Mikronika » Kariera

Kariera

Dlaczego warto dołączyć do naszego zespołu?

Firma MIKRONIKA od 1983 roku jest jednym z ważniejszych krajowych dostawców rozwiązań systemowych dla automatyki przemysłowej, opartych na własnym oprogramowaniu i bazie sprzętowej. W naszej firmie pracuje około 450 pracowników. Oferujemy elastyczne formy zatrudnienia, dostosowane do wymagań rynku pracy. Chętnie szkolimy i zatrudniamy studentów.

Otrzymasz transparentne warunki zatrudnienia

Rekrutacja odbywa się zawsze według tych samych, transparentnych i jasno określonych zasad. Czynnikami decydującymi o zatrudnieniu jest doświadczenie, wiedza, kompetencje i oczekiwane cechy charakteru. Każda osoba biorąca udział w rekrutacji jest informowana o jej zakończeniu i wyniku konkursu.

Skorzystasz z czytelnej ścieżki rozwoju zawodowego

Każdy pracownik – bez względu na zajmowane stanowisko – ma równe szanse awansu i wynagradzania. O pozycji i ścieżce rozwoju decyduje tylko i wyłącznie jego pracowitość, sumienność, zaangażowanie dla postawionych przed nim celów do zrealizowania, wiedza, doświadczenie lub wkład w rozwój firmy.

Stawiamy na partnerstwo i otwartość

Podstawową zasadą współpracy w naszej firmie jest partnerstwo. Propagujemy wolność i swobodę wyrażania konstruktywnych opinii. Każdy pomysł lub sugestię podnoszącą efektywność funkcjonowania firmy można przedstawić bezpośrednio Zarządowi. U nas wszystkie drzwi są otwarte.

Dbamy o rozwój naszych Pracowników

Dbamy i wspieramy swoich pracowników w podnoszeniu ich kwalifikacji oraz zdobywaniu nowej wiedzy. Każdy pracownik ma możliwość uczestnictwa w kursach i szkoleniach zewnętrznych.

Bonusy dla naszego Zespołu

Troszczymy się o zdrowie i aktywność fizyczną naszego zespołu. Każdy pracownik może dołączyć do oferty prywatnej opieki medycznej. Dofinansowujemy kartę MultiSport, która ułatwia utrzymanie dobrej kondycji fizycznej.
Zapraszamy do współpracy osoby dyspozycyjne, charakteryzujące się dużą dozą kreatywności i zainteresowane ciekawą oraz inspirującą pracą. Zapewniamy stabilne zatrudnienie w firmie z długoletnią renomą.

Obecnie poszukujemy:

Opis stanowiska

- miejsce pracy: Wrocław
- głównym zadaniem na tym stanowisku będzie udział w realizacji wdrożeń systemów pomiarowych, monitorowania i sterowania, automatyki oraz systemów ochrony technicznej obiektów

Wymagania

- wykształcenie średnie lub wyższe o profilu technicznym
- znajomość zagadnień z zakresu elektryki, elektroniki lub automatyki
- umiejętność czytania i posługiwania się schematami elektrycznymi
- biegła obsługa oprogramowania MS Excel, MS Word i MS Office
- umiejętność pracy w zespole - odpowiedzialność i dyspozycyjność
- gotowość do wyjazdów służbowych - prawo jazdy kat. B
- preferowane posiadanie uprawnień SEP
- mile widziana obsługa oprogramowania AutoCAD

Oferujemy

- pracę w renomowanej i dynamicznie rozwijającej się polskiej firmie
- oddział WROCŁAW - możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
- atrakcyjne wynagrodzenie
- kursy oraz szkolenia


prosimy o przysyłanie CV na adres rekrutacja@mikronika.pl

Opis stanowiska

- rozwój systemu operacyjnego GNU/Linux na platformę ARM Tworzenie i modyfikowanie modułów jądra Linux’a
- rozwój platformy testów automatycznych urządzeń
- aplikowanie poprawek bezpieczeństwa do istniejącego kodu
- dbanie o aktualność systemu operacyjnego Linux

Wymagania

- bardzo dobra znajomość języka programowania C
- znajomość budowy kernela oraz modułów GNU/Linux
- znajomość systemu patchowania kodu źródłowego
- znajomość architektury ARM
- znajomość języka skryptowego bash
- znajomość narzędzi systemów wersjonowania: GIT, SVN
- biegła umiejętność czytania anglojęzycznych dokumentacji technicznych
- umiejętność pracy zespołowej, dokładność, komunikatywność oraz sumienność

Dodatkowe atuty

- znajomość systemu budowania embedded Linux: buildroot
- znajomość środowiska MS Visual Studio
- znajomość języków: C++, C#
- znajomość innych języków skryptowych (lua, python, perl, …)
- znajomość zagadnień bezpieczeństwa systemu Linux
- znajomość standardu informacji o podatnościach CVE


Prosimy o przysyłanie CV na adres rekrutacja@mikronika.pl

Opis stanowiska

- projektowanie, testowanie i wdrażanie układów elektronicznych
- tworzenie oprogramowania dla układów PLD
- tworzenie oprogramowania testowego dla systemów wbudowanych
- wsparcie dla grupy programistów systemów embedded

Wymagania

- wiedza z zakresu teorii układów cyfrowych i budowy układów FPGA
- znajomość przynajmniej jednego z języków HDL (preferowany Verilog)
- doświadczenie w użytkowaniu oprogramowania EAD dla układów FPGA
- doświadczenie w projektowaniu układów elektronicznych
- doświadczenie w testowaniu układów elektronicznych
- doświadczenie w projektowaniu obwodów drukowanych (PCB)
- znajomość architektury AVR, ARM
- znajomość zagadnień EMI/EMC
- znajomość języka programowania C
- znajomość narzędzi systemów wersjonowania SVN
- umiejętność czytania i tworzenia dokumentacji technicznej
- biegła umiejętność czytania anglojęzycznych dokumentacji technicznych
- umiejętność pracy zespołowej, dokładność, komunikatywność oraz sumienność

Dodatkowe atuty

- znajomość innych języków HDL i HLS
- znajomość języków skryptowych Tcl, Python
- znajomość innych technologii związanych z układami FPGA
- znajomość systemów RTOS i Linux
- znajomość środowiska Altium


Prosimy o przysyłanie CV na adres rekrutacja@mikronika.pl

Opis stanowiska

- przygotowywanie ofert handlowych dla klientów
- wspieranie funkcjonującego procesu ofertowego
- podtrzymywanie kontaktów z klientami
- promowanie marki i budowanie pozytywnego wizerunku firmy

Wymagania

- wykształcenie wyższe lub ostatni rok studiów
- wiedza z zakresu: energetyki, elektroenergetyki, automatyki przemysłowej, elektroniki lub elektrotechniki
- bardzo dobra znajomość oprogramowania Microsoft Office Excel i Word
- dokładność i rozwinięte umiejętności analityczne
- umiejętność pracy pod presją czasu
- komunikatywność, kreatywność i otwartość na nowe wyzwania
- sumienność i wysoka kultura osobista

Mile widziane

- doświadczenie w zakresie przygotowania ofert handlowych (w tym opracowywania zakresów rzeczowo – finansowych ofert)
- ukończone studia techniczne np. z zakresu energetyki, elektroenergetyki, automatyki, elektroniki, elektrotechniki
- umiejętność czytania dokumentacji technicznej i projektów wykonawczych branży elektrycznej i automatyki
- znajomość systemów monitorowania i sterowania obiektami elektroenergetycznymi lub przemysłowymi
- znajomość branż telemechaniki, automatyki, zabezpieczeń, ochrony technicznej, informatyki przedsiębiorstw energetycznych, służb utrzymania ruchu zakładów przemysłowych oraz firm użyteczności publicznej
- dyspozycyjność, gotowość do podróży służbowych (prawo jazdy kat. B)
- znajomość języka angielskiego na poziomie zapewniającym swobodną komunikację i czytanie dokumentacji technicznych /specyfikacji przetargowych


Prosimy o przysyłanie CV na adres rekrutacja@mikronika.pl

Opis stanowiska

- opracowywanie nowych rozwiązań w zakresie telemechaniki automatyki stacji energetycznej
- uruchamianie obiektowe telemechaniki na stacjach elektroenergetycznych
- bieżące śledzenie postępu technicznego w zakresie urządzeń i systemów automatyki stacyjnej
- wykorzystywanie najnowszych rozwiązań przy projektowaniu systemów automatyki, nadzoru i sterowania
- opracowywanie dokumentacji technicznych, instrukcji obsługi
- reprezentowanie Firmy na spotkaniach technicznych i handlowych
- opracowywanie prezentacji technicznych i marketingowych

Wymagania

- wykształcenie wyższe techniczne, preferowany obszar studiów: Elektrotechnika, Elektroenergetyka
- preferowane doświadczenie na stanowisku inżynierskim związanym z systemami automatyki stacyjnej
- podstawowa znajomość zagadnień systemów automatyki stacyjnej
- bardzo dobra znajomość języka niemieckiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie ustaleń dla ww zagadnień
- znajomość programów Microsoft Office
- dyspozycyjność
- wysoka kultura osobista, umiejętność funkcjonowania w środowiskach technicznych, naukowych i biznesowych
- samodyscyplina i umiejętności organizacyjne
- umiejętność pracy w zespole i współpracy z pracownikami firm kooperujących
- prawo jazdy kat. B (przynajmniej kilkuletnia praktyka w prowadzeniu samochodu)


Prosimy o przysyłanie CV na adres rekrutacja@mikronika.pl

Opis stanowiska

- zbieranie i analiza wymagań klienta
- projektowanie interfejsu użytkownika
- programowanie logiki biznesowej

Wymagania

- bardzo dobra znajomość języka Java i Javascript
- znajomość środowiska Hibernate
- doświadczenie w tworzeniu aplikacji internetowych (w tym: web design, projektowanie GUI)
- znajomość relacyjnych baz danych
- znajomość narzędzi kontroli wersji (SVN)
- umiejętność pracy zespołowej
- mile widziana będzie znajomość zagadnień związanych z energetyką oraz doświadczenie z Play Framework


Prosimy o przysyłanie CV na adres rekrutacja@mikronika.pl

Poszukujemy dwóch studentów/studentek studiów zaocznych o dużych zdolnościach manualnych, dużej precyzji i dokładności do montażu podzespołów elektronicznych przewlekanych i w technologii SMD.

Zakres obowiązków

- montaż podzespołów elektronicznych przewlekanych i w technologii SMD

Wymagania

- zdolności manualne, duża precyzja i dokładność
- rzetelność

Warunki zatrudnienia

- umowa cywilnoprawna

Czas pracy

- od poniedziałku do piątku, 8 godzin dziennie


Prosimy o przysyłanie CV na adres biuro@mikronika.pl

Twój zakres obowiązków

- wsparcie zespołu w zakresie kompleksowego przygotowania ofert do zagranicznych przetargów publicznych (dokumenty formalne, wyceny, opisy techniczne, opisy procesów i procedur obowiązujących w firmie)
- wsparcie zespołu w obsłudze klienta po przyznaniu kontraktu
- obsługa bieżących zamówień
- podtrzymywanie kontaktów z klientami firmy, budowanie pozytywnego wizerunku
- wyszukiwanie i rozpoznawanie przetargów na platformach
- tworzenie, aktualizowanie, tłumaczenie dokumentów niezbędnych do oferty lub realizacji zamówienia
- Ścisła współpraca z innymi działami firmy zaangażowanymi w proces przygotowania oferty lub realizacji zamówienia

Nasze wymagania

- wykształcenie wyższe techniczne (ukończone studia techniczne na kierunku elektrotechnika, automatyka przemysłowa, elektronika, elektroenergetyka lub pokrewnym)
- znajomość języka angielskiego na poziomie zapewniającym swobodną komunikację i analizę dokumentacji technicznych /specyfikacji przetargowych /projektów wykonawczych branży elektrycznej i automatyki
- sumienność i dokładność w wykonywaniu obowiązków
- umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych
- umiejętność pracy pod presją czasu i radzenie sobie ze stresem
- zdolność do pracy nad kilkoma zadaniami równocześnie przy zachowaniu oceny priorytetów
- dobra organizacja pracy własnej
- komunikacyjność, dyspozycyjność, otwartość na nowe wyzwania
- bardzo dobra znajomość narzędzi pakietu MS Office, przede wszystkim MS Excel oraz MS Word, ale również PowerPoint, Outlook, OneNote, Teams

Mile widziane

- dużym atutem będzie znajomość języka niemieckiego na poziomie zapewniającym swobodną komunikację i analizę dokumentacji technicznych /specyfikacji przetargowych /projektów wykonawczych branży elektrycznej i automatyki
- znajomość innego języka obcego na poziomie zapewniającym swobodną komunikację i czytanie dokumentacji technicznych /specyfikacji przetargowych /projektów wykonawczych branży elektrycznej i automatyki, np. niderlandzki, języki skandynawskie, francuski, itp.
- znajomość branży energetyki zawodowej
- znajomość systemów ADMS, systemów telemechaniki, monitoringu i automatyki, systemów pomiarowych przeznaczonych dla obiektów elektroenergetycznych lub przemysłowych
- umiejętność czytania dokumentacji projektowej w zakresie telemechaniki i automatyki
- prawo jazdy kategorii B

To oferujemy

- udział w tworzeniu i obsłudze ciekawych projektów dla międzynarodowych klientów
- ydział przy tworzeniu autorskich rozwiązań firmy
- stabilność i bezpieczeństwo pracy w firmie o 40-letniej tradycji
- elastyczne godziny pracy
- udział w targach, konferencjach branżowych i wydarzeniach integracyjnych
- kursy językowe – j. angielski i j. niemiecki


Prosimy o przysyłanie CV na adres rekrutacja@mikronika.pl

Twój zakres obowiązków

• Projektowanie, implementacja i weryfikacja algorytmów sterowania i pomiarów z wykorzystaniem technik FPGA i/lub DSP
• Projektowanie, implementacja i weryfikacja procedur i funkcji do obsługi akwizycji danych, pomiarów i sterowań w urządzeniach pracujących na stacjach energetycznych
• Dokumentowanie opracowanych funkcji i urządzeń

Nasze wymagania

• Ukończone studia z zakresu Elektroniki (może być też student 5. roku)
• Znajomość elektroniki w zakresie pomiarów, sterowania, akwizycji sygnałów
• Umiejętność programowania układów FPGA (lub znajomość technik programowania układów FPGA i chęć rozszerzenia swojej wiedzy o DSP)
• Znajomość i doświadczenie w zakresie programowania DSP
• Znajomość j. angielskiego co najmniej na poziomie umiejętności czytania tekstów technicznych


Prosimy o przysyłanie CV na adres rekrutacja@mikronika.pl

Więcej naszych ofert pracy znajdziesz tutaj:

pracuj.pl

Nasi Klienci

MIKRONIKA sp. z o.o.

ul. Wykopy 2/4
60 - 001 Poznań
Polska
NIP: 779 25 02 760

MIKRONIKA sp. z o.o.

magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram