Mikronika » Oferta » Produkty » Urządzenia » Serwery i stanowiska operatorskie

Serwery i stanowiska operatorskie

W ramach systemu SYNDIS, będącym zintegrowanych oprogramowaniem klasy NMS (ang. Network Management System), pracują serwery oraz stacje robocze. Konfiguracje sprzętowe serwerów przygotowane są w zależności od miejsca jakie on pełni w warstwie aplikacyjnej systemu SYNDIS. Ważną rolę w systemie pełnią również stacje robocze będącymi w tym wypadku terminalami dyspozytorskimi. Zależnie od pełnionej funkcji mogą być wyposażone w jeden lub kilka monitorów.
W przypadku małych instalacji serwer i aplikacja stacji operatorskiej może być instalowana na jednym urządzeniu.

SO-5S (serwer procesu czasu rzeczywistego)

Serwer procesu czasu rzeczywistego SO-5S jest jednym z urządzeń systemu automatyki stacyjnej SO-5. Serwer ma za zadanie zebrać dane dostarczane z urządzeń akwizycji, następnie je przetworzyć, zarchiwizować oraz udostępnić, w wybranym zakresie, określonym użytkownikom. Dane są dostarczane do serwera z urządzeń stacyjnych, bezpośrednio przez podsystemy zbierania danych lub przez komputery komunikacyjne, np. SO-55. Serwer udostępnia przetworzone dane stacjom operatorskim, które realizują lokalnie wizualizację przetworzonych danych dla potrzeb operatorów. Użytkownikami systemu mogą być, przyłączone do lokalnej sieci komputerowej, stanowiska operatorskie typu SO-50 z zainstalowanym oprogramowaniem typu SCADA SYNDIS RV.
Przykładowe urządzenie SO-5S w obudowie przymysłowej

Serwer procesu czasu rzeczywistego SO-5S zrealizowany jest w technologii rozproszonych i rozdzielonych serwerów: bazy danych, usług systemowych i aplikacji. Określenie “serwer” w tym kontekście odnosi się do programów i procesów. Aplikacje serwera, w zależności od potrzeb, osadzone są na jednym lub kilku komputerach. W małych instalacjach serwer i aplikacja stacji operatorskiej SYNDIS RV mogą być zainstalowane na jednym komputerze.

Dobór odpowiedniego serwera do współpracy z systemem SYNDIS, stosowanym w ramach Systemu Automatyki Przemysłowej (SAS), jest przeprowadzany w oparciu o klucz produktu.

Serwer SO-5S stanowi platformę sprzętową systemu ARGUS-RV i przetestowano go przez CNBOP-PIB. Wydany został certyfikat zgodności nr 2975/2014 (załączony poniżej) potwierdzający spełnianie specyfikacji technicznej i możliwość stosowania go w budownictwie w zakresie monitoringu i sterowania systemami ochrony technicznej oraz zarządzania bezpieczeństwem obiektów. Certyfikat dostępny jest również na stronie firmy Telbud SA.

SO-5S-WWW (serwer stanowisk zdalnych)

Serwer SO-5S-WWW stanowisk zdalnych jest elementem Systemu Sterowania
i Nadzoru SO-5. Ma on za zadanie umożliwić dostęp do danych systemu wydzielonym użytkownikom (klientom web) przez sieć WAN i LAN
z wykorzystaniem protokołu TCP/IP. Jest to rozwiązanie ułatwiające dostęp spowodowane mniejszymi wymaganiami sprzętowymi oraz brakiem specjalizowanego oprogramowania. Z drugiej strony ma na celu odciążenie serwerów czasu rzeczywistego od duże liczby użytkowników. Klientami serwera stanowisk zdalnych mogą być stanowiska zlokalizowane w zdalnych ośrodkach nadzoru lub stanowiska mobilne, wykorzystujące komunikację bezprzewodową. 

Do prawidłowej pracy modułu programowego serwer www wymaga się obecności serwera czasu rzeczywistego SYNDIS RV. Serwer www jest serwerem aplikacji i nie posiada własnej bazy danych. Zmiany w systemie SSiN są automatycznie aktualizowane w serwerze www i na terminalach. Poprawna praca sytemu wymaga zatem połączenia online z serwerem czasu rzeczywistego.
Przykładowe urządzenie SO-5S w obudowie przymysłowej

Serwery www, w ramach systemu sterowania i nadzoru SYNDIS SO-5 umożliwiają: 

 • prezentację ekranów stanowisk operatorskich zainstalowanych w stacji i interaktywną pracę z komputerów zdalnych klientów (terminali www/klientów WEB) wyposażonych w przeglądarkę www
 • komunikację z klientami przez sieć WAN i stacyjną sieć LAN z wykorzystaniem protokołu TCP/IP
 • otwarcie klienta w powszechnie dostępnej przeglądarce internetowej
 • zabezpieczenie przez niepowołanym dostępem przez rozbudowany system zabezpieczeń, obejmujący hasła i technologie szyfrowania – między innymi obsługa protokołu TLS

Klienci WEB nie muszą instalować indywidualnie aplikacji na swoich komputerach, korzystają bowiem z aplikacji zainstalowanej na serwerze www systemu. Terminal przy starcie pobiera wszystkie wymagane dane z serwera, a w czasie połączenia zapewnia automatyczne odświeżanie danych takich jak listy sygnałów, listy alarmów czy aktualnie wyświetlanych sygnałów. Użytkownicy terminali www mogą pracować w dowolnej lokalizacji określonej zasięgiem sieci Intranet lub Internet. Mogą mieć dostępne praktycznie wszystkie funkcje oprogramowania SYNDIS RV. Zakres korzystania z systemu na stanowiskach terminalowych określa typ użytego serwera www, pełny lub uproszczony – Lite, oraz administrator systemu.

Serwer może być dostarczony w obudowie wolnostojącej typu „desktop” lub obudowie przemysłowej do montażu w szafie 19”.

SO-5S-HMI (stanowisko operatora)

Stanowisko operatora SO-5S-HMI jest urządzeniem bazującym na standardowym PC z jednym lub kilkoma monitorami. Oprogramowanie SYNDIS RV realizuje funkcje zaawansowanego programu typu SCADA/DMS/OMS/EMS.

Z urządzeniami zbierającymi dane terminal może być podłączony przez interfejsy RS-232, RS-485 lub Ethernet. Terminal dostępny jest w dwóch wariantach: stacjonarnej i do montażu w szafie typu RACK (19”). Terminal ma możliwość łączenia w zestawy kilkustanowiskowe, umożliwiające obsługę alarmów w sposób zintegrowany.

Podstawowe funkcje stanowiska operatora to:

 • graficzna, wektorowa prezentacja aktualnego stanu stacji i sieci z animacją w czasie rzeczywistym elementów stelemechanizowanych, dwustanowych i analogowych, realizowaną na schematach oraz w tabelach
 • realizacja sterowań lokalnych obiektami stelemechanizowanymi (np. urządzeniami rozdzielni)
 • prezentacja rozpływów mocy w poszczególnych obwodach i węzłach systemu na schematach i w postaci tabel
 • prezentacja sygnalizacji ostrzegawczej i alarmowej w postaci list i schematów
 • dynamiczne kolorowanie linii, ciągów i szyn
 • możliwość ręcznego zaznaczania stanów elementów łączeniowych niestelemechanizowanych
 • generacja alarmów przy samoczynnych zmianach stanu układu
 • generacja alarmów przy przekraczaniu wielkości analogowych
 • zaznaczanie stanów szczególnych pracy ludzi i urządzeń
 • prezentacja zachodzących zmian w postaci dziennika zdarzeń
 • liczne narzędzia pomagające w analizie stanów pracy urządzeń i wiele innych.

Wizualizacja zarówno stanu stacji, jak i sieci elektroenergetycznych wykonywana jest z wykorzystaniem schematów blokowych, rysunków z symbolicznymi elementami opisującymi stan systemu, jak i przy pomocy wykresów. Możliwe jest wyświetlanie kilku ekranów wizualizacyjnych jednocześnie. Kolorowanie linii następuje dynamicznie w wyniku operacji analitycznych i obliczania funkcji.

Przykładowe urządzenie SO-5S-HMI w obudowie przymysłowej
Przykładowy zrzut ekranu z prezentacją danych w różnych formach

Zapytaj o produkty

  Nasi Klienci

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  ul. Wykopy 2/4
  60 - 001 Poznań
  Polska
  NIP: 779 25 02 760

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram