardowy przekaźnik wykonawczy umieszczony jest wewnątrz modułu. Umożliwia on załączanie obciążanie do 5A.

Moduł posiada cykliczny bufor zdarzeń, do którego są wpisywane zmiany występujące na dowolnym z wyjść sterowniczych. Bufor ten jest podtrzymywany bateryjnie i może pomieścić do 1000 zdarzeń wraz z czasem i datą jego wystąpienia

Moduł MSS-4xx posiada serwisowy kanał transmisyjny zrealizowany w oparciu o interfejs RS-232 (nieseparowany). Komunikacja z systemem nadrzędnym następuje z wykorzystaniem magistrali LVDS przy użyciu protokołu MODBUS-RTU i DNP 3.0. Do magistrali LVDS można podłączyć maksymalnie do 16 pakietów MSS-4xx.

Przykładowy pakiet MSS-406

MSS-5xx (sterowanie i sygnalizacja)

Moduł MSS-5xx jest elementem składowym sterownika obiektowego SO-52v11. Moduł sterowań przekaźnika MSS-5xx przeznaczony jest do realizacji sterowań i sygnalizacji za pomocą napięcia sterującego o wartości do 220V DC podawanego na obwody wykonawcze za pomocą przekaźników zainstalowanych w module. 
MSS-5xx posiada 32 wyjścia sterownicze (lub sygnalizacyjne). Wyjścia są realizowane z wykorzystaniem przekaźników dwustanowych ze stykami „normalnie otwarty”. Zgrupowane są one w 4 grupy separowane galwanicznie między sobą. Na złącza obiektowe, umieszczone na płycie czołowej modułu, wyprowadzony jest po jednym zacisku każdego z przekaźników. Drugi zacisk przekaźnika wyprowadzony jest, jako jeden wspólny w ramach portu. Stan wysterowania przekaźników może być sygnalizowany przez diodę LED przyporządkowaną każdemu przekaźnikowi. Informacja o stanie wysterowania może być kontrolowana przez system nadrzędny.

Istnieje możliwość zdefiniowania poszczególnych sterowań jako statyczne lub impulsowe. Moduł posiada cykliczny bufor zdarzeń, do którego są wpisywane zmiany występujące na dowolnym z wyjść sterowniczych. Bufor jest podtrzymywany bateryjnie i może pomieścić do 1000 zdarzeń wraz z czasem i datą jego wystąpienia.

Moduł MSS-5xx posiada serwisowy kanał transmisyjny zrealizowany w oparciu o interfejs RS-232 (nieseparowany). Służy do testowania i parametryzowania układu za pomocą protokołu MODBUS-RTU. Komunikacja z systemem nadrzędnym następuje z wykorzystaniem magistrali LVDS przy użyciu protokołu MODBUS-RTU i DNP 3.0. Do magistrali LVDS można podłączyć maksymalnie do 16 pakietów MSS-5xx.

Przykładowy pakiet MSS-506

MSS-6xx (sterowanie i sygnalizacja)

Moduł MSS-6xx jest elementem składowym sterownika obiektowego SO-52v11 (BCU - Bay Controler Unit) lub rozwiązań typu RTU (Remote Terminal Unit). Produkowany jest w kilku wersjach funkcjonalnych. Moduł sterowań przekaźnika MSS-6xx przeznaczony jest do realizacji sterowań i sygnalizacji za pomocą napięcia sterującego o wartości do 220V DC (dla MSS-601 i MSS-611) oraz do 230V AC (dla MSS-621) podawanych na obwody wykonawcze za pomocą przekaźników zainstalowanych w module. Moduł MSS-6xx posiada 16 wyjść sterujących (lub sygnalizacyjnych). Wyjścia są realizowane z wykorzystaniem przekaźników dwustanowych ze stykami „normalnie otwarty”. Wszystkie przekaźniki są separowane galwanicznie między sobą. Separacja galwaniczna występuje również między przekaźnikami a układami logiki oraz zasilaniem. Stan ich wysterowania może być sygnalizowany przez diodę LED przyporządkowaną każdemu przekaźnikowi. Informacja o stanie wysterowania może być kontrolowana przez system nadrzędny.

Istnieje możliwość zdefiniowania poszczególnych sterowań jako statyczne lub impulsowe. Moduł posiada cykliczny bufor zdarzeń, do którego są wpisywane zmiany występujące na dowolnym z wyjść sterujących. Bufor jest podtrzymywany bateryjnie i może pomieścić do 1000 zdarzeń wraz z czasem i datą jego wystąpienia.

MSS-601 posiada możliwość pomiaru napięcia sterującego. Styki wyprowadzone są na złącze X3 panelu głównego. Modele MSS-611 i MSS-621 posiadają po 16 wyjść sterujących bez możliwości pomiaru napięcia sterującego.

Moduł MSS-6xx posiada serwisowy kanał transmisyjny zrealizowany w oparciu o interfejs RS-232 (nieseparowany). Służy do testowania i parametryzowania układu. Komunikacja z systemem nadrzędnym następuje z wykorzystaniem magistrali LVDS przy użyciu protokołu MODBUS-RTU. Do magistrali LVDS można podłączyć maksymalnie do 16 pakietów MSS-6xx

Przykładowy pakiet MSS-601

MSY-1xx (wejścia/wyjścia dwustanowe)

Moduł wejść/wyjść dwustanowych MSY-1xx przeznaczony jest do zbierania zdarzeń, naliczania impulsów z wejść cyfrowych oraz do realizacji sterowań. Sterowania wykonywane są w ramach realizacji rozproszonej telemechaniki za pomocą sterownika polowego lub we współpracy z innymi urządzeniami obiektowymi systemu SYNDIS.

Każdy pakiet MSY-1xx może zawierać do 32 linii sygnałowych, z których każdą można programowo lub sprzętowo zdefiniować jako linia wyjścia lub wejścia.

MSY-1xx skonfigurowany jako moduł wejściowy dokonuje rejestracji zmian stanów wejść binarnych lub naliczania impulsów z 32 wejść dwustanowych sygnalizacyjnych lub impulsowych o poziomach napięć wejściowych 24V DC.

MSY-1xx skonfigurowany jako moduł wyjściowy realizuje do 32 sterowań statycznych lub impulsowych przy pomocy zewnętrznego napięcia sterującego.

Wejścia i wyjścia dwustanowe są separowane galwanicznie od części cyfrowej, zasilania oraz parami między sobą. Pakiet może być wykonany z przeznaczeniem do montażu w kasecie MS, LVDS oraz jako moduł. Transmisja szeregowa jest realizowana przez jeden z trzech interfejsów: LVDS (bez separacji galwanicznej), RS-485 (separowany galwanicznie), wielomodowe łącze światłowodowe.

Przykładowy pakiet MSY-101 z magistralą MS

MTI-1xx (pomiary temperatury/prądu)

Moduł MTI-1xx przeznaczony jest do zbierania pomiarów temperatury z 4 rezystancyjnych czujników PT100 oraz 4 pomiarów prądu 5A AC. Wszystkie kanały pomiarowe są odseparowane galwanicznie od siebie oraz od źródła zasilania. MTI-1xx może być elementem sterownika polowego lub współpracować z innymi urządzeniami obiektowymi systemu SYNDIS.

Moduł MTI-1xx ma do dyspozycji:

 • 4 wejścia analogowe (odseparowane galwanicznie) do podłączenia czujników temperatury PT100
 • 4 wejścia analogowe (odseparowane galwanicznie) do pomiaru prądu 5A AC, wejścia są niezależne od siebie
 • dodatek - 3 niezależne wejścia analogowe (wzajemnie odseparowane galwanicznie) do pomiaru prądu 4-20mA DC (tylko wer. MTI-111)

Moduł MTI-1xx komunikuje się z urządzeniami nadrzędnymi wykorzystując magistralę LVDS z użyciem protokołu MODBUS-RTU lub DNP 3.0. Do magistrali LVDS można podłączyć maksymalnie 16 pakietów MTI-1xx. Moduł posiada także serwisowy interfejs RS-232 służącą do testowania i parametryzowania układu.

Moduł MTI-1xx wyposażony jest w panel czołowy wysokości podwójnej eurokarty przeznaczony do umieszczenia w sterowniku SO-52v11.

Przykładowy pakiet MTI-111

MSO-00x (transmisje sieciowe)

Pakiet MSO-00x przeznaczony jest do transmisji danych w sieciach komputerowych przy wykorzystaniu standardu Ethernet. Ma zastosowanie w aplikacjach, gdzie liczba portów sieciowych jednostek centralnych z serii PJC-9xx jest niewystarczająca, np. w koncentratorach danych lub synchronizatorach sieci. Został wyposażony w 10 portów sieciowych Ethernet z wymiennymi wkładkami SFP umożliwiającymi transmisję w standardach 10/100/1000 Base-TX oraz 100/1000 Base-FX. System samodzielnie rozpoznaje model i dostosowuje prędkość transmisji oraz typ komunikacji do zastosowanej wkładki.

W zależności od wersji sprzętowej oraz konfiguracji w dedykowanym programie pConfig poszczególne interfejsy mogą pracować jako:

 • interfejsy niezależne posiadające osobne adresy fizyczne, adresy IP i maski podsieci
 • interfejscy pracujące w układzie przełącznika posiadające ten sam adres fizyczny, adres IP i maskę podsieci

Moduł jest wyposażony w sprzętowe wsparcie dla protokołu precyzyjnej synchronizacji czasu PTP. Protokół ten umożliwia synchronizację czasu przez sieć Ethernet z dokładnością poniżej jednej mikrosekundy, przez co znajduje zastosowanie w aplikacjach krytycznych czasowo. Zastosowanie znakowania czasu już na poziomie warstwy fizycznej protokołu pozwala na uzyskanie maksymalnej możliwej dokładności protokołu.

Pakiet posiada dwie wersje sprzętowe.

 • MSO-001 – 10 niezależnych portów sieciowych wspierających protokół precyzyjnej synchronizacji czasu PTP
 • MSO-002wersja z przełącznikiem (8 portów w układzie przełącznika – ten sam adres IP oraz dwa niezależne porty z PTP) oraz z interfejsami niezależnymi (8 portów niezależnych – różne adresy IP oraz 2 niezależne porty z PTP)

Dla MSO-002 konfiguracja jest dokonywana programem pConfig.

Przykładowy pakiet MSO-002

MWA-1xx (sterowanie i sygnalizacja)

Moduł wyjść analogowych MWA-1xx jest przeznaczony do realizacji sterowań i sygnalizacji analogowych za pomocą sygnałów prądowych. Moduł może pracować jako element sterownika SO-52v1x w rozproszonej telemechanice lub współpracować z innymi urządzeniami obiektowymi systemu SYNDIS.

MWA-1xx posiada maksymalnie 24 analogowe wyjścia prądowe (3 grupy po 8 wejść). Dostępne są wersje: 8, 16, lub 24 wyjścia wyprowadzone na 10-zaciskowe złącza obiektowe, znajdujące się na elewacji urządzenia. Układy wyjściowe są separowane galwanicznie od źródła zasilania. Wyjścia są realizowane w konfigurowalnych zakresach prądowych 0÷20mA, 4÷20mA, 0÷5mA.

Komunikacja z urządzeniem nadrzędnym może zachodzić przez magistralę LVDS (przy konstrukcji pakietowej) lub przez separowany galwanicznie interfejs RS-485 (przy konstrukcji niezależnego pakietu). MWA-1xx posiada także serwisowy interfejs RS-232 (separowany galwanicznie) służący do testowania i parametryzowania modułu.

Otwarty protokół komunikacyjny pozwala na współpracę z urządzeniami innych producentów. 

Przykładowy pakiet MWA-101

MWS-1xx (wejścia dwustanowe)

Moduł wejść dwustanowych MWS-1xx przeznaczony jest do zbierania zdarzeń i naliczania impulsów z wejść cyfrowych w ramach realizacji rozproszonej telemechaniki za pomocą sterownika polowego lub we współpracy z innymi urządzeniami obiektowymi systemu SYNDIS.

Moduł wejść dwustanowych posiada 24 wejścia, które rejestrują zmiany stanów lub naliczają impulsy. Każde z wejść może być zdefiniowane jako sygnalizacyjne lub impulsowe. Dla wejść sygnalizacyjnych prowadzone jest zbieranie zmian stanów wejściowych. Wykryte zmiany mogą być zapisywane w cyklicznym buforze zdarzeń, w pamięci podtrzymywanej bateryjnie, o pojemności wystarczającej do zapisania 1000 zdarzeń wraz z datą i czasem jego wystąpienia. Dodatkowo na elewacji umieszczony są diody LED sygnalizujące wysokie stany wejść. Każde z wejść posiada oddzielną sygnalizację.

Wejścia dwustanowe są separowane galwanicznie od części cyfrowej, od zasilania oraz wzajemnie między sobą.

Komunikacja z urządzeniem nadrzędnym odbywa się przez nieseparowaną galwanicznie magistralę LVDS z użyciem protokołu MODBUS lub DNP 3.0. Do magistrali można podłączyć maksymalnie 16 pakietów MWS-1xx. Moduł posiada także serwisowy interfejs RS-232 służącą do testowania i parametryzowania układu.

Przykładowy pakiet MWS-156w221

MWS-2xx (wejścia dwustanowe)

Moduł wejść dwustanowych MWS-2xx przeznaczony jest do akwizycji zdarzeń i naliczania impulsów z wejść cyfrowych w ramach realizacji rozproszonej telemechaniki za pomocą sterownika polowego lub we współpracy z innymi urządzeniami obiektowymi systemu SYNDIS.

Moduł wejść dwustanowych posiada 32 wejścia, które rejestrują zmiany stanów lub naliczają impulsy o zróżnicowanych poziomach napięć wejściowych (dostępnych wg klucza produktu). Moduł może być wyprodukowany w wersji z 16 lub 32 wejściami. Stan każdego wejścia może być sygnalizowany za pomocą diod LED widocznych dla użytkownika.

Wejścia dwustanowe są separowane galwanicznie od części cyfrowej, od zasilania oraz wzajemnie między sobą (w 4 grupach po 8 wejść).

Każde z wejść może być zdefiniowane jako sygnalizacyjne lub impulsowe. Wykryte zmiany mogą być zapisywane w cyklicznym buforze zdarzeń, w pamięci podtrzymywanej bateryjnie o pojemności wystarczającej do zapisania 1000 zdarzeń wraz z datą i czasem jego wystąpienia.

Komunikacja z urządzeniem nadrzędnym odbywa się przez nieseparowaną galwanicznie magistralę LVDS z użyciem protokołu MODBUS-RTU lub DNP 3.0 lub przez separowany galwanicznie interfejs RS-485. Do magistrali LVDS można podłączyć maksymalnie 16 pakietów MWS-2xx. Natomiast z użyciem 
RS-485 można połączyć do 32 modułów. Moduł posiada także serwisowy interfejs RS-232 służącą do testowania i parametryzowania układu.

Przykładowy pakiet MWS-206-Bw.220

MWS-40x (wejścia dwustanowe)

Moduł wejść dwustanowych MWS-40x zawiera 48 wejść o poziomie napięcia wejściowego 24V DC lub 48V DC. Przeznaczony on jest do akwizycji zmian stanów wejściowych i naliczania impulsów z wejść cyfrowych w ramach realizacji rozproszonej telemechaniki za pomocą sterownika polowego lub we współpracy z innymi urządzeniami obiektowymi systemu SYNDIS.

Moduł MWS-40x dokonuje rejestracja zdarzeń w postaci zmian stanów lub naliczania impulsów. Rejestracja zmian stanów wejść przez procesor modułu odbywa się z rozdzielczością 1ms.
Wejścia dwustanowe są separowane galwanicznie od części cyfrowej oraz zasilania. Wejścia między sobą są separowane w grupach (6 grup po 8 wejść). 

Przykładowy pakiet MWS-406

MWS-41x (wejścia dwustanowe)

Moduł wejść dwustanowych MWS-41x zawiera 64 wejścia o poziomie napięcia wejściowego 24V DC lub 48V DC. Przeznaczony on jest do akwizycji zmian stanów wejściowych i naliczania impulsów z wejść cyfrowych w ramach realizacji rozproszonej telemechaniki za pomocą sterownika polowego lub we współpracy z innymi urządzeniami obiektowymi systemu SYNDIS.

Moduł MWS-41x dokonuje rejestracja zdarzeń w postaci zmian stanów lub naliczania impulsów. Rejestracja zmian stanów wejść przez procesor modułu odbywa się z rozdzielczością 1ms.
Wejścia dwustanowe są separowane galwanicznie od części cyfrowej oraz zasilania. Wejścia między sobą są separowane w grupach (8 grup po 8 wejść). Wyjścia wyprowadzone są na złącza firmy Wago 

Przykładowy pakiet MWS-416w.48

MWS-42x (wejścia dwustanowe)

Moduł wejść dwustanowych MWS-42x zawiera 64 wejścia (w 8 grupach po 8 wejść) o poziomie napięcia wejściowego 24V DC lub 48V DC. Wyjścia wyprowadzone są na dwa złącza typu D-SUB.

Przykładowy pakiet MWS-426w.48

MWS-436 (wejścia dwustanowe)

Moduł wejść dwustanowych MWS-436 zastąpił MWS-41x. Moduł MWS-436 przeznaczony jest do akwizycji zmian stanów wejściowych i naliczania impulsów z wejść cyfrowych w ramach realizacji rozproszonej telemechaniki za pomocą sterownika polowego lub we współpracy z innymi urządzeniami obiektowymi systemu SYNDIS. Moduł wejść dwustanowych posiada 64 wejścia, które rejestrują zmiany stanów lub naliczają impulsy o napięciu do 48V DC.

Każde z wejść może być zdefiniowane jako sygnalizacyjne lub impulsowe.
Dla wejść sygnalizacyjnych prowadzone jest zbieranie zmian stanów wejściowych. Wykryte zmiany mogą być zapisywane w cyklicznym buforze zdarzeń, w pamięci podtrzymywanej bateryjnie, o pojemności wystarczającej do zapisania 1000 zdarzeń wraz z datą i czasem jego wystąpienia.
Dla wejść impulsowych naliczane są impulsy na wejściach, których rodzaj i polaryzacja może być zdefiniowana osobno dla każdego wejścia.

Wejścia dwustanowe są separowane galwanicznie od części cyfrowej oraz od zasilania. Między sobą wejścia są separowane w 8 grupach po 8 wejść. Dodatkowo na elewacji umieszczone są diody LED służące do sygnalizacji stanu każdego z wejść.

Komunikacja z urządzeniem nadrzędnym odbywa się przez nieseparowaną galwanicznie magistralę LVDS. Do magistrali można podłączyć maksymalnie 16 pakietów MWS-436. Moduł posiada także serwisowy interfejs RS-232 służącą do testowania i parametryzowania układu. 

Przykładowy pakiet MWS-436w.24

MWS-501 (wejścia dwustanowe)

Moduł wejść dwustanowych MWS-501 przeznaczony jest do akwizycji zmian stanów wejściowych i naliczania impulsów z wejść cyfrowych w ramach realizacji rozproszonej telemechaniki za pomocą sterownika polowego lub we współpracy z innymi urządzeniami obiektowymi systemu SYNDIS. Moduł wejść dwustanowych posiada 32 wejścia (w 4 grupach po 8 wejść), które rejestrują zmiany stanów lub naliczają impulsy o napięciu do 220V DC. Poszczególne grupy wejść są odseparowane galwanicznie od siebie oraz posiadają wspólny biegun (+) lub (-).

Moduł komunikuje się z systemem nadrzędnym przez magistralę LVDS-Y. Wersje modułu oznaczone literą „-H” zapewniają histerezę poziomów napięć wejściowych.

Przykładowy pakiet MWS-501-H w.221

MZA-101 (zasilacz)

Niezalecane do stosowania w nowych opracowaniach

Zasilacz MZA-101 dostarcza wszystkich napięć stałych, zasilających pakiety wchodzące w skład sterownika obiektowego serii SO-52v11. Może też służyć do zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych w informatyce i automatyce przemysłowej. Zasilacz umożliwia podanie napięć wejściowych z dwóch niezależnych źródeł (podstawowego i rezerwowego). Przełączenie następuje automatycznie po zaniku jednego z nich. Urządzenie charakteryzuje się wysoką sprawnością dzięki zastosowaniu impulsowego przetwarzania.

Zasilacz MZA-101 posiada następujące bloki funkcjonalne:

 • zasilacza +5V/3A  z przetwornicą 3.3V/3A
 • zasilacza +12V/1A-12V/1A
 • zasilacza napięcia obiektowego +24V/0.8A
 • układu przełącznika napięć wejściowych

Bloki zasilacza +5V, +3,3V, +12V, -12V posiadają wspólny potencjał odniesienia.
Charakteryzuje się on również niskim poziomem zakłóceń elektromagnetycznych. Jest on wyposażony w zabezpieczenia nadprądowe z redukcją prądu przy zwarciu, które zapewniają odporność na zwarcie przez dowolnie długi czas i automatyczny powrót do stabilizacji po ustąpieniu przeciążenia. Zasilacz posiada także zabezpieczenia nadnapięciowe, które po zaistnieniu przekroczenia napięcia na wyjściu powodują trwałe wyłączenie zasilacza.

Zasilacz może być przygotowany z elewacją 3U lub 6U oraz z możliwością montażu w kasecie lub jako moduł.

Przykładowy pakiet MZA-101

MZA-20x (zasilacz)

Zasilacz MZA-20x dostarcza wszystkich napięć stałych, zasilających pakiety wchodzące w skład sterownika obiektowego serii SO-52v11. Może też służyć do zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych w informatyce i automatyce przemysłowej. Zasilacz umożliwia podanie napięć wejściowych z dwóch niezależnych źródeł (podstawowego i rezerwowego). Przełączenie następuje automatycznie po zaniku jednego z nich. Urządzenie charakteryzuje się wysoką sprawnością dzięki zastosowaniu impulsowego przetwarzania.

MZA-20x posiada następujące bloki funkcjonalne:

 • zasilacza czteronapięciowego +3.3V/3A, +5V/6A , +12V/1A, -12V/1A
 • zasilacza napięcia obiektowego +24V/0.8A
 • układu przełącznika napięć wejściowych z komparatorem
 • układu kontrolno-pomiarowego, zbudowanego w oparciu o mikrokontroler ATMEGA128

Bloki zasilacza +5V, +3,3V, +12V, -12V posiadają wspólny potencjał odniesienia. Charakteryzuje się on również niskim poziomem zakłóceń elektromagnetycznych.

Zasilacz jest wyposażony w zabezpieczenia nadprądowe z redukcją prądu przy zwarciu, które zapewniają odporność na zwarcie przez dowolnie długi czas i automatyczny powrót do stabilizacji po ustąpieniu przeciążenia. Zasilacz posiada także zabezpieczenia nadnapięciowe, które po zaistnieniu przekroczenia napięcia na wyjściu powodują trwałe wyłączenie zasilacza.

Wersja MZA-205 posiada interfejs szeregowy RS-485 oraz dwa niezależne wyjścia przekaźnikowe, dostępne na elewacji na złączu X2. Mogą one być wykorzystane jako przekaźniki alarmowe lub jako zwykłe wyjścia sterownicze. 

Przykładowy pakiet MZA-205

MZA-210 (zasilacz)

Zasilacz MZA-210 dostarcza wszystkich napięć stałych, zasilających pakiety wchodzące w skład sterownika obiektowego serii SO-52v11. Może też służyć do zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych w informatyce i automatyce przemysłowej. Zasilacz umożliwia równoległą pracę z identycznym urządzeniem w trybie redundantnym. Charakteryzuje się on wysoką sprawnością dzięki zastosowaniu impulsowego przetwarzania.

Zasilacz MZA-210 posiada następujące bloki funkcjonalne:

 • zasilacza czteronapięciowego +3.3V/3A, +5V/6A , +12V/1A, -12V/1A
 • zasilacza separowanego napięcia obiektowego +24V/0.8A
 • układu zabezpieczeń i filtrów wejściowych
 • układu kontrolno-pomiarowego, zbudowanego w oparciu o mikrokontroler ATMEGA128

Bloki zasilacza +5V, +3,3V, +12V, -12V posiadają wspólny potencjał odniesienia. Zasilacz posiada wbudowany interfejs serwisowy RS-485, który może dodatkowo pełnić rolę konwertera magistrali LVDS. Charakteryzuje się on również niskim poziomem zakłóceń elektromagnetycznych.

Zasilacz  wyposażony jest w zabezpieczenia nadprądowe z redukcją prądu przy zwarciu, które zapewniają odporność na zwarcie przez dowolnie długi czas i automatyczny powrót do stabilizacji po ustąpieniu przeciążenia. Zasilacz posiada także zabezpieczenia nadnapięciowe, które po zaistnieniu przekroczenia napięcia na wyjściu powodują trwałe wyłączenie zasilacza.

Parametry pracy zasilacza są dostępne zarówno przez magistralę LVDS, jak i przez łącze serwisowe RS-485. Pozwala to na kontrolę pracy zasilacza przez pakiet serii MPA, pełniący funkcję „Master” sterowników obiektowych serii SO-52v11.

Przykładowe urządzenie MZA-210

MZA-410 (zasilacz)

Zasilacz MZA-410 dostarcza wszystkich napięć stałych, zasilających pakiety wchodzące w skład sterownika obiektowego serii SO-52v11. Zasilacz umożliwia równoległą pracę z identycznym urządzeniem w trybie redundantnym. Charakteryzuje się on wysoką sprawnością dzięki zastosowaniu impulsowego przetwarzania.

MZA-410 posiada następujące bloki funkcjonalne:

 • modułu zasilacza +5V/12A z przetwornicą DC/DC step down +3,3V/4A
 • modułu separowanego napięcia obiektowego +24V/1A
 • układu  zabezpieczeń i filtrów wejściowych
 • układu kontrolno-pomiarowego zbudowanego w oparciu o mikrokontroler ATMEGA128

Bloki zasilania +5V i +3,3V posiadają wspólny potencjał odniesienia. Zasilacz wyposażony jest w zabezpieczenia nadprądowe z redukcją prądu przy zwarciu, które zapewnia odporność na zwarcie przez dowolnie długi czas i automatyczny powrót do stabilizacji po ustąpieniu przeciążenia. Urządzenie posiada także zabezpieczenia nadnapięciowe, które po zaistnieniu przekroczenia napięcia na wyjściu powodują trwałe wyłączenia zasilacza.

Zasilacz ma też wbudowany interfejs serwisowy RS-485, który może dodatkowo pełnić rolę konwertera magistrali LVDS. Parametry pracy zasilacza są dostępne zarówno przez magistralę LVDS jak i przez łącze serwisowe RS-485. Pozwala to na kontrolę pracy urządzenia przez pakiet serii MPA pełniący funkcję „Master” sterowników obiektowych serii SO-52v11 lub przez pakiet PJC-8xx zastosowany jako nadrzędny układ procesora dla RTU.

Przykładowy pakiet MZA-410

MZA-501 (zasilacz)

Moduł zasilacza mikroprocesorowego MZA-501 został zastąpiony modułem MZA-502 (opis poniżej).

MZA-502 (zasilacz)

Moduł zasilacza mikroprocesorowego MZA-502 zastąpił model MZA-501.
Zasilacz MZA-502 dostarcza wszystkich napięć stałych zasilających pakiety wchodzące w skład sterownika obiektowego serii SO-52v11. Może też służyć do zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych w informatyce i automatyce przemysłowej, z akumulatora stacyjnego o napięciu 48V lub z sieci jednofazowej 230V AC lub 220V DC. Zasilacz umożliwia równoległą pracę z identycznym urządzeniem w trybie redundantnym. Urządzenie charakteryzuje się wysoką sprawnością dzięki zastosowaniu impulsowego przetwarzania.

MZA-502 posiada następujące bloki funkcjonalne:

 • modułu zasilacza +5V/16A
 • przetwornic DC/DC z napięcia +5V na +3.3V/3A+12V/0.8A-12V/0.35A
 • zasilacza separowanego napięcia obiektowego +24V/1.3A
 • układu zabezpieczeń i filtrów wejściowych
 • układu kontrolno-pomiarowego, zbudowanego w oparciu o mikrokontroler ATMEGA128

Bloki zasilania +5V, +3,3V, +12V i -12V posiadają wspólny potencjał odniesienia.

Zasilacz posiada wbudowany interfejs serwisowy RS-485, który może dodatkowo pełnić rolę konwertera magistrali LVDS

Przykładowy pakiet MZA-502

PTF-0xx (transmisja szeregowa z PCIe)

Moduł transmisji szeregowej PTF-0xx służy do obsługi transmisji szeregowych przez asynchroniczne łącza światłowodowe wielomodowe. Moduły są wykonywane z czterema lub ośmioma kanałami współpracującymi w trybie RS-422. Moduł jest przystosowany do współpracy z magistralą MPCI (PCIe produkcji Mikroniki). PTF-0xx został zaprojektowany do obsługi przez jednostki centralne PJC-9xx.

Na elewacji znajduje się przycisk ATN umożliwiający wyłączenie pakietu i jego wyjęcie z kasety, bez konieczności wyłączania całego sterownika. Procedura załączenia pakietu po jego ponownym włożeniu odbywa się automatycznie. Każdemu kanałowi przyporządkowane są diody LED obrazujące stan pracy kanału.

W zależności od używanego światłowodu pakiety są produkowane ze złączami ST (dla światłowodu wielomodowego 62,5/125 µm) lub VL (dla światłowodów plastikowych).

Przykładowe pakiety PTF-004 (dolny) i PTF-008 ze złączami ST

PTX-00x (transmisja szeregowa z PCIe)

Moduł transmisji szeregowej PTX-00x służy do obsługi transmisji szeregowych. Moduły są wykonywane w wersji z czterema lub ośmioma kanałami, z których każdy może pracować w trybie RS-232RS-485 lub RS-422. Tryb pracy każdego z kanałów wykonuje się podczas konfiguracji modułu z użyciem programu konfiguracyjnego. Moduł jest przystosowany do współpracy z magistralą MPCI (PCIe produkcji Mikroniki). Każdemu kanałowi przyporządkowane są diody LED obrazujące stan pracy kanału. Kanały transmisyjne są odseparowane galwanicznie zarówno między sobą jak i od magistrali systemowej.

Na elewacji znajduje się przycisk ATN umożliwiający wyłączenie pakietu i jego wyjęcie z kasety, bez konieczności wyłączania całego sterownika. Procedura załączenia pakietu po jego ponownym włożeniu odbywa się automatycznie.

Przykładowe pakiety PTX-004 (na dole) i PTX-008

STP-1xx (wejścia/wyjścia dwustanowe)

Moduł sterowań polowych STP-1xx przeznaczony jest do akwizycji zdarzeń z wejść cyfrowych oraz wykonywania sterowań w ramach realizacji rozproszonej telemechaniki. Wykonywane są one przy pomocy zewnętrznego napięcia sterującego. Moduł może być elementem sterownika polowego lub współpracować z innymi urządzeniami obiektowymi systemu SYNDIS.

Moduł sterowań polowych STP-1xx posiada 16 binarnych wejść dwustanowych (o poziomie napięcia 24V DC), na których rejestruje zmiany stanów oraz 4 wyjścia dwustanowe do sterowań statycznych lub impulsowych przy pomocy zewnętrznego napięcia sterującego.

Wejścia i wyjścia dwustanowe są separowane galwanicznie do części cyfrowej i zasilania. Każde z 16 wejść dwustanowych można skonfigurować jako sygnalizacyjne lub impulsowe.
Przy trybie sygnalizacyjnym przeprowadzana jest rejestracja zmian stanów wejściowych. Wykryte zmiany zapisywane są w cyklicznym buforze zdarzeń, mieszczącym się w pamięci z podtrzymaniem bateryjnym, o pojemności do 1000 zdarzeń wraz z datą i czasem ich wystąpienia. Przy trybie impulsowym zliczane są sygnały, których polaryzacja może być zdefiniowana osobno dla każdego z wejść.

Urządzenie współpracuje z nadrzędnym modułem komunikacji i sterowania przez magistralę LVDS (bez separacji galwanicznej) lub interfejs RS-485 (z separacją galwaniczną). Komunikacja ta nie może się odbywać przez obydwa interfejsy jednocześnie. Kanał komunikacyjny wykorzystuje protokół MODBUS-RTU lub DNP 3.0. Na magistrali LVDS można podłączyć maksymalnie 16 pakietów STP-1xx a przy komunikacji przez RS-485 można podłączyć do 32 modułów. Dostępny jest również serwisowy interfejs RS-232 (z separacją galwaniczną) służący do testowania i parametryzacji.

Moduł wykonany jest z elewacją w postaci eurokarty do montowania w kasecie.

Przykładowy pakiet STP-106

Zapytaj o produkty

  Nasi Klienci

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  ul. Wykopy 2/4
  60 - 001 Poznań
  Polska
  NIP: 779 25 02 760

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram