Mikronika » Oferta » Produkty » Urządzenia » Nadzór nad stacją SN, SN/nN

Nadzór nad stacją SN, SN/nN

Aby zapewnić jak najbardziej niezawodne dostawy energii, należy dążyć do automatyzacji zarówno stacji SN/nN, jak i urządzeń występujących w głębi sieci. Smart Grid to nowoczesny system elektroenergetyczny, integrujący w sposób inteligentny działania wszystkich uczestników, czyli wytwarzanie, transmisję, dystrybucję i użytkowanie, aby dostarczyć energię elektryczną w sposób bezpieczny, ekonomicznie opłacalny oraz najmniej awaryjny.

Ogólną koncepcję monitoringu stacji SN/nn przedstawiono na schemacie blokowym obok.

Sygnały binarne do monitorowania po stronie niskiego napięcia:

 • sygnalizacja otwarcia drzwi
 • sygnalizacja pracy z baterii (brak zasilania 230V AC)
 • sygnalizacja rozładowania baterii
 • sygnalizacja uszkodzenia baterii
 • przyłączenie modułu antykradzieżowego transformatora
 • sygnalizacja zaniku napięć przez wyjścia dwustanowe z licznika bilansującego
 • sygnalizacja przekroczenia progów napięcia
 • sygnalizacja przepalenia wkładek bezpiecznikowych nN – (1-8 sygnałów)
 • dodatek - sygnalizacja przepływu prądu zwarciowego w linii SN
Koncepcja monitoringu stacji SN/nN w wersji minimalnej

Urządzenia, którymi można realizować koncepcję inteligentnego nadzoru stacji SN/nN, to: SO-52v21USP-140DCM-100.

Cyfrowy charakter sieci umożliwia dużą elastyczność w jej zarządzaniu. Ponadto sieci Smart Grid pozwalają na zdalny odczyt liczników energii, obserwację stanu sieci oraz szybkie reagowanie na trwałe zakłócenia w dostawie energii.

 

Urządzenia do nadzoru nad stacją SN/nN

Zapytaj o produkty

  Nasi Klienci

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  ul. Wykopy 2/4
  60 - 001 Poznań
  Polska
  NIP: 779 25 02 760

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram