Mikronika » Standardy » Certyfikat ISO/IEC 27001

Certyfikat ISO/IEC 27001

Polityka bezpieczeństwa informacji

Firma MIKRONIKA, jako odpowiedzialny producent i dostawca rozwiązań automatyki przemysłowej i oprogramowania, traktuje bezpieczeństwo informacji jaki jeden z kluczowych aspektów prowadzonej przez siebie działalności.

Chcąc dostarczać produkty i usługi najwyższej jakości, dbamy o zapewnienie właściwej poufności, integralności i dostępności informacji, na każdym etapie procesów projektowania, produkcji, wdrożenia urządzeń oraz świadczenia usług, a także we wszystkich procesach towarzyszących.

Zarząd spółki, doceniając znaczenie bezpieczeństwa informacji, ustanawia System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w firmie MIKRONIKA wraz z niniejszą Polityką Bezpieczeństwa Informacji.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, zapewniając bezpieczeństwo informacjom przetwarzanym w firmie MIKRONIKA, ma na celu zagwarantowanie zgodności postępowania w zakresie ochrony informacji z obowiązującym prawem oraz z regulacjami wewnętrznymi.

Swym zakresem SZBI obejmuje wszystkie komórki organizacyjne firmy MIKRONIKA przetwarzające informacje.

 

Celem SZBI jest osiągnięcie poziomu organizacyjnego i technicznego, który:

  • będzie gwarantował pełną ochronę przetwarzanych informacji oraz zapewni ciągłość procesu ich przetwarzania
  • zapewni zachowanie właściwego poziomu poufności, integralności i dostępności informacji, bez względu na jej postać, we wszystkich systemach jej przetwarzania
  • ograniczy występowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji
  • zapewni poprawne i bezpieczne funkcjonowanie wszystkich systemów przetwarzania informacji
  • zapewni gotowość do podjęcia działań w sytuacjach kryzysowych dla bezpieczeństwa informacji posiadanych i powierzonych

Powyższe cele realizowane są przez:

  • wyznaczenie ról i odpowiedzialności w zakresie utrzymania SZBI
  • stosowanie przez użytkowników polityk, instrukcji oraz procedur określających sposób ochrony informacji
  • przegląd i aktualizację polityk, instrukcji oraz procedur
  • podnoszenie świadomości użytkowników w zakresie bezpieczeństwa informacji
  • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Szczególną rolę w SZBI odgrywa kształtowanie świadomości użytkowników w zakresie zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa informacji. Zasady dotyczące organizacji i cyklicznego przeprowadzania takich szkoleń zostały określone w odpowiednich dokumentach SZBI.

Prezes Zarządu

Nasi Klienci

MIKRONIKA sp. z o.o.

ul. Wykopy 2/4
60 - 001 Poznań
Polska
NIP: 779 25 02 760

MIKRONIKA sp. z o.o.

magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram