Mikronika » Oferta » Produkty » Podzespoły » Układy specjalizowane

Układy specjalizowane

MKN-001 (moduł kontroli napięcia)

Moduł MKN-001 przeznaczony jest do nadzoru stanu napięć trójfazowych w obwodach pomiaru energii. Moduł może współpracować z typowymi przekładnikami pomiarowymi o napięciu wtórnym 100/√3V zainstalowanymi w liniach średniego napięcia (SN) oraz liniach wysokiego napięcie (WN). Szeroki zakres napięć wejściowych układu pomiarowego oraz możliwość regulacji wartości progowych sygnalizacji pozwala także na bezpośrednie monitorowanie linii niskiego napięcia (nN) 230/400V.

Moduł MKN-001 stanowi wyposażenie kasety układu pomiarowo-rejestrującego SO-52UPR-101. Może też współpracować z kompatybilnymi układami pomiarowo-rejestrującymi innych typów.

Moduł MKN-001 wykonuje pomiary i monitoruje stan napięć doprowadzonych z przekładników napięciowych pracujących w układzie Y, podłączonych do trzech faz linii energetycznej. Mierzone są napięcia fazowe i międzyfazowe. Ich wartości są monitorowane w odniesieniu do nastawionych parametrów progowych. Obecność napięć i ich stan są przekazywane za pomocą sygnałów dwustanowych wprowadzanych stykowo do modułu rejestratora zdarzeń RZS-101. Jeden rejestrator zdarzeń może współpracować z kilkoma kartami MKN-001.

Na elewacji modułu MKN-001 znajdują się diody sygnalizacyjne, informujące o aktualnym stanie urządzenia.

Moduł MKN-001 produkowany jest w dwóch wariantach. Ze złączem interfejsu RS-485 wyprowadzonym na elewację oraz bez tego złącza. Natomiast zawsze interfejs RS-485 wyprowadzony jest na złączu obiektowym J1. Złącze JRS umieszczone na elewacji, służy do konfiguracji i testowania modułu za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego.  [-]

Przykładowy moduł MKN-001

MZA-601 (zasilacz)

Zasilacz MZA-601 przeznaczony jest do pracy w kasecie układu pomiarowo-rejestrującego SO-52UPR-101. Możliwa jest praca równoległa modułów zasilanych z różnych obwodów (np. jeden z 230V AC a drugi z 220V DC) w celu zwiększenia niezawodności zasilanego układu. Zasilacz posiada szeroki zakres napięć wejściowych, a nominalne napięcie wyjściowe to 24V DC. Moc wyjściowa zasilacza wynosi 250W.

Moduł jest chłodzony pasywnie. Posiada także zabezpieczenie przed przegrzaniem i zwarciem na wyjściu. Automatyczny powrót do pracy następuje po ustąpieniu przyczyny zadziałania zabezpieczenia. Zasilacz zabezpieczony jest również przed przeciążeniem. Próg zabezpieczenia nadprądowego wynosi 17A. Powrót do normalnej pracy następuje po 30ms od ustąpienia przetężenia. Napięcie wyjściowe modułu ustawione fabrycznie na 24V, jest regulowane w zakresie ±1,2V potencjometrem umieszczonym wewnątrz zasilacza.

Diody LED umieszczone na elewacji sygnalizują stan pracy zasilacza.

MZA-601 posiada 15-stykowe, silnoprądowe złącze DIN 41612 typu H15, służące do podłączenia modułu z obwodami zewnętrznymi. Całość zamknięta jest w obu-dowie ekranującej, jednocześnie umożliwiającej wsunięcie modułu do kasety układu pomiarowo-rejestrującego.  [-]

Przykładowy moduł MZA-601

RZS-100 (rejestrator zdarzeń)

Moduł rejestratora zakłóceń RZS-100 przeznaczony jest do gromadzenia zdarzeń i monitoringu pracy w układach pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej typu SO-52UPR-101. Może służyć również do rejestracji innych zdarzeń na stacjach energetycznych wszystkich rodzajów napięć oraz w układach automatyki przemysłowej. Moduł rejestratora umożliwia tworzenie grupowych sygnałów, a także powielanie pojawiających się sygnałów dla potrzeb telesygnalizacji i wysyłanie ich do systemu nadzoru.

Urządzenie jest elementem układów automatyki stacyjnej. Może współpracować z lokalnymi lub odległymi systemami nadzoru i sterowania przez łącze sieciowe z wymiennym interfejsem SFP dla połączeń w standardzie 100/1000Base-TX lub 10/1000Base-FX w dowolnym standardowym protokole komunikacyjnym.

Moduł rejestratora zapisuje zmiany stanu na dwudziestu ośmiu wbudowanych wejściach dwustanowych. Każda zmiana stanu na wejściu jest rejestrowana w wewnętrznej, nieulotnej pamięci urządzenia z czasem o rozdzielczości 1 ms oraz datą, z jednoczesnym wyświetleniem zgłoszenia alarmu w postaci komunikatu na wbudowanym wyświetlaczu LCD. Rejestrator może współpracować z następującymi obwodami zewnętrznymi:

 • wejść dwustanowych
 • zasilania
 • sygnalizacji
 • komunikacji z systemem nadzoru stacji
 • komunikacji z komputerem serwisowym

Napięcie sygnalizacji wynosi 24V DC. Rejestrator wyposażony jest w dwa niezależne obwody sygnalizacji: główny oraz dodatkowy. Na elewacji znajduje się manipulator umożliwiający obsługę ekranu oraz duży przycisk, który jest używany między innymi do zatwierdzania procesu kasowania zdarzeń w rejestratorze. Trzy diody sygnalizacyjne informują użytkownika o stanie rejestratora. W buforze może zostać zarejestrowanych do 10 000 zdarzeń.  [-]

 

Przykładowy moduł rejestratora RZS-100

Zapytaj o produkty

  Nasi Klienci

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  ul. Wykopy 2/4
  60 - 001 Poznań
  Polska
  NIP: 779 25 02 760

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram