SYNDIS FDIR

Moduł FDIR (Fault Detection, Isolation and Restoration) jest zbiorem funkcjonalności systemu SCADA DMS SYNDIS RV, realizujących algorytmy wykrywania, izolacji zwarć i automatycznej rekonfiguracji w inteligentnej sieci SN i nN. System zapewnia lokalizację miejsc uszkodzeń w sieci SN-nN, eliminację uszkodzonych odcinków sieci przez ich wyłączenie z użyciem zdalnie sterowanej aparatury łączeniowej oraz rekonfigurację sieci w celu przywrócenia zasilania dla jak największej liczby odbiorców pozbawionych napięcia w wyniku awarii.

Sterowania obiektami są realizowane przez serwer systemu SCADA SYNDIS RV, zgodnie z sekwencją obliczoną przez algorytm modułu FDIR. System SYNDIS RV posiada komplet narządzi zapewniających bezpieczeństwo operacji łączeniowych wykonywanych przez moduł FDIR. Algorytm wyposażony jest w szereg zabezpieczeń automatycznych i ręcznych, dzięki którym nie dopuści do wykonania niewłaściwych sterowań.

Urządzenia produkcji Mikronika, instalowane w głębi sieci SN współpracujące z modułem FDIR:

  • SO-54SR-111-REK-1.4 – obsługa reklozera THO-RC27
  • SO-54SR-3xx/4xx/5xx – obsługa napowietrznych i wnętrzowych rozłączników różnych typów, stacji SN/nN oraz niezależnych sygnalizatorów zwarć
  • SO-54SR-301 – obsługa APZ-20, niezależnego sygnalizatora i analizatora przepływu prądów zwarciowych
  • SO-54SR-3xx-WL – obsługa zespołów sterowniczych wyłączników napowietrznych i wnętrzowych różnych typów pracujących w sieci SN
  • SO-54SR-321-AVR – obsługa automatyki AVR (przełącznika zaczepów transformatora SN/nN)

Wszystkie urządzenia posiadają wbudowany rejestrator zakłóceń oraz spełniają normę PN-EN 62351 w zakresie bezpieczeństwa protokołów komunikacyjnych.

Nasi Klienci

MIKRONIKA sp. z o.o.

ul. Wykopy 2/4
60 - 001 Poznań
Polska
NIP: 779 25 02 760

MIKRONIKA sp. z o.o.

magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram