Mikronika » Standardy » Polityka stosowania „minerałów konfliktowych”

Polityka stosowania „minerałów konfliktowych”

Firma MIKRONIKA popiera działania na rzecz zaprzestania używania minerałów z regionów ogarniętych konfliktami, tzw. materiałów konfliktowych, które są wykorzystywane do finansowania działań naruszających prawa człowieka.

MIKRONIKA oczekuje od swoich dostawców ustalenia źródła i pochodzenia minerałów, które są stosowane w ich produktach w celu sprawdzenia i potwierdzenia, że nie pochodzą one z terenów objętych działaniami wojennymi, a środki wydane w celu ich nabycia nie są wykorzystywane w celu finansowania grup zbrojnych z Demokratycznej Republiki Konga, krajów sąsiednich lub innych grup o charakterze zbrojnym.

Mianem „materiałów konfliktowych” określane są następujące minerały:

  • tantal
  • cyna
  • wolfram
  • złoto

Stanowią one nieodłączną część wielu technologii, a wprowadzone do łańcucha dostaw przedsiębiorstw mogą zostać wykorzystane do produkcji różnorodnych wyrobów. Zgadzamy się, że należy zajmować się problemami związanymi z odpowiedzialnością społeczną w całym łańcuchu dostaw.

Firma MIKRONIKA nie dokonuje bezpośredniego zakupu minerałów od dostawców, ale wyroby dostarczane przez naszych dostawców mogą zawierać metale pochodzące z kopalni znajdujących się w Demokratycznej Republice Konga lub krajach sąsiednich. Nasi dostawcy muszą wprowadzić zasady dotyczące bezpiecznego pozyskiwania minerałów, oraz dołożyć należytej staranności, aby realizować te zasady.

MIKRONIKA oczekuje od dostawców wyrobów zawierających materiały konfliktowe:

  • pozyskiwania materiałów od dostawców przestrzegających zasad odpowiedzialności społecznej
  • wprowadzenia zasad dotyczących bezpiecznego pozyskiwania minerałów i że będą wymagać tego samego od wszystkich podmiotów biorących udział w łańcuchu dostaw
  • wypełnienia i przekazania w stosownym czasie wypełnionego szablonu EICC/GeSI Conflict Minerals Reporting

W przypadku, gdy do firmy MIKRONIKA dotrze informacja, że dany dostawca nie spełnia tych oczekiwań, Zarząd spółki podejmie stosowne działania mające na celu rozwiązanie tej sytuacji, w tym ponowną ocenę stosunków z dostawcą.

Prezes Zarządu
Poznań, 18 grudnia 2015

Nasi Klienci

MIKRONIKA sp. z o.o.

ul. Wykopy 2/4
60 - 001 Poznań
Polska
NIP: 779 25 02 760

MIKRONIKA sp. z o.o.

magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram