Mikronika » Oferta » Produkty » Urządzenia » Cyfrowa podstacja

Cyfrowa podstacja

W ostatnich czasach następuje ewolucja sieci elektroenergetycznych (SE) w kierunku sieci inteligentnych (SmartGrid) o dwukierunkowym przepływie energii. Dynamicznie rozwija się również eksploatacja odnawialnych źródeł energii. W sieciach stosuje się zaawansowane rozwiązania IT, zapewniające efektywną współpracę wszystkich elementów SE w celu zapewnienia wzajemnego dostępu do świadczonych usług.

Trendy takie wymagają wprowadzenia istotnych zmian na stacjach elektroenergetycznych na poziomie pomiarowo-sterującym. Elementy automatyki stacji wymagają interakcji z urządzeniami (przekładnikami, zabezpieczeniami) pracującymi na różnych polach stacji. Stosowanie cyfrowej komunikacji między urządzeniami umożliwia swobodną wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi elementami rozproszonej automatyki na stacji.
SO-52-MUA (polowe urządzenie pomiarowe)
SO-52-MUiO (polowe urządzenie sterujące)
SO-52v11-SER-PB (sterownik polowy)

KOLOR - niezalecane do stosowania    |   KOLOR - moduł/urzadzenie produkowane

SO-52-MUA (polowe urządzenie pomiarowe)

Niezalecane do stosowania w nowych opracowaniach

Sterownik SO-52-MUA znajduje zastosowanie w nowoczesnych, cyfrowych stacjach elektroenergetycznych. Pełni on tam rolę specjalizowanego przetwornika pomiarowego sygnałów napięciowych i prądowych z pojedynczych pól podstacji. Zależnie od wariantu wykonania, urządzenie może być umieszczone w polu, w pobliżu konwencjonalnych przekładników prądowych i napięciowych lub może być zainstalowane w zamkniętym pomieszczeniu, które zabezpiecza przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Sterownik współpracuje z innymi urządzeniami systemów automatyki stacyjnej (SAS), wykorzystując szynę procesową LVDS.

Sterownik SO-52-MUA składa się z:

 • MPA-370-03 modułu pomiarowo-komunikacyjnego do realizacji polowych pomiarów analogowych i obsługi szyny procesowej
 • MZA-205 modułu zasilacza

Urządzenie w sposób ciągły mierzy wartości napięć i prądów doprowadzonych z obwodów wtórnych przekładników napięciowych i prądowych. Po przetworzeniu pomiarów są one wysyłane za pomocą dwóch niezależnych interfejsów komunikacyjnych do urządzeń odbiorczych. Dzięki temu możliwa jest praca urządzenia w strukturach redundantnych. Interfejsy wykorzystują protokół PRP (Parallel Redundancy Protocol). Czyni to transmisję informacji maksymalnie niezawodną.

Przykładowe urządzenie SO-52-MUA z wykorzystanym pakietem MPA-370-03

SO-52-MUiO (polowe urządzenie sterujące)

Niezalecane do stosowania w nowych opracowaniach

Urządzenie SO-52-MUIO stosuje się w nowoczesnych, cyfrowych stacjach elektroenergetycznych, jako specjalizowany układ do zbierania sygnałów dwustanowych z urządzeń pierwotnych i wymaganych sterowań w polach stacji energetycznej. Urządzenie dostarcza informacji o bieżących stanach urządzeń pierwotnych przez szynę procesową. Informacje te są wymagane przez nadrzędne urządzenia automatyki stacyjnej (SAS) dla realizacji sterowań.

Sterownik w wersji podstawowej składa się z następujących modułów:

 • MWS-206-BH w.220 (32 wejścia dwustanowe z histerezą i burnishingiem)
 • MSS-326 (10 wyjść sterujących)
 • MSS-236 (12 wyjść sygnalizacji)
 • MPA-360-02 (8 wejść dwustanowych, 8 wyjść sygnalizacji, 2x RS-485,
  1x RS-232, transmisja szeregowa, gniazdo ETH-FX serwisowe, RS-232 serwisowe, ETH-FX szyna procesowa)
 • MZA-205 (zasilacz)

W zależności od wariantu wykonania urządzenie może być umieszczone bezpośrednio w pobliżu wyłączników, odłączników i uziemników lub z zamkniętym pomieszczeniu zabezpieczającym przed bezpośrednim działaniem warunków atmosferycznych.

Przykładowe urządzenie SO-52-MUIO

Wejścia dwustanowe, stanowiące wyposażenie modułu MWS-206-BH w.220, posiadają histerezę i „burnishing”. Histereza gwarantuje stabilną pracę układu wejściowego w trudnym środowisku panującym na stacji energetycznej. „Burnishing” to zwiększona wartość prądu wejścia w początkowej fazie wysterowania (ok 50 ms). Po tym czasie prąd spada do 1 mA. Właściwość ta wpływa na stabilną pracę układu wejściowego, bez przegrzewania obwodów wejściowych. Wszystkie 32 wejścia, w tym module, posiadają separację galwaniczną. W razie konieczności istnieje możliwość zwiększenia ilości wejść.

SO-52v11-SER-PB (sterownik polowy)

Niezalecane do stosowania w nowych opracowaniach

Sterownik SO-52v11-SER-PB realizuje wszystkie zadania nadzoru i automatyki w polu nowoczesnej, cyfrowej podstacji. Sterownik odpowiada funkcjonalnie sterownikowi SO-52v11-SER w zakresie realizacji pomiarów, sterowań i sygnalizacji. Posiada także zaimplementowane dodatkowe funkcje rejestracji zakłóceń, lokalizacji miejsca zwarcia, analizy jakości energii, załączania synchronicznego (synchrocheck). Sterownik w wersji „PB” posiada sieciowe interfejsy komunikacyjne, służące do odbierania próbek pomiarów z szyny procesowej.

Sterownik składa się z następujących modułów:

 • MPA-360-01 (8 wejść dwustanowych, 8 wyjść sygnalizacyjnych, 2x RS-485,
  1x RS-232, ETH-FX szyna procesowa, ETH-FX interfejs komunikacyjny, transmisja szeregowa światłowodowa, 1x RS-232 serwisowy, ETH-TP serwisowy)
 • MZA-205 (zasilacz)

Sterownik nie posiada wejść analogowych dla pomiaru prądów i napięć. Dane analogowe są dostarczane za pomocą szyn procesowych. Dane dwustanowe o stanie urządzeń stacyjnych są zbierane, a wymagane sterowania są wykonywane za pomocą szyn procesowych.

Przykładowe urządzenie SO-52v11-SER-PB

Zapytaj o produkty

  Nasi Klienci

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  ul. Wykopy 2/4
  60 - 001 Poznań
  Polska
  NIP: 779 25 02 760

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram