Mikronika » Oferta » Produkty » Urządzenia » Układy zasilania

Układy zasilania

W poniższym zestawieniu zebrano autonomiczne układy zasilania stosowane w układach automatyki stacyjnej. Zasilacze instalowane w kasetach sterowników polowych są zebrane w odpowiednich grupach towarów:

Podzespoły > Pakiety systemu MS
Podzespoły > Moduły rodziny SO-52v11
Podzespoły > Moduły rodziny SO-52v12
Podzespoły > Moduły rodziny SO-52v21
Pozdespoły > Układy specjalizowane

KOLOR - niezalecane do stosowania    |   KOLOR - moduł/urzadzenie produkowane

MZB-220 (zasilacz)

Zasilacz awaryjny MZB-220 jest zasilaczem impulsowym o wysokiej sprawności. Przeznaczony jest do zasilania urządzeń RTU w aplikacjach przeznaczonych dla inteligentnych sieci. Napięcie wyjściowe zasilacza wynosi 24V DC. Urządzenie może być również stosowane do zasilania innych urządzeń elektrycznych i elektronicznych dla branży IT, automatyki i telekomunikacji. Urządzenie posiada obudowę klasy C2 zgodnie z normą PN-EN 60870-2-2. Zasilacz przeznaczony jest do pracy w trudnych warunkach środowiskowych panujących na stacji elektroenergetycznej.

MZB-220 może być zasilany napięciem 230V AC lub 220V DC i współpracuje z baterią akumulatorów. Dzięki temu podłączone do niego urządzenia nie tracą zasilania po zaniku napięcia. Urządzenie nadzoruje również proces ładowania akumulatorów podczas normalnej pracy z sieci.

Interfejs RS-485 zainstalowany w zasilaczu, umożliwia odczyt informacji o stanie jego pracy. Przekazywane są następujące parametry: napięcie wejściowe, napięcie wyjściowe, moc pobierana przez podłączone urządzenia, temperaturę urządzenia, czas pracy w trybie podtrzymania bateryjnego itp. Napięcie wyjściowe 24V DC jest również używane do ładowania akumulatorów.
Maksymalna moc obciążenia wyjścia obiektowego +24V, bez obciążenia pozostałych wyjść, przy pracy z sieci bez ładowania akumulatorów, wynosi 85W.

Zasilacz MZB-220 produkowany jest w obudowie umożliwiającej montaż na szynie DIN 35 mm

Przykładowe urządzenie MZB-220

MZB-301 (zasilacz)

Zasilacz bezprzerwowy MZB-301 przeznaczony jest do zasilania sterowników w układach sieci inteligentnych (Smart Grid) oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych: informatyki, automatyki przemysłowej i telekomunikacji. Wszystkie bloki zasilacza pracują w oparciu o zasadę impulsowego przetwarzania. Dzięki temu charakteryzuje się on wysoką sprawnością oraz stosunkowo małą objętością i masą w porównaniu z zasilaczami liniowymi. MZB-301 może być zasilany napięciem 230V AC lub 220V DC i współpracuje z baterią akumulatorów. Zasilacz posiada 4 wyjścia binarne zrealizowane za pomocą czterech przekaźników kontrolnych. Układ korzysta też z wew. czujnika temperatury akumulatora. Zasilacz komunikuje się z systemami zewnętrznymi przez interfejs RS-485. Przekazywane są następujące parametry: napięcie wejściowe, napięcie wyjściowe, moc pobierana przez podłączone urządzenia, temperaturę urządzenia, czas pracy w trybie podtrzymania bateryjnego itp.
Maksymalna moc obciążenia wyjścia obiektowego +24V, bez obciążenia pozostałych wyjść, wynosi 100W.

Zasilacz MZB-301 produkowany jest w obudowie umożliwiającej montaż na szynie DIN 35 mm

Przykładowe urządzenie MZB-301

MZB-302 (zasilacz)

Zasilacz bezprzerwowy MZB-302 przeznaczony jest do zasilania sterowników w układach sieci inteligentnych (Smart Grid) oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych: informatyki, automatyki przemysłowej i telekomunikacji. Zasilacz buforowy może być zasilany z napięcia przemiennego 230V 50Hz lub z napięcia stałego 220V. Urządzenie może pracować z baterią akumulatorów 24V. Głównym elementem zasilającym urządzenie jest przetwornica impulsowa. Zasilacz posiada 4 wyjścia binarne zrealizowane są za pomocą czterech przekaźników kontrolnych. Komunikacja zasilacza realizowana jest za pomocą interfejsu RS-485.

W pełni zautomatyzowana mikroprocesorowa ładowarka akumulatorowa ładuje akumulator w stanie normalnej pracy z zasilania sieciowego, nadzorując napięcie ładowania akumulatora zgodnie ze zmieniającą się jego temperaturą. Układ korzysta z zewnętrznego czujnika temperatury akumulatora.

Wszystkie bloki zasilacza pracują w oparciu o zasadę impulsowego przetwarzania. Dzięki temu charakteryzuje się on wysoką sprawnością oraz stosunkowo małą objętością i masą w porównaniu z zasilaczami liniowymi.

Zainstalowany w zasilaczu interfejs RS-485 umożliwia odczytywanie z niego informacji o stanie pracy, takich jak: napięcie wejściowe, napięcie wyjściowe, pobór mocy przez urządzenia, temperatura zasilacza, pozostały czas pracy na akumulatorze.
Maksymalna moc obciążenia wyjścia obiektowego +24V, bez obciążenia pozostałych wyjść, wynosi 75W.

Zasilacz MZB-302 produkowany jest w obudowie umożliwiającej montaż na szynie DIN 35 mm.

Przykładowe urządzenie MZB-302

PNZ-00x (przełącznik zasilania)

Przełączniki napięć zasilania PNZ-0xx to grupa urządzeń, która pozwala na zasilanie urządzeń zewnętrznych z dwóch niezależnych obwodów.
Wewnętrzny komparator przełącznika PNZ-0x1 monitoruje poziom napięcia w obwodzie podstawowego napięcia zasilania i dla progu 185V (dla 220V DC) lub 90V (dla 110V DC) przełącznik automatycznie łączy zaciski linii zasilania podstawowego z zaciskami obwodu wyjściowego. W przypadku spadku napięcia poniżej podanych progów, przełącznik automatycznie łączy zaciski wyjściowe z zaciskami wejściowymi obwodu zasilania rezerwowego.

Przełącznik PNZ-0x2 posiada taki sam układ komparatora, a wewnętrzny przełącznik przeznaczony jest do sterowania stycznikiem. Natomiast PNZ-0x1 pozwala na bezpośrednie zasilanie urządzeń zewnętrznych. Układ przełącznika posiada interfejs RS-485, przez który możliwy jest odczyt stanu pracy urządzenia przez sterownik nadrzędny. Interfejs wykorzystuje protokół MODBUS RTU.

Przykładowe urządzenia PNZ-001 (z lewej) oraz PNZ-002

TPU-041 (transformator)

Niezalecane do stosowania w nowych opracowaniach

Transformator TPU-041 przeznaczony jest do stosowania w układach pomiarowych i zabezpieczających. Charakteryzuje się małymi gabarytami i zwartą budową oraz zwiększoną odpornością na czynniki klimatyczne.

Transformator wykonany jest na rdzeniu EI z korpusami cewek oddzielonymi przegrodą, zalany żywicą chemoutwardzalną i umieszczony jest w obudowie izolacyjnej.
Dane techniczne: U we =230V AC, U wy = 24V AC

TU-031 (transformator)

Transformator TU-031 przeznaczony jest do stosowania w układach pomiarowych i zabezpieczających. Charakteryzuje się małymi gabarytami i zwartą budową oraz zwiększoną odpornością na czynniki atmosferyczne.

Transformator wykonany jest na rdzeniu EI z korpusami cewek, oddzielonymi przegrodą zalaną żywicą chemoutwardzalną i umieszczony w obudowie izolacyjnej.
Dane techniczne: U we =380V AC, U wy = 100V AC

UMG-101 (prostownik)

Przeznaczeniem prostownika UMG-101 jest prostowanie i sumowanie dwóch napięć 230/220V AC/DC podawanych na jego wejście.
Prostownik składa się z dwóch połączonych mostków prostowniczych. Zastosowanie takiego rozwiązania ma tę zaletę, że prostownik UMG-101 może być podłączony do dwóch źródeł zasilania, podstawowego i rezerwowego.

Wszystkie złącza wyprowadzone są na pokrywę urządzenia. Prostownik produkowany jest w obudowie umożliwiającej montaż na szynie DIN 35 mm

ZST-xxx (zasilacz)

Niezalecane do stosowania w nowych opracowaniach

Zasilacz ZST-xxx to zasilacz małej mocy. W zależności od potrzeb może pracować przy różnych napięciach wejściowych i jest produkowany w kilku wersjach napięć wyjściowych. Wyjścia zasilacza posiadają układy zabezpieczające przed uszkodzeniem w przypadku zwarcia. ZST-xxx jest przeznaczony do zasilania różnorodnych konwerterów sygnałowych, jak również może służyć do zasilania innych układów elektronicznych.

Urządzenie charakteryzuje się sprawnością na poziomie 70%. Możliwe napięcia wyjściowe to: 5V, 9V lub 12V DC.

Produkowany jest w obudowie przeznaczonej do montażu na szynie DIN 35 mm lub w obudowie specjalizowanej.

ZSU-001 (zasilacz)

Zasilacze serii ZSU-001 to rodzina zasilaczy impulsowych o maksymalnej mocy wyjściowej 15W. Dzięki impulsowemu przetwarzaniu zasilacz charakteryzuje się wysoką sprawnością oraz stosunkowo małą objętością i masą w porównaniu z zasilaczami liniowymi.

W oparciu o konstrukcję zasilacza, przygotowaną do pracy z kilkoma typami transformatorów o różnych napięciach, powstała grupa 5 zasilaczy o napięciach wyjściowych z zakresu od 5V do 24V. Zasilacz ten służy do podawania napięcia na urządzenia elektryczne i elektroniczne w informatyce i automatyce przemysłowej z sieci jednofazowej 230V 50Hz lub 220V DC.

Jest on wyposażony w zabezpieczenie nadprądowe z redukcją prądu przy zwarciu, które zapewnia odporność zwarciową przez dowolnie długi czas. Urządzenie automatycznie wraca do normalnej pracy po ustaniu zwarcia (przeciążenia). Urządzenie posiada jeszcze jedno zabezpieczenie tzw. nadnapięciowe, które w momencie przekroczenia napięcia na wyjściu powoduje trwałe jego wyłączenie. Zasilacz nie generuje zakłóceń w sieci, ponieważ został wyposażony w układ filtrów. Układy warystorowe chronią go zaś przez wpływem przepięć z zewnątrz.

Przykładowe urządzenie ZSU-001

Aby możliwe było monitorowanie pracy zasilaczy w systemach telemechaniki, zasilacz o symbolu ZSU-001R został wyposażony w przekaźnik kontrolny, którego styki są wyprowadzone na elewację urządzenia. Ten produkt jest też dedykowany do pracy równoległej.

ZSU-001 produkowany jest w obudowie umożliwiającej montaż na szynie DIN 35 mm.

Zapytaj o produkty

  Nasi Klienci

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  ul. Wykopy 2/4
  60 - 001 Poznań
  Polska
  NIP: 779 25 02 760

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram